2012. június 8., péntek

A születés méltóságáért

A születés méltóságáért - Ágiért 

Szívhang

Alulírott édesanyák és édesapák fölemeljük szavunkat a családok alapvető jogainak védelmében. 

Hisszük, hogy emberi létünk alapja az emberi méltóság, amely az élet első pillanatától kezdve sérthetetlen. 

Hisszük, hogy a jövő Magyarországa a születendő gyermek, akit a magyar nyelv nem véletlenül nevez áldásnak. Hisszük, hogy a gyermek valóban áldás, nem pedig teher. S hisszük azt is, hogy a gyermekszülés szentség, életünk kitüntetett fordulópontja, nem pedig leróható rutinfeladat. 

A szülés-születés biztonságát számunkra elsősorban annak tudata jelenti, hogy a Teremtő, vagy - más megfogalmazásban - a természet az anyákat alkalmassá tette és elegendő erővel látta el a kisbabák világra hozatalára. 

Gyermekeink felelős szaksegítség jelenlétében, osztatlan, személyre szabott figyelmével, lelki, fizikai és szakmai gondoskodásával, háborítatlanul tudtak a lehető legegészségesebben megszületni. 

Tudományos bizonyítékok támasztják alá, és magunk is ezt tapasztaltuk: a szülés-születés minősége nagyban befolyásolja a gyermek testi és lelki egészségét, a családi élet minőségét, a gyermekvállalási kedvet - s távolabbra tekintve: a nemzet boldogulását.
Mi, akik méltó körülmények között élhettük át gyermekünk világra jövetelének szent pillanatát, kimondhatjuk, hogy a szülés természetes, élettani folyamata egész életünket átformáló, az időben kibontakozó áldássá vált magunk és környezetünk számára.
Nem hordozunk magunkban szülésünk okozta testi sérüléseket és lelki terheket, legtöbbünk örömmel szült és szül újabb és újabb gyermeket, nevel nagy családot. 


Személyes történeteinkből megosztó, felkavaró társadalmi ügy lett, noha a családok sérthetetlen és elidegeníthetetlen joga, hogy gyermekeik születését szabadságban, méltóságban és teljes biztonságban élhessék át akár intézeten belül, akár intézeten kívül. Szeretnénk, ha ennek lehetősége megadatna nemcsak gyermekeinknek, de már kortárs szülőtársainknak is. 

Mi, akik a Szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán, a Napvilág Születésházban vagy otthonunkban részesei lehettünk a háborítatlan szülés eseményének, ezt a gyermekszülésbe, gyermekvállalásba vetett bizalmat köszönhetjük dr. Geréb Ágnesnek és elkötelezett munkatársainak. 

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a magyar állam, annak felelős döntéshozói, hatóságai, igazságszolgáltatási szervei a születés méltóságának biztosításával védjék a magyar családokat, segítsék őket boldogabb gyermekvállaláshoz, juttassák a nemzetet több polgárhoz. 

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a külföldön már meghonosodott bábai, háborítatlan szülészeti ellátási modell intézményi és otthoni keretek között is minél szélesebb körben elfogadottá váljon.

Elengedhetetlennek tartjuk e modell legkiválóbb és legtapasztaltabb, nemzetközileg is elismert hazai képviselője, dr. Geréb Ágnes szakmai és emberi rehabilitációját. 

Támogatom: http://www.szuleteshaz.hu/2012-alairas-Agiert/ Forrás:* www.nemzetihirhalo.hu ****

Júniusi energiák 2012

Jennifer Hoffman
Júniusi energiák - The Energies of June 2012
a message from Jennifer Hoffman

Bármely hónap, amely egy fogyatkozással kezdődik (esetünkben a június 4.-ei Holdfogyatkozás), és egy ritkán előforduló eseménnyel folytatódik, mint a Vénusz Átvonulása a Nap előtt, és a (Naprendszer) külső bolygói, mint az Uránusz-Plútó szoros kvadrátjának jelentős összeállása, olyan változásokat jeleznek, olyan izgalmas eseményeket, amelytől a júniusi hónap rendkívüliségét tekintve, sem lesz kivétel.
De vannak másfajta izgalmakat hozó teendők is, ezek közel számunkra, mint emberekre az egyik legfontosabb az, hogyan tudjuk kezelni ezeket, a júniusi energiákat.
 Vajon mögé tudunk-e látni, hogy ezek az energiák milyen áldásokat hoznak, mert már látószögünkbe kerültek ezek és emlékeznünk kell arra, hogy mennyiféleképpen érhetnek el bennünket ezek az áldások.
Egyrészt teljesen világos már az, hogy hol is tartunk, hol vagyunk éppen most, és minek is adjuk az energiáinkat, mert már nem kételkedhetünk többé abban, hogy utazásunkban a következő lépéseket most kell megtennünk, melyek olyan döntésekre, választásokra késztetnek arra, hogy felkészültek vagyunk-e arra, hogy boldogok legyünk, és elkezdjük-e az életünket olyan más módon élni, melyek beteljesíteni segítik az álmainkat.
Ezt követi majd a június 5-ei (5/6) olyan régen várt Vénusz Átvonulás, amely egy rendkívül ritka esemény, amikor a Vénusz árnyékot vet a Napra.
A férfi és női energiák tekintetében, ez egy lehetőség arra, hogy egyensúlyt teremtsünk magunkban és a világunkban. (ez most azért is érdekes, mert a Vénusz mellett a Mars is retrográd mozgású ebben az időben.)
Június hagyományosan az esküvők hava és annak is, amely során összejönnek és közelebb kerülnek az emberek egymáshoz, még akkor is, ha egyre inkább elkülönülést látunk, vagy egyre kevesebb összefonódó párt, és vagy egyre több megszegett ígéretet, mint betartottat. A hónap egy olyan Holdfogyatkozással kezdődött, amely beteljesítette a május 21-ei Napfogyatkozást.
Ahol elzáródnak bennünk ezek az aspektusaink (férfi és női), azt gondolom, hogy ott egyre erőteljesebben fognak megjelenni az életünkben. Mit is tettünk 2004 júniusát követően, amikor a Vénusz Átvonulás első része megtörtént? Bármit, amiről kiderül, hogy befejezetlen, azt le tudjuk-e zárni vagy befejezni most? Milyen messze merészkedtünk el az óta, és miképp változtunk meg, Meg kell tudni vizsgálni a gondolatainkkal a bennünk ért változásokat, mert a gondolataink hívják fel arra a figyelmünket, hogyan tegyük meg a következő lépésünket.

Amíg a Mars az árnyékvilágban jár, 2012. január és június 23. között, retrográd mozgásával, elhozta számunkra a mártíromsággal/önfeláldozással járó (martyred) gyógyítás paradigmáját, hogy miképp tudjuk meggyógyítani magunkat és másokat. Minden tettünk és változásunk ebből fog eredni a továbbiakban, milyen módon állunk készen elvégezni a gyógyító munkánkat. A mártíromsággal járó gyógyítás, a mások gyógyítását teszi meg az első helyre. A júniusi energiák során így szembe kell néznünk egy újabb meghatározó kihívással. Vajon van-e kellő bátorságunk, hogy vállaljuk-e azt, hogy boldogok legyünk és a boldogságot válasszuk magunknak? Erőt venni a bátorságunkra, hogy megéljük álmainkat, és azt hogy teljességgel szeretet teljesen kifejezzük ezeket a vágyainkat, és a bőség, siker, öröm tekintetében csak mindezeknek szenteljük az energiáinkat.
Most kinyílt az ajtó, nekünk és értünk, hogy kellő bátorsággal átmessünk rajta.
És még mindezzel nincs vége! A Jupiter az Ikrekbe belépése aktiválja a fogyatkozási energiákat, június 11.-én, időt adva arra, hogy megtisztítsuk a karmánktól magunkat és végre a világos gondolatainkkal, kezdjünk el beszélni.
Amikor úgy fogjuk érezni magunkat, hogy a rengeteg teendőkre kevés időnk marad, akkor egyszerűen rájöhetünk arra, hogy minden olyan dolgunk megvalósulhat, ami mögött tiszta szándék áll, és tudni fogjuk azt is hogy bármit megtehetünk, akár mindet vagy melyeket nem  azokból. A hónap energiabőséget tartogat számunkra, de emlékeznünk kell arra, hogy a bőség nem felhalmozást jelent, mert a bőség/jólét mindig mindenben benne van. Válasszuk ki kívánságaink közül melyikek azok számunkra, melyek a legnagyobb örömet jelentenek számunkra.
A Szaturnusz retrográdból közvetlen irányba vált június 23-án és enyhe kifejezéssel élve hatalmas erőre kapunk majd. Az Uránusz-Plútó kvadrát a hetes sorozata közül az egyik, még jobban felhatalmazza a globális változásokat (június 24.), amelyek az egész világon tapasztalhatóak lesznek. (és még 2015-ig éreztetni fogják hatásukat), és ezeket a változásokat már nem lehet megállítani. Így sokkal többet fogunk megtudni az eddigi ellenőrzési/kontroll rendszerekről, manipulációkról, elnyomásról, uralkodásról és a bolygó befolyásáról. Mindez része a felébredési folyamatnak, felismerve azt, hogy mi vagyunk azok, akiket eddig rabláncon tartva korlátoztak az örömeinkben, véleménynyilvánításunkban, szabadságunkban és mozgásunkban. De a felébredési folyamat örömteli eszközöket is tartogat számunkra, amelyeknek az a kulcsa hogy végre megszabaduljunk láncainktól és felelősségtudatosságunkra felébredve vállaljuk magunkat a kollektív elnyomással szemben. Ne adjunk időt arra magunknak, hogy dühösek, szomorúak, vagy mérgesek, zaklatottak legyünk most, mert ezek mind elnyelik az energiáinkat.
Az első lépés a felébredési folyamatban, az hogy rájöjjünk arra, hogy eddig aludtunk. Meglehet, hogy eddig egy ágyon hevertünk és telesírtuk, telepanaszkodtuk az időnket azt gondolván , minden hiába való, de most megtehetjük azt, hogy felkelünk az ágyból és örömmel szándékozva egy új életet kezdünk.
A Fény mindig legyőzi a Sötétséget és a magasabb rezgések, mindig felülírják az alacsonyabbakat. Ahogy mi is és az emberiség is felébredhetünk az álmainkból, és képesek lehetünk, arra hogy eldönthessük azt, hogy mit és hogyan szeretnénk folytatni megerősödött, meghatalmasodott emberként, vagy csak egy erőteljes emberként úgy, mint aki a baltát a kezében arra használja, hogy felaprítson azzal valamit.
Egy-egyre felvilágosultabb választással, egy erőteljesebb életet élhetünk, és mindez az örömben gyökeredzik, önkifejező, alkotó, bőséggel teli és teremtésre használja az energiáit az életében és a világában. És ez a leghatalmasabb kifejeződése az ajándékainknak, tehetségünknek, álmainknak és energiánknak.

Ennek a hónapnak az energiái azt a kihívást hozzák maguk után, hogy kövessük végre a szívünket, hogy fény derüljön az álmainkra, hogy örömünkre derülve valódi gyógyulása történjen meg saját magunknak, és életutunknak Előtérbe hozhatjuk saját energiánk mentén ezt, vagy választhatjuk azt, hogy követjük a változások áradatát, hogy segítsenek nekünk megteremteni az Új Földünket.
Ez az amiért itt vagyunk, és így tudjuk teletankolni az öröm tartályunkat, és elkezdhetjük örömmel élni az életünket és elkezdhetjük élvezni ezt az utazást. Eddig volt arra rengeteg időnk, hogy keményen dolgozzunk, de most már jöhet némi szórakozás is.

Legyen ez egy csodálatos hónapunk!


Copyright ©2012 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc. This material is protected by US and international copyright now and may be distributed freely in its entirety as long as the author’s name and website, www.urielheals.com are included.

Helyzet Elemzés dr Czeke Andrással 2012 június 07.Helyzet Elemzés dr Czeke Andrással 2012 június 07.
http://www.youtube.com/watch?v=AdR5WHmrLSM


A falat kenyér, és kérelem a Köztársasági Elnökhöz


DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel.             84/313-176        és 06-20/49-39-85l)   ügyvéd irata    e-mail: lehmann@invitel.hu
==========================================================================

A bankok elleni bírósági eljárást segítő törvényről, és

kérelem Dr. Áder János Köztársasági Elnökhöz


Iratom végére másolt, Magyar Közlöny 2012. évi 62. szám 9997. oldalán megjelent 2012. évi LI. törvény a PolgáriTörvénykönyv módosításáról többek között az alábbiakat tartalmazza:

„ A fél a szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenségének (részbeni érvénytelenség) megállapítását a bíróságtól anélkül is kérheti, hogy az érvénytelenség következményeinek alkalmazását is kérné”

Kulcsfontosságú törvényi szabályozást fogadott el ily módon az Országgyűlés 2012. május 21-én a devizaalapú kölcsönszerződés adósainak jogai érvényesítésével kapcsolatosan az általam már számos esetben felhozott 93/13. sz. EGK Irányelvében írtak bíróság előtti érvényesíthetőségét illetően.

Most, amikor az Európai Bíróságnak C-472/10. számú ügyében hozott ítélet alapján szándékozom minél több károsultat felhívni arra, hogy jogos igényét a bíróság előtt érvényesítse, ez a törvény úgy kellett ehhez az ügyhöz, mint egy falat kenyér. Ugyanis a Ptk. 237. §-ból kiindulva eddig több évtizedes vita folyt a bíróság előtt arról, hogy érvénytelenség megállapítását kérelmező kereseti kérelmet a jogkövetkezmények egyidejű kérelmezése nélkül elő lehet-e terjeszteni vagy sem, és az a bíróság amelyik az érvénytelenség jogkövetkezményeinek egyidejű kérelmezését is megkövetelte, a felperes jogainak érvényesíthetőségét nagymértékben megnehezítette.

A fenti törvényhely alapján ellenben a továbbiakban a bíróság előtti vita lezárult, a felperesnek elegendő csupán az érvénytelenség megállapítását kérelmezni a peres eljárás lefolytatásához.

Az általam javasolt peres eljárásban tehát a fenti törvény kihirdetése után az adósoknak Luxemburgi Bírósági ítéleten alapuló, szerződési feltétel érvénytelenségére vonatkozó kereseti kérelem elbírálása során megszűnt a bankoknak még csak a lehetősége is arra, hogy a bíróságot arra késztesse, hogy az adósok az elbírálhatósághoz a jogkövetkezményeket is terjesszék elő a peranyagot duzzasztva.

Ezért a törvényért részemről mindenképpen köszönet illeti a Magyar Országgyűlést, valamint a törvényt aláíró Dr. Áder János Köztársasági Elnököt is – utóbbit azért, mert a május 21-én meghozott törvényt haladéktalanul aláírta azonnali hatálybalépést lehetővé téve.


================================

  
DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel.             84/313-176        és 06-20/49-39-85l)   ügyvéd irata    e-mail: lehmann@invitel.hu
==========================================================================


Magyarország Köztársasági Elnökének

Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úrnak

B u d a p e s t

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!


Luxemburgi Európai Bíróságnak előzetes döntéshozatali eljárásban C-472/2010. szám alatt a Pest Megyei Bíróság kérelmére hozott ítélet után minden akadálya elhárult annak, hogy a devizaalapú kölcsönszerződéseknek bankok egyoldalú szerződésmódosítását tartalmazó szerződési feltételek érvényességét magyar bíróság az európai jogrendbe illeszkedően a belső jog szabályai szerint megfelelő módon eldöntse.

Ennek a ténynek felismerését követően ECHO TV-ben az alábbi helyen tájékoztattam az adósokat a bíróságok előtt megindítható és általam helyesnek tartott peres eljárásokkal kapcsolatosan,és a mai reggelen a lap megnyitása esetén látható több mint 80.000 fő számára is tekintettel megállapítható az, hogy minden elképzelést felülmúlóan nagy a társadalmi érdeklődés a javasolt peres eljárás iránt.

Ténylegesen pedig az elmúlt két hétben személyesen 1500-an kérelmezték tőlem elektronikus úton a pernek iratait, míg az egyéb módon történt terjesztés számáról nincs tudomásom.

-----------------------------------

Megköszönve T. Köztársasági Elnök Úrnak azt, hogy az Országgyűlés által 2012. május 21-én elfogadott, fenti peres eljárások elbírálhatóságát segítő törvényt haladéktalanul aláírta,

Hivatkozva Magyarország Alaptörvénye Állam fejezet alábbi rendelkezésére,

9. cikk
(1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

Hivatkozva a 12/2002 (VIII.1.) IM sz. rendelet alábbi rendelkezéseire

33. § (1) Az ügy soron kívüli intézése alapulhat
a) jogszabály rendelkezésén,
b)38 az OBH elnökének határozatán,
c) a bíróság elnökének a rendelkezésén.
(2) A bíróság elnöke a soron kívüli eljárást az ügyfél kérelmére írásban elrendelheti.

33/A. §39 (1) A soronkívüliség az ügynek a rendes ügymenetből történő kivételét jelenti. A soron kívül intézendő ügyben – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – minden intézkedést haladéktalanul kell megtenni.
(2)40 A jogszabály rendelkezésén, illetőleg az OBH elnökének határozatán alapuló soron kívüli ügyintézés a bírósági eljárás egész tartamára irányadó. A bíróság elnöke által elrendelt soron kívüli ügyintézés az adott bíróság előtti eljárás tartamára vonatkozik azzal, hogy az eljárás jogerős befejezését megelőzően elrendelt soronkívüliség a jogerőt követő eljárásra nem terjed ki.
(3) Az elnök által elrendelt soron kívüli ügyintézés teljesítését az elnök legalább háromhavonta ellenőrzi, és mulasztás esetén megteszi a szükséges intézkedést (pl. határidő tűzésével a következő szükséges intézkedés megtételére felhívás, figyelmeztetés, fegyelmi felelősségre vonás)

 33/B. §41 (1) A bíróság elnöke – külön kérelem nélkül – hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti el, különösen akkor, ha:
a) ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi-, igazságügyi-, illetve közérdek fűződik;
b) az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés;
c) a gyermekek jogait, illetve kiskorú ügyfél fontos érdekét érinti az ügy (pl. gyermek jogállása, gyermek elhelyezése, gyermekkel való kapcsolattartás, apaság megállapítása).
(2) A bíróság elnöke a Be. 64/A. §mának b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén – külön kérelem nélkül – hivatalból elrendeli az ügy soron kívüli intézését.
(3) A bíróság elnöke az ügyfél által előterjesztett soronkívüliség elrendelése iránti kérelem elbírálása során különösen az alábbiak figyelembevételével határoz:
a) kérelmező személyi körülményei;
b) az ügy tárgya és jellege;
c) bíróság működésében felmerült objektív ok.
Tekintettel arra, hogy a devizalapu kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződések részletes érvénytelenségét kérelmező peres eljárásokról megállapítható az, hogy
a) ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi-, igazságügyi-, illetve közérdek fűződik;
b) az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés;

k é r e m

T. Köztársasági Elnök Urat, hogy a nemzet egységén, valamint az államszervezet demokratikus működésén őrködve hívja fel az arra jogosultak figyelmét a fentiek szerinti peres eljárásoknak soron kívüli intézésének elrendelése végett.

                                                           Tisztelettel:
Siófokon 2012. június 2. napján
                                                                                                          Dr. Léhmann György

                                                                                                     8600 Siófok Szűcs u. 1. sz.
 ========================================