2012. december 11., kedd

2012. december 10. Üzenet a Magyaroknak


Kedves Olvasók!

Az Égiek kérésére december 9. től - 21.-ig minden este hét órakor a magyarságért imát mondok, meditálok.
Az alábbi üzenetet is ennek kapcsán kaptam tegnap.
Ha hívást éreztek az együttműködésre, este hétkor lélekben kapcsolódjunk össze. 
Áldott adventi várakozást kívánok Mindenkinek.

2012. december 10. Üzenet a Magyaroknak

- A múlt fájdalma lassan feloldódik, új jövő köszönt ránk.
Minden ember ki magába fogadja a szent szellemi áramlatot és nem áll ellen az új megvalósulásnak, egy újkorba vétetik. Az új magába foglalja az új rendet, amely olyan tartalommal bír, mely utat nyit a megvalósuláshoz.
Minden szent és felemelkedett mester, angyali segítő mellettetek áll. 
Az Ősök tágra nyílt szemmel figyelik és kísérik minden lépésetek. 
Egy új világ van születőben melynek alapköveit most rakjátok le. 
A lélek rezdülése által új frekvenciára váltatok, egy új tudatosságba léptek be, mely eddig ismeretlen volt számotokra.
Ráeszméltek, hogy isteni Önvalótok egy veletek. Nem a különválásnak adtok helyett, az Egység megteremtését helyezitek szemetek elé.
Egy új korszak, egy új világ van születőben, ezt a hírt óráról órára halljátok, és ahogy szoktátok mondani, már tele van vele a padlás.
Rémhírek, ijesztgetések, valótlan események tudatba palántálása, ez folyik most még a felemelkedett lelkek közt is.
Mindegyik ki akar rukkolni valamivel, nagyot akar mondani, be akarja bizonyítani nagyszerűségét, csak egyet felejtetek el gyermekeim,- hogy Isten az egyszerűbe tette a bizodalmat. Az egyszerű válaszok ott vannak a szívedben, a lelked rezdülésében, de mindezt sokan nem halljátok meg, hanem átadjátok az irányítást egy általatok magasabbnak, kiműveltebbnek képzelt tudónak, holott egyáltalán nem biztos, hogy ő jobban tudja nálatok a dolgokat, az események menetét.
Ne engedd, hogy megvezessenek, hogy félelmet keltsenek, hogy zavarodottságot keltsenek, mely által kibillensz a középpontodból.
Állj meg egy percre és figyelj a lélek csendjére. Figyelj szíved szakrális szent terébe, mely minden szívnek isteni forrása.
Kapcsolódj össze ebben a szent térben a te magasabb tudatosságoddal, isteni Önvalóddal, add át neki az irányítást. Ne mondj, ellent egy olyan folyamatnak mely lelked legmélyében zajlik. Nem kell, nem szükséges mindent túlmisztifikálni, és olyan csomagolásba burkolni, amely meghaladja az egyszerű ember értelmét.
Korszakok óta voltak új születések, az idősíkok átfedték egymást és többször ciklikusan ismétlődött egy magasabb tudatosságba emelkedés.
Mindez azért nem volt szembeötlő számotokra, mert tudatotok még nem nyílt meg az interdimenziós látásra. Mikor ebben korban és rendben éltetek, mely alapul szolgált egy magasabb frekvenciatartománynak, melyet úgy neveztünk aranykor, éden, akkor, abban az időben és létben, természetes folyamatnak tűnt a korszakváltás. Az élet rendje és periodikus ismétlődése természetes volt, ahogy a kiválasztódás is természetes velejárója volt az akkori létnek.
Most egy olyan ciklus előtt álltok, amely mindet átöleli és magába foglalja, de szó helytelen fordításában ez nem világvége.
Vagyis ha nagyon bele akarunk magyarázni valamit, akkor úgy értendő, hogy ez egy újabb mérföldkő az életetekben, melyben eldöntheted, hogy az isteni tudat újabb szintjébe kapj belépőt. Lehetőséget kapsz rá, hogy interdimenziós létedet integráld magadba, eggyé válj vele, és kiteljesedj vele. Ez által egy új szférába kapsz belépőt. De ez a változás mind benned történik, a lelked isteni tartományában megy végbe, és változik meg a te isteni tudatosság a döntésed, választásod eredményeképpen. 
A Fénytestek felvétele és beintegrálása folyamatosan történik, ezzel egyáltalán nem mondok újat számotokra,- de azzal talán igen, hogy egy olyan tudatosságba kaptok belépőt, amely a magyar néplélek számára elhozza a lehetőséget, hogy isteni minőségét újra kiteljesítve egy vállalást vegyen magára, amelyben már nem a vezeklő, az áldozat minőséget hordozza magában, hanem megnemesedve, feljebb lépve a ranglétrán egy olyan helyet foglaljon el a világtörténelemben, amely az elsőként hívja meg az ÚR asztalához az egyívású lelkeket akikben felébredt az ÉN Tudat, a hazaszeretete, az én műveltsége és az Isteni iránti szeretet, melynek kapcsán egy új világrendet dolgoznak ki, melyben az Isteni Egység áll elsősorban, az Egységtudat a főszempont, és ez által nem egy kizsákmányoló rendszer felépítése folyik a társadalomban, hanem olyan látásmóddal és szemlélettel rendelkező népegység gyűlik össze, amely már tudatossága által képessé vált egy új alapokra helyezett társadalom megépítésére. Isten, mint az Univerzum Ura, csak a szeretet és a gondoskodó, tápláló erő megnyilvánulásokat támogatja. 
A kegyelem időszaka után bekövetkezik a megmérés időszak, és ebben a korszakban már nem élveznek semmilyen kegyelmi forrást az ártó és a bontó erők. 
Saját döntésük által választhatják ki melyik úton mennek tovább, milyen létminőséget és korszellemet támogatnak, és létük ennek irányában folytatódik tovább.
Tehát ne féljetek, ne adjatok teret az ijesztgetésnek!
Az ÚR a Ti Atyátok szeret benneteket, Nagyboldogasszony oltalmazó palástjával ölel körbe benneteket, és Jézus a TI Mesteretek és Testvéretek az Igazság kardjával oltalmazz bennetek.

Belső Hang útján lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin

Veszprém. 2012. december 10.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése