2012. szeptember 30., vasárnap

A Női teremtő minőség az ősi magyar szellemiségbenharcos rimalány
A Rimalány képzés szakterületeke is koncentrálódott, hiszen nemcsak gyógyító, arbag rimalányok voltak, hanem harcoló katona, rovó, kézműves is, az élet szinte minden területén. A Rimalányok a képzéseken elsajátították a szakterületükön kívül a titkos rovásírás tudományát, az Arvisura, és a Hunok történelmét is kiválóan kellett ismerniük. A beavatott, kiképzett rimalányok feladata volt több ezer éven keresztül a Hun hagyományok, szokások, természeti ismeretek, hit és erkölcs továbbadása az utódoknak, biztosították továbbá a Hun törzsek megmaradását, növekedését. Biztosítva volt az utódok szellemi és fizikai jó állapota, mely biztos múltú alapokon állva nyugodt és békés jövőt garantálhatott.....Rimának lenni nem csak azzal egyenlő, hogy gyógyítanak, ápolnak. A Rima, mint égi áldással bíró, kizárólag női hit és életvitelből álló szolgálat egy beavatás utáni magas fokú földi kapocs az Égiekkel, egy jobb és harmonikusabb és egészségesebb életvitel megvalósítása. A Rima az ÁLDOTT NŐ.

A Hun törzsi rendszer egy igen szigorú, meghatározott szabály szerint épült fel. A legfőbb irányítás joga mindig a beavatott társadalomé volt, Égi kapcsolatokkal, égi birodalomként, vagyis egy kettős birodalmi rend elveire épülve.
A legfőbb döntéshozó az Öregek tanácsa volt. Az irányítási feladatokat viszont már szétosztották a mindenkori fővezérekre, a fősámánokra és az aranyasszonyokra, ki-ki a maga területén végezve feladatát.

Jellemző volt , hogy a főtéren állt a 4 házból összeépatett központi épület, az öregek Tanácsának pirosra festett épülete, a 4 külön bejáratú helyiségekkel. A 4 külön helyiségben székelt a bíró, a sámán, az Aranyasszony a szolgálatos Rimalánnyal, illetve a gyermekeket váró asszonyok a rimalány felügyeletével..
Az aranyasszony felügyelte az élelmezést,végezte a vetést, az aratást. Minden asszonynak kijárt a holdtöltétől-holdtöltéig való egyszeri, háromnapos megkímélése minden munkától, melyet az Aranyasszony felügyelete mellett szigorúan betartottak. A gyermekáldásoknál és a szülések megkönnyítését a rimalányok segítették.

Rimalányok, Aranyasszonyok a legmagasabb fokon 

A Joli-tórem bolygójának első számú asszonya Anyahita Nagyboldogasszony, a Szíriusz csillagrendszerből származó Ősanyánk a kezdet,a keletkezés, a születés, a Hunok, Magyarok Istenanyja a Napbaöltözött Nagyboldogasszony, Aranyasszony. Tőle ered mindennek az alapja, az alkotóképesség, akaraterő, ajándék, adomány. Utódai, lányai vitték tovább ősi tanait és szellemvilágát. Gyermekei közül az Arvisura beavatottságot azonban csak lánya, Éa örökölte Anyahitától, aki az Öröktűz őrzése mellett teljesített szolgálatot, és édesanyját Kaltes-asszony birodalmából jött gondolatok-továbbításában helyettesítette és tartotta velük a kapcsolatot. Éát férjhezmenetele után a kaltesi csoportok Kisboldogasszonynak nevezték. Éa vérszerinti unokája, Gilgames (kr.e. 3578-ban született, Arpach néven)volt, Uruk királya. ...... Ezáltal Magyar elődeink Gilgames leszármazottak voltak.

Az Anyahitától származó ősi női erők képviseletére, a 24 Hun Törzsszövetség születésének idején (Kr.e. 4040) létrehívták az Aranyasszonyokrendszerét. A mindenkori Aranyasszony feladata volt a Hunok társadalmi rendszerének legbékésebb és legélhetőbb módjának biztosítása,mely így kiterjedt az egészség, a természet, a gazdaság, a család, a nevelés területének felügyeletére. Az Aranyasszonyok a legjobb,legrátermettebb beavatott asszonyokból lettek kiválasztva (kiválasztott), így azok a legtöbb esetben rimalányokból, rimaszécsekből kerültek ki.
A legelső kiválasztott Aranyasszony, így nem csoda, hogy a női szerep és küldetés legméltóbbja Rima asszony lett Kr.e. 4040-ben, mint legfontosabb küldetéseként, a rimalányok rendszerének létrehívója, annak szülőanyja.
A Rima aranyasszonyt követők mindegyike rendkívüli égi képességekkel bíró nő volt, de ezek között is vannak olyanok, akik a történelmünk során kiemelkedően bizonyították méltóságukat a földi élet eme legnemesebb feladatának legmagasabb szintű elvégzésére.

Rimalánynak lenni az évezredek során nem kevesebbet jelentett,mint egy elkötelezettség a Hun nemzetnek, de elsősorban a saját törzsének. A kötelezettség azt jelentette, hogy a leendő rimalány a földi életének minden örömét, szépségét, búját, és baját felajánlotta a törzsének, nemzetének. Az elhatározást, amely egy életre szólt, követte a négyéves képzés, majd a beavatás. Az Égiek elfogadása után az életével már nem rendelkezett saját maga... és ez adta számukra a boldogságot, a harmóniát. Ők tudta igazán szeretni, mert feladatukat szerették, mely révén az Égiek legkegyeltebb és legszeretetreméltóbb gyermeki lehettek.


( forrás: Hunasziz: Rimalányok)

2012. szeptember 26., szerda

JIM SELF: TUDATOSSÁG VÁLTÁS NAPRAKÉSZEN – 2012. SZEPTEMBER


JIM SELF: TUDATOSSÁG VÁLTÁS NAPRAKÉSZEN – 2012. SZEPTEMBER
A Váltás most történik, és kellős közepén vagyunk. Bár lehet, hogy nem lehet meghatározni, valójában az történik, hogy az emberek az egész világon felébrednek, és azt mondják: "Elég volt". Lehet, hogy el fog tartani egy kis ideig, hogy meghallják  mások, de már hallható. A Tudatosságváltás végbemegy az egész világon és beépül a döntéshozatalban, és ez az ami meg fogja változtatni azt, hogy hogyan fogjuk élni az életünket az elkövetkező időkben. Hogy mennyire lesz ez félelmetes dolog? Nem feltétlenül az!”

„Az egész Váltás rólunk szól! Ahogy ezek az események kibontakozóban vannak, úgy akkor még többen fogják közülünk meglátni azt, hogy, kik azok akik a tömegtudatosság kiszámíthatatlan viselkedését alkotják. Ahogy 2012 vége felé haladtok, láthatóvá válik, hogy van egy, sok embert érintő mögöttes félelem-valóság, amit a médiák és az olyan hamis próféciák terjesztenek, amelyek azt állítják, hogy elérkezik majd a világvége.
Nem lesz vége a világnak, ilyen összefüggésben. Megérkezik majd, 2013, 2014,2015 is. Amit a Váltás hozni fog, az egy teljesen új kezdet, amelynek ki kell bontakoznia.”
közreadja: www.foldicsillagok.hu
Egy tudatosság váltás van kibontakozóban. Kívül-belül változások történnek körülöttünk, melyek nagyon is jelentősek. Ezek közvetlenül kapcsolatban vannak az olyan elektromágneses változásokhoz, amelyek a Föld elektromágneses mezején, valamint saját auránk körül fordulnak elő. Bár sokféle pozitív hatással is járnak, de azok a tájékozódási pontok, melyekkel továbbhaladhatnánk, nem mindig könnyen hozzáférhetőek számunkra. Abba a szakaszába kerültünk a változásoknak, amikor is meg kell szabadulnunk a régi poggyászainktól, mindentől, amit felhalmoztunk benne. Nem cipelhetjük azokat tovább a következő utazásunkra. Ez az, ami körülöttünk most történik. Az egész bolygó egy rendkívülien jelentős fényáradatba került, de nem hallunk erről semmit se a médiában.
Ebben az értekezésemben rá fogok világítani a változások néhány szempontjára, amely, most felszínre került a világunkban: geopolitikai, a világ pénzügyei, éghajlati, magára a Földre is vonatkozóak.

Mi történik Földön most és azon túl?
Május, június hónapokban és július elején egyre fokozódó erőteljes naptevékenységeknek voltunk tanúi: napkitörések, forgószelek, viharok és a Nap koronális tömegkidobódásai egyre intenzívebbek voltak, mint amiket láttunk korábban. Július első felében minden megnyugodott egy kicsit, de július 25.-én mindez újra felerősödött. Azt az érdekes következtetést hozta maga után, hogy immár a szoláris események, többé már nem egy kiszámítható, előre megjósolható minta szerint haladnak tovább. Értékelésünk szerint, azok a kitörések, melyek jelenleg a Napból érkeznek, mintegy négyszeres gyorsulással történnek, mint amiket korábban megtapasztalhattunk, és ez azt is jelenti, hogy sokkal nagyobb hatást gyakorolnak a Föld mágneses terére, így a mi saját, személyes mágneses terünkre és a Föld anyagi szerkezetére.
A Föld magva melegszik. Így a magma tartalma felfelé mozog a Föld kérgének repedésein és hatással van a bolygó anyagi szerkezetének változásaira. Az elmúlt néhány hétben, több új vulkán jelent meg a világ, különböző pontján, miközben a Csendes-óceán vízének hőmérséklete folyamatosan emelkedik.
Az óceánban a víz hőmérsékletének emelkedésének hatására elkezdtek megváltozni az áramlatok, melyek a bolygó időjárásmintáinak megváltozását is okozzák. Mint tudjuk azt, hogy a bolygó északi féltekéjén, a szélsőséges időjárás következményeként számos kiszáradt terület alakult ki. És így ennek az időjárásváltásnak eredményeként e területek kukorica-, szója- és más gabonák terméshozamának mintegy a felét, közel 50%-át tudták betakarítani és ennek hatása most válik majd nyilvánvalóvá, mint az élelmiszerárak emelkedése.
Az északi félteke más részein, heves esőzések voltak tapasztalhatóak. A viharok sokkal, nagyobb számmal és erőséggel fordultak elő. A környezeti vizsgálatok jelentései szerint, a sztratoszférában a vízmolekulák már egészen 60.000 lábnyi magasságig emelkedtek fel, ami eddig ismeretlen volt. Ez egy hatalmas kihívást jelent, amikor a vízmolekulák kölcsönhatásba lépnek a sztratoszférába került könnyebb kéndioxid molekulákkal, mert ez egy felmelegítő hatást okoz, ami viszont kedvezőtlenül befolyásolja az ózonréteget. Ennek eredményeként az ózonrétegen lyukak keletkeznek, kezdenek kialakulni. Ezeket általában olyan területeken észlelhetjük, ahol sok a jég, mint például az Antarktisz. Dél-Ausztrália, de az újabb jelentések már arra utalnak, hogy az USA-ban is kialakulóban vannak ilyen területek.
A világ más tájain, így Európát súlyosan sújtják a tartós a tartós esőzések és áradások, melyek szintén hatással vannak a gazdaságunkra, míg a déli féltekén az eddig 40 éve mért leghidegebb tél tombolt, amely viszont energiahiányt, energia kimaradást eredményezett Dél-Amerikában. Az elmúlt 5 évben tovább növekedtek a vulkánkitörések erősségükben, súlyos kéndioxid, szénmonoxid és más vegyületek egyre nagyobb mértékű kibocsátását hozva maguk után, melyek a finom, apró részecskéikkel a sztratoszférába rögzültek és így visszaverik a hőt. Ez majd egy általános lehűlésmintát hoz létre, amely azt feltételezi, hogy leállnak majd a vulkánkitörések, de ez még vagy 5-10 évet vesz igénybe, amíg megnyugszanak. Üdvözöljük és örüljünk a változásoknak, mert ez az, amiről már sok éven keresztül beszéltünk.
Ezekben az időkben a világ pénzügyi és geopolitikai kimenetelei nagyon össze vannak gubancolódva. Továbbra is egymással szemben állnak azok a hitrendszerek, hogyan is kellene a gazdaságnak működnie. Ahol ezek a változások megtörténnek, az emberek 3. dimenziós természete egyre nagyobb nyomás alá kerül, az a nézet, hogy hagyjuk majd, hogy valaki jön és megoldja ezeket, foglalkozzon más vele tarthatatlan lesz. De mi már egy olyan pontra érkeztünk el, ahol többé nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust.
2012. választási év az USA-ban és úgy vélem kulcsfontosságú döntéseket fognak majd meghozni, olyanokat, amilyeneket eddig elmulasztottak, és ezek mind jelentős hatással lesznek az adókkal kapcsolatosan. Fontosabb adótörlések és adócsökkentéseket fognak bevezetni. 2002 óta tíz éven keresztül szakaszosan folyik már ez, amely 2012. december 31-én ér véget. Politikai szempontból ez egy olyan forró leves, amellyel nem foglalkozott eddig senki. Tehát most itt vagyunk a novemberi választások előtt és egy sor hatalmas döntést kell meghozni, mégpedig 2013. január elsejéig, amíg az Új elnök és az új kongresszus pedig január 4.-ig fel nem esküszik. De legyetek tudatában annak, hogy jelentős következményei lesznek annak, ha nem teszünk lépéseket arra, hogy ne csak az USA-nak, hanem az egész világnak is megváltozzon a gazdasága.

A Váltás most történik, és kellős közepén vagyunk. Bár lehet, hogy nem lehet meghatározni, valójában az történik, hogy az emberek az egész világon felébrednek, és azt mondják: "Elég volt". Lehet, hogy el fog tartani egy kis ideig, hogy meghallják  mások, de már hallható. A Tudatosságváltás végbemegy az egész világon és beépül a döntéshozatalban, és ez az ami meg fogja változtatni azt, hogy hogyan fogjuk élni az életünket az elkövetkező időkben. Hogy mennyire lesz ez félelmetes dolog? Nem feltétlenül az!

Ha képesek vagyunk elkezdeni megengedni magunknak azt, hogy meghozzuk a döntő lépéseket, mint ahogy azt tettük a múltban, akkor lehetőségünk lesz változtatni, mind a pénzügyi, politikai, mezőgazdasági, éghajlati kérdésekben. Ezekkel most szembe helyezkedik láthatóan a 3. Dimenziós tudatosság, amihez később igazodni fogunk. Ti már tanultabbak vagytok és látjátok, hogy mi van érkezőben és képesek vagytok következetes döntéseket meghozni, amely lehetővé teszi azt, hogy hatékonyabban válasszatok.

Az egész Váltás rólunk szól! Ahogy ezek az események kibontakozóban vannak, úgy akkor még többen fogják közülünk meglátni azt, hogy, kik azok akik a tömegtudatosság kiszámíthatatlan viselkedését alkotják. Ahogy 2012 vége felé haladtok, láthatóvá válik, hogy van egy, sok embert érintő mögöttes félelem-valóság, amit a médiák és az olyan hamis próféciák terjesztenek, amelyek azt állítják, hogy elérkezik majd a világvége.

Nem lesz vége a világnak, ilyen összefüggésben. Megérkezik majd, 2013, 2014, 2015 is. Amit a Váltás hozni fog, az egy teljesen új kezdet, amelynek ki kell bontakoznia. Ismétlem megint: azon a ponton vagyunk, ahol nem vihetjük magunkkal a régi csomagjainkat, A régi fogyasztói rendszer, ahol nem is ismerjük a szomszédjainkat, és csak „mindent ide nekem” hozzáállás van, nos ez mind darabokra hullik szét. Van egy szintje a választásnak, és egy másfajta szintű lehetőségekkel, ami itt van már, de néhányan még nem látják még. Sokan még mindig egy olyan irreális elképzelésben élnek, hogy a világ pénzügyi helyzete, úgy fog megváltozni, olyan mértékben, hogy 2012 év végéig mindenki megkapja az őt megillető összes pénzt. Ha ez úgy történne meg az elosztással, hogy valakiket csak úgy megdobnának egypár millió dollárral és az összes spirituális gyógyító, tanár és munkás végső soron megszabadulva végezhetné spirituális munkáját, úgyhogy fizetés nélkül tenné, kérjük, vizsgáljátok felül ezt az elképzelést felül. Megtörténhet. Ez egy lehetőség, de sok ember nem azt a munkáját végezné, amiért idejött, amin azt értem, hogy a saját magán való munkáját. Ezek a hiedelmek nem törlik el a megszokott félelem vagy kétségbeesés mintáit és ennek következményeként továbbra is a tagadás, önmegtagadás állapotában lennének. Az az igazság, hogy 2013-ban, ami jönni fog, olyannak fog tűnni, hogy a dolgaink a szokásos módon fognak folytatódni, de legyen az világos, hogy bármi is fog történni, látszólag a megszokott kerékvágásban fog folytatódni.

A Napkitörések, amiket mostanság elég gyakran megtapasztalunk, maximuma 2013 közepe körül lesz tetten érhető, és egészen 2015 tájékáig, nem fognak eltűnni. Így tovább fogjuk azt megtapasztalni, ami személy szerint is szükséges.

De van egy lényeges pont a napkitörések esetében, amit esetleg nem tudhatunk. Az energia nemcsak elsősorban a napkitörésekből erősödik, és aztán eltűnik, amikor a Nap megint a normális állapotába tér vissza. Ez nem így lesz, nem olyan eset, mint amikor a folyó vize emelkedik, majd visszatér a vihar utáni eredeti szintjére. Minden kitörés olyan, mint egy lépcsőfok, hogy az energiát fokozatosan el tudjuk viselni. Minden egyes ilyen kitörés egy újabb különböző megváltozott energiamezőre emel bennünket.

Nincs visszaút a változásokban, ahogy ez majd kibontakozik a következő hetekben és hónapokban. Azok, akik nem végzik el a személyes tennivalójukat, ott fogják majd találni magukat a régóta cipelt cuccaikkal, akkor semmijük sem lesz rendben, amikor a testük egy megtisztuláson fognak keresztülesni. Amikor ez bekövetkezik, sokuknak hirtelen csökkeni fog és messze száll a félelmük, kétségbeesésük és tagadásuk. De néhányuk abban a látszatban fognak leledzeni, hogy a képzeletbeli dollármilliók az égből alá fognak pottyanni a fejükre egyenest, mert ők már üdvözültek. A kérésem hozzájuk a következő. Ne legyen ez az elvárásuk, mert ez logikusnak vagy valószínűnek hiszik. Ideje van megtenni a munkátokat, amiért itt vagytok.

Ha elvégzitek a munkátokat, az legyen tudatos, hogy tudatossá válhassatok. Emeljétek fel a vibrációs mezőtöket arra a szintre, hogy képesek legyetek ezzel felébreszteni. Ha kellő figyelmet fordítatok, arra hogy személyes növekedésetekre és fejlődésetekre figyeltek, akkor kifejlett képességekkel sétálhattok egy ébredő folyó új partszegélye mentén, mint inkább egy áradó folyó régi mocsaras ösvényét keresve. A kihívások egyre kisebbek lesznek, mint amik eddig voltak. Ez nem egy félelemkeltő célzatú megnyilatkozás. Csak egyszerűen annyit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban nektek, hogy mi történik most és rámutatni azokra a lehetőségekre, hogy bölcsen választhassatok.

És most itt van, következik az a pillanat, amikor a Tudatosság váltás láthatóan is meg fog történni. Tekintsük ezt a pillanatot előrejelzésnek. A váltás azokra a helyekre kezd megérkezni, ahol sokkal láthatóbb a 3. Dimenziós valóság és a tudatosság. És amikor ez megtörténik, melyiket fogjátok választani, a régit, avagy az újat? Vagy úgy fogtok dönteni, hogy bátran beléptek egy új és még nem teljesen kialakult valóságba és azt választjátok, hogy a saját életetek tervezőivé váltok?

Így élvezzétek az elkövetkező napokat, mert szenzációkkal lesznek teli. Ez egy új tudatosság szint, ami itt van, és nektek most van lehetőségetek arra, hogy belépjetek ide teljesen e rendkívüliségbe. Váljatok e, új tudatossági szint mestereivé, amely lehetővé teszi majd, hogy valami olyan dolgot válasszatok, amely még soha nem volt kigondolva eddig.

Itt az ideje, hogy ezt gyakorlatba is megtegyétek!

Itt az ideje, hogy erre fordítsátok a figyelmeteket!

Shift Update – September 2012 A New Consciousness Unfolding a message from Jim Self
Thursday, 6 September, 2012
Universal Copyright 2012 is authorized here. Please distribute freely as long as both the author and www.masteringalchemy.com is included as the resource and this information is distributed on a non-commercial no charge basis.

Jim Self az Arkangyali tanács egyik közvetítője.
Közreadja: www.foldicsillagok.hu

2012. szeptember 24., hétfő

Szurokfű és tojásfehérje


SZUROKFŰAz oregánó + tojásfehérje....

Az oregánó a természet antibiotikuma,baktériumölő hatása a penicillinével vetekszik. Ráadásul az ára jóval alacsonyabb, mint némelyik gyógyszeré. Enyhíti a megfázásos,influenzás tüneteket, tisztítja a légutakat, csillapítja a köhögést.
De enyhíti az orrmelléküreg gyulladást és a tüdőgyulladást is,
eltünteti a szemölcsöket valamint a fejbőrről a korpát, segít ízületi
fájdalmak esetén, és még az idegeket is nyugtatja. Ha valakinek a házi
patikájából eddig hiányzott az oregánó olaj, ideje beszereznie.
A Science Daily online tudományos magazin híradása szerint az oregánó
olaj relatíve kis dózisban is hatékony a staphylococcus nemzetség
baktériumai ellen is, hatásossága a penicillin baktériumölő
képességeivel hasonlatos. A staphylococcus jelentős szerepet játszik
kórházi járványok kialakulásában, és a baktériumcsoport ma már jó pár
antibiotikumra rezisztens. Rengeteg baktériumfaj ellen hatásos Az
aromaterápiával a párizsi Orvostudományi Egyetemen a hetvenes évektől
foglalkozó Paul Belaiche professzor számos kísérlete igazolta az
oregánó olaj hatásosságát.
A szer gyakori, alattomos baktériumcsoportokkal szemben is hatékonynak bizonyult: laboratóriumi körülmények között az oregánó olaj például elpusztította a pneumococcus baktériumok 96 százalékát, valamint a neisseria, a proteus és a staphylococcus baktériumoknak 92 százalékát.
A pneomococcus komoly fertőzéseket, így agyhártyagyulladást,
tüdőgyulladást, fülfertőzéseket, továbbá arcüreggyulladást okozó
baktérium. A neisseria fajok közé tartozik például a nemi betegség
okozó neisseria gonorrhoeae baktérium, valamint a neisseria
meningitidis, más néven memingococcus, amely szintén súlyos
fertőzéseket, például agyhártyagyulladást, vérmérgezést okozó parazita.
A proteus baktériumok bélfertőzéseket okoznak, a staphylococcus baktériumok pedig az akut hányással járó, csoportos ételmérgezésekért is felelősek.
Az oregánó olaj továbbá elpusztította a streptococcus baktériumok 83 százalékát és az enterococcus 78 százalékát is. A streptococcus egyes fajtái felelősek az akut torokgyulladásért, az enterococcus baktériumok pedig szerepet játszhatnak húgyúti fertőzésekben, sebek elfertőződésében, de még az anorexiával is kapcsolatba hozzák. Belaiche professzor kísérletei azt is igazolták, hogy az oregánó olaj hatásos a candida baktériumok ellen is (78 százalékukat pusztította el), valamint a tüdőfertőzésekért felelős klebsiella baktériumok ellen (szintén 78 százalékukat ölte meg). 
Egy mexikói kutatás a súlyos hasmenéssel járó giardiás
fertőzések esetén találta hatásosnak az oregánó olajat, és egy
amerikai kutatás pedig nagyon előnyös antibakteriális tulajdonságaira
hívja fel a figyelmet az olyan népszerű parazitákkal szemben, mint a
staphylococcus, az E. coli, és listeria. Végül egy brit kutatás 25
különböző baktériummal szemben mutatta ki az oregánó olaj baktériumölő
képességét. A természet tehát egy különleges antibiotikummal
ajándékozta meg az emberiséget - igazán megérdemli a helyét a házi
patikában. Itthon inkább fűszerként ismerjük A szárított oregánó vagy
magyar nevén szurokfű, illetve vadmajoránna leginkább az olasz konyha
ételeinek fűszereként ismert itthon. Hatásában és aromájában leginkább
majoránnára és a kakukkfűre hasonlít. Bab-, paradicsom-, hús- és
halételek ízesítésére használják. Teaként elsősorban
köhögéscsillapításra, nátha ellen használják. Remek meghűlés elleni
izzasztó teakeverék a következő: 1-1 csomag oregánó, bodzavirág,
hársvirág, kamillavirág, majoránna keverékéből 2-3 evőkanálnyit adunk
egy liter vízhez. 1-2 perces forralással főzetet készítünk, finom
szűrön átszűrjük, melyből napjában többször melegen iszogatunk. Az
élet gyógyfüve!


Az ősi indiai szerzetesek azt tartják, hogy: a hagyma, a fokhagyma és
a gyömbér az élet három gyökere.

A bazsalikom, a kapor és az oregánó (szurokfű) pedig az élet három
gyógyfüve.ÉGÉSRE-TOJÁSFEHÉRJE!!!

Egy kurzuson tanították, ahol a tűzoltókat készítették fel
elsősegélynyújtásra. Ha valaki megég, - legyen az bármilyen nagy
terjedelmű - legelőször a megégett részt folyó hideg víz alá kell
tartani, míg a megégett bőr lehűl. Azután egy tojásfehérjét kicsit
felverünk habnak, - csak hogy könnyebb legyen kenni. Több rétegben
rákenjük a megégett felületre.

Egy nő odatett vizet főni. Mikor le akarta venni a tűzről, ráömlött a
kezére és egy nagy részen leégette a bőrt. Azonnal hideg vizes csap
alá tartotta, míg le nem csillapodott kicsit a tüzessége - bár az erős
fájdalom maradt. Azután felütött 2 tojást, a fehérjét kicsit felverte
és rákente az égett bőrre. Annyira el volt égve a keze, hogy ahogy
rákente a fehérjét a bőrre, az rögtön rászáradt és egy hártyát képzett
rajta, ami azután megkeményedett, - ez tulajdonképpen natúr collagén
volt. Legalább 1 órát tartott, míg rétegenkéntrákente az egész
tojásfehérjét. Később már nem érzett fájdalmat és másnap már csak alig
volt az égés helye pirosas-barnás. Eredetileg azt hitte, hogy nagy
hegesedések maradnak vissza az égés után, de legnagyobb csodálatára 10
nap múlva semmi nyoma nem maradt!!! A bőr színe sem változott el. 
megégett bőr teljesen recuperálódott, köszönhetően a tojásfehérjében
található colagénnek, - ami a valóságban egy placenta és tele van
vitaminnal.A Rákóczi szabadságharc kezdete június 16. legyen nemzeti ünnep Magyarországon ! Egyetértesz vele ?

"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"
 

A Rákóczi szabadságharc kezdete június 16. legyen nemzeti ünnep Magyarországon ! Egyetértesz vele ? 


2013. június 16. Budapest 
http://www.facebook.com/events/392420334151583/ 
    
Illesse bocsánatkérés II. Rákóczi Ferenc fejedelmet a Magyar Nemzet részéről, amiért szégyenteljes módon mindmáig meg nem emlékezett történelme legnagyobb szabadságharcáról! 

LEGYEN EZ A DÖNTÉS EGY NEMZET AKARATA ! DÖNTSÖN A MAGYAR NÉP,HOGY JÚNIUS 16. LEGYEN NEMZETI ÜNNEP ! 

Ha Te is egyetértesz vele,hogy június 16. a Rákóczi-szabadságharc kezdete legyen nemzeti ünnep kérlek jelezd itt ezen az esemény oldalon. 

Emlékezz a magyarok dicső csatáira, melyeken függetlenségét, áldott magyar hazáját védte. Emlékezz, mert amíg ezekre emlékszel, addig él a magyar, él Rákóczi és a nemzet minden hős fiának dicső halála nem volt hiába való. 

A Rákóczi-szabadságharc emléke azt üzeni a ma emberének: Légy tettre kész! Vedd észre a lehetőséget, és bátran ragadd meg a pillanatot, amikor segíthetsz a hazádon, a jövődön. 

Nem a rombolásra, hanem az építésre, a közös szülőföld szebbé és jobbá tételére hatalmaz fel bennünket Rákóczi öröksége 

"Napjainkig nem hogy boldoggá nem avatták "Kassa szent halottját", hanem a hivatalos 
politika a nyolc évig tartó szakadatlan háborúra az abban a hazájáért meghalt sok-sok tízezer áldozatra és a szabadságharc ünnepnapjára június 16-ikára sem emlékszik." 
Legyen nemzeti ünnep a Rákóczi-szabadságharc kezdete ! 

310 évvel ezelőtt! 

1703. június 16-án a Vereckei-hágónál II. Rákóczi Ferenc maga is átlépte a magyar határt és a tiszaháti felkelők élére állt. 

Ezzel kezdetét vette az a felkelés, amely Rákóczi-szabadságharc néven vonult be történelmünkbe. Rákóczit 1704. július 8-án a gyulafehérvári országgyűlés Erdély fejedelmévé választotta, de a katonai helyzet miatt tisztébe csak 1707. április 5-én a marosvásárhelyi országgyűlésen iktatták be. 

A szécsényi országgyűlés 1705. szeptember 17-én Rákóczit a magyarországi szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé választották. Kitűnő állam- és hadszervezőnek bizonyult, hadvezéri tevékenységét azonban nem kísérte sok siker. 

1703 nyarán a tiszántúli, 1704 tavaszán a rácok elleni bácskai hadjáratban, majd 1706-ban Esztergom ostrománál taktikai sikereket ért el, de a nyílt ütközetekben, Nagyszombatinál (1704. december 26.), Pudmericnél (1705. augusztus 11.), Zsibónál (1705. november 11.) Trencsénnél (1708. augusztus 3.) és Romhánynál (1710. január 22.) vereséget szenvedett. 


Szántai Lajos és Gondos Béla megkoszorúzta II. Rákóczi Ferenc szobrát a rodostói emlékházban

2012. szeptember 23., vasárnap

Szeptemberben diktálják az iskolásokba a Hepatitis méreginjekciót – lehet nemet is mondani!
Kedves Szülők, figyelem! Az iskolában szeptemberben adják be a 13-14 éves gyerekeknek a Hepatitis vakcinát, mely bizonyítottan programozott sejthalált okoz a májban. A törvény által előírt teljeskörű tájékoztatás annyiban merül ki, hogy – jó esetben – legfeljebb közlik az ellenőrzőkönyvben az eseményt.
A Hepatitis B méreginjekció („védőoltás”) a legújabb, 2011-es kutatások szerint 144 gén működését változtatja meg, ebből 7 gén gyulladások kialakulásával és az anyagcserével van kapcsolatban.
Így aztán érthető, hogy miért szenved oly sok gyermek és fiatal ízületi gyulladástól, amikor életkoruk egyáltalán nem indokolná. Ugyancsak többen jártak úgy ismerőseim körében, hogy a Hepatitis B vakcina után gizdává váltak a korábban mokány, izmos fiatalok.
Az oltási kötelezettséget előíró paragrafus alkotmánysértő, sárba tapos több nemzetközi egyezményt, de még magát az egészségügyi törvényt is szembeköpi. Az egészségügyi törvény bevezetője szerint ugyanis az Országgyűlés az egyén és a nemzet jólléte, egészsége érdekében és szolgálatában, felelősségtől ihletve törvénykezik – nos, az oltási kötelezettség mindezzel homlokegyenest ellentétes. Felelőtlen, egészség- és életellenes, kizárólag a vakcinalobbi érdekeit szolgálja – a gyártók gigaprofitját pedig egészségük elvesztésével, visszafordíthatatlan károsodásaikkal a gyermekek fizetik meg…
A csecsemőkori kötelező méreginjekciókat néhány család sikeresen megússza a rendszer adminisztrációs réseinek következtében. Az iskolai kampányoltások keretében azonban erre sokkal kisebb az esély. Célszerű lehet az oltási napokon a diákoknak otthon maradni, sőt, mivel az oltottak akár teljesen tünetmentesen fertőzhetnek is, ezért több napig is tanácsos messze elkerülni az iskola környékét. Értendő ez minden évfolyamra.
A felelősségteljes szülő feladata kideríteni tehát, mikor oltanák gyermekét, s megelőzni a bajt. Ha nincs rá mód, hogy a gyermek otthon maradjon, akkor magyarázzuk el neki, hogy törvénysértő és életellenes, visszafordíthatatlan beavatkozás az oltás, és ha megpróbálnák erővel leoltani, az súlyos bűncselekmény – erre érdemes figyelmeztetni a kakaskodó védőnőket, iskolaorvosokat, tanárokat.
Célszerű találni több haladó gondolkodású osztálytársat, s összetartani, támogatni egymást, hisz sok esetben ilyenkor pszichikai erőszakot követ el a lebutított többség, s tévinformációik által felhatalmazva érezve magukat lehülyézik, leősemberezik, leszektánsozzák a felvilágosultakat.
Nehéz ilyen helyzetben megértőnek lenni a támadó fellépést tanúsítókkal szemben, de gondoljunk arra, hogy beléjük plántálták a betegségektől való rettegést, mely betegségek miértjeivel nincsenek tisztában. Próbáljuk kedvesen, higgadtan elmagyarázni úgy, hogy megértsék: az oltások nem védenek, hanem temérdek gyógyíthatatlan betegséget okozhatnak, károsítják az immunrendszert, megváltoztatják a géneket, oda nem való anyagokkal mérgezik a testet-lelket. S hogy az oltatlan nem jelent semmiféle veszélyt, az oltottal ellentétben.
Nem célunk meggyőzni azokat, akik úgy hiszik, hogy a természet hibásan lett megalkotva, s az emberi szervezet a vakcinaipar korrekciójára szorul. Azonban fogjunk össze mindnyájan, akik tudjuk azt, hogy az élet láthatatlan rend szerint működik, s védjük meg gyermekeinket az államilag támogatott oltási önkénytől.
Az 1997-ben, az Európa Tanács által alapított Oviedói Egyezmény – melyet Magyarország 2002-ben aláírt – kimondja, hogy egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett szabadon, megfelelő tájékoztatást követően beleegyezett. A beleegyezés bármikor visszavonható. (2002, évi VI. törvény 5. cikk)
Nem követünk el tehát semmiféle szabálysértést, pláne nem bűncselekményt az oltások megtagadásával, s mások oltásmegtagadásra való buzdításával, hanem épp ellenkezőleg, egy immáron tíz éve érvényben lévő törvény betartatásáért küzdünk. Sajnálatos módon az egészségügyi hatóságok gestapós módszerekkel terrorizálják a felvilágosult szülőket, a lakájbíróságok pedig cinkos módon asszisztálnak hozzá. Határozott, szervezett civil fellépésre van szükség, gyermekeink egészsége, élete a tét!
Ajánlott olvasmány: http://bekenagykovet.hu/okesz3.html


Gyógyító természet – Kezelhetjük magunkat zöldségekkel isHogyan gyógyít a fehér káposzta?

A káposzta az egyik legrégibb és legelterjedtebb természetes gyógyszerünk. 
Ezt a tulajdonságát annak köszönheti, hogy nagy mennyiségben tartalmaz ként. 
Mint tudjuk, ez az elem a testünk minden sejtjében megtalálható. 
De lássuk,mi minden van még a káposztában!*
A fehér káposzta tartalmaz* káliumot, ként, jódot, kalciumot, foszfort, vasat, klórt, nátriumot, nagy mennyiségű A vitamint, B vitamin komplexet, C vitamint és U vitamint.

Ezeket, az elemeket egyébként a káposztafélék családjának a többi tagja is tartalmazza. Bebizonyosodott, hogy rákellenes tulajdonságuk van, amely lassítja, a karcinogén tehát a rákkeltő anyagok felszívódását a szervezetben, illetve gátolja a sejtek mutálását, s a mutált sejtek növekedését, amelyek egyébként a rákos daganatokat képezik.
A fehér káposzta gyógyító hatásához még hozzájárul két elem, a klór és a jód.
Ez a kombináció teszi lehetővé azt, hogy a káposzta az emésztőrendszerünk legtökéletesebb gyógyszere.
A C vitamin tartalomból eredően a gyulladásos fogínyt kitűnően gyógyítja, rendkívül jól tisztítja a beleket, különösen a vastagbelekre van jó hatással akkor, amikor azok nem ürülnek rendesen. 
Arról tudjuk meg, hogy valami nincs rendben a vastagbélben, ha a káposztalé elfogyasztása után szokatlanul nagy mennyiségű gázok keletkeznek. Ez annak a jele, hogy a vastagbél nem ürül rendesen, illetve idegen baktériumok vannak jelen.*
Véd a bőrkiütések ellen. A káposzta fogyasztásával segítséget adunk a májnak a *kobalt, nikkel és a réz mérgek semlegesítésére*. A cukorbetegek számára mindenképpen ajánlatos a káposzta fogyasztása, mert az elfogyasztás után hamarosan érezhető a *vércukor* csökkenése vagy emelkedése a vérben.
 A legutóbbi kutatások bebizonyították, hogy a káposztában található kén-aminósav csökkentőleg hat a* magas koleszterin* szintre.
A fehér káposzta *rákellenes* hatását vizsgálva a legjobb eredményt az emésztőszerveken jelentkező rákos – kelés, – fekély gyógyításában értek el. Így a gyomor-rák, nyombél-rák gyógyításában egyharmadára csökkent a gyógyítási idő, mint a hagyományos módszerrel gyógyítottaké. 
Ez annak köszönhető, hogy a három elem, a *kén, a klór és a jód* olyan mennyiségben és olyan kombinációban fordul elő benne, amely optimálisan* hat a gyomor és a belek nyálkahártyájára és nyálkamennyiségére.*
A népi gyógyászatban a* hörghurutos *megbetegedésekre is jótékony hatással van a *kálium,* amit tartalmaz a káposzta. A káposzta hatására lényegesen emelkedik a bélben a barátságos, az emésztést elősegítő baktériumok száma. Glutamin, illetve a nélkülözetlen *aminosav tartalma* teszi lehetővé, hogy a káposzta a *májbetegség *gyógyításához is A zaklatott idegeink csillapítására a stresszes helyzetek elkerülésére, a túlzott aggodalom enyhítésére, a depressziós hangulatok feloldására, az alvási zavarok megszüntetésére is fogyaszthatunk káposztát.
Szerző: Kósáné K. Mária


Az előző részekben a fűszernövényeket hívtuk segítségül meghűlésünk és az ezzel járó kellemetlenségek leküzdésére, most pedig – még mindig a megfázásoknál maradva – lássuk, hogy a leghétköznapibb anyagok mikre képesek.
Mit tehetünk gyógyulásunk érdekében a kamrában, a boltban kapható zöldségek, egyéb élelmiszerek segítségével?
burgonya C-vitamin forrás. A gyomorhurut a gyomorfekély és a bélgyulladás gyakori oka ellen hat. A nyers burgonyalé atropinhoz hasonló, görcsoldó, gyomorfájást csökkentő és szüntető hatóanyagot is tartalmaz.
Az európai népi orvoslás javallatai és receptjei: „fejforróság” és fejfájás (migrén) esetén nyers krumpliszeletes borogatás a halántéktájra; fagyott tagokra összetört, meleg, főtt krumpli.
 Forró vízzel leöntött nyers krumpli levében fürdetik a fájdalmas, reumatikus tagot, vagy meleg, főtt krumplival gőzölik és helyileg ezzel melegítik a fájdalmas részeket.
A nyers reszelt burgonya talpra kötve lázcsillapító, szemre téve pedig enyhíti a szemgyulladást.
Cukron, dextrinen, keményítőn, aminosavakon, alma- és tejsavon és C-vitaminon kívül bőr- és nyálkahártya-védő A- és F-vitamint is tartalmaz, a bőrelváltozásokra ezért fejthet ki kedvező hatást.
A nyers burgonyalét sárgarépalével keverve, kis mézzel ízesítve torokgyulladás, garatgyulladás esetén, vagy köhögésnél alkalmazzuk. Melegen, vagy hidegen, ruha közé téve a fennmaró rostanyagait, felköthetjük a nyakra, vagy felrakható a mellkasra borogatásként. De szintén kis mézes vízzel összekeverve, csemegeként el is fogyaszthatjuk.
Nagy káliumtartalma miatt vízhajtó hatású. A rossz szívműködés javulását hozhatja kiegészítő kúraként, ha nyers levéből reggel éhgyomorra 1 dl-nyit fogyasztunk több héten keresztül. Lázas állapotban mindenképp ajánlott a szív védelméről ilyen formában is gondoskodni.

cékla kiemelt hatása elsősorban a rákterápiákban van, de ezzel most nem foglalkozunk. 
Az összes növény közül a hagymán kívül a céklának a legnagyobb a szilíciumtartalma (100 g-ban 20,6 mg). Ez azért nagy jelentőségű, mert a szilícium révén a szervezet védekezőképessége igen nagy mértékben fokozható. Nyers céklalé vagy nyers céklareszelék hatására a szervezet védekezésében vezető szerepet játszó sejtek, a nyiroksejtek (limfociták), a plazmasejtek és a falósejtek felszaporodnak.
Klinikai gyakorlat alapján javaslata: 3/5 rész cékla, 1/5 rész sárgarépa, 1/5 rész zellergumó átszűrt présleve. A céklakúrát húsmentes étrend kísérje. 1 kg céklából normál körülmények között 700 ml lé nyerhető.
A népi orvoslás a nyers lét éppúgy, mint a reszelt, nyers, salátakészítésre használt gumót, vizelethajtónak (húgykiválasztónak), vérképzőnek és vértisztítónak tartja. 
Előnyös a gyenge tüdejűek, gyulladásra hajlamosak és tartós rekedtségben szenvedőknek, de a sebgyógyulást is elősegíti. Ezeket az alkalmazásokat kémiai vizsgálatok is igazolják.
A cékla nemcsak szilíciumot, hanem számos egyéb ásványi anyagot és nyomelemeket is tartalmaz: káliumot, kalciumot, foszfort, ként, jódot, vasat, rezet, mangánt, rubídiumot, céziumot. A-vitamin, B1, B2, C és P vitamin is található benne. B-vitamin-komplex tartalma 300 gramm/100g.
A cékla nemcsak a sejtlégzést aktiválja, a védekező sejtrendszert és a vérképzést serkenti fokozott működésre, hanem javítja az idegműködést és az emésztést is. Heveny lázas megbetegedések (influenza, hűléses betegségek) esetén is ajánlatos fogyasztani.
Kiegészítő kúraként alkalmazva kedvezően befolyásolja az idegbetegségeket is. 
Fogyasztásánál ügyeljünk arra, hogy a fogzománcot károsíthatja, ezért a kinyert lét érdemes szívószál segítségével fogyasztani. Pép formájában vagy darabosan, egyéb élelmiszerrel fogyasszuk el a fogak védelmére.
diótermés édes ízű, meleg hatású gyógyélelmiszer. 
A dió gyümölcse erősítő, súlygyarapodást elősegítő tulajdonságú. Mint ilyen, megkötés nélkül fogyasztható, akár magában, akár levesekben. A dió erősíti az idegeket, és talpra állítja a legyengült embert.
Azok a májbetegek, akik nem fogyaszthatnak zsiradékot, a diót nyugodtan ehetik, mert serkenti a máj működését. A máj a méregtelenítés egyik legfőbb szerve.
Fülfájásnál, a dióból kipréselt kis mennyiségű olajat a fülbe cseppentsük bele. 
Feloldja a lerakódott zsírt, azt ki is folyasztja. A gyulladást okozó baktériumokat felszámolja. Nagyon hamar gyógyít.
Olaját, pépjét, kelések és daganatok érlelésére, vagy felszámolására is alkalmazzák.
Segít megvédeni a szívet a betegségektől. Idegnyugtató hatása is van. 
Tejben főzve nyugtató-altató hatású. Mézben a diódarabok összeérnek és meghűlés, torokfájdalom esetén használhatók.
Legújabb kutatások kimutatták, hogy fontos szerepe van a rák gyógyításában is. 
Napi ajánlott adagja 15 dió, 3-szori, főétkezések utáni elrágcsálással, 5-5-5 dió.
A dióbél általános kémiai összetétele: Nagyon kevés vizet, 15% fehérjét, 63% olajat, 14% szénhidrátot, 4 mg% Na sókat, 545 mg% K-ot, 70 mg% Ca-ot, 430 mg% P-t 4 mg% A-vitamint, 0,35 mg% B1-vitamint= Tiamin, 0,1 mg% Riboflavint= B2-vit., 1 mg% Niacint= B3-vit., 15 mg% C-vitamint tartalmaz. A Dió termése zsíros-olaj tartalmú – linol és linolén, izolinolén és telítetlen zsírsavból áll (omega3). Juglont, A, B1, B2, B5, B6, B7 (H-vit.), C- E-vitamint tartalmaz. Minden dióbél, eltérő arányokban, de tartalmaz kalciumot, káliumot, vasat, magnéziumot, foszfort, rezet, cinket, nátriumot, mangánt is. Értékes növényi fehérjeforrás.
A dióbél fogyasztása csak kis adagokban ajánlott. A dióbél egyesek nyelvét, szájnyálkahártyáját irrtálhatja, viszketést és a szájban kiütéseket, kimállást és aknét hozhat létre.
A fejes káposztát eredetileg állattakarmányként termesztették, illetve a vadon nőtt egyedeit gyűjtötték. Későbbi nemesített fajtái kerültek be előbb a szegényebb emberek, majd később az általános élelmezésbe. Ajánlottabb inkább savanyított formában, vagy nyersen fogyasztani. A kelkáposzta jobban megfelel emberi tápláléknak, mint a fejes képoszta.
A savanyú káposzta nagy C-vitamin tartalmú. 1 kg savanyú káposztából kb. 500-600 ml lé nyerhető. Meghűlés, vagy járvány idején ajánlott akár napi fogyasztása is ennek a mennyiségnek.
Külsőleg bedagadt, fájó térdre, derékra: bármelyik káposzta leveleit felmelegített állapotban lekötjük a felületre, (vasalóval is fel lehet melegíteni ruha között), majd a még egy ruhával lefedjük és melegen tartjuk.
lenmag hatását az emésztőrendszeren, a légzőszerveken (és a bőrön), a vizeletkiválasztó rendszeren keresztül fejti ki. Használható asztma, idült bronchitis, tüdőgyulladás, gyomor és bélgyulladások, húgyúti fertőzések, hasmenés, lesoványodás, lábadozás, daganatok esetén. 
Hasonló tulajdonságú, mint a szezámmag.
Lecitint, növényi zsírt, egy fajta omega-3 zsírsavat, és fehérjét tartalmaz. 
A hidegen sajtolt szezámmag-olaj és a lenmag-olaj használata nagyon ajánlott mind megelőzés, mind betegségi tünetek előfordulása esetén. Az idegek ingerületátvitelében nagy szerepet játszik.
Sclerosis multiplex esetén napi három evőkanál olaj fogyasztása javasolt.
A lenmagot nyálkaoldó és lágyítószerként hurutos megbetegedésekben mézzel összefőzve fogyasztjuk. Száraz, irritáló köhögés esetén jó szolgálatot tesz bevonó képessége. 
Napjában többször igyunk forró vízzel leöntött teájából egy-egy kortyot. A leforrázott lenmagot kevés mézzel el is fogyaszthatjuk.
Jó erősítőszere a sovány testalkatú egyéneknek, a vastagbélnek és a tüdőnek. 
Szilárdítja a tüdőszövetet és elősegíti a tüdő savóshártyáinak gyógyulását. 
Krónikus, szövetpusztulással járó tüdőbajokra kiváló. Tüdőerősítőként édesgyökérrel kombinálható.
A gyermekek, de a felnőttek, és az idős emberek is szívesen fogyasztják a következő keveréket: 
1 evőkanál (kókuszreszelék) mák, 1 evőkanál mazsola, 1 evőkanál szezámmag vagy lenmag, 1 teáskanál baracklekvár. Ezt öntsük fel 1-2 dl langyos vízzel. 
Kis ideig hagyjuk állni, hogy megduzzadjon. Erős székrekedés esetén reggel és este fogyasszuk. Egyéb esetben csak lefekvés (és fogmosás) előtt. Aki tejet fogyaszthat, tejjel is készítheti. 
Cukorral, fahéjjal ízesíthető. Belek szelessége esetén okvetlenül az 1 evőkanál mákszemet tegyük hozzá. Magként való bevétele enyhe, de megbízható hashajtó is.
Cukorbajosoknak, a megszokott gyógyszerek szedése mellett, a hirtelen megnövekedett vércukorszintet segíti levinni. Erre a célra csak alkalmanként fogyasztható. Természetesen a diétát tartsuk be.
A vese, húgyhólyag és húgyvezeték gyulladásai esetén is jó felhasználni fájdalomcsillapító és lágyító tulajdonságait. Ilyen esetben nagy mennyiségben használjuk, hogy a nyálkahártyákat védje a savassá vált vizelet maró hatásától. Maga a lenmag lúgos kémhatást gyakorol. 
A vese húzó fájdalmai esetén, valamint hólyaghurut és hólyagkő esetén a tartós fájdalmak enyhítésére nagyon jól alkalmazható. Mind porként, mind teaitalként fogyaszthatjuk.
Természetes fehérjét és kalciumot tartalmaz. Táplálék-kiegészítőként napi fogyasztásra alkalmas. Vegetáriánusok rendszeresen fogyasszák. A lenmag kenyérbe, süteménybe is belesüthető. 
Aki akarja, le is darálhatja, így tegye a süteménybe. Tápláló, erősítőszer legyengült állapotokban.
Borogatóként helyi vérbőséget okoz, tágítja az ereket, lazítja a szöveteket, fájdalomcsillapító hatású. Reumás és gerincbántalmak esetén porából készítsünk masszát, ezt kenjük ruhadarabra, így rakjuk a felületre. Vizes kivonatát gyulladásos testrészek hűsítésére is alkalmazzák. 
Vizes kivonata, vagy teája már nem okoz erős vérbőséget, hanem lágyító és nyugtató.
Ellenjavallata nem ismert. A mag evése colitis esetén nem ajánlott. Egyéni érzékenység, főleg olajának használata esetén felléphet. Komoly székrekedés esetén nem hatásos, növelheti a pangást a remesebélben, inkább használjunk gyógynövényes beöntést, vagy a teakeveréket.
mák teaként megfőzve, melegen, lassan kortyolgatva, bevonja a légcső hártyáit, és nyugtatja azt. Köhögés, torok- és hörgőgyulladás esetén igyunk egy-egy teát belőle, görcsoldó és összehúzó hatása, enyhe fájdalomcsillapító hatása miatt. 
Mákból és lenmagból, kevés ziliz porral megfőzve pépet főzhetünk, melyet a melltájék minden gyulladásos megbetegedése, hurutossága esetén alkalmazhatunk, éjszakai borogatásként. Mellhártyagyulladás esetén kiegészítő borogatásként alkalmazható, felváltva más borogatásokkal.
Szorulás esetén lazítja a széklet állagát. Hasmenés esetén, pedig összehúzó hatása nem engedi a bélfal további renyheségét. A szerecsendió a vastagbélre van hatással, együtt alkalmazva a két gyógynövényt a teljes bélrendszerre ható összetételt kapunk.
Fűszerként is fogyasztható, hüvelyesekkel együtt főzve, ellensúlyozza a gázképződést, és a bab, zöldbab, borsó finom, laza lesz tőle.
A növény megsértett gubójából nyert nedv az ópium, mely erős kábítószer. 
Az érett, fekete kis magvak ilyen jellegű hatással nem rendelkeznek, nyugodtan fogyaszthatók.
Ne használjuk rendszeresen gyomorhurut, vastagbélhurut esetén. Nagy mennyiségben álmosságot okoz, csak alkalmanként fogyasszuk, ugyanis hosszú távon való használata tompítja az elmét, rontja a felfogóképességet.
méz fontos terapeutikás hatása antibiális tulajdonságában rejlik. 
A méz legismertebb tápláló és gyógyító hatása az erősítés. A méz monoszaharidokból áll, amelyek azonnal felszívódhatnak, rögtön a véráramba kerülhetnek. A kimerülést gyorsan, hatékonyan meg lehet szüntetni mézzel.
Súlyos és hosszan tartó száj- és garatgyulladásnál naponta egy kanál mézet ajánlunk, amit sokáig kell a szájban tartani. A sűrű, főleg kristályos méz mandulagyulladásnál baktériumölő, gennyeltávolító és gyulladáscsökkentő hatású.
A gyomorban a méz stabilizálja a savháztartást. A méz segíti az emésztést. 
A máj ellátása elősegíti például a méregtelenítést, így felbecsülhetetlen jelentősége van például gomba- mérgezés, altatás utáni méregtelenítés és egyéb mérgezések esetében.
A méz nem csak a májra, hanem a vesére, a húgyhólyagra és a hasnyálmirigyre is kedvező, védő hatást gyakorol. Ez lehetővé teszi, hogy a cukorbetegek az engedélyezett szénhidrátbevitel határain belül mézet fogyasszanak és ezáltal olyan anyagokhoz jussanak, amit másból nem kaphatnának meg.
Japán orvosok állítják, hogy a méz elismerten javulást biztosít az emésztési betegségek, bőrbetegségek esetében, javítja a légzőszerveket, a keringési szerveket, idegeket, érzékszerveket, fogakat, az anyagcserét stb. Bolgár orvosok is elismerik a méz baktériumellenes, nyálkaoldó, érzéstelenítő, gyulladásellenes, biológiailag immunizáló, regeneratív, szívserkentő, nyugtató, idegerősítő hatását. Nem csak szájon át, hanem aerosol és elektroforézis útján is visznek be a szervezetbe szükséges mézmennyiségeket. Eddig 15 000 páciensnél kezelték a légzőrendszer bizonyos betegségeit (orrnyálkahártya gyulladás, torokgyulladás, orrmelléküreg-gyulladás, gégehurut, légcsőhurut, hörghurut) úgy, hogy a páciensek 92 százalékban visszanyerték egészségüket.
Magyar tapasztalatok a méz gyógyhatásáról
Ha a kisgyerek köhögött, hólyagpapírra mézet kentek és a mellkasára borították. Valahol mézet és zsírt kentek egy rongyra és azt tették a beteg mellére. Egyes helyeken mézes tormalevelet vagy dohánylevelet tettek arra a helyre, ahol a tüdőszúrást érezték. A mézes borítást 1-2 óráig kellett azonos felületen tartani.
Kenőcsöket, flastromokat úgy készítettek, hogy mézet kevertek össze tört lenmaggal vagy gabonaliszttel és tojássárgájával vagy lenmagdarával és tejjel vagy viasszal és zsírral vagy viasszal és vajjal. Ezeket a keverékeket rákenték a torokra (kívülről), kelésekre, daganatokra, gyulladásokra. Tiszta mézzel kenték be az égett vagy forrázott sebeket.
Az emésztés javítására és gyomorfájás ellen javasolták, hogy reggel színmézet egyen a beteg, vagy itala meleg-tejes méz legyen. Lázas betegnek híg mézet adtak inni.
Legáltalánosabban a mézet megfázás, köhögés, rekedtség ellen használták. 
Ették magában és teában vagy tejben feloldva. Javasolták a mézet gyomorhurut és emésztési zavarok ellen, idegesség megszüntetésére, köhögés, rekedtség, vérszegénység, sápkór, sárgaság, asztma és álmatlanság ellen, de súlyosabb esetekben is hasznosnak találták ezt a legtömegesebb kaptárterméket.
A mézes pálinka készítéséről Reguly Antal nyelvtudós (1857) is megemlékezik. 
Az egykor híres mézsör fogyasztását is nagyon egészségesnek tartották. 
A mézbor az ünnepek, nagy összejövetelek itala. A mézbe bármely gyógynövény friss állapotban belekeverhető, és vivőanyagként használható.
Nemesszeghy Kálmán (1909) szövegének egy részét szó szerint közlöm és ajánlom az olvasó figyelmébe:
„A méznek használata sok féle betegségből kigyógyította az embert, sőt még olyan esetek is fordultak elő, hogy akinél a gyógyszer nem használt, a méznek az élvezete állította helyre az egészségét.” 
„Kiknek sok és hangos beszéddel jár hivatásuk teljesítése”, hogy napközben többször fogyasszanak tiszta mézet vagy mézzel ízesített langyos vízzel öblögessék a torkukat.”
Méz hasmenés ellen
Mézbe vegyítsünk finomra törött muskat-diót és finomra törött fahéjat, ebből a szükségeshez képest vegyünk be.
Méz rekedtség ellen
2 tojássárgáját keverjünk össze 2 evőkanál mézzel. Öntsünk reá fél csészényi forró feketekávét, kavarjuk össze és olyan forrón, ahogy bírjuk, igyuk meg. Ezt naponta legalább háromszor ismételjük meg, együnk naponta többször egy-egy szeletke lépesmézet.
Gégefőbetegségnél és bronchialkatarrhusnál
Legjobban bevált a kakukkfű (thymian) mézzel való használatának gyógyereje. Szamárhurutnál is kitűnő, mivel a köhögési ingert csillapítja, görcsöt csillapító és nyálkaoldó hatása miatt. Vegyünk kakukkfűteát, főzzünk meg egy csészére valót, leszűrjük, teszünk bele egy evőkanál virág- vagy hársmézet és jó forrón igyuk meg. Napjában legalább háromszor kell inni.
Köhögés ellen
Vegyünk egy nagy fekete-retket, tetejét vágjuk le, belsejét karalábéfúró kanállal szépen szedjük ki, mint ahogy a tölteni való karalábénál szoktuk. Egy kis lábasba tegyünk 1 deciliter mézet, pirítsuk meg világosbarnára, vigyázni kell, hogy meg ne égjen, mert akkor keserű lesz. Öntsük azon forrón a retekbe, abban a pillanatban megjegecesedik, később azonban levet ereszt, ezt kell azután naponta többször leinni róla. Ugyanezt megtehetjük vastag sárgarépával is. Ez a legjobb nyálkaoldó és köptető úgy felnőtteknek, mint gyermekeknek.
Limonádé lázas betegeknek
Egy pohárba csavard 1 citromnak a levét, tégy 1 evőkanál mézet hozzá, kavard jól össze, öntsd tele a poharat hideg vízzel. Meghűléskor kitűnő hatású.
Tüdőcsúcshurut ellen
Egy darab tormát, egy bazsarózsagyökeret egyenlő adagban megreszelünk és annyi virágmézet öntünk rá, hogy összekavarható legyen. Meleg helyre tesszük, hogy jól összeérjen, reggel éhgyomorra és este lefekvés előtt egy teáskanállal kell bevenni. Aki türelemmel használja megszakítás nélkül, még a legmakacsabb idült bajnál is sikeres gyógyulást hoz.
Szamár- és hörghurut ellen
Kitűnő gyógyhatása miatt nem győzőm eléggé dicsérni, mert amilyen egyszerű, olyan csodahatású. Gyermekek a legszívesebben beveszik. Két nagy fej fokhagymát megtisztítunk, táblácskán teljesen széjjel zúzzuk, bögrébe tesszük és annyi mézet öntünk rá, hogy könnyen összekavarható legyen. Folytonos kavargatás mellett szép világos barnára megpirítjuk, napjában többször adjunk belőle egy-egy jó késhegynyit.
Torokgyulladás ellen
Főzzünk fél liter kamilla-zsályateát, tegyünk bele 2 evőkanál virágmézet, céklalevet, 1 dkg porrá tört timsót, ezzel naponta többször öblítsük ki a torkunkat.

Gyógyító természet – Kezelhetjük magunkat zöldségekkel is (II/2.)
Még mindig a megfázásoknál maradva lássuk, hogy a leghétköznapibb anyagok mikre képesek. Mit tehetünk gyógyulásunk érdekében a kamrában, a boltban kapható zöldségek, egyéb élelmiszerek segítségével?

A petrezselyem vízhajtó, kőoldó, női nemi szerveket gyógyító (emmenagogum), székelést elősegítő (laxatív), szélhajtó, emésztést serkentő, kőhajtó, görcsoldó hatással rendelkezik.
A petrezselyem gyökér és mag, a borókabogyó vízháztartásra és húgyúti szerveire vonatkozóan hasonló hatással bír, de annál enyhébb, és kevésbé irritáló. Serkenti a máj és a vese működését. 
Isiász, és lumbágó kezelésére is használható. Ilyenkor gyökeréből masszát is készíthetünk, és langyos állapotban a felületre köthetjük. 
Ízületi fájdalmak, vagy mozgáskorlátozottság esetén is jót tesznek az ilyen pakolások, kevés tormával, vagy mustárral keverve. 
Mellkasi elhurutosodás, vizenyő, mellkasi és szívből eredő nehézlégzésre mind pakolásként, mind teaként használhatjuk.
A levél és gyökér vizelethajtó, étvágyjavító, vesekőhajtó, és a hólyaghurut gyógynövénye.
Feloldja és eltávolítja a vese- és epeköveket. A vesegörcsök erősségét némileg csillapítja is.
Melegítő hatású vízhajtó, legyengült egyénnél, meghűlések esetén is alkalmazható vízhajtóként, amikor más gyógynövények tiltottak. Főleg a levél alkalmazása nem igényel óvatosságot. 
Húgyúti fertőzések esetén, főleg a felfázásból eredő fájdalmas, sűrű vizelés, húgycsőgyulladás, gyermekek vizeletmegrekedése esetén teakeverékek alkotórésze. 
Ajánlott bodzával és babhüvellyel együtt alkalmazni. Ebből a keverékből ülőfürdőt is vehetünk. Nagy megkönnyebbülést hoz.
Külsőleg a népgyógyászat mind a mai napig sokrétűen alkalmazza, a tökhöz és a káposztához hasonlóan (pl. a felmelegített káposztalevél mézzel bekenve és a felületre kötve), szemgyulladás, mindenféle mirigyduzzanat, torokfájdalom, reuma, ütődött vagy zúzott sebek kezelésére, – mint vajban, zsírban kifőzött gyökért, – a megfelelő felületre rakja, és azt melegen tartja. 
Bármelyik alkotórésze ásványokban, A- és C-vitaminban és vasban gazdag.
A magyar konyha alapvető fűszere. Levesekben főleg gyökere használatos. 
A friss levél C-vitamint is tartalmaz, ilyenkor nem szabad főzni, csak az étel tetejére terítjük rá az apróra vagdalt levelet. Szárítva, vagy sóban rétegezve, télire tárolható. 
Minden ízesítő alkotórésze (Vegeta, ízesítő kockák stb.). Csaknem az összes zöldségféléhez használható, salátákhoz, mártásokhoz, nyers ételekhez, túróhoz, burgonyához, töltelékekhez.
Ne használjuk vesegyulladás és vese belső hártyáinak sérülései és a női nemi szervek hirtelen feltámadt gyulladása esetén. A gyökér és a mag használata óvatosságot igényel, mert túlzottan hevítő tulajdonsága irritálhatja a vesebolyhokat, valamint az anyaméhet. Ilyen esetben, vese esetén használjuk orvosi zilizzel együtt. A petrezselyemgyökér és a mag túlzott használata vesevérzést és abortuszt okozhat. Terhesek sem teaként, sem gyógyszerként ne alkalmazzák a mag illóolaját. 
Nagy adagokban fogyasztva szédülést, felfájást, fülzúgást okozhat. 
A gyökér fűszerként kis mennyiségben alkalmazható. A levelek nem erős hatásúak.
RETEK – Jégretek, Fekete-retek
A retek illóolaja a tormánál leírtak szerinti betegségekben alkalmazható, de csak a fekete retek erőssége felel meg minden alkalmazásában. A tormától eltér pár tulajdonságában. 
Félbevágott, nagy jégretket kivájunk, mézet rakunk a kivájt részbe, és állni hagyjuk, hogy levet eresszen. Ezt a felvizesedett reteklét fogyasszuk nehézlégzéssel járó megfázásoknál és köhögés esetén.
A népi orvosláson kívül kevesen gondolják, hogy a sárgarépa nemcsak jóízű főzelék, hanem gyógynövény is. Sárgarépalé borogatásként égésre, fagyásra, sebkezelésre. 
Mézzel keverve gennykeltőkkel fertőzött sebek kezelésére is alkalmas.
A gyomor- és bélgyulladás egy legjobb gyógyszere, megszünteti a bélben a rothadást. Főképpen kisgyermekek és csecsemők gyomor- és bélbetegségeinél érhető el jó eredmény.
Torok- és fülfájás esetén sárgarépakúra: pálinkás sárgarépa-kötés a torokra, sárgarépalé fülbe csepegtetése. Napi 3-4 sárgarépa levének éhgyomorra való elfogyasztása megakadályozza a felső légúti fertőzésekre való hajlamot, immunitása növekszik. Rosszul fejlődő vagy fejlődésben megrekedt csecsemőnek, ha sárgarépapépet adnak, nő a testsúlya, a fertőző (főleg meghűlésként számon tartott felső légút) betegségekkel, torokgyulladással, gégehuruttal, hörghuruttal szemben ellenállóereje növekszik.
Norvégiában kiváló eredményt értek el az úgynevezett Oslo-reggelivel. Az egyoldalú hal- és kenyértáplálék, valamint a rossz éghajlati viszonyok – kevés napsütés, hosszú tél – miatt az iskolás gyerekek általános egészségi állapota és tanulmányi eredménye sokkal rosszabb volt, amíg reggelenként, a tanítás kezdete előtt nem kaptak Oslo-reggelit. Ez a következőképp készül: estétől reggelig zabpelyhet áztatnak tejben (sűrű pépesen), reggel lereszelnek személyenként egy-egy sárgarépát, hozzákeverik a tejes zabpehelyhez, amelyet enyhén felmelegítenek, és mézzel édesítenek.
A következő sárgarépaital is kitűnő élénkítő, erősítő, gondolkozást serkentő: fél csésze tejjel keverjünk össze egy deci frissen turmixolt sárgarépalét.
Mindez a sokoldalú gyógyító hatás a sárgarépa hatóanyagaival magyarázható. Nagyon magas a karotin A-provitamin – tartalma, amelyből a máj A vitamint állít elő. A vitamin hiányára a bőr, a száj, a torok, a gyomor, a bél, a hörgő nyálkahártyájának szárazsága, gyulladás- és fertőzéshajlama jellemző. Ilyenkor a sebek sarjadzása, hámosodása, gyógyulása elhúzódó, gátolt; az epeútban és az epehólyagban kőképződési hajlam áll fenn. Az A-vitamin bőr- és nyálkahártyavédő vitamin, a bőr- és a nyálkahártya – elváltozások gyógyszere és megelőző szere. Szem látóbíborának is alkatrésze az A-vitamin, hiányának következménye látászavar lehet (pl. szürkületi vakság). A-provitamin tekintetében a sütőtök sem megvetendő táplálék.
A-vitaminon kívül, ha kisebb mennyiségben is, de tartalmaz a sárgarépa E-, H-, B1-, B2-, B6- és C vitamint és pantoténsavat is. A B-vitaminok az idegrendszer vitaminjai, az E-vitamin erősítő-regeneráló hatású, a H-vitamin és a pantoténsav (B5-vit.) bőrvédő vitaminok, a bőr-és a nyálkahártyák ellenálló képességét növelik a gyulladásokkal szemben. A vitaminokon kívül tartalmaz még illóolajat, növény hormont (fitoszterint), glutamint, almasavat, pektint, galaktint, xantophyllt, nyálkát, keményítőt és még más hatóanyagot, amelyeknek nagy része az emésztést, a gyomor- és bélműködést segíti elő.
Kalcium, foszfor, vas nyomelemeket, és nagy mennyiségben pektint tartalmaz, ami a belek periszaltikájára van hatással. Ha lehet, főleg nyersen, de főzve, párolva is többet fogyasszunk belőle.
spárga gyökerét és gyöktörzsét (étkezési Spárga) használjuk gyógynövénynek. Gyulladáscsökkentő, erősítő, tápláló, vízháztartást szabályozó, nyálkahártya regeneráló hatással rendelkezik. Használható folyadékhiány, kiszáradás (dehidratáció), tüdőtályog, vérhányás, köhögés, lábadozás, gyengeség, rák, idült lázas betegségek esetén.
Kellemes, élvezeti értékkel bíró táplálék, és megbízható vértisztító és vizelethajtó. 
Hatékony nyálkahártya erősítő, regeneráló, hámosító, gyulladáscsökkentő. 
Tüdőbetegségek, máj, gyomor és bélrendszeri panaszok, vesebetegségek, hólyaggyulladás, nemi szervi megbetegedések, prosztatatúltengés utókezelésének jó gyógynövénye. 
Tisztítja a májsejteket és a lépet. A gyulladt, vagy sérült hámsejtek helyreállítását segíthetjük elő a spárga rendszeres fogyasztásával. A kiszáradt nyálkahártyákat védelmezi. Fekélyek esetén is alkalmazható. Táplálja és bevonja a nyálkahártyákat.
Gyengeségből eredő rendszertelen, vagy lassú szívdobogás és cukorbaj esetén is fontos táplálékforrás, és egyben gyógyító erejű gyógynövény is. 
Folyadékvisszatartó hatással rendelkezik, ezért jó hasmenés és vérhas (dizentéria) esetén. Kiszáradással együtt járó tünetek csökkentésére alkalmas. Kevés folyadékot fogyasztók, és idős korban előforduló kiszáradás esetén vizes pép formájában fogyasztjuk. 
Erős hányás, hasmenés esetén teaként is ihatjuk. Ilyen esetekben csicsóka sziruppal együtt még táplálóbb hatású is.
Külsőleg merev ízületekre, nyakmerevségre, izomgörcsökre jó lágyítószer. Pépjét hidegen vagy melegen kenjük ruhára, így helyezzük a felületre. Egyszerű megfázások esetén ajánlott. Egyáltalán ne, vagy csak alkalmanként használjuk magas fertőzöttség, és erős váladékozás esetén.
szezámmag magva szezámolajat, proteineket, vitaminokat tartalmaz. 
Nálunk étolaj és kenőcsalkatrész. Hasonlóan használható, mint a . Lágyító, bevonó tulajdonságú. Torokgyulladás esetén meleg vízben áztatás után a köhögési ingert és a fájdalmat csökkenthetjük levének iszogatásával, vagy a török öblögetésével. Nyugtatja a nyálkahártyákat. 
Szünteti a gyulladást. Használható idült köhögés, tüdőgyengeség, lesoványodás, lábadozás esetén.
Kevés kámforral, kardamommal ésfFahéjjal, massza alakjában fejre kenve migrént, szédülést kezelhetünk vele. A porrá tört magvakból is készíthetünk pakolást. A hindu mitológiában a halhatatlanság jelképe. Magvát erősítőnek, vízhajtónak, vérhas és húgyúti panaszok kezelésére használják. Méregtelenít, hasmenést szüntet, olaja fekélyt gyógyít, méhet mozgékonnyá tesz.
Inkább kalciumtartalma miatt a csont gyógyítója.
túró élettani szempontból értékes a magas fehérje- és kálciumtartalma miatt. 
Melegben a tejsavbaktériumok segítségével erjesztik. Túrót tehén- és juhtejből készítenek. 
A juhtúró igen kövér, mivel a juhtej zsírtartalma is magasabb. Kitűnő gyomorfogó hasmenés esetén.
Meghűlés esetén gyulladásos állapotokban alkalmazzunk a nyakra túrópakolásokat. 
Mézzel, cukorral, vagy egyéb cukrot helyettesítő növénysziruppal bevéve a légúti megbetegedések gyógyszere.
Enyhíti a köhögést, oszlatja a nyirokcsomókat, gümőket, lerakódásokat. 
Tisztítja a légutak csatornáit és a tüdőt. Tüdőtisztításra csak megfelelő diéta alkalmazásával együtt eredményes, melyben szintén a fehérje diéta az elsődleges, főleg túró, tej formájában, valamint lágyító zöldségfélék alkalmazása, és a keményítőt tartalmazó étkek háttérbeszorításával együtt.
Mellhártyagyulladás, vagy nehézlégzés esetén nagy adagban ruha közé kötve a teljes mellkasra rakjunk belőle pakolást, melyet felhelyezés előtt disznózsírral kenjünk be. 
Nyugtatja a nyálkahártyákat, a bőrt, és erősíti a szöveteket.
A tormáról, a mustárról, valamint a fokhagymáról már a fűszereknél volt szó.
Vöröshagyma
A modern tudományos kutatás megerősíti, hogy a fokhagyma és a vereshagyma a legjelentősebb az összes birtokunkban levő „ételgyógyszer” között. Tokin fedezte fel a magasabb rendű, jó illatú növények: zsálya, rozmaring, borsos menta, fenyőfélék, kakukkfű stb. – önvédelmet szolgáló fitoncidokat, amelyek baktérium-, vírus-, gomba- és protozonpusztító hatásúak. 
Legjelentősebb a veres- és a fokhagyma ilyen tulajdonsága. Klinikán sikeresen kezeltek vereshagyma- és fokhagymazúzalékkal gennyes sebeket, idült fekélyeket, kelést, tályogot és más gennyes bőrelváltozásokat, garathurutot, mandulagyulladást, influenzát, felső légúti hurutot, gége- és fülbajokat, gyomorhurutot, idült bélgyulladást, fertőző betegségeket (vérhast, szalmonellafertőzést, diftériát, tuberkulózist, szamárköhögést).
A kórokozó bélbaktériumokat pusztítja. A hagyma rákmegelőző, rákellenes hatása is bizonyítható. Vércukorszint-csökkentő hatása jobb, mint bármely más fűszernövénynek!
A hagymafélék használatának egyik legjobban elfeledett területe a fertőtlenítő hatása. 
Erre a népgyógyászat a vöröshagymát alkalmazta évszázadokon keresztül. 
A hagymákat lepucolva lereszelték, majd levét tiszta, (forrón) kivasalt ruhán keresztül kinyomkodták. Ebben a lében mosták kezüket, vagy áztatták be a bábák szerszámaikat. 
Fertőzött ruhákat is áztattak, majd főztek ki hagymalében.
Megfázás esetén vöröshagymát pucoltak és fölé hajolva, beszippantották illóanyagát. 
Cukrot pirítottak, kevés vízzel felöntötték, majd hagyma vörös levelét és magát a hagymát lassú tűzön megfőzték benne, ezt használták hurutos köhögés esetén, kortyonként, forrón.
 Tüdőfájdalom, nehézlégzés, erős dohányosok tüdőgyengeségére, napi két kisebb fej hagymát nyersen kell elfogyasztani.
A hagymareszelékből jó pakolást készíthetünk fagyott tagok és testrészek gyógyítására. 
A veres- és a fokhagymában A-, B- és C-vitamin és a férfi és női nemi hormonokhoz hasonlóan ható hormonok is találhatók. Ezek is hozzájárulnak a „fiatalító”, a bőrre és a nyálkahártyákra, az idegrendszerre való gyógyító, regeneráló hatáshoz.
Erőteljesen gátolja a vérrögök képződését és hígítja is vért. Még a fokhagymának és a medvehagymának ezen tulajdonságát is felülmúlja. Akadályozza a trombociták működését, oldja a vérben fellelhető fehérjéket, a vér megalvasztó képességét, így vérzékenység esetén, vagy vérhígítók szedésével együtt csak óvatosan, vagy nem alkalmazható. Trombózisveszély esetén viszont mindennapi fogyasztása javallott.
A szintén hagymaféléhez sorolt póréhagyma (Allium porrum) nyers nedvét és főzetét használjuk. 
Nyers salátákba is keverhető, vagy sózva bármely hideg étel mellé feladható.
zeller legfontosabb tulajdonsága, hogy pusztítja a kóros baktériumokat és gombákat a húgyutakban, a vesében, a belekben és a gyomorban és támogatja az alhasi vérkeringést. 
Az optimális vérbőség pedig javítja a kismedence energia- és vérellátását. Akkor érvényesül legjobban, ha nyers állapotban fogyasztjuk. Tele van ugyanis szerves anyagokkal, sókkal, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a vér savtalanításához. De legnagyobb értéke a szerves nátrium tartalma, amely jelenlétében hatékonyabb a kalcium felszívódása. 
A vér sav és lúg tartalmának összhangja akkor bomlik meg, ha a táplálékunk hosszabb ideig többnyire fehérje, tömény keményítő, vagy tömény szénhidrát, illetve a közönséges fehér vagy barna cukor.
A zeller-lé rövid idő alatt egyensúlyba hozza a vér sav-lúg tartalmát.
A bőrkiütés a máj munkájának hanyatlását jelzi. 
Ha módosítjuk a savas végtermékű táplálékunkat, s több zöldségfélét fogyasztunk a bőrkiütések hamar eltűnnek. A nátrium fontos elem a szervezetben levő széndioxid kiküszöbölésére, kirekesztésére.
A szerves só hiánya a tüdő működésének gyengüléséhez vezethet, illetve a hörgők érzékenységéhez, különösen akkor, ha dohányfüst is terheli a tüdőt.
Jó torokfájás és reuma ellen is.
A zeller fokozza az alhasi vérkeringést, s ezáltal a genitáliáknak jobb lesz a vérellátása, illetve a hasüreg legmélyebb pontjain lerakódott nehézfémek és toxikus anyagok is a véráramba jutnak. Ily módon hatékonyabb a szervezet méregtelenítése, ami azt eredményezi, hogy pl. a prosztata ismét visszanyeri működőképességét,
A zeller azok közé a népi gyógyszerek közé tartozik, a petrezselyemmel együtt, amelyek erős vizelethajtónak számítanak. Ha a továbbiakban rendszeresen használjuk, nem kell többé félnünk a vesehomoktól. A zeller A-povitamint, B1-, B2-, B12- K-, PP-vitamint, vas, kalcium, magnézium, kén, foszfor nyomelemeket tartalmaz. Csökkenti a szervezet húgysavtartalmát, reuma, köszvény, vesebetegség esetén. Vizelethajtó és anyagcsere javító tulajdonságú.
Rendszeresen sportolóknak, testedzőknek energiát és jó kondíciót biztosít.
Szerző: Kósáné K. Mária