2012. június 16., szombat

[Nemzeti Civil Kontroll - hírlevél] PETÍCIÓ- tájékoztató
A „devizahitelek” kapcsán:

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket és aláírókat, hogy az NCK 2012-06-13-tól több városban is megkezdte a Petíció aláírásának papír alapú gyűjtését is!

A Petíció célja hogy Vivien Reding EU biztos, az Európai Bizottság alelnöke, a jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős biztosa személyesen vizsgálja meg és érdemben bírálja el a dr. Léhmann György ügyvéd által 2012-06-10-én Vivien Reding Professzor Asszony részére megküldött, és Magyarországon több mint egy millió banki károsult sorsát döntő mértékben befolyásoló hazai banki magatartással kapcsolatos levelét.

Amint összejött a megfelelő mennyiségű aláírás, a Nemzeti Civil Kontroll a Petíciót benyújtja az Európai Parlament Petíciós Bizottságához.


A Petíciót internetes felületen itt írhatod alá: http://www.civilkontroll.com/node/312


Dr.Léhmann György levelét itt olvashatod: http://www.civilkontroll.com/node/311

Navratil Attila
Nemzeti Civil Kontroll
alapító
Levél Áder János Köztársasági Elnök úrnak -2012-06-12
( A Hiteles Mozgalom alapítói és támogatói nevében )

Tisztelt Elnök úr!
 
..Minden bizonnyal nem ismeretlen Ön előtt az, hogy a közeljövőben magyar állampolgárok százezreit fogják „törvényesen” kilakoltatni otthonából.
Ön, mint Magyarország Köztársasági Elnöke, őrködik az állam szerveinek demokratikus működése felett.
Demokratikus működés alatt értsük most azt, hogy a törvények és a jogszabályok mindenkire nézve egyformán vonatkoznak, értsük azt, hogy a feladattal megbízott állami Hatóságoknak és Hivataloknak kötelességük elvégezniük a rájuk bízott munkát, értsük azt, hogy mindenkinek lehetővé kell tenni, hogy bírósághoz forduljon, valamint értsük azt is, hogy a jogerős bírósági ítéletet mindenkinek egyformán végre kell hajtani...
 
Már 2006-ban létrehozott a kormány egy bizottságot, hogy vizsgálja meg a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat.

Ez a bizottság már 6 éve megállapította, hogy
a kölcsönfelvevők nem kapnak megfelelő tájékoztatást a hitellel kapcsolatos költségekről,
a hiteltermékek árazása nem átlátható,
nem biztosított az egyénre szabott tájékoztatás,
a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) nem ad összehasonlítható képet,
az egyoldalú szerződés lehetősége a bankoknak „jelentős piaci hatalmat” teremt, ez „korlátlan indoklás nélküli módosítást alapoz meg”,
a fogyasztók „teljesen kiszolgáltatottak”.
A PSZÁF és a GVH nem tölti be a feladatát jogszabályi hiányosságok miatt, „hatáskör hiányában a szerződéses kapcsolatokba nem avatkozhatnak be”.

 
A bizottság megállapította:
 „A leghatásosabb eszköz a bírósági jogérvényesítés, a gyakorlatban azonban ez annyira hosszadalmas, költséges és bonyolult, hogy a panaszosok, ha lehet, még akkor is elkerülik, ha a hátrányos helyzetű peres felet eljárási rendelkezések segítik. Az eljárás során a fogyasztó előnytelen helyzetben van a jogi szakértelemmel körülbástyázott pénzügyi szolgáltatóhoz képest.”

A bizottság a felsorolt problémák megoldására szükségesnek tartotta új jogszabályok létrehozását, a meglévők módosítását, amennyiben a bankok nem tanúsítanak önszabályzást.
Tovább a levélhez:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése