2019. január 9., szerda

Mária magdolna üzenete


 Mária Magdolna: Az egyik dolog, ami részekre osztotta a társadalmat, az a félelemnek nevezett energia. A félelem nyomatékosít minden olyan érzelmet és érzést, ami hamis érzékelést és hibás elvárásokat teremt annak eredményeként, ami ugyan igaznak tűnik fel, ám valójában mégis igaztalan. 

A jelen korszak minden résztvevője egyedileg, sajátosan érzékeli az életet. Valamennyien a hiedelmeitek, az élet tapasztalatotok alapján értelmezitek a szavaimat, valamint az önmagatokra és a benneteket körülvevő világra vonatkozó gondolkodásmód alapján. Ezért ez egy tökéletes példa arra, hogy néhány száz ember akár össze is gyűlhet, és különböző energiákat összekeverhet, az mégis támogathat egy egyedi érdekeltséget olyanok szívének a felébresztésére, akik még alszanak. Egy olyan ösvény feltárására, ami elvezeti az embereket a lélek teljes szabadságához.

Minden megtett lépéssel, amit önmagatok és a környező világ megértése felé tesztek, egyre meghatalmasodottabbak lesztek. Mennél meghatalmasodottabbak vagytok, annál erősebbé válik az igazság kollektív dinamikájának a fénye. Ezek az energiák azután a régi világ határait kezdik feszegetni és az ósdi felépítmény hasadását eredményezik. Amikor valakiben a benne foglalt energia korlátozás alá kerül, akkor eljön egy idő, amikor az energia vagy kimúlik, mivel nem növekedhet, vagy mérgekkel fertőződik, ami betegséghez és nyavalyákhoz vezet. Az az energia, ami úgymond 'kimúlik', az nem párolog vagy tűnik el az illékony levegőben, hanem egyszerűen csak eggyé válik a Földanyával, ahogy az emberi test is teszi ezt bizonyos esetekben, amikor is végső nyughelyére a földbe helyezik. A fertőzött energia pedig egyesül a Földben őrzött tudatossággal és a kibocsátott rezgések részévé válik.

Az egyik ok, amiért nem alakul át fénnyé vagy szeretetté az, hogy a Földanya maga túlterhelt, maga is nehézsúly abban az értelemben, hogy hordozza a régi világ negatív behatásait és lenyomatait. Ti valamennyien, a Föld védelmezői, a Föld angyalai és olyan angyalok, akik lelkeket ébresztenek föl, benneteket szólított a Földanya, hogy gyűljetek össze és dolgozzatok a szeretet egyesített forrásaként. Vetítsétek ki a szeretet és bölcsesség erejét a világotokba.

Ez nem azt jelenti, hogy arra kaptatok volna felkérést, hogy merészkedjetek be a világotokba és alakítsatok át mindenkit a magatok életvitelére és látásmódjára. Mindössze azt a kérést kaptátok, hogy éljetek hitelesen és 'menet közben', a példa erejénél fogva vezessetek. Amikor a példátoknál fogva vezettek, olyankor ráébredhettek, hogy a cselekedeteitek messze hangosabbak a szavaitoknál, mivel az emberek jobban figyelnek a tettekre, mint a szavakra. Miért mondom ezt? Azért, mert a tudatalatti és a tudattalan állandóan résen áll és fogadja az információt. A tudatalatti azután elrendezi az összes látott és hallott információt és elhelyezi olyan mappákba, melyek a DNS által őrzött úgynevezett adatbankokban tárolódnak és ennél fogva a testetek sejtjeiben.

Amikor ez az információ elrendeződik és a megfelelő helyekre kerül, akkor megerősíti azt, ami már amúgy is azokban a mappákban található. Ennyire egyszerű. Amikor az ember a tudatossága adatbankjait erősíti pozitív megerősítésekkel, ami alatt azt értem, hogy pozitív tettekkel, pozitív hozzáállással, akkor az énen belüli dinamika is változik, mivel ilyenkor erősíti az adatbankokban lévő fájlokat, melyek hasonló programokat tartalmaznak.

Emberileg lehetetlen időtök 100 %-ában pozitívnak lenni, viszont egyszerűbbé válik így tenni, ha tudatosítjátok, hogy miként viselkedtek a mindennapokban. Létfontosságú megértenetek a benneteket vezérlő dinamikákat. Ezért a legelső dolog, amit mindenkinek el kell sajátítania az, hogy a pillanatban éljetek! Ez magában is roppant nehéz a harmadik dimenziós anyagi világban élve, különösen, amikor az idő és a határidők vezényelnek. És mi van akkor, ha még az én folyamatosan ki is vetül a jövőbe vagy a múltban él a félelem eredményeként, az 'adatbankjaitokban' tárolt információnak köszönhetően?

Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a pillanatban tartsátok magatokat az, ha a hála érzésével éltek. Azt javasoljuk, hogy töltsetek öt percet, és ha nem tudtok megengedni öt percet, akkor kettő percet minden órában azzal, hogy megfigyelitek a környezeteteket és hálát adtok azért, amit láttok! Adjatok hálát azért, amitek van az életben!
Mennél többet tesztek így, annál inkább lesztek képesek a pillanatban lenni, ezért a jövőbe kivetített részeitek visszatértükben találkoznak veletek és felismeritek, hogy mi fontos a jelenben. Ugyanez vonatkozik a múltban csapdába esett vagy azt gyakran látogató részeitekre. Segít ezeknek a részeiteknek felismerni, hogy a dolgok az életetekben megváltoztak. Ne arra fókuszáljatok, ami nem változik meg ezekben a percekben. Néhányotok hasznosnak érezhetik leírni mindazt, ami iránt hálát éreznek és közel tartani magukhoz, mint egy emlékeztetőt.

A jelen pillanat az egyetlen pillanat, amitek éppen van, ami garantáltan a tiétek, ez a másodperc és minden, ami éppen történik ebben a másodpercben, az egyetlen dolog, amiről elmondhatjátok, hogy igazán most történik. Nem tudjátok, mi fog történni egy óra múlva, és ami egy órája történt, az nem fontos, éppen most. A mostra nézve csak az számít, hogy legyetek a pillanatban, éljétek át, amit ez a pillanat nyújt nektek. Így hasznosíthatjátok a létezésetek minden pillanatának energiáját. Márpedig minden pillanatnak megvan a maga célja. Egyetlen nanoszekundum sem telik el cél nélkül, energia lenyomat nélkül. Mivel az energiák dinamikáinak milliárdjai érkeznek hozzátok állandó jelleggel, lehetetlen megkülönböztetnetek, hogy mely energiák hatnak rátok, amikor szétszórtak vagytok mindenfelé, valahol a jövőben lebzseltek vagy elvesztek valahol a múlt rémségeiben. Az itt és most a fontos.

Fontos a pillanatban lenni, felismerni, hogy mi a jó, elismerni, ami pozitív, és amiért hálásak lehettek. Mennél többen gyakoroljátok ezt, a fókusz annál inkább megváltozik, a dinamika átalakul. A mátrix kódjainak meg kell változniuk, mert az energia dinamikája átalakult. Ez az alkímia alapja, az átalakítás tudományáé - átalakítani az alapszintűt Arany Tudatossággá.

A Arany Tudatosság a Jupiteri energia, a kiterjedtség energiája, a jövő által elhozott legnagyobb haszonként emlegetik. Ez az a bolygó, ami hihetetlen ajándékokkal mosolyog le rátok. Ezért az Arany Tudatosság magatokhoz ölelése a Jupiter esszenciájának a magatokhoz ölelése is. Ezt a terjeszkedő energiát hasznosítva kiterjesztitek életetek, elmétek, reményeitek és kívánságaitok területeit. Beteljesítitek mindennel, ami csodálatos, hogy úgy ismerjétek fel, mint ami áldást hoz az életetekbe.

Ismeritek annak eredményét, amikor az élet negatív, sötét oldalára fókuszáltok. Valamennyien hívást kaptatok, álljatok át a másik oldalra, hogy meglássátok, már létezik ennek ellentéte. Egyszerűen léteznie kell, mivel a fény ellentettje a sötét. Ha a sötétség, a fájdalom és a szenvedés az, amit megtapasztaltok a valóságotokban, akkor elvitathatatlan, hogy az érem másik oldala is létezik. Ezért, drága szeretteim, jelenleg az a kívánságunk mindannyiótokkal szemben, hogy megkérjünk, tartsátok tiszteletben a teremtés törvényét, tiszteljétek az ok és okozat törvényét, mely okozatok a régi módszert jelentik körülöttetek. A ti lehetőségetek az, hogy elmerészkedjetek az ellentétes irányba és megtaláljátok a sötétség fényes oldalát.
Minden apró kísérlet arra, hogy feljavítsátok életetek minőségét azzal, hogy a szeretetre és a hálára összpontosítotok kb. két percre a nap minden órájában, gazdagítja a szellemeteket. Egy idő után úgy érzitek majd, hogy szükségletetekké válik egyre több időt tölteni ezzel a csendes elfoglaltsággal. Nem azért, mert kell, hanem mert, igénylitek. Mert úgy érzitek és tapasztaljátok, hogy a belőle fakadó előnyök felemelik a szellemeteket, felgyújtják bennetek a békesség érzetét. Mert tudni fogjátok, hogy bár szembesülhettek megkérdőjelezhető pillanatokkal az életetekben, azért vannak részei az életeteknek, melyek tökéletesek és gyönyörűek. Még ha csak egy szép virág is az asztalotokon, vagy egy fénykép a gyermekeitekről vagy unokáitokról, akik visszamosolyognak rátok, vagy lehet az egy a fészkét építő madár a fán, lehet az bármi, és az idő legnagyobb részében ez egyszerűen csak energia.

Találjátok meg valamennyien életetek igazságát énetek felfedezésének utazásán!

Mária Magdolna vagyok és köszönöm az időtöket, és hadd emlékeztessünk benneteket a jelenlétünkre és örök támogatásunkra és továbbra is mélyen szeretünk benneteket.

Au revoir.

Mária Magdolna: Az Ígéret Földjének Megragadása

Michelle Eloff által közvetítve

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése