2018. december 2., vasárnap

A Tudat és a Szív összekapcsolása által fejlődik ki az Új Értelem, az Új Tudatosság....


A régi és az Új Világ között egyre nagyobb a szakadék.
Akik az Új Világba kaptak belépőt, Ők egy erőteljes áthangoláson mennek keresztül, mint tudati, mint testi szinten.
Bizonyos közös utak szétválnak, és új utak szövődnek.
Az újat még nem tudjátok kellőképpen kiteljesíteni magatokban, mivel ennek is állomásai vannak.
Az egész energetikai rendszeretek egy erőteljes áthangoláson megy keresztül.
Ezáltal sokkal érzékenyebbek lesztek bizonyos történésekre, épp ezért arra kérünk benneteket, hogy a Kristálytest tisztítására fokozott figyelmet fordítsatok.
Ennek a testnek a rezgései egy erőteljes frekvenciaváltáson mennek keresztül, ezért ajánlatos a szokásosnál is jobban magatokra figyelni.
Számos mintát már levetettek, és számos megkötő tényező most van feloldódóban.
Tudatos döntésekkel el tudtok határolódni bizonyos régi mintáktól, amelyek itt az Új tudatosságában már szerepüket vesztik,- ezért fokozatos leválásban részesülnek.
Önmagatok tisztelete, és az isteni minőség előtérbe helyezése egyre nagyobb méreteket ölt.
Lázas keresésbe kezdtek, hogy felfedezzétek és magatokénak tudjátok az Igazi Tanokat, és ez a szemlélet működtesse életeteket.
Egyre inkább összekapcsoljátok a női és a férfi minőséget, ezáltal magatokban találjátok meg a biztonságot, az egyensúlyt, és nem kellenek hozzá pótcselekvések.
Isteni Lényetek előtérbe helyeződése által, még inkább magatokra találtok,- és ez újabb távlatokat nyit meg bennetek.
Ahogy haladtok előre az úton, egyre inkább vágyakoztok a bennetek lévő isteni kiteljesítésére.
Lázasan kutatjátok, kik vagytok, s miért vagytok itt a FÖLDÖN, - mi az a feladat, szolgálat, vállalás, amivel még jobban hozzá tudnátok járulni az Egységes FÖLD, az Új Világ megteremtéséhez.
Mindez azonban szakaszokban történik meg.
Az első szakasz a mostban foglal helyet.
Ebben az időszakban még a régi minták vannak leválóban.
Ez számos egyénben fájdalmat kelt. Önmaga felfedezése, mélyebb szintű feltárása által jut el egy olyan szintre, amelyben döntést elé kényszerül.
Választania kell, meg kell hoznia egy határozott döntést, hogy a régi rendszert működteti tovább életében, vagy pedig az új utakat választja,- amely magába foglalja az isteni kiteljesedett életet, az Új Világ létrehozását.
Figyelnünk kell azonban egy nem elvetendő tényezőre!
A régi rendszer, a régi minták és programok nem adják oly könnyen fel magukat,- ismétlődni próbálnak.
Önmagunk érdekében épp ezért nagyon tudatosnak kell lennünk.
Ha az új utakat választottuk, akkor határozottan álljunk ki döntésünk mellett, és ezt hozzuk közvetlen környezetünk, a világ tudomására. De ne ringassuk magunkat illúzióban,- ne várjunk tapsot, éljenzést, kitörő ovációt,- hanem készüljünk fel rá, hogy szép lassan, óvatosan, talán nem is tudatosan, de vissza akarnak minket kötni a régi megszokásokba, mintákba,- amelyekből épp igyekszünk kilépni, és magunk mögött hagyni azt a fajta világot.
Mit is tehetünk ilyenkor, hogy Önmagunk felvállalása által ne ejtsünk kisebb- nagyobb sebeket környezetünkben?
Ha már tisztában vagyunk a szándékainkkal, hoztunk egy erőteljes döntést, akkor álljunk ki mellette.
Persze a hogyanra és a mikéntre, mindenképpen figyelnünk kell!
Ugye minden ember más tudatossági szinten mozog,- ezért egy rövid hasonlattal élve,- nagyon nehéz és kimerítő munka egy első osztályos tanulónak megmagyarázni a felső osztályos algebrát.
A mi tudatosságunk földi viszonylatba helyezése által tudjuk kellően megmagyarázni azt a folyamatot, amin a jelenben keresztül megyünk.
De tisztában kell lennünk azzal a ténnyel is, hogy lehetséges, a legnagyobb igyekezetünk által sem tudjuk megértetni magunkat. Nem tudjuk kellően átadni amit képviselünk, ami mellett voksoltunk,- így hát a Szívutak működtetése által próbáljuk meg magunkból előhívni azt az állapotot, amely megoldást hoz erre a helyzetre.
A tudatosság, és a Szívutak működtetése folytán olyan kapuk nyílnak meg, és korlátok omlanak le, melyekre számítani sem mertünk.
A Tudat és a Szív összekapcsolása által fejlődik ki az Új Értelem, az Új Tudatosság, amely meghozza számunkra, hogy itt a FÖLDÖN kiteljesítsük magasabbrendű szellemi Önvalónkat. Kiteljesedett és boldog életet élhessünk.
Azonban ehhez még sok mindent kell megtennünk.
Keményen kell dolgoznunk magunkon, nem utolsó sorban szembenézni magunkkal,- felmerülő hiányosságainkkal, esetleges félelmeinkkel, s még fel nem oldott megkötéseinkkel. De ha eltökélt szándékkal haladunk előre, s hitünket Istenbe vetve nem adjuk fel, - akkor előbb-utóbb célba érünk,- MEGÉRKEZÜNK,- HAZATALÁLUNK. És ebben a HAZATALÁLÁSBAN már felhőtlen boldogság van, a földi viszonylatban kiteljesedett isteni Önvaló,- az Isteni ÉN, aki végtelen távlatokat nyit meg az emberiség előtt.
Engedjék meg, hogy az alábbi szép kis történettel búcsúzzam, vele kívánjak sok erőt és kitartást, tudatosságot, mély krisztusi Szeretetet, amely az út bejárásához szükséges.
Áldás.
"Magukrahagyottak"
Az idők szárnyán továbblibben a gondolat.
Sötét fátylat húz a keresőre.
Fény villan, s újabb gondolat.
- Isten, hol talállak?
S Isten halkan szól,- Itt VAGYOK, s mindig is itt VOLTAM veled.
Saját árnyaid takarták el a Fényt előled.
- Isten, hol vagy, s merre talállak?- kiállt fel újra elkeseredetten a lélek.
- Itt bent,- a SZÍV TUDATOSSÁGÁBAN.
Hisz EGY VAGYOK veled,- veled együtt LÉTEZEM,- alkotok, szomorkodok, vigadok…
Csak keress, kutass, s megtalálsz ENGEM,- hisz ÉN veled együtt, s benned LÉTEZEM.
Szeretettel: Áhimré - Feketéné Lendvay Katalin

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése