2018. január 8., hétfő

Napba öltözött Tündér Ilona,- a Magyar NŐ útja

Feketéné Lendvay Katalin: Napba öltözött Tündér Ilona,- a Magyar Nő ÚtjaMindannyiunk lelkében él egy álomvilág, s csakis rajtunk múlik ennek valóra váltása. A magyar NŐ útja, hogy tündérré váljon.
Magába fogadja és feltétel nélkül árassza magából a szeretet magasabb szintű megnyilvánulását.
Tündér Ilona a magyarok legszentebb női minősége, ÉG és FÖLD összekötője.
A Tündéreknek a Szeretet által volt varázserejük, a Teremtő végtelen szeretetét engedték át magukon. Arany hajukat Nap Atyácska aranyszálból szőtte.
Meglátásom szerint nagyon fontos, hogy a bennünk élő Ősképeket felfedezzük, tudatában legyünk lelkiségünk meghatározó elemével.
Mindenki lelkében él egy őskép, amely születéstől fogva kódolva van bennünk. Csak rajtunk múlik, hogy ehhez a tudáshoz hozzáférünk-e. Megnyitjuk-e magunkat az egyetemes szeretet előtt, azonosulunk MAG-unkkal. Felfedezve a bennünk élő őskép rendszer által megtaláljuk világban betöltött helyünket és szerepünket. Ősképek jelképrendszerének gyakorlatba visszaemelése, megerősíti ÖnMAGunk tudását.
Áldás!
http://www.lenka.hu/

Régebbi írásaim:

Tündérvilág visszatér


Tündék vagyunk, Aranytündék,- most elvezetünk a magyarság gyökereihez, Déva várához…

A hajnali köd beborítja a tájat.
A NAP már felkelt, cikázó sugarai megcsillannak a tájon.
Csend és béke uralkodik a táj felett, az Isteni Gondviselés felügyel rá. A vár tövében pajkos kis Tündérek húzódnak, ébresztik a virágszirmokat. Könnyű kis szárnyaikkal megbillentik a szirmokat,
- csókot lehelnek rá.
A harmat gyöngycseppként hull alá, és olvad be a környezetébe.

A magyarság gyökerének bölcsője ez.
Déva várát egykoron olyan emberek lakták, AKIK Istennek tetsző életet éltek. A KOR és mindaz ami megmaradt belőle, visszatükrözi ezeket a rezgéseket.

Tündérkert Királynője itt él.
Szebbnél szebb környezeti látványossággal halmozza el az ide érkező embereket. De ennek egy mélyebb valóságtartalma van.
Most elmesélek nektek egy mítoszt, amely szájhagyomány útján maradt fenn az emberiség számára.

Valamikor réges régen, amikor az Istenemberek a Földön jártak, élt ebben a környezetben két személy. Ők EGY PÁRT alkottak.
Isteni minőségben voltak egymás mellé rendelve, és a SZERELEM szentséges mintája fonta őket össze.
Naphosszat egymás tekintetében merültek el, felfedezték az élet csodáit, a körülöttük élő természetet. Természetlények vették körül őket, és végtelen szeretetükkel segítséget nyújtottak számukra a Tündérkert gondozásában. Felhőtlen, boldog életet éltek, kiteljesedett bennük a SZERELEM.

Szerelmük gyümölcseként behívták MAGukhoz a Fény- Gyermeket.
Tündérkert Királynője (nevezzük így az asszonyt), anyai örömök elé nézett.
MAGába fogadta NAPot,- az Áldott Isteni MAGOT, és hónapokon keresztül nevelgette, érlelgette, dédelgette.
Hosszú- hosszú hónapok teltek el. Földi halandó számára is hosszúnak, végtelennek tűnt az idő, míg a SZENT MAG kiteljesedett és megérett.
Ekkor eljött a hasadás pillanata…
A Szent ELEMEK segítségével, készen ált a Gyermek, hogy megtérjen e földi világba.
Egy gyermek érkezését várták,- kettő lett belőle.
Csodálatos Tündérpárt alkottak.
Születésük pillanatában a NAP és a HOLD, EGYET alkotott és körülölelték a CSILLAGOK.
Csillagok Nemzetségén keresztül születtek át ide ŐK e földi világba, a Természet Szent Ölébe. ŐK a mi ELEINK/ŐSEINK.
Szent küldetéssel érlelték a MAGot és adták tovább és tovább nemzedékeken át, az azt megilletőknek.
TÜNDÉRHON még él, de egy más valóságban létezik.
A benne élő szereplők is élnek, és ide a földi létbe tértek- térnek.
Újra indítják a MAGot,- mint egy SZENT PARANCSKÉNT hoz tisztulást a NEMZET SZÍVÉBE,- MINŐSÉGÉBE.
Kapukon mentetek keresztül és megnyitottátok ezt a Kaput.
Tündér Ilona nektek adja Gyermekét/Gyermekeit. Új Jövő elé néztek, amelyben Megújul a Nemzet,- jobb sorsot szán a Népnek.
Boldogasszony tisztelete visszatér, a Korona Szentsége újra EGYET alkot, megnemesítve a NEMZETET.
TÜNDÉRHON és TÜNDÉRORSZÁG visszatér.
Csallóköz leányai felébrednek, Nászt ülnek.
Újra éled a Nemzettség.

Tekintetemmel végignézek a fátyolos tájon és tudom,- mélyen a szívem legmélyén, MAGamban tudom, hogy mindez IGAZ „nemcsak” mítosz.

Tündér Ilona, a Magyarok Királynője visszatér,- elfoglalja jogos helyét.
És így lesz újra EGY a NEMZET határon innen és túl.
Áldás, Béke és Szeretet öleljen körbe bennetek!
 


2009. április 27.
Tündér Ilona visszatért

2009. április 29.

A Természet Angyala vagyok, elmesélek neked egy történetet.
Maradjunk még mindig Erdélynél, ami a Tündérek Hona, és maradjunk annál a helyszínnél, amiről a múltkori közvetítésben a mítosz szólt.

Tündérszép Ilona a Világ Természetkirálynője a tegnapi nappal visszatért.
Energetikáját megújította, összekapcsolta a FÖLD Szerves Létezési Formájával. Mindazokat a kódokat felnyitotta, amelyek aktiválásra vártak.


Most elindult egy olyan folyamat, amelyben SZERVESEN kapcsolódhattok a Természet Lényeihez,- ŐK bizalmat szavaztak számotokra.
Visszatértek, elfoglalták helyüket, megújították magukat.
Mint a FÖLD minden létezési formája,- ŐK is egy megújulási cikluson mentek keresztül.

Az élővilág Szerves Létezési Formát alkot,- és a benne élő állatok is részüket képviselik.
A mai időre számos egyed kihalt, mert nem tudta megújítani magát, mivel nem voltak meg számára a megfelelő körülmények.
Az emberek mindent elkövettek önzésük és mohóságuk által, hogy a természet kincseit kiaknázzák és a FÖLD TÖRVÉNYEIT semmisé tegyék! 
Különböző egyedek pusztuláson mentek keresztül, mígnem döntésük szerint, egy másik létállapotba minősültek át.

Azokat a szervetlen anyagokat, amivel mérgeztétek/mérgezitek a FÖLDET, fel kellene számolni!
Nagyobb tiszteletet kellene adni az ÉLET SZENTSÉGÉNEK, és bizonyos hozzákapcsolódó Törvények minden pontját illene maximálisan figyelembe venni és betartani/betartatni!

Az ÉLET SZENTSÉGE magába helyezi/maga alá helyezi,
- A SZERVES ÉLŐLÉNYEK Létét.
- az ANYAG megformálását.
- a VIZEK állapotának tisztaságát.


Az emberi lét, amely kiterjed erre a világra, eljutott egy olyan 
fázisához,- amelyben kénytelen felismerni, hogy önmaga pusztítójává vált. Teljes mértékig kiaknázta azokat a javakat és lehetőségeket, amellyel együtt tudott volna működni ebben az irányban.
Mivel a Föld egy megújulási folyamaton ment keresztül, éppen ezért a Természetvilág Lényei úgy döntöttek, hogy még esélyt adnak az embereknek az együttműködésre. Utolsó esélyként van jelen ez most ebben a világban, utolsó lehetőségként.
Tirajtatok múlik emberek, hogy önmagatok elpusztítójává, vagy megmentőjévé váltok.

Ha hozzákapcsolódtok a Természetvilág Lényeihez, és szíveteken, lelketeken keresztül megpróbáljátok érezni Őket és a hozzájuk kapcsolódó energiákat,- akkor már tettetek egy lépést abban az irányban, hogy a FÖLD mint Bolygó és Létezési Forma, keresztül menjen egy olyan változáson, amelyben az emberek tudatosodási folyamata Szervesen meghatározza az élővilág és az állatvilág helyzetét.
Nagyobb terjedelemben nem tárnám fel előtettek ennek részleteit, apró mozzanatait, elégedjetek meg azzal,- hogy életetekben, mindennapjaitokban, nagyobb figyelmet fordítsatok a környezetetek megkímélésére.

Ha mindenki a saját területén felelősséget vállal a környezete megóvása érdekében,- akkor kialakul egy olyan REND, amelyben a FÖLD, mint Szerves Létező veszi át a főszerepet.
A FÖLD, mint Szerves Létezőt abban a formában értem, és úgy gondolom, hogy ez magyarázatra szorul,- hogy a FÖLD Teste, nemcsak a Lelke, SZERVES MEGÚJULÁSI formán megy keresztül.
Ez a Szerves Megújulási Forma már megkezdődött, elindult, de a kiteljesedési folyamat még várat magára.
Ez abban az esetben tud megtörténni, ha ti is felveszítek a részetek, elvégzitek a rátok háruló feladatokat.

Ha a FÖLDÖN az emberek többsége megérti ennek a fontosságát, akkor kialakul egy olyan tendencia,- amelyben a FÖLD, mint SZERVES ÉLŐLÉNY, a maga nemében csodálatos Bolygó,- eléri a paradicsomi állapotot.
De amíg nincs meg bennetek a késztetés a saját magatok és a környezetetek RENDBE TÉTELÉRE, és amíg csak beszélünk róla, de a beszédet cselekedetek nem követik,- addig a FÖLD LELKISÉGÉNEK megújulási folyamata nagyobb szerepet tölt be, mint a földi szférákban történő tisztulás.

A szemeteket helyezzétek a FÖLD ANYÁRA, és gondoljátok át abban az értelemben a helyzetet, - hogy Ti Anyák/Apák, szülői minőségben mit adtok tovább gyermekeiteknek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése