2017. január 27., péntek

AZ vagy - Alan Watts


Ebben az időszakban történő belső munka fontossága.
Kedves Olvasók!
Tavalyi írásaimból osztok meg újra, mert megkértek rá, hogy hívjam fel a figyelmet ebben az időszakban történő belső munka fontosságára. Arra, hogy lépésenként haladjunk előre, és a mostban tegyük a dolgunkat. A jelenben a legtisztább Isteni Önvalónkhoz kapcsolódás a legfontosabb dolog, Ő az aki megmutatja számunkra a helyes utat. Áldás! 

Most a hallgatás ideje van, a befelé fordulásé, az önvizsgálaté, a mélyebb megértésé, az elfogadásé, belső burkaink feltisztításáé.
Kiemelt időszak a Nők számára, hogy végleg megváljunk minden olyan mintától, minőségtől ami még hátráltat minket Eredendő Lényünk, ÖnMAGunk, Igaz Női Lényünk felismerésében. ÖnMAGunkat pedig az Égi Anya és a Föld Anya vezetése és útmutatása által tudjuk egy mélyebb szinten megismerni.
Mi Magyar Nők egy különleges energiaminőséggel rendelkezünk.
Az aranyasszonyi minőséget hordozzuk MAGunkban.
Hogy megérkezzünk ennek a tudásnak a felismeréséhez, és megnyissuk a bennünk rejlő kódokat, ahhoz egy mélyebb megismeréssel szükséges magunk felé fordulni.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy kik is vagyunk mi valójában, mit képviselünk a világban, mi az a szent cél, melynek továbbadására elhívottak vagyunk.
Igazi Nővé válásunk záloga: ÖnMAGunk megismerése.
Aki együtt rezdül a teremtés női részével, az ebben az időszakban jelentős átalakuláson megy keresztül.
Meg van adva minden lehetőség a számára, hogy a múlt emlékeit, fájdalmait, lelkébe, testébe, csontjaiba vésett kódjait felemelje és átminősítse.
Mindez a saját felismerésed és Önmagad megértése által történik, ezt senki sem teheti meg helyetted! Fel mered-e vállalni azt Aki Te Magad Vagy, a lecsupaszított eredendő Lényedet?
Minden NŐ saját forrásán keresztül érkezik meg ÖnMAGához.Ahhoz az Isteni Forráshoz amely lénye legmélyén él,- abban az Isteni MAGban,- abban az Isteni Szentségben, melynek életet adó principiumát jeleníti meg és sugározza szét a nagyvilágba.Ez az életet adó forrás,= az Ősvíz, amely minden NŐ rejtekében ott rejtőzik.
Csakis Ti magatok vagytok fényetek bezárói!
A végtelen Ősfolyam átmossa lelketek, feloldja az évszázadok óta megtagadott részeiteket.
Ébredj hát ÖnMAGad szépségére!
Az ősi tudást magadban hordozod.
Nyílj meg a Fény felé, merd megtisztítani árnyékrészeidet, magasra a Fénybe emelni őket.
A régi minták korlátoznak benneteket abban, hogy teljességgel kapcsolatba lépjetek az Isteni Forrással.
A Forrás bennetek van, nem kívül kell keresnetek!
Saját istenséged forrása te magad vagy!
A Nőknek tudatosságuk által mindig lehetőségük volt utat mutatniuk a férfiaknak.
Ez a tudatosság pedig mélyen, lényetek legmélyéből fakad. De hogy mindennek a tudatában legyetek, vissza kell térnetek az Ős Forráshoz, ahhoz az életet adó princípiumhoz, amelyre a mai időben már igen sok sallang rárakódott.
Mindennek letisztítása nem kis munkával, önfegyelemmel, és önvizsgálattal jár.
Az évszázadok során sok olyan mintát tudtatok magatokénak, és azonosultatok vele , amely nem sorolható a tiszta női minőségek közé.
A torz minták, generációs problémák, melegágyai a női szervek megbetegedéseinek.
Minden esetben van egy lelki vonulat, amely ha elnyomásra kerül, a sejtekben, majdan a szervekben egy torzulást okoz, amely betegség formájában képződik le a szervezetben.
Ennek felismeréséhez muszáj szembenézni magatokkal, és szépen, lépésről lépésre felszínre hozni azokat az érintett és taglalt helyzeteket, melyek előidézték a sejtek deformitását.
Azok az élethelyzetek, amelyek lelketekben fájdalmat okoztak, - nem kaptak megértést, feltárást, elengedést és megbocsájtást, mindig alacsonyszintű energiaként rezegnek bennetek. Ezeknek a feltárása mindenképpen szükségszerű.
A sejtinformáció rendbetétele által, lehetőség van a gyógyulásra.Természetesen ehhez nem kis merészségre van szükség, hiszen olyan réteget tárhattok fel magatokban, melyek Önmagatok számára is ismeretlennek tűnhet.
Ahhoz, hogy tökéletes, ép és egészében teljes életet élhessetek, szembe kell nézni magatokkal.
Vállalnotok kell esetleges gyarlóságaitokat, hiányosságaitokat.
Szembenézve Önmagatokkal, egy olyan minőségi életet alakíthattok ki magatok és ezáltal családotok számára, amely megfelel az életet adó ősi minőség női princípiumának.
MAGYAR ASSZONY miért nem rezdülsz együtt az Ősi Teremtő Erőddel?
Mi tart vissza attól, hogy megnyisd a szívedet, s együtt rezdülj a szívedből fakadó teremtéseddel?
Mi az oka, hogy nem mered előhozni magadból azt az ősi szentséget, azt a szépséget, jóságot, mely lelked mélyén arra vár, hogy kinyílj, mint ahogy a virág kibontja a szirmait?
Emeld fel szíved rezdülését abba a kegyelem teljes valóságba, ahol a NŐ egy különleges ékszerként, finom, érzékeny lágy dallamként rezeg.
Ő az, aki képes megnyitni a szíveket. Adni, mindig csak adni, lágyan kitárulkozni és befogadni. Ha megnyitja szívét, az oly szélesre tárul, hogy az egész világ belefér.
Nézz magadba, - Mi választ el attól szentségtől, hogy meglásd magadban, a szereteted kiárasztása által sorsokat vagy képes megváltoztatni, életeddel példát mutatni?
Miért nem tárod fel a benned rejtező ősi titkod, és osztod szét a körülötted élőkkel?
Eljött az idő, megtaláld ÖnMAGad isteni Lényét!
Eljött az idő, hogy megtaláld ÖnMAGad szépségét, egységét, szerelmetességét!
Ősi kódok nyílnak,- Hozd felszínre azt a tudás, mely lelked legmélyébe van írva! Engedd, hogy lelkedből utat törjön és fényével beragyogja a körülötted élőket!
S engedd, hogy szereteted áradása beragyogja Magyar Nemzetedet!

Áldott ébredést kívánok minden magyar asszonynak! ( és minden magyar férfinak)!
Önmagad fényét ragyogd a világba, s ne engedd, hogy ezt bárki is elvegye tőled!
Áldott fény, mely testet ölt benned.
A szeretet fénye mely útmutatód, irányadód.
Amikor elengedted a szív fájdalmait, egy új tér nyílik meg előtted, szíved szakrális terébe érkezel meg. Hogy belépj ebbe a megszentelt világba, szívcsokrod szirmait egyenként kell megnyitnod.
Minden egyes szirom tanított valamire, melynek ha értelmét felismered, szabad vagy, újjászülettél nőiességedben. Egy új világ tárul fel előtted, mely merőben más az eddiginél, hisz most már az vagy, Aki Vagy,- megszentelt térbe érkeztél.
A fény áramlása megnyitja az utat előtted.
Ezentúl semmi nem lesz már a régi, hisz egy megszentelt valóságba léptél át. Sokan élitek most ezt a folyamatot, az átlépés pillanatát, és ennél is sokkal többen keményen dolgoztok magatokon, hogy ide megérkezzetek, s mint mindig, vannak akik lemaradtak, akik alszanak, bebábozódva élik még napjaikat.
Az ébredők dolga, hogy kezet nyújtsanak szendergő, vagy éppen az úton elakadt társaiknak, és a szeretet, a megértés, a jóság, a gyengédség erejével megsegítsék őket, de nem elvéve tőlük a tapasztalás és a megélés folyamatát.
Áldott a Fény mely bennünk most újjászületik.
Áldott a Fény mely testet ölt.
Áldott ébredést kívánok minden kedves NőTársamnak!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin