2017. október 14., szombat

Isten Fényében…


Mi Isten lelkében létezünk.
ALChimia- Transzformáció-Istenné Válás

Részlet a videóból:
Lélek: Isteni szubsztancia. Isten, itt az anyagban.
Az egész világ, ami a múltban megjelent és, ami most van és ami a jövőben megjelenik, már benne van a Lélekben. És a Tudat, ha megtanítjuk megfelelően irányítani, képes belépni a Lélekbe és azt a tudást kiemelni, amit szükségesnek tart, egy bizonyos cél megvalósításáért. Az ember, ez által a tudás által, kilép az idő és a tér határaiból. Megtanul élni, a tér-időn kívül, és irányít mindent, ami térben és időben történik.
Tudat: A Lélek jeleníti meg. A Lélek eleme, amely által mindent irányít. Ahhoz, hogy a Tudat helyesen tudjon irányítani, szükség van a Lélek tudására.
Grabovojék nem véletlenül mondják, hogy minden embernek meg kell tanulni a Tudatát irányítani…
Szellem: annyit jelent, hogy Lélek, működésben. A Szellem tehát működés, különböző sebességekkel képes különböző világelemeket megteremteni.
Ahhoz, hogy ezeket az elemeket irányítani tudjuk, tehát a Lélek megjeleníti a Tudatot.
Tehát a Tudat, az a Lélek eleme, ami arra van, hogy irányítson mindent, ami megteremtődik, és, ahhoz, hogy a Tudat helyesen tudjon irányítani, szüksége van a Lélek tudására. E nélkül a tudás nélkül a Lélek tudása nélkül a Tudat képtelen helyesen irányítani bármit. Lényegében, minden a Lélek, az isteni Szubsztancia más néven a Forrás. Ez egy olyan folyamat, amely oszthatatlan, lerombolhatatlan, VAN. Utána jön a Szellem, amikor a Lélek működik.
Ha az állandó nyugalom pontját képzeljük el, akkor a Szellem szintjén már egy működő Lélek található, végtelen sebességgel működik a Szellem, különböző rendszereken belül, majd ez a sebesség az Isteni Fény sebessége lassulhat és ezek a lassulások eredményezik a .különböző valóságokat. Például vegyük a Napot. Lassítja az Isteni Fény sebességét. A fizikai testünk anyaga egy lágy fény, még inkább lelassított fény, mint a Nap fénye, így a Szellem azáltal, hogy lassítja az Isteni Fényt különböző módokon, létrehozza a különböző valóságokat.
És, ha az ember tudatának a sebessége képes a Napból áradó fény sebességénél gyorsabban működni, akkor képes a szellemi működésben részt venni, hiszen ez a szellemi működés gyorsabb, mint a napfény sebessége, ezáltal a működése is más.
Forrás/ amely kifejeződve magas szintet maga a Gondolat/Tudat- Fény-anyag…ez a teremtés folyamata.
A Lélek/ Isten/ Forrás a tökéletes nyugalom pontja, belőle árad a tökéletes és teljes cselekvés, a Szellem, a Szellemi cselekvés, a Tudat pedig,azaz a Lélek, amely irányítja azt, ami létrejött. . Végeredményben minden a Lélek. Ha képesek vagyunk helyesen látni a Tudatunkkal, hogyan működünk, akkor képesek leszünk kiküszöbölni minden hibát, ami bennünk van. Egyszerűen most már, ha helytelenül gondolkodtam a Tudatommal, bekövetkeztek a hibák, a mai valóság. Ez már az a tisztánlátás, ami a Lélekből létrejött.
Ha a Tudatunkkal képesek vagyunk a lelket látni és abban benne van a sejtek tervrajza, minden alap működés, ha így látunk ezt fogjuk létrehozni.
Ha egy tisztánlátó a betegség helyett a tiszta teremtett embert látja, képes meggyógyítani bárkit. De ehhez az szükséges, hogy Tisztán lásson, ne legyen benne a betegség !
Isten mindenkiben benne van és mi Istenben vagyunk. …és ez nem csak egy gondolat, hanem ez a VALÓSÁG.
Ha egy ember Tudata az Isteni Terv szerint működik – Jézus – képes mindent megteremteni. Az ember képes erről az asztrális szintről, amiben most vagyunk felemelkedni.
Mi Isten lelkében vagyunk és bennünk Isten található. Szeretném feltenni a kérdést: vajon ez csupán egy gondolat vagy pedig ez a Valóság ?
Én beszélek és ti pedig hallgattok engem.
Ki, ki a maga helyén városában van Magyarországon, Európában a Föld nevű bolygón, és hatalmas sebességgel száguldunk a Kozmoszban. Mi itt ülünk és repülünk a csillagok között.
Vajon hol vannak a csillagok ? …és közöttük mi van ?
Vajon mi van a végtelenben a csillagok között ?
Minden egyes csillag, a sebesség lassításának művészete. Isten Fénye működik a csillagok között.
Mi úgy képzeljük el, hogy nincs.
A Szellem színe a tisztaság és láthatatlan és mindez Isten lelkében van. A csillagok a bolygók és mi és minden…
Van, aki számára ez csak egy gondolat marad, de van, aki fizikai Valósággá éli meg.
Azt hiszem, minden embernek el kellene gondolkodnia ezen.
Tehát, mi ülünk Isten lelkében és ti hallgattok engem….. és megkérlek benneteket, döntsétek el, hogy számotokra ez csupán egy gondolat vagy maga a Valóság….ugyanis a Teremtés innen indul...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése