2017. július 17., hétfő

Merlin újra kódolva, avagy Csillagközi fényküldöttek az újenergiában
St. Germain Fénymester: Új idők Merlinjei – a szív-tudat alkimistái…
Újgenerációs energiában: a Csillagközi fénymunkások és fényküldöttek...
„Időkkel ezelőtt régen,
Merlinek éltek a Földön küldetésben.
Lelkük ragyogóan tiszta és szent,
Kristályhálót szőni Gaia-n, voltak lent.
A Fény küldöttei és követei,
Kik az embereknek érkeztek segíteni.
Körbefonta létüket a küzdelem és a harc,
S elbukott, kinek szívét magával ragadta a sarc.
Az, kinek lelke belekerült az örvénybe,
Visszatér, hogy feltámadjon az örökbe.
Idők változóján újra érkeznek ők,
Kiknek szívében megbújik a fényőr.
Útjuk az idő kerekén körbeér,
Küldetésük a végidőkben szárnyal beteljesedvén…
Világok Merlinjei, Egek s Földek vándorai, az alkimisták, ki szívükben érzik a hívást, 
Kiknek lelkében cseng Michael Arkangyal harsonája, s hallgatni kezdenek szívük csilingelő hangjára – 
Útra kelnek azon lelkek, kik mindig is útra keltek, mikor a Föld mágneses terének frekvenciája emelkedett.
Bolygó szerte csoportok gyűlnek, ébresztik a fényt szívükben és lelkükben.
S bár a csoportok nem ismerik egymást egy ideig, 
Munkájuk fénye kristályhálót sző, gondolatukat, szavukat, tetteiket a Szeretetfény vezeti.
Láthatatlanul is együtt dolgoznak, az Egynek részei, 
A versengést szívük messziről elkerüli.
Itt élnek ők már immáron,
Hogy segítsenek felülemelkedni az ármányon…
Kik is hát ők, a Merlinek?
A Csillagközi Fényküldöttek...
A Merlin, a varázsló, a mágus, aki az Égi csatorna itt a Földön, aki spirituális lényként éli önmagát Gaia energiaterében, a Földön…
Bár a történelem mintha egy „Merlinről” szólna, de mégsem, hiszen, a Merlin a mindenkori kelta mitológia elöljárója, a druidák elöljárója. Így a merlin-ség egy rang, egy cím. Ahogyan jelen korban például az Egyháznál a Pápa is egy rang, mégis a mindenkori pápát, megszemélyesítve, tulajdonnévként használva rangját és címét, a „Pápa” néven szólítják.
Ezért kering annyi Merlin-történet az idők során, mert több Merlin is volt. Ki ilyen, ki olyan. Ezért annyi Merlin – személyiség, mert különböző személyek voltak a Merlinek. A Merlinek szorosan kapcsolódnak az „Artúr király legendakörhöz”, hiszen az uralkodó segítőjeként jelennek meg. Úgy a Brit szigeten, mint ahogy Európában is megjelenik az adott uralkodó mellett az adott egyház vezetője, a történelem különböző szakaszaiban. A kifejezés – Merlin – az Artúr király mondakörben, Avalon időtereiben és energiatereiben lebeg. Ám, több Merlin is volt. 
A Merlinek ama Szent Fénylények, akik emberi alakot öltöttek a Sötét Középkor évszázadaiban (is!), hogy a Földet őrizzék, lehetőleg visszaemeljék az élősködő, alacsonyrezgésű energia-megnyilvánulásoktól. A Sötét Középkor időterében az alacsony rezgések entitásai kerültek fölénybe, és így hatalomra, mint félelem, manipuláció, mások eltiprása, elnyomása, harag, düh, kegyetlenség, és sorolhatnánk… Mert aki fél, ő más teremtmény energiájából táplálkozik; s aki szeret, ő a Forrással kapcsolódik, és újra és újra szeretettel töltődik&hel lip;
A Merlinek megtestesült fénylények voltak, akiknek otthona itt a Földön Avalon (is!) volt: Merlinek jelen voltak férfiként és nőként is, druida papokként és papnőkként. Nem egy inkarnációs ciklusról beszélünk, ugyanaz a fénylény, akár több inkarnációt is tölthetett ezen évszázadok (Avalon vs. Sötét Középkor) alatt, mert ez az időszak valóban több száz évig, majd ezer évig tartott. 
Ám, sokan közülük megtörtek, az inkvizíció könyörtelensége lelküket összetörte: ők (azóta is) keringnek a karma szenvedés-örvényében. Sokan közülük újabb lehetőséget láttak, ott és akkor, a Sötét-középkorban, hogy emeljék azon rezgéseket, melyek Atlantisz óta süllyedtek. Gaia, a Föld energiaterének rezgései Atlantisz időtere óta süllyednek. A Merlinek jelen voltak más időterekben is, csupán akkor másképpen nevezték őket… 
Atlantisz papjai és papnői, Atlantisz fénylényei megnyilvánultak, testet öltöttek Avalonban is. Ma pedig, itt és most, jelen vannak Csillag-fényküldöttként, hogy beteljesüljön ama Fénymunkájuk, melynek meg mélyebb eredete Lemúriához is köthető. Lemúria, Atlantisz, Avalon időterek Gaia történetében, rezgés és frekvencia tartományok, megnyilvánulások, hol magasabban, hol alacsonyabban. Ám, mindig a szeretet és a fény őrzőinek szent küldetése is (!) jelen van, és megnyilvánul eme terekben.
Lemúria, Atlantisz, Avalon fényküldöttei, Merlinjei ébrednek tudatukra ezekben az időkben, hogy lélekküldetésük beteljesülhessen…
A Merlinek jellemzően a kelta mondakörhöz kapcsolódnak, a druidák vezetői. Így feltételezhetjük, hogy a papok és papnők vezetője egy bizonyos tiszta lélekállapotban van jelen. Így merlin-nek lenni lélekállapot kérdése.
Amikor a lélek ébreszti az önmagában létező „Merlin-t”, akkor a lélek ön-alkímiai folyamatokat indít el: 
Varázslatos időszak létezik most a Földön több szempontból is. Egy hatalmas ciklus-váltás történik, amiben pedig éppen most egy kisebb ciklus-váltás is jelen van. Maga Gaia emelkedik vissza a Fénybe, felemelkedik eddigi pálya-spirálján. Egy sötét időszak zárul, és a Fény kora érkezik a Terrára. Ezt jelenti többek között a vissza-polarizálódás: árnyékból a fénybe, félelemből a szeretetbe. 
Mindeközben egy rövidebb ciklus is zárult (2008-2016), és megnyílt egy újabb 9-es kör (2017-2025). Ezért sokan érzitek szívetekben, hogy valami nagyon új vár rátok. Így is van. Az elmúlt években olyan karma-energiák égtek ki a térből, melyeket már hosszú idők óta cipeltetek. Szükséges volt a megtisztulás az újév energiáihoz. 
Szeretném Nektek elmondani, hogy tudjátok, 2017, és az új ciklus 2017-2025 energetikai áramlása elindult. Az a bizsergés a lelkedben, amely új reménnyel, örömteli várakozással telít el, már a következő ciklus magasabb rezgésű frekvenciája.
Azon fényküldöttekben és fénymunkásokban erős eme érzés, akik saját tapasztalásikon túl a közösség fejlődéséért is érkeztek a Terrára. Van, aki először érkezett fényküldöttként a Terrára, van, aki már sokadszorra. Vannak, akik jól ismerik a változások időszakaszait, sőt egykoron avatott-mesterei lettek, és ők most tanítványaimként, St. Germain Fénymester tanítványaiként, közvetítőiként érzik lelkükben a hívást. Ám szeretném, ha tudnátok, hogy St. Germain tanítványai, a Krisztusi energiákat viszik tovább, így sokan közületek Jézus F&eacut e;nymester tanítványainak is érzitek magatokat. Szívetekben emlékeztek az időre, a térre, amikor személyes kapcsolódásotok volt Ővele…
A történet, melyet láttok és hallotok, szívetekbe hatol… mintha ott és akkor lettetek volna…
Érzitek szívetekben, hogy valami hamisság bújik meg az eddig ismert történetben, és ismeritek szívetek mélyén a titkokat. Érzitek, hogy szeretnétek elmondani az embereknek az igazságot, érzitek, hogy ott van Bennetek a tudás, és kitörni vágy, felszínre születni vágyakozik.
A dualitásban egyszerre van jelen a szeretet fénye és a fájdalom-félelem árnyéka. Minden egyes pillanatban benne vagyunk mindannyian ama szabad választásban, hogy szeretetet, kedvességet, cirógatást viszünk a kollektív hálóra, vagy bántást, ártást, és egyéb más lehúzó energia-minőségeket. 
A Krisztusság egy lélekállapot, mely egyenlő a Kristály-tudattal: vagyis a kristálykoponya, mint tiszta mentális tér szimbóluma, és a Krisztus-szív, mint tiszta érzelmi tér szimbóluma. Kristálytiszta szimbólum. Ez egy és ugyanaz, mint a Kryon energiatér, Kryon a Krisztusi Kristályháló Fényentitása, aki egyre több médiummal együtt dolgozva, az 5. dimenzióból segíti Gaia energiaterének = morfogenetikus mezejének = mágneses terének az emelkedését.
A Krisztus-ságot Jézus nevéhez fűzi a köztudat, ám a Krisztus-ság is egy lélekminőség, lélekállapot, ahogyan Buddha nevéhez fűződően megnyilvánult a Buddha-állapot is. Ők, a csodálatos Fénymesterek arra tanítanak, hogyan érhető eme lélekállapot, mint Krisztusi tudatállapot, mint Buddha tudatállapot. Itt a tudatállapot egyenlő és ugyanaz, mint lélekállapot. A Krisztusi feltétel nélküli szeretet lélekállapota ugyanaz az energiakör, energiatartomány, mint a Buddha-állapot. Vagyis a feltétel nélküli szeretet állapot belső békéje és belső egyensúlya, mely kiemeli a szenvedés-örvényből a lelket. A Krisztusi me gbocsátás („Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”) gyökere a lelkünkben lévő Krisztusi-mag, mely minden teremtmény lelkében jelen van, az Isteni Szikra, az Isteni Lehelet, az Isteni Szeretet, Kegyelem és Könyörület. Eme egyensúly szeretet állapotot kívánja elérni a lélek a Krisztusi úton is, a Buddhisztikus tanok útján is, és a Krisna-tudat útján is. Ide sorolható még számtalan út, akár az „Aloha – lélekrezgés”, a Huna ősi tanok, és számtalan más ősi tan is… (Nem feladat, és nem cél most minden út felsorolása, elemzése.)
A figyelem az ősi titkokban mindig a szívre, a szív szeretetére irányul. Az ősi tudás felemelkedett mesterei mindig és mindenhol, minden teremtményben az Isteni szikrára összpontosítanak, a bennünk élő Isteni Fényre, mely mindannyiunkban jelen van.
Nos, a Merlini varázslat a szív alkímiája, azaz út, amikor bármily sötét és rideg is az energiatér, a Merlin-varázsló figyelmét kitartóan a szeretet-útján tartja, őrzi az egyensúlyt, őrzi a Kozmosz Ősi Szent Titkait. A Merlin a fény a sötétségben, az alkimista, aki őrzi a fényt, őrzi az utat az Ég és a Föld között. 
Tudd, Fénytestvérem, az érzés, ami tekeredik Benned már idők óta, maga a hívás, melyet magadban hallasz. Lehet, egykoron már jártál a fénymunkások útján. Lehet, sejtjeidbe íródott az emlék, amikor a fényküldötteket megszégyenítés és kirekesztés vette körbe.
Ám, tudd azt is Fénytestvérem, hogy a Fény küldötte, sosem az aktuális emberi hóbortot, társadalmi divat-gondolkodást szolgálja. A Szeretetfény küldötte túllát az idő illúzióján, és az örökkévaló, mindenkori magasabb tudást szolgálja, univerzális összefüggéseket. Mindegy, hogy éppen értik-e az emberek vagy sem. Ebben áll Jézus Fénytestvér tanításainak örökkévalósága: A Szeretetfény küldötte a szívéből tanít, a szeretet mindenkori, örök üzeneteit adja át.
A fénymunkás érdemei sokszor nem a Terrán látszódnak meg: mert az igaz fénymunkás nem a földi érdemek, nem a földi rangok és címek rabja. Képességeit nem a papír igazolja, hanem az erő, ami áramlik belőle. A szeretetfény ereje az, ami vonzza maga köré a lelkeket. A szeretetfény közvetítőjének lenni, magasabb dimenziók küldetése, nem emberi kinevezés kérdése. Eme lélek-alkímiai folyamatok a lélek magasabb dimenzióiban, szellemi szférákban kerülnek a választás köreibe, azaz eme választások más szférák választásai.
Ha úgy érzed, nem hagy nyugodni eme kérdés, akkor tudhatod, dolgod van vele.
Magasabb dimenziók összefüggéseiről és működéséről nem csupán azért tanul a lélek, hogy ő maga is gyógyítson vagy tanítson. Elsősorban minden tanulás önmagadért történik, önön fejlődésedért. Aztán vagy tovább adod, vagy nem…
Újabb tudás-háló ereszkedik alá a Terrára, de úgyis mondhatnám, hogy Gaia emelkedik fel egy még tisztább, még szeretettel telibb tudás-hálóra. A szív-tudat egyre inkább felszínre tör. A szív-tudat maga az 5. és 6. dimenziós frekvencia-tartomány, ahová egyre többen beléptek. Megérkeztek. Itt az idő hát, hogy újra tanuljatok benne létezni…
Szeretlek,
a Ti St. Germain Fénytestvéretek…”
Közvetítette: Kristályfény33


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése