2017. március 8., szerda

A nőiesség erőtereA nőiség egy különös erőtér. Egy eszencia, amely ha virágzásnak indul akkor olyan tartalommal bír melyet nyugodtan nevezhetünk az élet forrásának. Ez a forrás maga a teremtő megtestesülés, mely abból fakad, hogy lét minden eszenciáját magában hordozza. Minden részecskéjében megmozgatja azt a kardinális teret, melyben a testet öltés bekövetkezett. A mai világban valahogy eltolódtak az értékrendek. A női minőség már nem ugyanolyan, és nem azt az erőteret képezi, melyet eredendőségében életre hívott. Az eredendő női létezés egy lágy tartalommal bírt, de mégis megvolt a maga ereje és méltósága mely abból fakadt, hogy ismerte létét, emlékezett, és tudatában volt miben létének, annak az isteni forrásnak, annak az eszenciának amely belőle fakadt. Nem kicsinyelte le a létét, sőt isteni magasságokba emelte, és a magában lévő Istennővel egyesülve élte meg mindennapjait, és tőle kért útmutatást élete folyására. De hol is van a bennünk élő Istennő? Abban a szellemi tartalomban amely testet öltött bennünk. Ez a szellemi tartalom az eredendő lényünkhöz vezet vissza, amely a létezés forrásától egy velünk, önazonosulást érzünk iránta. Szellemi létünk benne teljesíti ki magát. Innen vagyunk eredeztethetőek... Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin Zárszóként: Az ősiségben a magyar hagyomány ünnepként Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ünnepli a Nőt, mindent ami nőies. Március 8. Rákosi Mátyás tette kötelezővé 1948-ban. Célja, az öntudatos munkásnőről való megemlékezés volt. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja egyben a természet újjáéledésének, a tavasz kezdetének a napja,- ami magába foglalja a termékenységet, a virágba borulást, az életet szülő Nőknek, Anyáknak az ünnepe. Az újraéledő természet által mi NŐK is újjáéledünk. Létünk virágzásba borul. Gyümölcsoltó Boldogasszonynapjáig évről évre kiemelt időszakot élünk meg, melyben végleg megválunk minden olyan mintától, minőségtől ami hátráltat minket Eredendő Lényünk, Igaz Női Létünk felismerésében. ÖnMAGunkat pedig az Égi Anya és a Föld Anya vezetése és útmutatása által tudjuk egy mélyebb szinten megismerni. Mi Magyar Nők egy különleges energiaminőséggel rendelkezünk.
Az aranyasszonyi minőséget hordozzuk MAGunkban. Hogy megérkezzünk ennek a tudásnak a felismeréséhez, és megnyissuk a bennünk rejlő kódokat, ahhoz egy mélyebb megismeréssel szükséges magunk felé fordulni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy kik is vagyunk mi valójában, mit képviselünk a világban, mi az a szent cél, melynek továbbadására elhívottak vagyunk. Igazi Nővé válásunk záloga: ÖnMAGunk megismerése.
Szeretettel: Feketéné Lendvay KatalinNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése