2017. január 24., kedd

Mária Magdaléna üzenete: Csillaggyermekek érkezése 1.- 2 rész
Mária Magdaléna üzenete: Csillaggyermekek érkezése (1. rész)


„Kedveseim!
Az idő, amiben vagytok csodálatos és varázslatos csillagegyüttállásokban nyit meg szívetekben újabb és újabb dimenziókapukat. Egyre több lélek választja az ébredés és emlékezés útját, az emlékezést a valóságra. A valóságotok Csillaglétetek eszenciája, miszerint Csillagvándorok vagytok, utazók vagytok, és az egész Kozmosz az Otthonotok.
Gaia Földanya emelkedése valójában egy tisztulási folyamat annak értelmezésében, hogy a bolygó élővilágának szívfrekvenciája, magtudatossága (és ebbe beleszámítva az emberiséget is) emelkedik. A spirituális emelkedés mindig tudatosság emelkedést jelent. A tudatszint és a tudatosság emelkedése egyrészről a ráébredése és a felismerése Csillagszív-magtudat eszenciátoknak, másrészről a felelősségvállalás önmagatok gondolataiért, érzéseiért és cselekvéseitekért. Mag-osabb (egyre bentebb a szívben) tudatszinten ez a felelősségvállalás éber, így a l élek minden tettéért, a kimondottakért és a ki nem mondottakért, de gondoltakért is felelősséget vállal, és viseli következményeit, ok és okozati összefüggéseit. Ez a Karma törvénye, ez a Kozmosz törvénye, az Isteni Igazság Törvénye…
Az emberiség, és a Terrán élő lelkek tudatossági és felelősségvállalási szintje jelenleg még nincsen egyazon tartományban. Vannak, akik már értik és élik eme Krisztus-tudatosságot, és ők az 5. dimenziós létforma Krisztusi felelősségvállalásában és tudatosságában élnek, és vannak, akik még nem…
Ettől (is) olyan varázslatos ez az időtér, mert egyszerre több dimenziós létek nyilvánulnak meg egymás mellett. Minden dimenzió egy tudatossági szint. Bizonyos dimenzióban jelen lenni, és annak energiahálóján létezni, tudatváltás kérdése. Semmilyen engedélyre, külső erőre, semmilyen paktumra, semmilyen eseményre és időpontra nincsen szükség ahhoz, hogy a lélek bármely pillanatban választhasson egy mag-osabb gondolkodási módot. A gondolatok milyensége, az érzések milyensége, mint minősége a fokmérője annak, ki melyik dimenzióban, azaz milyen tudatosságban van.
Szeretett Napfivéreim és Holdnővéreim!
Minél magosabb tudatosságban jelen lenni, annál nagyobb szeretet a szívben. A fény megvilágítja az árnyékokat, és a szív megvilágosodik. A szeretet a mag-tudat. A kulcs: ön-mag-ad vagy. Ne várj hát semmilyen külső folyamatra, külső engedélyre, ön-mag-ad hozd meg hát, Szeretett Testvérem, önmagad választását! Bármelyik pillanatban… Nem kell várnod semmire és senkire! A lélek kilépése az ok-okozat karma örvényéből a lélek önön, szabad választása, arról senkinek semmilyen fennhatósága és joga nincsen dönteni, csakis a lélek szabad választása. Annál is inkább, mert a lélek ki lépése a karmikus örvényből maga a szív megbocsátása, ahogy a Krisztusi tanítások is szólnak. A szív megbocsátása az, ami a lelket kiemeli önön karmájából. A megbocsátás pedig egy saját folyamat, amit senki más nem képes beteljesíteni, csakis az adott lélek, önmaga…
Azért szólok most minderről, hogy közelebb kerülhessen a megoldás és a megértés a Csillag-gyermekekkel kapcsolatosan:
Ahogy emelkedik a bolygó tudatossági szintje, vagyis a jelenlévő lelkek szíve megbocsát és a szeretet útját választja, úgy egyre tisztul a tér, és egyre tisztább, szeretettel telibb morfogenetikus mező szövődik újra és újra. A mágneses tér, a morfogenetikus mező újra és újra szövődik, mindig megújul, változik, átalakul. Ez így természetes, hiszen ahogy önön aurátok saját gondolataitokból és érzéseitekből szövődik, úgy a bolygó kollektív aurája, morfogenetikus mezeje is, a rajta élők gondolataiból és érzéseiből szövődik. Az energiaháló így újra és &uacu te;jra szövődik, hiszen ahogy egyre több lélek választja a megbocsátást és a szeretet útját, úgy töltődik a bolygó energiamezeje is szeretettel. A fény és az árnyék egybeforr, és a világosság újjászületik.
Eme magosabb szeretet-tudatba, a szeretet világosságában egyre mag-osabb tudatosságú lelkek tudnak inkarnálódni. Őket hívjátok Csillaggyermekeknek. Vagyis Csillagszív-magtudattal érkező lelkek, akik a tiszta szeretet eszenciáját hordozzák szív-magukban, gondolkodásuk, jelenlétük minősége a Krisztusi Szívszeretet Tudatban rezeg.
Minél mag-osabb, szeretettel telibb, minél világosabb egy család, egy házaspár és a bolygó energiamezeje, annál magosabb tudatosságú lelkek tudnak összekapcsolódni a bolygó kollektív mezejével, és választott biológiai anyukájuk és apukájuk csatornáival.
Egy nagyobb lélekszámú csoport, avagy sok lélek várakozik, hogy a fogadók készen álljanak az ő érkezésükre. Fontos, hogy ez nem időbeli vagy anyagi, pénzügyi (emberi értelmezésű) készültséget jelent! Nem erről van itt szó…
Bizony fogadni az új, Krisztusi tudatosságú Csillaggyermekeket energetikai készenlétet jelent: mind a szívben, mind a nőnek a méhében:
Az új Csillaggyermekek felülemelkedtek már karmikus örvényeiken, azaz felemelkedettek (Krisztus – vagy Buddha - tudatállapotban, lélekállapotban léteznek), vagy először érkeznek eme bolygóra, és ez esetben szintén karmikus energiák nélkül. Vagyis tiszták. Szívükben szeretet, tiszta tudat, tiszta emlékezés, és tiszta jelenlét van. Létüket és életüket a Krisztus tudatosságban élik.
Természetesen ebbe az időtérbe nemcsak e lelkek érkeznek, sokan jönnek még tanulni, karmikus szeretetsebeiket szívükben gyógyítani.
Ám akár egy gyógyulni vágyó lélek, akár egy tiszta lélek érkezik, a legtöbb, amit az anya és az apa adhat szívük szeretete, és minél tisztább energiaterük. A tiszta energiatér világos, vagyis felülemelkedés történik a fény és árnyék harcain, már nincsenek jelen nézőpontok, azaz megszűnt az ítélkezés. A sérülések begyógyultak, és a megbocsátás, és a szeretet a válasz a duális világ kereszteződéseiben…
Az érkezőknek megvan a maguk szívfrekvenciájuk, és keresik a hasonlót, akivel össze tudnak rezonálni. Keresik azt az anyaméhet, mely szeretetben rezonál, hogy testüket, templomukat szeretet fénykódokból tudják felépíteni…
Holdnővéreim és Húgaim! Amennyit csak lehet, világosítsátok méheteket, mert így a kollektív méhtudat tisztul és töltődik szeretettel! Emlékezzetek szív-magotokban, ahogy egykoron összefonva testeinket, karjainkat, csillagmantráinkat énekelve együtt rezegtettük a Kormosz-Anyaméh frekvenciáit, és tartottuk az Isten-Anyaméh morfogenetikus mezejét, hogy az Istenanya Csillaggyermekei, Holdanyácska Csillaggyermekei átkelhessenek a létnek kapuin…
Szeretlek Benneteket!
Mária Magdaléna MM”
Közvetítette: Kristályfény33


Mária Magdaléna üzenete: Csillaggyermekek érkezése… (2. rész)

„A Csillagpapnő Méhéből születik újjá az emberiség…
Csillaggyermekek, mint magasabb tudatossággal érkező lelkek, mindig is születtek a Terrára. Az indigó-energiájú lelkek jelentős számban (sorsfordító minőségben) az elmúlt század vége felé érkeztek. Indigó-energiájú lelkek azelőtt is születtek. Az 1970-es és 1980-as években olyan sok lélek érkezett ebben az energiában, akik kritikus tömeg szintjén képesek voltak alkímiázni a bolygó tudatosság szintjét. Köztük nagyon sok a feltaláló, felfedező, tudós, kutató, tudományos beállítottságú vagy éppen művészi lelkületű egyén. Éppen úgy mérnökök, informatikusok , orvosok, közgazdászok, jogászok, pedagógusok, és sorolhatnánk, mint színészek, írók, költők, és sorolhatnánk. Az indigó energia a lila fénysugár átváltoztató minőségében találkozik a kék fény szellemi intellektualitás energiájával. Vagyis az indigó energia a szellemi, a mentális átalakulást, átváltozást szolgálja. Újító gondolatok, ötletek, új megoldások. Az újítás maga az indigó-energia. Ami megrekedt, annak a kimozdítása, tovább tágítása, tovább lendítése. Nagyon sok indigó lélek igen közel érzi magához St. Germain Fénymester jelenlétét, hiszen Ő (is ) az a Fénymester, aki eme energiában, azaz a társadalmi alkímiában, újításban, mint megújulásban, újjászületésben részt vesz. Eme újítás, megújulás, újjászületés maga a Vízöntő Kor jellemzője, az indigó-energia nyitja meg a Vízöntő Kor kapuit.
Ám az átkelésnél az Új Korszakba, nem csupán az indigó energiaminőség van jelen. Ahogy egyre tisztul az egyének energiamezeje, aurája a fájdalomtól, keserűségtől, ahogy egyre több szív gyógyul meg szeretetsérüléseiből, úgy a kollektív energiamező (=morfogenetikus mező, =mágneses tér) is egyre tisztább lesz. Ahogy egyre tisztább, szeretettel telibb a kollektív energiamező, úgy egyre tisztább energetikájú lelkek tudnak kapcsolódni Gaia Földanya energiamezejéhez. Így érkeztek az „indigók” után a „kristály-energiájú” gyermekek, akik már magukban hordozzák a Krisztusi-tudat energiamezőt, mag-osabb szeretetfrekvencián rezeg lényük. Még az „indigók” átváltoztatnak, addig a „kristályok” fűzik a szűkebb és tágabb környezetükben a Krisztusi-szeretethálót. Majd érkeznek a „szivárvány” gyermekek, akik már az Új Kor tudatosságát tanítják a környezetükben…
És így tovább…
Ahogy egyre mag-osabb tudatossággal születnek meg a lelkek a Terrára, úgy szövődik meg a bolygó körül az új energiamező, úgy történik meg a bolygó tudatváltása, azaz dimenzióváltása. Minden dimenzió egy tudatossági szint. Magosabb dimenzióban jelen lenni, azt jelenti, hogy magosabb tudatosságban jelen lenni. A magosabb tudatosság a szeretet tudatossága.
Az emberiség kettéválása sok aspektusból megközelíthető, és többféleképpen értelmezhető. Az egyik megközelítés, miszerint lesznek, akik önön lélekszándékukból, saját lélekfejlődésük útját bejárva, önön magukért felelősséget vállalva, kilépnek az Atlantiszi Karma-örvényből, felülemelkednek a duális energiák harcain, szívükbe béke, elfogadás, és mély megértése a világ dualitásának, mély megértése a szabad választás jogának, így belső megvilágosodás költözik. Ők ítélkezés-mentesen é lnek tovább, megértve, hogy az elfogadás nem egyenlő az egyetértéssel, csupán elfogadása minden lélek szabad választás jogának. Aki ítélkezés-mentes, annak béke költözik szívébe, mert felülemelkedik a dualitás illúziójának harcain.
Lesznek, akik továbbra is benne maradnak a fény és árnyék harcában, a duális energiák ítéleteiben, és karmikus örvényeinek reinkarnációs körforgásában.
Fontos, hogy bárki bármikor, bárhol újjászülethet, csak az lesz a különbség, hogy vannak, akik a karmikus ok-okozatok kiegyenlítődésében születnek újra és újra, és lesznek (vannak), akik a semlegességben csupán kíváncsiságból, tapasztalásból, mások támogatására vagy segítésére születnek újra.
Az emberiség tudatváltása száz évek óta tart, és még mindig folyamatban van…
Éppen újjászületik…
Az újjászületés a Kozmosz-Anya, az Isten-Anya méhéből történik. A Nő Méhéből születik újjá az emberiség. Jelen időzónában éppen kiegyenlítődik a Jin és Jang energia. Az elmúlt ezer években, hol a Jin és hol a Jang, alá vagy fölé rendelődött egymásnak. Ám a Teremtés a Jin és Jang mellérendeltségében, együttműködésében teljesedik be és ki…
A Mindenség három szférája a szellem, a lélek, és az anyag. Mind a három a része a Mindenségnek. Ahogy a Mindenség Jin és Jang energiái kiegyenlítődnek, úgy egyenlítődik ki a szellem, a lélek és az anyag is. A szellem, a lélek és az anyag mellérendeltségbe, együttműködésbe kerül, egyensúlyba és harmóniába. Ahogy visszaemelkedik a Jang mellé a Jin, az Isten-Atya mellé az Isten-Anya, úgy emelkedik vissza a Szellem mellé a Lélek, és a Szellem és a Lélek mellé az Anyag. A Szellem a Teremtő Mindenség, melyben az Isten-Atya kilélegzi, kileheli mag-ából a Lelket, melyet az Isten-Anya mag-ába fogad, és testet ad ne ki, formába és alakba szüli. Az Anya Méhe Anyaggá formálja a lelket, a léleknek az Anya (Méhében) Anyagot ajándékoz…
Ahogy visszafogadjuk szívünkbe az Anyag Szférájának Krisztusi Szeretetét, úgy gyógyul meg bennünk a Mindenség Jin, Isten-Anya energiája…
A Kozmosz-Anya, az Isten-Anya elküldte hát lányait, Csillagpapnőit, hogy méheikbe fogadják az Anyagban a Mindenség Teremtésében a Csillaggyermekeket, és Méhükből anyagot ajándékozzanak a lelkeknek. Ahogy Gaia Földanya Méhébe fogadja a Kozmosz Lelkeit, testéből testet ad, úgy fogadják magukba a Csillagpapnők az új érkezőket, hogy Méhükből újjászülethessen az emberiség…
A Nő teremtő ereje a Méhe: a Teremtés elengedhetetlen része az Isten-Anya, és a Nő Méhe. A Méh az, ami befogad; szerkezetbe, új formába önt. A Jang energiája áramlik, és a Jin rendszerbe fűzi, szeretettel feltölti. Együtt hoznak létre.
Így a valódi tudatváltáshoz, dimenzióváltáshoz elengedhetetlen, hogy Jin és Jang ismét szeretetben és békében, együtt, képes legyen újrateremteni.
És átvitt értelemben is. A Csillagpapnők Méhéből Csillaggyermekek születnek, ám a gyermek szimbolikusan is értelmezendő, miszerint egy új világ, egy új élet szimbóluma. Az újrakezdés, új lehetőségek, új utak analógiája. Jelképezi a lélek önmaga újjászületését is. Így amikor a Nő Méhét gyógyítja, tisztítja, rezgéseit emeli, a Nő a Méhét szeretettel és fénnyel tölti, magába fogadja Kozmosz új energiáit, az átvitt értelemben jelenti azt is, hogy önmagát, életét, jelenlétét szüli újjá. Ahogy egy gyermek születése egyben újj&aac ute;születése a szüleinek, ahogy a gyermekben újjászületik szülőjének lénye, energiája, kicsit átalakulva, kicsit változva (fejlődve), úgy születik újjá – szimbólumában - minden méh-gyógyításnál a férfi és nő is. Ahogy a nő magába fogadja a férfit, gyógyítja őt, szeretettel tölti fel. Amikor a férfi hazatér a nőben, akkor a Jang tér haza a Kozmoszban a Jinben.
A Nő Méhe egy dimenziókapu…
A Nő Méhén át érkezik a Csillaggyermek, a Nő Méhén át tér haza a férfi lélekben, a Mindenségben. A Nő Méhén át kapcsolódik a Csillaggyermek az Anyaggal (a szellem, a lélek az anyaggal) és a férfi a Kozmosszal (az anyag a lélekkel és a szellemmel).
A Nő teremtő ereje a Méhe. A női szív az idők során elszakadt méhének energiamezejétől, és az Új Kor hajnalán újjáépül a gyémántfényű híd a nő méhe és szíve között. E kapcsolat a kulcs az emberiség, és az egyéni emelkedéshez is:
A Jin Jang tantrikus energiában aranykarika áramlik. Egyrészről az arany fénysugár a test alkímiáját is támogatja, sejtek átalakítása, másrészről, eme aranykarika kapcsolja össze és fűzi meg a Teremtő Jin és Jang együttműködésében az emelkedést, és új teremtést. Jin szívéből adja át az aranyfényt Jangnak, majd Jangban alászáll az aranyfény a szakrális csakrához, ahol átadja az aranyfényt Jinnek. Jin felemeli szakrális központjából, méhéből az aranyfényt a szívéhez, és ismét átadja Jangnak. Így keringene körbe-körbe a tantrikus aranyfényű karika, az arany kapu…
Ám a Jin, aki éli szakralitását, szakrális energiáinak teret ad, megéli méhének, kapujának szent gyönyörét örömben és kacagásban; az idősorán, a beavatott Szakrális Csillagpapnő (a Szajha ó nyelven) e tantrikus gyógyító és teremtési folyamatokba, kurtizánná kiáltódott ki, és eme ősi szent rítust energetikailag beszennyezték, valóságát eltorzították. Az évezredek alatt a nő szív így elszakadt méhének teremtő csodájától, így önön teremtő erejétől. Leomlott a híd a szív és a méh között: így megszakadt az aranykarika, se a nő, se a f& eacute;rfi nem tud emelkedni, mert csak a lefelé áramlás maradt meg a folyamatból.
A Jin elvesztette önön teremtő erejét, így vagy életképtelenné vált, vagy átállt Jang energiába, hogy túléljen…
A Nő teremtése a Méhével való kapcsolat gyógyítása, helyreállítása. A Nő lényének Akasha Krónikája Méhének története. Minél tisztább és szeretettel telibb a kapcsolata a nőnek a szívével és a méhével, annál inkább nyeri vissza mag-jának Jin teremtő energiáit, új világot szülve ezáltal önmagában és önmaga köré. Ahogy nők százai és ezrei kapcsolódnak vissza önön Jin Méh teremtés energiáiba, úgy ismét beindul az aranykarika, és az Istennő, az Isten-Anya visszakerül az Istenférfi, az Isten-Atya társaként az együttalkotás ör&ou ml;mébe és békéjébe.
Ahogy az egyén megvilágosítja önmagát, úgy világosodik meg a kollektív tér. És e megvilágosodott méhben és térben, egyre szeretettel telibb Csillaggyermekek tudnak inkarnálódni…
MM”
Mária Magdaléna közvetítésében írta (közvetítte): Kristályfény33


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése