2017. január 8., vasárnap

Mária Magdaléna Fénymesternő üzenete: Az Újkor új tanításai... Az "Isten-Anya" világa...„Szeretett Csillagpapnőim!
Megérkezett hát ama energiatér, melyre oly régen vártok, és talán megfelelőbb, ha úgy mondom:
Megérkeztetek hát ama energiatérbe, mely oly régen vár Rátok…
A sok-sok tanítás valósággá válik, és Bennetek még tovább tágul a Csillagszív-magtudat. Az Új Korszak az Aranykor energiáit színezi valósággá, hétköznapivá. Mindennapjaitok részévé válik a mag-osabb tudatosság. Azoknál történnek ezen folyamatok, akik integrálták magukba az ébredés-tudatot, vagyis felismerték önmaguk felelősségét önön spirituális ébredésükért.
Szeretett Csillaglányaim, szívem remeg örömében, amikor kivilágosodik Bennetek Isten-Anya és Kozmosz-Anya energiátok, emlékeitek, tudásotok! Szívem öröme az, amikor megtaláljátok önmagatokban ama Istennői Fényt, mely önön Női Teremtő Erőtök.
Szeretett Tanítványaim, Máriások, ébred hát Bennetek reinkarnációs ciklusotok fénykódja, melynek segítségével kiléptek a duális illúziók színfalai mögül a dualitás valóságába, világosságába!
 Világotok duális energiahálón szövődött, a jin és jang erőiben. Társ-teremtésben. Férfi és Nő, a duális Lélek világában van jelen tudatotok. Eme energiahálón élitek a valóságot. Ám a duális energiák más valóságot hordoznak, mint amit eddig hittetek. A dualitás valósága a világosság…
E reinkarnációs korszakotok Atlantiszban gyökerezik, ahol felborult az egyensúly a két pólus között. Polarizáció történt - értsétek úgy, hogy elállítódott az egyensúly, felborult az egyensúly – melynek hatásai ez idáig érezhetőek voltak. Amikor Atlantiszban felborult eme polarizációs egyensúly, az nagyon erős energiaháló-szakadást eredményezett, melynek hatására sokan belesüllyedtek a dualitás örvényébe, a fény és a sötétség ítélet-játszmáiba. Úgy lehet ezt például elképzelni, mintha az óceán csendesen ringatózna, majd hirtelen vihar keletkezik, &ea cute;s az örvény valakit beránt, valakit pedig nem…
Fontos látni azt, hogy a duális energiák nem szűnnek meg, a dualitás maga a Kozmosz egyensúlya!
 Ám, ha bármelyik pólus felett ítélkezés születik, akkor az ítélet hatására felborul az érzelmi töltés egyensúlya. Mivel az adott Korszak, Társadalom energiahálóját a mezőben jelenlévők gondolatai és érzelmei alkotják és szövik, így amikor e gondolatok és érzelmek töltéseket vesznek fel, akkor elbillen az egyensúly. Így történt Atlantiszban is: jelen világ-tudat kezdőgyökerei, az első gyökerek itt csíráznak, amikor megszületett a szívben az ítélet jó és rossz, a fény és a sötétség játszmái felett, férfi és női energiák felett. Ahogy a f& eacute;rfi és női minőség ítélkezni kezdett egymás felett, megszűnt a tisztelet egymás felé, és megszűnt a szeretet is. A Társ-teremtés ősi ereje messze került a szívektől egykoron. Az ítélet és a szeretet kizárják egymást. Az a bizonyos elfogadás és tolerancia, amelyről az elmúlt időszakban oly sokat tanítottunk Nektek, valójában az ítélkezés megszüntetése.
Aki ítélkezésben van, az nincsen a teljes Krisztusi szeretetben még. Aki megítéli a világ dolgait jó és rossz minőségben, ő még nem engedte vissza magába a tiszteletet a másik lélek szabad választása felé. E felismerések integrálása, a megbocsátás, az ít&eac ute;letmentesség maga a Krisztusi-háló energiamezeje, avagy ezen gondolatok által megszőtt energiaháló: tisztelet, elfogadás, megbocsátás, türelem, szabadság.
Kulcsfontosságú annak az alaptörvénynek az integrálása a szívbe, hogy minden Lélek szabadon választja tapasztalásait.
Bármely tapasztalás felett születik ítélet valakiben, azzal feladata van még, mert az még az Ő szívében is fájdalom…
Sok embernek még keserűség van a szívében, és ez még gyógyulásra vár, és eme bánat, fájdalom, csalódás táptalaja az ítélkezésnek. Ahogy tisztul a szív az emlékek égető szeretetsebeitől, úgy kerül vissza a lélek az egyensúlyba. Elfogadni valamit, nem azt jelenti, hogy támogatod. Az elfogadás csupán az ítélkezés megszüntetése, az ellenállás megszüntetése, egy semleges állapot. Az elfogadás az, amikor elfogadod, hogy az a Lélek szabadon választotta és választja magának a tapasztalást. Történik egy megértés, (ami a mag-osabb tudatosság dimenziója), hogy minden l&eac ute;lek mindig és örökkön örökké szabad választásban van, és szabadon választja tapasztalásait. A tapasztalások érzelmekkel töltődhetnek, és bizonyos érzelmi töltések megrekesztik az áramlást. Ezeket az érzelmi töltéseket, töréseket oldani és gyógyítani szükséges, a beakadásokat tovább emelni, hogy a Lélek ismét áramlásba kerüljön, és egy-egy élethelyzetből tovább tudjon lépni.
Érezzük, hogy új tanítások ezek, ám tudjátok, hogy az ÚJKOR új spirituális tanításokat hoz. A régebbi spirituális tanításokban még átszövődtek a RÉGI KOR vallási dogmáinak merevségei…
Fontos látni, hogy az egyensúly törvénye: a KARMA működteti a Mindenséget. A Karma nem egy büntetési program, hanem az egyensúly törvénye. Ha úgy tetszik, a Mindenség Alkotmánya, mint Alaptörvénye. S bár lehet, még sokan másképpen látják ezt, mégis azt kell, mondjam, hogy minden létező ismeri és betartja az egyensúly, valamint a szabad választás alaptörvényeit. Erre ébred rá az emberiség, ez lenne az egyik alappillére annak a mag-osabb tudatosságnak, miszerint ráébredni arra, hogy minden léleknek saját színháza, saját játszótere van. A színdarab szereplői aszerint találkoznak, és vesznek r&eac ute;szt egymás színdarabjában, akiknek a „forgatókönyve” kompatibilis, azaz illeszkedik a másik forgatókönyvével.
A Mindenség a Komplexum a maga komplexitásával.
Ám szeretném azt is elmondani, hogy nagyon sokan e felismeréseket magukévá tették már, és felismerték, hogy önön érzéseiket (érzelmi energiatér) és önön gondolataikat (mentális energiatér) szükséges megváltoztatni és átalakítani ahhoz, hogy a hőn áhított Aranykor elérkezhessen életükbe. A változások mindig a szívből indulnak el. Az Aranykor nem az időtengelyére szövődik, hanem a lélek fejlődésének egyik állomása. Az Aranykor megérkezése helyett a Lélek érkezik meg az Aranykorba.
Egy lélekállapot…
Ahogyan a Krisztus-energiaháló is. A Krisztusi energiahálón lebegni, a „szívtudatba integrálni a Krisztusságot”, éppen azt jelenti, hogy a gondolatok és az érzelmek Krisztusi minőségűek.
Az ÚJKOR az Isten-Anya, a Kozmosz-Anya felemelkedése, az Anya-tudat integrálása a szívbe. Az „Isteni” semleges minőség, tökéletes egyensúlyban benne a jin és a jang, a női és férfi minőség. Az „Isteni” nő-férfi egyensúlya, harmóniája, a Teremtés Egysége. Eme Ősi Tan bújik meg a „Társ-Teremtés” tanaiban: az áramlás, a kifelé és befelé irányuló mozgás, a fektetett nyolcas szimbóluma, az együtt lélegzete. A szívben mikor ismét békére lel nő és férfi, akkor kiemelkedés történik az Atlantiszi Karma-örvényből…
Mária Magdaléna, vagyok Jézus társa, és ahogy Ő, társam, a megbocsátás fénymestere, úgy vagyok hát én is az: Nővérem, Húgom, ismerem lelked minden sóhaját, ismerem szíved minden történetét, téren és időn túl! Gyógyítom szíved és gyógyítom méhed! Itt az ideje, hogy a Nő Szíve, a Nő Méhe felülemelkedjen a Régi Kor történetein, múlttá, elmúlttá alkímiázza, elhagyja a múltat, és figyelmét az újra, a jelenbe érkező jövőre irányítsa. Hogy a jövő jelenné válhasson. Az Újkor energiái a megbocsátás és a tovább l& eacute;pés energiái. Akkor kerül a szív az Újkor hálójára, a jövő akkor válik jelenné, ha a szív kilép a haragból, a szenvedésből, az ítélkezésből, megítélésből, és tovább megy…
Lehet, új utak, új világok várnak Rád, Szeretett Mária - Csillagpapnőm!
Van-e bátorságod hát másképpen gondolkodni és érezni, mint ahogyan eddig? Az új attitűdök, az új hozzáállások fogják átalakítani körülötted világodat és tapasztalásaidat.
Az Újkor az Isten-Anya befogadása a szívbe, az Anya-minőség, aki nem ítéli meg gyermekeit, és azok bármilyenek is legyenek, szereti őket…
Az Anya, az anyag tisztul és gyógyul. Világosságba és egységbe érkezik a Lélek kapcsolata az Anyával – avagy az Anyaggal…
A Földanya, a Holdanya (Vízanya), a Mindenség végetlen méhe, az óceánok végtelensége és ringatása, mind-mind új Istennő-tanításokat ajándékoznak, és leginkább ébresztik az ősi tudás Isten-Anya őssejt-fénykódokat…
A figyelem az őssejt ajándékaira, a sejtekre, a testre irányul, újra épül a sejtszerkezet- újra épül az anya-g, a test. A sok-sok tanítás és közvetítés az őssejt-technológiáról már nem egy elérhetetlen vízió. A hétköznapjaitok részévé, mindennapi alkímiává válik. A test, az anyag rezgéseinek emelése következik. Új test épül, új test és sejtszerkezet szövődik a térben. Hiszen annyit mondtuk, üzentük, hogy így lesz! Immáron a jelen! A mindennapjaitok részévé válik sejtjeitek és molekuláitok transzformációja, alkímiája.
Sok-sok Fényküldött érkezett eme Krisztusi küldetéssel, kutatók, felfedezők, akiknek missziójuk, hogy mindennapivá alkímiázzák az emberiség számára teljes felemelkedés lehetőségét.
Fényküldöttek százai és ezrei az elmúlt években azon munkálkodtak, hogy a társadalmi szerkezetváltozás folyamatait elindítsák…
A Mag-energia, a sejtek mag információjának átalakítása történik. Mintha ismét mag-zattá változnátok Lélekben, aki új testet épít mag-ának mag-zatként. Ezért a Magenta Fénysugár az, ami most segít és támogat. Éppen újjászületik a Lélek, és új testet, új sejteket épít, mert ahogy megváltozott a gondolat, és megváltozott az érzelem, úgy változik a sejtinformáció…
Racionális egységbe olvad az irracionálissal. A tudomány összeér az ezotériával (=titkos tanok). Újkorba léptek, amikor a misszió valós munkává, alkotássá és teremtéssé alkímiázódik…
Ez év, 2017, az 1-es energiájában egy újra indulás. Az új kezdet…
Bátorság, bátorság, megérkeztetek! Van-e bátorságod elhinni az új valóságot?
Szeretlek,
Mária Magdaléna (MM)”
Közvetítette: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése