2017. január 5., csütörtök

Az Újév és az Új ciklus energiái


Az Újév és az Új ciklus energiái nagyon sok új tanítást ajándékoznak nekünk:
A jelen változó energiamezőben nem egyszerűen egy új év, és nem egyszerűen egy új ciklus kezdődik. Hanem egy új időszámítás, új korszakba/új időzónába lép át sok-sok lélek. Eme dimenziókapu, eme időkapu a szív kapuja: szívünk Kozmosz-kapuján térhetünk át azon új energiatérbe, melyért már oly rég lélek-munkálkodunk.
Minden, amit a könyvekben és közvetítésekben olvashattunk az emberiség spirituális fejlődéséről, megérkezett…
Hétköznapjainkká, jelenünk mindennapjaivá válik az a spirituális jövőkép, melynek vízióját eddig szívünkben őriztük. Az új tanítások a szeretet energiahálóján szövődnek. Erejét veszíti minden félelemkeltő és leuraló információ. Átalakul a spirituális hitrendszerünk: félelemkeltés helyett a szeretetben és az örömben hiszünk, harcok helyett a békében, a megnyugvásban és megbocsátásban hiszünk.
Egye többen képesek különbséget tenni a régi időtér energetikája és az új kor energetikája között. A Krisztusi-energiahálón minden lélegzet, minden áramlás gyengéden és teljes szeretetben történik. A megbocsátás vezeti a lelket a tökéletes világosságba. Minden lélek szabadon választhat, ahogy mindig is: a múlttal kapcsolódva kesereg és szenved tovább, vagy szívét leválasztja a múlt energiahálójáról, megbocsát, tovább lép, és kapcsolódik az új energiahálóval, a Krisztusi-hálóval. A Krisztusi-megbocsátás az, ami felemeli a szívet a mag-osabb tu datosságba.
Mindig annyit érzékelünk, amit szívünk bír, mert ez a Krisztusi szív való érzékelése. A való érzékelés a szívből nyílik meg, mert az a bizonyos „harmadik szem”, mint belső látás, valójában szívünk látása. A Krisztusi tudatosságban, az új Csillag-mag energiában a felébredt Csillagember a szívével lát.
Az Isten-Anya szólítja lányait, így egyre több nőben ébred a szakrális erő. A nők szíve is megjárta a maga kalandokkal teli útját, s a női szív szeretetsebei is éppen gyógyulnak a megbocsátó energiában. Ám, egyre több Csillagasszony szívében ébred ama ősi tudás, miszerint a nő szív ereje ön-mag-jának szakrális misztériumában rejlik. A nők e szakrális ősi tudásban már elhagyják a férfivé válás harcmezejét, és visszatalálnak mag-uk való erejébe. Az Isten-Anya szakrális női erejébe, amikor a nő nő marad, és a férfi változás helyett saját erőforrásait tanulja is mét értékké alkímiázni.
Az Isten-Anya, a Kozmosz-Anya ébreszti Csillaglányai szívében a Csillag-asszony és a Csillag-papnő fénykódokat, hogy a nő önmaga áramlásába kerülhessen vissza és bele. Évezredekkel ezelőtt szakadt el a kollektív női minőség az Isten-Anya bölcsőjétől, ringató és biztonságot adó karjaitól. Női szívek ezrei találnak vissza belső középpontjukba, női minőségük harmóniájában békéjébe, örömébe, szakrális rítusaiba…
Mária Magdaléna Fénymesternő, a Női Krisztus szívhálóján szövődött meg a Virágok Völgye Női Meditációs Estek energiatere, Ő, ha úgy tetszik az Est Fénymesternő - háziasszonya.
Most ismét ő hív bennünket, hívja szívünket az új tanítások mezején, hogy átadhassa az Aranykori Csillagasszony Ősi Szakrális Rítusainak Misztériumát.

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése