2016. november 24., csütörtök

„A szellem-lélek alkímiája a testben”
„12 Csillag-fénykód” sorozatunk utolsó állomásához érünk. A „12 Csillag-fénykód” az 5. és 6. dimenziós Krisztusi energiák és fénysugarak integrálásáról szól. Eme energia-folyamat Jézus Fénymester és Mária Magdolna Fénymesternő energiaterében megy végbe, és az aktuális fénysugár – kódok tekintetében bekapcsolódnak a lélek-munkába az érintett Fénymesterek és Arkangyalok is.
A Kristályfény-Központ energiamezejében Fénymesterek és Arkangyalok segítenek és támogatnak, valamint 5. és 6. dimenzió tudatosságban jelenlévő fénysegítők és fénygyógyítók, Csillagfény – entitások. A Kristályfény-Központ energiahálóját Fénymesterek és Arkangyalok fűzték meg, és eme energiahálón dolgozunk a Kristályfény – Meditációs Napokon is.
Jelen életünkben sokan választottuk azt az utat és lélek – küldetést, hogy Csillag-lényünket alkímiázzuk, átalakítjuk, transzformáljuk egy magasabb tudatosságú létformába. Sokan érezzük úgy szívünkben (magunkban), mintha eme életünk a létezésünk egy igen hosszú fejezetét zárná le, és hogy eme életünk maga a kapu egy új létezés – fejezetre. Ha úgy tetszik eme életünk a vég és a kezdet egy új világra – maga a dimenzióváltás.
Ám, eme dimenzióváltás lényünk magjában, szívünk megnyílásában és tudatunk kitágulásában megy végbe. Úgy tűnik, az „Armageddon- világvége esemény” elmarad, és maradunk mi is itt a Földön, csupán egy egészen más minőségben - eme más minőség egy nyitott szívvel és nyitott tudattal jelenlévő Csillag-lény:
aki világosan tudja, miszerint Ő az Egy-Szellem része, gyermeke, akinek számtalan élete és tapasztalása létezik a Csillagok millióin;
aki világosan érzi szívében, sejtjeiben az energiák áramlását, a láthatatlan világok jelenlétét;
aki világosan látja más léteinek holografisztikus lenyomatait, azok ok-okozati összefüggéseit;
és aki világosan hallja szívének, magjának, legfelsőbb minőségének, tudatának, lényének hangját, tudását, iránymutatását…
Ki érzi eme hívást ön-magában, magjának hívását érzi, ahogy a Mag, a „felsőbb én Csillag-lény” hazahívja lélekrészeit, a Csillag-Mag-Lény egyesíti lehasadt lélek-részeit, egyesíti Csillag-tudatát, hogy egységbe rendezve ön-magát egy teljes jelenlétet éljen…
A Magenta Fénysugár egy energia-kapu a Csillagfény – Magtudatosság felé:
2017 és 2025 egy új 9 éves ciklus, amelybe az átlépés történik 11. hó 11-e óta…
Az átlépés energiaterében vagyunk, amikor is megmutat nekünk mindent a Mindenség, melyek azok az érzések, gondolatok, élethelyzetek, kapcsolatok, melyeket nem vihetünk magunkkal tovább. Nem azért mert tilos lenne, hanem egészen egyszerűen azon rezgések nem kompatibilisek az új energia tér frekvenciáival.
Ez történik most: a megmutatkozás.
És mi mindannyian megint választások előtt állunk, jobbra vagy balra, előre vagy hátra: Mi az, amihez még ragaszkodunk? Mi az, ki az, amit, vagy akit birtokolni akarunk? Hol van még megrekedés bennünk? Semmi és senki nem a miénk, minden és mindenki szabad…
Te is szabad vagy!
A Magenta Fénysugár segít ébreszteni bennünk eme Krisztusi felszabadult tudatot és felszabadult szívet… Mert amikor már nem akarunk birtokolni semmit és senkit, akkor bárki és bármi ott lehet mellettünk, szabadon…
Az Új Világ nem arról szól, hogy az egós (sérülésből fakadó) elvárásainkat teljesítse az Univerzum… Az Új Világ energiái, a felébresztett Csillagfény – Mag energiában a lény, a szív, a lélek újrakapcsolódása ön-magával, mely a legmélyebb önismeretet ajándékozza nekünk. Csak ki igazán ismeri önmagát, ismeri lelkének Csillagfény történetét képes legbensőbb magjával kapcsolódni.
Eme ön-mag megismerés nem ebben az életben kezdődött, és nem is egy nap alatt történik meg…
Ám egy új ciklus (2017-2025) új energiáiban, még tovább tágítva önmagunkat, még többet ismerhetünk meg Csillag történeteinkből, hogy a Való Lényünket fedezzük fel. A spirituális utazás önmagunk felfedezése, önmagunk megismerése, valójában önmagunk világaiban való utazás…
A Mag-en-ta Fénysugár eme új kapuhoz vezet el: amikor a kapu egyszerre valaminek a vége, és egy új kezdet. A kapu, melyen átlépve kilépünk régiből, és közben belépünk az újba…
Mindezt egy életen belül, egy testen belül megélve, újjászületünk, anélkül, hogy újra születnénk: a Magenta Fénysugár a szellem-lélek alkímiája a testben…
Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése