2016. október 11., kedd

Uriel Arkangyal üzenete: A Fényküldöttek kapcsolódása az Eredet – Csillagtudatossággal és Csillag-fénysegítőkkel… A Fényküldöttek hazatérnek…„Szeretett Fénytestvéreim!
Október 11-én, 10. hó 11-én az 1 11 kód ismét jelen van a térben. A „0” a Teljesség szimbóluma. Bizony a 9-es év (2016) ősze nem csupán ez év számvetéséről, hanem egy egész 9-es ciklus számvetéséről is szól. Szívetek most visszavonul, hogy új fényt fogadhasson magába. A Gaia körüli frekvencia tartományok rezgései emelkednek, és 2017-től egy új minőség érkezik meg az ébredésetek útján. Ami eddig kérdés és felvetés, az a következő ciklusban evidenciába fordul át. Napról napra látnak napvilágot kutatások és tanulmányok, melyekben visszaigazolódik mindaz, amiben eddig csak hittetek. Immáron tudássá alakul, a tudat részét képezi majd, ergo növekszik és tágul a tudatosság mezeje a Terrán.
Egyre több Léleknek tisztul az energetikai – érzékenysége, tudata ébred. Tágulnak a dimenziók, és olyan képek, világok érkeznek meg Bennetek, melyek eddig álmaitokban léteztek. Az álmok valósággá válnak. Újabb és újabb csakrák, azaz csillagtartományok nyílnak a fénytestetekben. Újra kalibrálódik a fénytest, ami azt jelenti, hogy a sok-sok energia- és lélekmunka eredményeképpen, újra épül a sejtinformációs szerkezet.
Egy olyan csodálatos jelenlétben vagytok, ahogy kvantumugrások érhetőek el a lélekfejlődést illetően:
Szükséges a türelem, az önszeretet és öntisztelet a folyamathoz. Egyre többen léptek kapcsolatba Égi Segítőitekkel. A korszak, melyben jelen vagytok, a Fényküldöttek egy kiváltságos téridő zónája, amikor nagyon sok Fényküldött térhet haza régen látott Otthonába. Sok-sok Lélek, régen elszakadt Eredet-Csillagától, ahol Csillagközi Léte gyökerezik, Csillagközi tapasztalásainak hálója szövődik. Sok Fényküldött hosszú évszázadok és évezredek óta él a Terrán, a dualitás útvesztőinek fogságában.
A Fényküldöttek hazatérnek…
A Fényküldöttek a sok földi tapasztalásból felgyógyulnak, visszaerősödnek, sebeik megtisztulnak, Lelkük önfeloldozást ad önmagának, szívük megbocsát önmagának. Fénymunkájuk és lélekmunkájuk energiájában a Terra kiemelkedik a Középkor Lélek-sérüléseiből. Az inkvizíció Fényküldött - áldozatai és - elkövetői szív-egyensúlyba kerülnek.
A jelen időtérben, téridőben nagyon sok Fényküldött – Lélek van jelen, kik Atlantisz, Lemúria, Avalon és más ősi civilizációk jelenébe érkeztek, sőt eme civilizációkat ők alapították. Lelkük felemelkedik a karma-örvény fogságából, újra magukhoz veszik ama Csillag-tudatosság eszenciájukat, mely Lélek-magjukban az eredetük.
Létük transzcendens-görbéje kiegyenlítődik, és önmagukra ébrednek, és szívükben, tudatukban visszatérnek a Csillagközi – Lét transzportjaira. Ez nem azt jelenti, hogy elhagyják a Földet, sőt sokan inkább még intenzívebb fénymunkát vállalnak a bolygó-tudatosság emelésében. Ám létük pillanatainak tudatossága, így jelenlétük minősége átemelkedik a Csillagközi-jelenlétbe, a Csillagközi-transzcendens megélésébe, átélésébe…
Az elmúlt napok bizony új energiakapuk nyitásával teltek a Terrán, így fáradtnak, vagy lehangoltnak érezhették magukat azok, akik érzékenyek az energiák változására. Amikor új energiakapuk nyílnak meg a térre, sok régi lenyomat távozik.
Kedveseim!
Ne feledjétek! Beléptek az októberi Telihold fázisába… a Mérleg – Telihold zónájába…
A Mérleg egyensúlyában a Lélek önmagát méretteti meg a hétköznapok pillanatain keresztül…
Közeleg a 11. hónap elseje és tizenegyedike – telve az 1 11-es, 11 11 -es kódokkal…
Érzékenységetek felfokozódik és lélek-magotokban együtt rezegtek a transzcendens hullámaival…
Lelketekben érzitek ama Csillaglény izgatottságát, akik vagytok magotokban: ama ciklus zárul, mely magában hordozta 2012-es év átalakító energiáját. Az átalakulás sokatoknál megtörtént, folyamatban van, vagy végbement… Érzitek sejtjeitekben a bizsergést, hogy valami nagyon új minőség következik a Csillagközi-lét utazásaiban, energiáiban. Tisztább, szeretettel telibb. Magatok mögött hagyjátok a bűntudatot, és átléptek a szeretet-tudatba.
Eme Szeretet-tudat a Krisztus-tudat…
Egyre többen kapcsolódtok Fénysegítőitekkel, mert a kritikus szintű transzcendentális átfordulás megtörtént…
Az ébredés folyamatai a Terrán visszafordíthatatlanok, meg fog történni. Minden Léleknek a saját szabad választásában, saját szabad ritmusában. A Terra kilép Atlantisz karma-örvényéből, visszaemelkedik a Szeretet-tudatba. Az élősködő létformák elhagyják a bolygót, az utolsó félelemkeltő demagógiák is porba hullnak, mert nem kapnak figyelmet, és a bolygó-tudatossága visszanyílik az 5. és 6. dimenziós tudatosságba. A figyelem a szeretetre irányul…
Eme folyamatok kölcsönhatásban vannak az egyéni folyamatokkal, napról napra veszitek fel az új energia-minőségeket. Egyre szeretetettel telibbek, egyre lágyabbak az új energia-hullámok. A hétköznapok pillanatai megtelnek kedvességgel, egymásra figyeléssel, illedelmességgel, udvariassággal, törődéssel, gondoskodással.
A Fényküldöttek újra meghallják és meglátják Csillag-fénysegítőiket, és a Terrán a Csillagközi-létek összeérnek…
Igen! Ez érkezik éppen Hozzátok! Csillag-testvéreitekkel kerültök ismét látható és hallható kapcsolatba. A fátylak a szemekről és fülekről lehullnak, mert azok a félelem és fájdalom fátylai voltak. A szeretet frekvencián nincsen relevanciájuk, nincsen létjogosultságuk. Ahogy gyógyul szívetek, úgy láttok és hallotok Bennünket ismét. A szív egyensúlya, a szív transzcendense az út…
És mi várunk Rátok az Csillagközi-lét hófehér útján…
Szeretlek Benneteket,
Uriel Arkangyal”
Közvetítette: Kristályfény33 Vaktor Orsolya

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése