2015. november 3., kedd

Lesznek találkozások...


Lesznek találkozások...
Amik fenekestül forgatják fel a világod. Érkezni fog valaki, aki darabokra szed, majd újra összerak, rávilágít a hibáidra és folyton többre sarkall. Te persze félni fogsz. Reszketni fog minden porcikád, de a végén úgy is a kíváncsiságod győz és teljesen átadod magad neki. Lehet, hogy nem is érted majd miért, hisz Ő csak mesél, nevet, szóval tart. Támogat, felvidít és közben 
szép lassan megtanít élni. De talán nem is tudatosan teszi. Egyszerűen a lényéből fakad.
Derűs, vidám és olyan erősen vonz magához, hogy képtelen vagy ellenállni neki. Ahogy telnek a hónapok, úgy leszel egyre biztosabb abban, hogy az életed már sosem lehet olyan, mint korábban, hisz lassacskán teljesen átszínezi a világod.
A szürkéid szivárványszínekre cseréli, és közben te is észrevétlenül változol. Elindulsz egy úton, amelyre egyedül sosem léptél volna. És ő ott lesz végig, és fogja a kezed. Melletted lépdel. Vigyáz rád. Mosolyog. És Szeret.♡♡♡


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1066475333397475&set=a.423580304353651.100559.100001050554452&type=3&theater

Lélekcsoportok, lélektársak, ikerlángok szerepe a tudatváltásban


Fekete István: Az ima

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte emlékeim legelején. Ülök az ágyban és egy pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet.

- Mondd, kisfiam...
És én mondtam utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a szemem körül járt és én mondtam az imát, és gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez.

Később - a diákévek kamaszos rohanásában - az ima a templomot jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak, lassúra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt kövek és az oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha kinyújtottam feléje didergő kezemet. Ekkor már nem könyvből imádkoztam és nem is a régi kis imádságokat mondtam. A kivilágosodó értelem szavakat keresett, melyek újak, szépek voltak és csak az én örömömet, bánatomat, kérésemet vitték az Örökkévaló elé.

Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen megrendített az imára zendült kürtök rivalgása s a térdre hullt harctérre induló századok halálos csendje, ahol szinte érezni lehetett az elhagyott otthonok felé szálló gondolatokat, aggódást, szeretetet, igazi imát, ami hangtalanul szárnyalt a halál felé induló férfiak lelkéből. 
Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfiak voltak ezek a katonák, akik káromkodva ébredtek, káromkodva feküdtek és csak itt döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, vérben, fájdalomban, betegségben - és imádságban akár ezrek előtt a nyílt terek porában: az egyetlen és valódi férfiasság.

Aztán jött a zuhanás Trianon halálos völgyébe. Jött a megalázás, a szégyen, az elesettség, szegénység, járvány és jöttek az imák. Az egész nemzet megtanult imádkozni és nem szégyellték már a férfiak sem - egy-egy ,,szóra" - befordulni a templomba. Ezek a férfiak többnyire megjárták a harctereket és megtanulták, hogy egyetlen félelem örökös csak - nem halálfélelem, hanem az istenfélelem. És ahogy az imádság felé fordult a nemzet, úgy emelkedtünk ki a halálraítéltség posványából.

 Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos volt körülöttünk a győztesek páholya, és amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan alázatosak lettünk mi, mert akkor éreztük már, hogy az alázatosságnál nincsen nagyobb a világon. És elhallgatott körülöttünk az erőszak süvöltése, mert halkan szólni kezdtek a kassai harangok és meghallhatták az egész világon, amikor a dómban a magyarok Te Deum-ot imádkoztak. Nagy, szent pillanatokban mindig az ima volt velünk, mellettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben és viharokban: ima, ima. És most mégis mind több helyen hallom, olvasom, hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, imádja a karóráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez a szó, melyet magyar paraszttól sohasem hallott senki, és elkopott lassan, mint a kocsmaküszöb.

Mindenki ,,imád" mindent. A lovát, a szeretőjét, a nyakkendőjét... megszentségtelenítve egy szót, az emberi lélek néma himnuszát, tisztaság, a kérés, a vigasz, a félelem, az istenkeresés egyetlen, utolsó felkiáltását, amikor már nincs semmi, de semmi segítség, mentsvár, csak az ima.

Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd lelked aranyát, nyelved szépségét a rombolás disznai elé, ne imádj semmit, csak az Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek és nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság és veled van az Isten.

Sok mindent kell még átértékelni az életünkben....


Sokan elérkeztünk személyes életünknek egy olyan szakaszához,- amelyben sok mindent átértékeltünk, beleértve a körülöttünk élő emberi minőségeket is. Másképpen tekintünk rá az életünkben bekövetkezett történésekre.
Mélyebb összefüggésekben keressük az élet értelmét, és a bennünk lévő mélyebb tudatszintekről hozunk meg bizonyos döntéseket. 

Sok válaszreakciót még mindig nem értünk, de ez is a tudatosodási folyamat része. Most már nincs megállás, ha ráfeküdtünk a szörfdeszkára, akkor csak előre van a tovább. Felborulni éppenséggel még felborulhatunk, de ez nem a legüdvözítőbb megoldások közé tartozik.
Minden ami régi, ami már nem szolgál minket, ami már nem alkotja részünket, azt tanácsos szeretettel elengedni, megválni tőle.
Gondolok itt a berögzült látás és gondolkodásmódra.
Életünk velejárója, hogy folyamatosan megújuljunk.
Ez a megújulás csak rajtunk múlik. Teret adunk-e az új energiáknak, teret adunk-e magunkban az újnak, és tartjuk-e magunkat arra érdemesnek, hogy személyes életünkben mélyreható változásokat idézzünk elő.
Reményeinkben benne van egy Új Haza, egy Új Jövő képe.
Hogy ezt elérjük, először mi Magunknak kell gyökeres változásokon keresztül mennünk.
Sok mindent kell még átértékelni az életünkben, hogy ezáltal magabiztosan és merészen kiállhassunk, és felvállalhassuk MAGUNKAT.
Felvállalhassunk mindazokat a hiányosságot, ami által életünk nehézségekbe ütközik. Merjük bátran vállalni, hogy nem jól éljünk meg a jelenlegi eltorzult törvényeket.
Épp itt az ideje, hogy a MAGYARSÁG elinduljon egy olyan úton, amelyben megmutatja a körülötte élő népeknek,- hogy a MAGYAR NEMZET meg tud újulni, fel tudja számolni mindazt a hamis, ál és az emberi életét megnyomorító összeszövődéseket, amelyek most a hatalmat képviselik.
Mindehhez, hogy ezt elérjük és győzelemre vigyük, először életünkben kell mélyreható változásokat meghozni.Ha mi már képesek vagyunk az életünkön változtatni, fontos döntéseket meghozni, még akkor is, ha ez bizonyos dolgokról való lemondással jár,- akkor már lelkileg, szellemileg egy magasabb tudatszintre emelkedünk,- és így már lehetőségünk nyílik rá, hogy a közvetlen környezetünkben is változásokat idézzünk elő.Ez az út senki számára nem könnyű, mert mélyen magába kell néznie, és a felszín alatt meghúzódó kétségei, félelmei a felszínre kerülhetnek.
Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy csak együtt és egymással összefogva érhetünk el eredményeket.

Szeretettel: ÁhimRé-Feketéné Lendvai Katalin

A képen ÚJJÁSZÜLETETT selyemképemből látható egy részlet:
http://lendvaykati.blogspot.hu/2014/06/ujjaszuletett.html


Tudatalatti blokkjaink felszámolása

Az érzelmek és a test rezgésszámának növekedésével együtt a tudatalatti blokkjai, amelyek alacsony frekvenciájú, félelem alapuló érzelmek, többé nem fojtódnak el a mélyben.

Az alacsony frekvencia nem marad meg a magas frekvenciájú energia- és tudatmezőben. A blokkok úgy reagálnak mint a kukoricaszemek a hőre: felpattannak a tudatunkba.

Ezzel egyidejűleg felszínre törnek az elfojtott emlékek, egyéni drámák és traumák zajlanak le, valamint újra feltámadnak a régi önkorlátozó és negatív hiedelmek. Életre kel a szégyen, a gyász, a páni félelem, a gyűlölet és pszichénk minden titka. Szilárdan el kell határoznunk, hogy hősiesen átküzdjük magunkat az alvilágon, hogy a tudatalatti és az ismeretlen világba behatolva, értelmet találjunk a történésekben. Természetesen erős ellenállást fogunk érezni, vagyis minden bátorságunkra szükségünk lesz. Ez a ponton nem árt tudatosítani magunkban, hogy jól bevált módszerek léteznek az előrejutásra, ez a szakasz sem tart örökké, és a felszínre kerülő dolgok nem mi vagyunk.


A tisztulás során az egykor egyensúlyban lévő dolgok kibillennek a helyükről, félelem törhet ránk. Botrányok, tabuk, visszaélések, eltusolt ügyek kerülnek nyilvánosságra. A magánélet szentsége már a múlté. Nagy robbanásokra - agyvérzésekre, ámokfutásokra, családon belüli erőszakra, terrorcselekményekre és vulkánkitörésekre - lehet számítani, mint amikor a fedő lerepül a kuktáról. Vagy krónikus fájdalmat élünk át, amikor a túlkapásokkal kapcsolatos emlékek felszínre kerülnek.


Amikor tudatalattink kinyílik, mint Pandora szelencéje, észre fogjuk venni, mennyire sarkosan, fekete-fehéren gondolkodunk. A félelmek a polaritáson alapulnak. pl. "ha kinyitom a számat, megbüntetnek, ezért csöndben kell maradnom." Most azonban már felismerjük a végletes gondolatokat és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket vagy érzelmeket: rossz-jó, kint-bent, fekete-fehér, férfi-nő, fiatal-öreg, okos-buta, szép-csúnya, nyertes-vesztes, élet-halál.

Megtapasztaljuk, mennyi akaraterőre van szükségünk ahhoz, hogy elválasszuk egymástól az ellentéteket, hiszen a felgyorsult energia össze akarja kapcsolni őket., hogy egymásba olvadjanak, és felvegyék egymás alakját - mint ahogyan a jing-jang szimbólum. Amikor ez bekövetkezik, szembesülünk énünk árnyoldalával, amelynek eddig igyekeztünk ellenállni: majd az energia ismét a világos oldal felé kezd áramolni, rájövünk, hogy a sötét és a világos, a maga pozitív aspektusait figyelembe véve, egymást táplálja energiával. Kezdetben azonban az elmozdulás révén kialakuló nyomás a nyolcas alakú áramlás blokkjait mutatja meg - előítéleteinket, rögeszméinket, és ellenállásunkat - bárhol is rejtőzzenek.


Természetesen könnyebb másokon észrevenni saját nem tudatos rögeszméinket, és azt hinni, hogy azok csak a többi emberben vannak jelen: "nekem csöndben kell maradnom, vagyis te rossz vagy, amiért ennyi hangoskodsz, és megpróbálod magadra vonni a figyelmet."

Kapcsolatok, főleg azok, amelyek az őszinteség és a kommunikáció hiányán alapulnak tönkremennek.

A szakasz pozitív eredményei közé tartozik, hogy amennyiben hagyjuk, hogy a magasabb rendű energia keresztüláramoljon rajtunk, és türelemmel, szeretettel viszonyulunk a felmerülő helyzethez, rájövünk, hogy mivel nem tudjuk elkerülni a számunkra nem kedves végleteket, minden lehetőséget az élet részének tekintünk.

Elsajátítjuk a "tükrözés" fogalmát, miszerint ami benned van, az ott van bennem is, és fordítva. Megtanulunk együtt élni az ellentétes végletekkel: megtanuljuk,hogyan tápláljuk egymást, és azt is hogyan nyerhetünk energiát és információt azokból a személyiségjegyeinkből, amelyeket elutasítunk. Tudatosan tekintünk a korábban fel nem ismert érzelmi " gyújtóbombáinkra".


"Még ha megérjük a százéves kort, sem élünk sokáig.

Miért nem fordítjuk hát arra ezt az időt, hogy önmagunkat fejlesztjük,

kitárjuk szívünket és lelkünket, felkutatjuk valódi énünket -

ahelyett, hogy a rögeszméinkben, a harácsolásban,

a megcsontosodásban, a bezárkózásban próbálunk

egyre JOBBAK LENNI?" (Pema Chödrön)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=530236083730663&set=gm.494943227271555&type=3&theater


A Tudatalatti és az Égi Kapu megnyitása * 4-7 Hz * 936 Hz frekvenciák

A Tudatalatti és az Égi Kapu megnyitása * 4-7 Hz * 936 Hz frekvenciák 

Új videó ... https://www.youtube.com/watch?v=gplUK3qCOyk&index=1&list=PLYPOWNRf4LrKrPRjOcFJyAtr9K3KX2Qyy

A videó kép és hanganyaga segítségével eljuthatsz a belső nyugalom és harmónia állapotába. A 4-7 Hz rezgése elvezet a belső Önvalódhoz (a Magodhoz), hogy ott a 936 Hz rezgésével megnyithasd a kapuidat az Isteni szintek felé.

Ha behunyod a szemed, akkor érezheted, ahogy "dolgoznak" Veled a frekvenciák. Ha van rá lehetőséged, akkor hallgasd fejhallgatóval, így a két agyfélteke között a hangok "átúsznak", átáramlanak.

A Théta hullámok (4-7 Hz) révén eljuthatsz a tudatalatti küszöbhöz - A BELSŐ ÖNVALÓDHOZ -, ahonnan azok a dolgok jönnek fel, amivel most dolgod van. Ezen a mély szinten az agytevékenység lelassul és a tudatalatti világod gazdag képeket, inspirációt, és rég elfelejtett emlékeket hoz felszínre.

A 936 Hz frekvencia megnyitja a 3.SZEM CSAKRÁT. Aktiválja a tobozmirigyet, mellyel már ráhangolódhatsz az Univerzum rezgéseire, és a tudati szintednek és tisztaságodnak megfelelően összekapcsolódhatsz magasabb szintű világokkal. … A legtisztább rezgések esetén megtapasztalhatod a legtisztább ősforrás rezgését.

Hálásan köszönöm az égi segítőim és az angyalok segítségét.

Fénnyel és Áldással, ... Gretazus