2015. november 7., szombat

Változás, lezárás, új kezdet – kiegyenlítődés ciklusai
Bár úgy tűnik, nagyon lassan, mégis hamarosan túl vagyunk a változás évén, a 8-as éven (2015). Éppen a skorpió havában, a 8-as ház energiájában járunk, ahol, és amikor bizony az energia kiegyenlítődés történik, már-már kíméletlennek tűnő módon. A 8-as szám alkímiai ereje kiegyenlíti a fent és a lent, a bent és a kint állapotát. Nos, ez nem feltétlenül könnyű élethelyzeteket teremt körülöttünk a fizikai síkon. Itt élünk, itt vagyunk jelen az anyagban, tehát nekünk, emberi alakban, emberi testben jelenlévő fénylényeknek itt, szükséges végig vinni a transzformációt. Ezt (is) vállaltuk, többek között. E tekintetben a spirituális tudatosságunk és ébredésünk abban segít és támogat bennünket, hogy felismerjük az emberi világ élethelyzetei, kapcsolatai és eseményei mögött megbújó, meghúzódó valóságos energia-lenyomatokat, melyek szeretnének feloldódni megrekedésükből. Sokszor saját történeteiken keresztül, saját átéléseinken keresztül tisztítjuk és transzformáljuk a kollektív energia-tereket. Vagyis a saját fejlődésünk, saját emelkedésünk hatást gyakorol a kollektív energiamezőkre, és segíti a közös emelkedést.
A skorpió csillagjegy uralkodó bolygója a Plútó, melyet az asztrológia analógiai összefüggésbe hoz a tudattalan és a tudatalatti terekkel, a hatalmi harcokkal, manipulációs játszmákkal, a szélsőségek kicsapongásaival, és nem utolsó sorban ehhez az energia területhez lehet sorolni a pénzügyek kérdéseit is. A skorpió a bikával áll szemben (skorpió havában bika energiában megnyilvánuló teliholdunk volt), mely tengely az elengedés feladatát vázolja fel nekünk. A bika az anyagi javak elengedése (ragaszkodás és felhalmozás elengedéséről van szó), a skorpió az érzelmek elengedését tanítja (tanulja), vagyis az érzelmi manipulációk. Aki manipulálható, ő félelemben van. Ezen felismeréseket ajándékozza nekünk ezen időszak. Vagyis, megmutatkozik ezekben a hetekben, hol van még sérülésünk, ahol félünk, ahol befolyásolhatóak vagyunk.
Sokszor hallom, hogy valaki, akinek számára szerencsétlennek tűnő módon alakulnak élete dolgai, azt mondja, hogy valaki bizonyára megátkozta, megmágiázta, stb.
Talán itt az ideje, hogy elengedjük a spirituális tévhiteinket, és saját belső világunkért (gondolataink és érzéseink) visszavegyük a felelősséget, azaz elengedjük azt a tévhitünket, hogy bárkinek vagy bárminek helyrehozhatatlanul ki vagyunk szolgáltatva…
Bizony, ezt is hozza a 8-as év (2015) a spirituális hitrendszereink átalakulását!
Vagyis eme tévhit lecserélését is, hogy bárki másnak ki lennénk szolgáltatva, bárki önhatalmúlag a félelem hálóit dobhatná ránk. Ugyanis csakis ott van ereje a félelemkeltésnek, ahol gyengeség van, sebek vannak, azaz félelem van. Ahol félelem van, ott nincsen jelen a szeretet. A lélek a sérüléstől és a fájdalomtól fél. Azért, mert már megtapasztalta, és ebben a tapasztalásban fél a fájdalomtól. (Mint a kisgyermek, amikor már megtapasztalta a forró vasalót, tartani fog tőle, óvatos lesz, nincsen jelen többé a feltétel nélküliség, „beleég” a forróság érzetének, az égési sebnek az emléke a tudatba, mentális lenyomatot képezve. Ettől a pillanattól kezdve a forró vasaló félelemkeltő lehet, a manipuláció eszköze lehet, mint sok más fenyítési eszköz régebbi időkből, stb.)
A 8-as energiája lehetőséget ad nekünk arra, hogy rálássunk a tudatalattinkban jelen lévő félelem-blokkokra. Ez azért nagy kihívás a léleknek, hiszen szembesül saját árnyékaival. Amikor úgy érezzük, minden félremegy, és valaki biztos rosszat akar nekünk, akkor érdemes lehet, kicsit végiggondolni az események mögött meghúzódó igazságot, vagyis, hogy mi magunk hogyan gondolkodunk, és hogyan érzünk az adott üggyel, emberrel kapcsolatosan.
Ha igazán őszinték vagyunk magunkhoz, és elég bátrak vagyunk az igazi lélek-alkímiához, felfedezhetjük saját szeretethiányos hozzáállásunkat a helyzethez…
Itt nyer valódi tartalmat, mi szerint a szeretet az, ami gyógyít. Vagyis, ha mi magunk utálkozunk, gyűlölködünk, haragszunk, harcolunk, küzdünk, akkor továbbra is a szenvedés örvényének hatalmi harcainak vagyunk kitéve.
A megbocsátás és a szeretet az, ami valóban az elengedés energiája. Haragban, harcban nem lehet elengedni, az csupán elfojtás. Az igaz elengedés, a megengedés, szeretetben tud megnyilvánulni.
A gondolat erejével teremtünk. De vajon mi az igazi gondolat? A felszínes ismételgetés? Miközben mélyen magunkban már annyira dühösek vagyunk, hogy nem kapjuk meg azt, amit akarunk, hogy perelünk az Égiekkel, miért büntetnek bennünket?
Az Égiek szeretet lények, és nem büntetnek senkit. Nem kérnek számon, és nem vonnak felelősségre. Hiszen mindannyiunknak ott van a szabad választás joga: szeretünk, haragszunk, félünk, aggódunk, vagy éppen bízunk, hiszünk, stb. Bár kétségkívül minden tudatalatti gondolatnak és érzetnek következménye van, mert ez az ok-okozat, a kauzalitás törvénye. Miért? Mert az egyensúly a Rend, az egyensúly a Szeretet, a Szeretetben van jelen a béke.
Nem bevonzó ismételgetésekre van szükségünk, hiszen minden ott van körülöttünk, amire valóban szükségünk van. A belső korlátainkat, félelmeinket, fájdalmainkat, blokkjainkat, aggodalmainkat, kételyeinket, hitetlenségeinket, bizalmatlanságunkat, stb. szükséges ledöntenünk, mint a falakat, melyek távol tartják tőlünk a szerelem, a család, az egészség, a karrier, az anyagiak, szórakozás, nyugalom és béke, harmónia, stb. bőségét és megnyilvánulását itt és most a jelen-létünkben.
Ahol hiányban vagyunk, ott bizony nincsen egyensúly, elbillent a mérleg, ahol hiány van, az maga a szeretet hiánya, a fény hiánya. A falainkkal és blokkjainkkal tartjuk távol magunktól a szeretet bőségének a megtapasztalását. A blokkjaink és falaink azon saját hiteink és hiedelmeink, melyek még egyelőre nem szeretet alapúak. Hiába mantrázunk a felszínen, ha mély tudatalattiban szeretethiányos programok futnak, azaz aggódó, kételkedő, kétségbeesett, csalódott, és egyéb más negatív emlék energiájának megrekedései vannak jelen. Igen, a gondolat teremt. De vajon mi az igazi gondolat?
A tudatalatti mentális és érzelmi tereink megtisztítása, szeretettel töltése, a szeretet békéjét hozza el, és ebben a szeretettel teli egyensúlyban leomlanak a falaink, feloldódnak blokkjaink, és beáramolhat az életünkbe az, ami lélek szinten (nem egó szinten!) hozzánk tartozik, a lelkünk fejlődését szolgálja. Az, hogy mi szolgálja a lelkünk fejlődését, mérhetetlen önismeretet igényel! Az önismeret, mint ön-lélek-ismeret, saját lényünk igazságának feltárása önön saját magunk előtt, az igaz spiritualitás útja!
Az egyensúlyban minden van, az egyensúly a harmónia. Az egyensúlyban nincsen harc, nincs küzdelem, áramlás van, béke van, élet van, lélegzet van, szívdobbanás van. A változás az élet, ahogy a tüdőnk áramlik, a szívünk frekvenciája áramlik. Élünk…
Vajon hol akad meg még az áramlás az életedben?
Melyik az a terület, ami még nincsen egyensúlyban, hiányzik belőle a béke, így saját falaid távol tartják Tőled a „Földi – Mennyországot”?
A skorpió másik bolygója a Mars.
Hol harcolsz még az életedben?
Kivel harcolsz (valójában)?
Ahhoz, hogy a 9-es év (2016) lezárás éve elhozza az ajándékait, szükséges lehet a „fegyverletétel”. A belső harcok megszűnte. A Mennyország bennünk van, az Aranykor bennünk van. A pillanat lehetősége, hogy megengedjük magunknak a „Földi – Mennyország” megnyilvánulását a jelen-létünkben. Az Aranykor nem dátum kérdése, hanem saját (több rétegű) szeretet-állapotunk függvénye…
Mi az a félelmed, fájdalmad, egyensúlytalanságod, harcod, ami kitaszít Téged a saját Mennyországodból?
Mivel hasítod meg önmagadat az Egységtől?
Ennek feloldásához és transzformáláshoz kapjuk az Égi, Krisztusi segítséget a Szeretet-fényentitásoktól november 14-én, szombaton…

Írta: Kristályfény33

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése