2015. szeptember 8., kedd

Magyar lányok, asszonyok, virágozzatok, és ezzel a szentséggel bírjatok!

A fény egy részét látjátok csak meg magatokban.
Ha az isteni Forrással összekapcsolódsz,  a teljesség jelenik meg benned.
Olyan impulzusokkal tölt meg, mely által eggyé válsz az isteni forrással.
Önmagadra találsz, együvé válsz azzal az erővel amely mindig is ott volt benned, nem rajtad kívül létezett.
Lányok, Asszonyok! Merjetek együvé válni önmagatok isteni részével!
Merjétek kiteljesíteni magatokban azt a részt, amely az isteni Forrásból fakad.
Merjétek magatokhoz venni azt  a szent, tiszta minőséget, melyről minden nő álmodik.
A Nagy Anya védelmezőn teríti rátok palástját, és várja szívetek virágba borulását.
Minden szó és gondolat ebben az állapotban más értelmet kap.
Szívetek szentségében megszületik a vágy arra, hogy összekapcsolódjatok és magatokénak tudjátok  az ÉN  isteni megjelenésem.
Mindehhez erő kell és bátorság, mert fel kell számolni a bennetek lévő alacsony minőségeket, melyek elhitetik még mindig veletek, hogy nem vagytok képesek isteni fényeteket a világba vetíteni.
Azt, hogy nem vagytok képesek az ÉN  Szent Fényem elhordozni.
Pedig ha tudnátok mily gyönyörűség számomra ha megmerítkeztek a Fényemben, és magatokévá teszitek azt, magatokba integráljátok, és onnan szerte szét sugározzátok.
Gyertek hát kedveseim, - Vegyétek magatokhoz a Fényem, mely megszabadítja lelketek a fájdalomtól, az aggodalmaktól, mindazoktól a régi rögzült mintáktól, melyek elakarják hitetni veletek, nem vagytok képesek megnyilvánítani istennői/isteni részetek.
Emeljétek hát fel lelketek Hozzám, merítkezzetek meg az ÉN fényemben,  hadd öleljelek magamhoz bennetek, - és ebben a pillanatban ha megérzed ezt az erőt, ezt a minőséget, akkor már tudod, hogy te és ÉN egyek vagyunk.
Magyar lányok, asszonyok, virágozzatok, és ezzel a szentséggel bírjatok!
Mutassátok meg a világnak, milyen az, ha egy NŐ az isteni, kiteljesedett lényét sugározza szét a világban!
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvay Katalin
Veszprém. 2015. szeptember (Földanya hava) 08.


2 megjegyzés: