2015. szeptember 24., csütörtök

A Kegyelem a Szeretet legmagasabb formájaA Kegyelem a Szeretet legmagasabb formája.
Mikor megbocsájtasz, kegyelem teljes vagy.
A Kegyelem határokat szabadít fel, korlátokat bont le.
Olyan mélységeket szabadít fel a Szeretet megnyilvánulása által, melyet TI emberek itt földi testben még nem érthettek meg.
A Kegyelem átemel az akadályokon, erőt ad, mert szívedet egy különös lelki tartalommal ruházza fel, melyben rádöbbensz, hogy te és ISTEN egyek vagytok.
Itt már, ebben a pillanatban nincs különválás, szétszóródás, itt már Egység van.
Ekkor látod meg a másik emberben is Istent, és nyúlsz az elesett után, adsz neki segítő kezet.
A Kegyelem gyakorlása nagyon fontos számotokra, főleg a mostani időszakban, mikor a világ egy felbolydult méhkashoz hasonlít.
Ha kegyelem teljesek vagytok egy másik emberrel, akkor a Kegyelem az otthonodban, lelked templomában is megjelenik, és olyan csodás cselekedeteket tudsz végrehajtani általa, mely emeli a világ rezgését.
A Kegyelem egy szent erő, melyben a lélek szárnyra kap, és egy olyan utat jár be, melyben Isten gondolta és teremtése nyilvánul meg rajta keresztül.
Különös kegyelmi időszakok vannak az ember életében és a világ rendjében. De sajnos sokszor TI emberek ezt észre sem veszítek, nem fogadjátok be a reátok zúduló kegyelmeket, mivel ÖnMagatokra sem figyeltek, hanem messzire a távolba néztek, vagy éppen a múltban időztök, így még lehetőségetek sincs rá, hogy a jelen tükröződésében meglássátok a kegyelem Isten adta csodáit. Így, amire kérlek bennetet, - A másik emberben Istent lássatok meg, a szegényben, a szenvedőben, az elesettben is Isten Szent Lelke van jelen, Ő munkál benne, ezért ne forduljatok el tőle,- nyújtsatok segítő kezet feléjük.

Irgalmasak legyetek, mely az Új Világ szent ereje, és Szentsége.
Egy olyan világba viszlek bennetek ahol szeretetet és béke uralkodik, a párhuzamos világban pedig a kín, a szenvedés játssza a főszerepet.
Az Irgalom és a Kegyelem erői eljönnek mind a két világba.
Angyalok ők, de testet öltenek. Az emberek hiába Istenhívők, nem veszik észre Angyalaim jelenlétét. 
Sőt, olybá visszatetsző mit mondanak róluk, hogy ezzel már az ÉN Lelkemnek is fájdalmat okoznak, főleg azokkal a cselekedetekkel, mellyel mindent elkövetnek ellenük, hogy vállalt feladataikat végrehajtsák. 
Abba a világba ahol szeretet és béke van, nincs sok dolguk az Angyaloknak.
Az itt létük bearanyozza a Földet, és egy még magasabb rezgéstartományba emeli.
Viszont abban a világban, ahol békétlenség, gyűlölet uralkodik, az Angyalokat nem ismerik fel. Van nagyon sok látó és tudó ember, de nem lát tisztán a szívével.
Egy torz szűrőn keresztül értelmezi az Égi Világ üzeneteit, a benne lévő isteni mindent megtesz annak érdekében hogy felhívja erre a figyelmet. De ő már nem hajlandó olyan mélységig a lelkébe hatolni, hogy mindezt észrevegye, és meghallja.
Így a saját torz szűrőjén keresztül szemléli a világot, és meg van győződve a maga igazáról és kiváltságáról. És más embereket is eszerint buzdít, és ilyen utakra visz.
Nagy a felelősség gyermekeim, sokkal nagyobb mint gondolnátok, mert ilyenkor már nem csak a te lelkedért felelsz, hanem mindazokért is, akiket tévútra vittél.
Az Isteni elrendelés szabálya szerint történik meg a bírálat, és olyan plusz ledolgozandó dolgokat veszel a nyakadba, melyet ha figyelmes lettél volna, hallgattál volna a belső isteni sugallatra, a Hangra, akkor nem következett volna be.
Tehát prófétálok, a felelősség a tiéteket.
A lelketek tudja mire van szükségetek, de az ego csábítása túl visz a lélek hangján, és egy olyan hangot hallat veled, mely már az istenitől igen messze van.
Ennek arányában néha jókat is mondatok a sok valótlanság helyet.
Ha a szívedbe nézel rájössz, hogy nem az a fontos hogy te mit akarsz cselekedni a világban, hanem az, hogy ÉN mit kívánok megvalósítani rajtad keresztül.
Mert az Igazság EGY, nincsenek többféle igazságok, csak más szemszögből láttok rá bizonyos dolgokra, így mindenki azt hiszi, hogy az ő igazsága a valódi.
És ilyenkor elküldöm az Angyalaimat, embertestbe öltöznek ők, nem láttok külsőleg különbséget köztük társaiknál, de a lelkük az ragyogó tiszta és fényes.
A Szeretet Hírnökei ŐK, akik a szeretetre akarják tanítani az embereket, a világ békére, arra hogy minden emberben Isten lakik, és ne bíráld embertársadat.
Üzennek ŐK, és az ÉN üzenetemet, lelkiségemet továbbítják. De a sok balga ember ezt nem veszi észre, sőt elítéli és megbélyegzi, mert maga a fertő, és ebből a fertőből nem lát magán mást csak egy mézédes csillogást, ami az ego és a tudatlanság hatalma, a sátán csábítása, melyben azt nyilvánítja meg magán keresztül, hogy az a fontos csak hogy mit gondolnak rólad, minél nagyszerűbb légy.
A másik út mikor áltanítók fennen hirdetik a maguk igazságát, Isten igazságának és tanításának vélve tömegeket mozgatnak.
Nos ők is legtöbbször elítélik tiszta szívű Angyalaimat, mert ők nem esnek a kapzsiság varázslatába, abba a bűvkörbe melyet a pénz, a megélhetés generál.
Mi lenne ha az Angyalok és emberek szíve összeérne és egy dalt zengene?
Mily csodálatos álom is lenne!
Akkor kiderülne igaz történetem, és akkor nem hinnétek el rólam mindazt a téves és rögeszmés tanítást melyet különböző  felekezetek generálnak.
Akkor az Angyalok szív nyitására megtalálnátok magatokban is ENGEM, és nem kellene prófétálnotok, vagy csak olyannyira, hogy felhívnátok embertársaitok figyelmét, hogy hol keressenek ENGEM. De ez az álom még beteljesületlennek látszik egyenlőre.
Összevesztek rajtam, magatokénak tulajdonítotok, és olyan téves tanításokat közöltök mely távol áll az igazságtól.
(részlet közvetítéseimből) Áldással és Fénnyel: Feketéné Lendvai Katalin

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése