2015. augusztus 12., szerda

Mária üzenete: „Ébredező Kristály – Méh – Tudat”„A női méh tudatossága ébred azáltal, hogy egyre több nő egyre bensőségesebben kapcsolódik újra méhével, így önmagával. A nő a történelem fonalán elszakadt a szakrális csakrájától érzelmileg és mentálisan, a méh levált az én-képről, különálló lett. A történelmi idők fonalán a nőben meghasadt a benne élő Istennő, aki önmaga a feleség, az anya, a papnő. A női egység meghasításával, sérült a férfi kollektív energia is, mert amikor a nő bűnnek lett kikiáltva, akkor a férfi bűn-tudatával is manipuláltak, így a férfi is bűnösnek érezte önmag át, amiért vágyódik a nő után. A vágy egymás után, egymás iránt, férfiban és nőben is, elfojtásra került, és két szélsőséges energia megnyilvánulásban csapott ki: szűziesség fogadalmak (apácák és úrhölgyek, szerzetesek és lovagok), a másik oldalon a kurtizánok és az inkvizítorok…
Ám, valójában magát az emberiséget vágták el az ősi kapcsolódás egyik lehetőségének megnyilvánulásától és a Szeretet Szellem Forrásától, ez pedig az ősi gyógyító szerelem, mely egyesíti a férfi és női energiát, és képes újvilágot teremteni (gyermeket nemzeni). Az ősi szerelem energia, és annak megnyilvánulása a szerelmeskedésben, egy ősi gyógyító és teremtő aktus. Férfi és nő is emelkedik és gyógyul, kapcsolódik magasabb szeretet rezgésekkel. A szerelmeskedés lefokozása fajfenntartási és pillanat – élvezet (mint testi gyönyör) aktusáv&aacut e;, a lélek ellen elkövetett tudatalatti, mentális támadás. Férfit és nőt is elvágták a Forrással való kapcsolódás egyik útjától, mégpedig mentálisan (a szerelmeskedés bűnnek lett kikiáltva).
A női kollektív mentális térben önbüntető, vezeklő tudatalatti programok lettek elindítva, melyből éppen ébredezik a női tudat. Hosszú folyamat, amíg a nők ráébrednek önön csodájukra. Hosszú folyamat, amíg a több évszázados manipulációs, félelemkeltő program generációkon át kitisztul a női mentális és érzelmi térből. Kristályosodik a női tudat (vagyis szeretetrezgése emelkedik önön lénye iránt), miszerint lénye Istennő, és nem pedig a „megtestesült gonosz, aki elcsábítja áldozatát, a férfit”.  Az energia kiegyenlítődésében az inga hol az egyik irányba leng ki, hol a másik irányba leng, amíg egyre csak csökken a szélsőség, a kilengések csökkenek, és lassan beáll az egyensúly állapot…
A nő ébredése a férfi ébredése…
A nő méhe a Kozmosz, az Univerzum, mely életerőt ajándékoz a Mindenség gyermekeinek, nőnek, férfinak és gyermeküknek. A nő méhe a Papnő, a Feleség, az Anya. Az a férfi, aki el van vágva a méh energiájától, lelke mélységeiben mintha az Univerzumtól lenne elvágva. Első lépésként a nőnek szükséges visszatalálnia önön forrásához, hogy abból megajándékozhassa a férfit.
Az idők során elkülönült az én és a méh megélése, a méh – tudat elnyomásba került. A nő forrása a méhe, mely együtt lüktet a szívével. Amikor a nő eltávolodott önön forrásától, akkor a szív és a méh különvált. Felborult az archetípusok egyensúlya: feleség - anya - papnő.
Évtizedek óta nők ezrei kezdték meg méhük gyógyítását, és egyre több nő fordítja szívét ismét méhének lüktetése felé. A méh a Szent Kehely, a kapu az Ég és a Föld között. A lélek a méhben építi templomát, a méh ad otthont a testbe sűrűsödő léleknek. A méh a kapu a férfi és a nő között. A méh a férfi otthona is, a férfinak is kapuja az Ég felé. Aki elzárt és kirekesztett a méhből, otthonától elzárt. A méh a Kozmosz, a méh az óceán megjelenése az anyagban. A méhbe áramlik a teremtő erő, az isteni fény, az istennő pedig megtartja azt, és gondviseli…
Férfi és nő együtt teremt…
A méh szakrális csodájának eltitkolása, lejáratása, a teremtőlét egy szeletének megvonása az emberiségtől. A méh az Anya, aki világra hoz, a méh a Feleség, aki társa és szeretője az ő férjének, a méh a Papnő, aki a spirituális tudatosságban éli fényküldött minőségét, lélekfeladatát.
A szerelmeskedés csodája az Egylélek állapot megnyilvánulása az Anyag-szférájában.

A szerelmeskedés egyik gyógyító energiája a tantra. A tantra a kundalini energia gyógyítása. A kundalini energia nem a szexuális vágy, hanem az életerő, az életenergia, mely sok más arca között megnyilvánul a szerelmeskedés varázslatában is. A szerelem tantrája a szellem és a lélek alkotó, teremtő, gyógyítói minősége. A tantra nem a szexuális élvezetek fokozását hivatott elsősorban szolgálni, nem pozitúrák és nyaktörő mutatványok felsorolása (ahogyan a kamaszútra sem, az is nagyon fontos gy&oacute ;gyító energia), hanem a lélekkapcsolódás magasabb szerelemrezgés szintű megélése. Aki megreked a pozitúrák élvezethajszolásánál, az igencsak zsákutcába kerül, mert a szexuális aktus után üres marad a lélek…

A tantra valósága a fénytesteinkben húzódó fényszálak, energiaszálak, csakráink energiatartományainak, meridiánjaink érzékelése, és azok hangolása, emelése egyre nagyobb szeretetfrekvenciára. A szerelem energiája a legősibb szeretet forrása a léleknek. A tantrikus szerelmeskedés lélekgyógyítás. A tantrikus energia valójában a fénytest ébresztése és töltése, és az ősi tantrikus papnők nem testi - szexuális kielégülést nyújtottak a hozzájuk érkezőknek. Az ősi tantra-gyógyító papnők (kígyó energia minőség) finom hangolásokat, finom érzékelés & eacute;bresztéseket és kezeléseket végeztek, intim területek érintése nélkül. Az ősi tantra-gyógyítók gyógyították a fénytestet, és a fénytest szerelemrezgéseit emelték, ám a szerelmeskedés az ősi társadalmakban mindig lélekpárok között történt meg. A lélekpárok kizárólag együtt (ketten egyben) élték meg a szerelmeskedés intimitásának gyönyörét, varázslatát és csodáját. Az ősi társadalmakban tisztelték a szerelem ősi energia-forrását.
A lélek szárnyalását spirituálisan élték át, nem pedig a test szükségleteinek kielégítése céljáb&oacut e;l.
A lélek töltődése volt a cél, amiből feltöltődött a fénytest is, és így a fizikai test is.
A nő méhe a tantrikus energiaforrás. Ezért mutatkozik az a jelenség, hogy többnyire (de nem kizárólag) a lélekpárok női minősége gyógyítja az ikerlélek kapcsolódást a jelenben…
Visszarendeződik a Méh-tudat, a kristályosodási folyamat a méh szeretetrezgéseinek emelése. Nem kívülről, varázsütésre történik ez, hanem a nő saját öngyógyító fénymunkájától, lelke mélységeinek feltárásáról és lelkének, szívének, méhének spirituális gyógyításától. Attól függ a női méh gyógyulása, hogy a nő mit tesz meg önmaga, mint női lélek minőség és méhének gyógyulása érdekében.
Kristályfény33 - médium

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése