2015. május 15., péntek

Téves irányzatok, hamis tanítások Az Új Világban a téves irányzatok és a hamis tanítások semmissé válnak. 
Ahogy tudatotokat egyre magasabbra emelitek, lelketek megérlelődik, ráébredtek arra a tényre, hogy eddig többnyire a hamisság álarcában éltetek, és ez a tény az élet minden területére hatással lesz.
Önmagatok isteni Lénye által egyre inkább tudatotokra ébredtek. 
Szembeötlő lesz a változás, amelyen keresztül mentek.
IGÉIM, IGAZ TANÍTÁSAIM iránt egyre nagyobb vágyat éreztek szívetekben.

Tudatára ébredtek, mily segítség lett benne számotokra elrejtve. 
Egyre inkább különbséget tudtok tenni példabeszédeim között. 
Felismeritek mi az igaz, és mi a hamis tanítás,- amellyel csak hatalmat akarnak feletettek gyakorolni.
Példabeszédeimet egyszerű emberek kezébe adtam, de a vallás torzításán keresztül menve más értelmet nyertek, mint valójában tudatni véltem veletek.
A ti dolgotok, hogy visszaállítsátok az IGAZ TANOKAT, azokat az IGÉKET, PÉLDABESZÉDEKET, amelyek segítségül szolgálnak önmagatok megtalálásában, és irányt mutatnak életetek feltárásában!
Sokan köztetek tisztán látjátok, hogy önmagatok keresése által, minden egyes lépéssel közelebb kerültök Hozzám.
Ráébredtek arra a tényre, hogy a demagóg irányzat célja volt, hogy minél távolabb kerüljetek Tőlem,- mert egy olyan misztikus csomagolásba bújtatott, amelyben soha nem léteztem.
Haladjatok önmagatok útján egyre mélyebb területeket érintve lelkiségetekben, és kössétek össze a SZELLEM teremtő erejével!
Tudatotokat magasságokba emelve találkoztok az ÉN isteni Tervemmel,- amelyben tudomásotokra hozom,- mikor, mit kívánok megvalósítani, a ti segítségetekkel előhívni abból a szeretett lényből, akik ti magatok vagytok.
Ez adjon erőt és kitartást utatokon. Szívetekben eggyé váltok Szeretet Lényemmel.
Végtelen szeretetem és áldásom sugárzom rátok.
Ámen.

Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvay Katalin


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése