2015. május 24., vasárnap

Jophiel Arkangyal tanítása: a női minőség az Aranykorban

Sok nő mellé szegődik ezekben az időkben Jophiel Arkangyal és a női természet alapértékeiről tanít bennünket. Ez univerzális tudás, nem a földi rendszerek és elvárások szövevényes és sokszor fojtogató hálójáról van szó. Vannak olyan matriarchák, akiknek a fizikai-éteri formáiban, a rezgési mezejükben hangsúlyos tiszta női rezgések jelennek meg. Ők nagyon  magas szintű telepatikus erővel rendelkeznek és képesek a rács-vonalakat felhasználni dimenzióközi utazás céljából, minden nem tudatossági szintjének megemelését célzó utazásaik alkalmával. Maguk építik és működtetik azokat a “hajókat”, amelyekkel utaznak, s indulnak,amikor meghallják a Teremtő hívását. Így kapunk általuk nagyon sok segítséget a női minőség tiszta rezgéséről. Ezeket a folyamatokat támogatja Jophiel Arkangyal. Hiszen ők az Angyali fényseregekkel egyesülve segítik majd a Földet, mialatt elfoglalja új helyét a Naprendszerben.
Jophiel Arkangyal abban segít, hogy újra a fénybe érjen a “kozmikus anyai rendszer”. Sokan a földön élő nők közül, akik ma felelősségteljesen kezükbe veszik az életüket, jelenleg tapasztalják meg ennek a hatását. Ma a Földön a női nem több hatalmi pozícióval rendelkezik és vezető helyeket tölt be és ezáltal segíti azt a természetes folyamatot, amelyben a férfi dominancia eltolódik egy matriarchálisabb társadalom felé. Ebben a folyamatban azonban történtek és történnek sérülések és kibillenések, így Jophiel Arkangyal segít abban, hogy ez a változás megőrizze a tiszta minőséget.
Fel kell eszmélnünk saját önmegvalósításunk, önmagunk szeretetének szintjére és a magunkban hordozott férfi tulajdonságok által kell kimunkálnunk a hatalmunkat, egy gyógyult minőségben. Nekünk nőknek ki kell tartanunk csendes erőnk mellett, ami sokkal hatalmasabb, mint a férfitermészet fizikai ereje. S ez a folyamat nem a férfiak ellen szól, hanem mellettük is, hogy ő maguk is egy magasabb szinten váljanak tudatosabbá férfiként. Hiszen a férfiaknak ki kel magukban fejleszteniük és kifejezésre kell juttatniuk  belső női jellegű erejüket, hogy önmagukat a szükséges egyensúlyba hozzák.
Jophiel Arkangyal a jóakarat ész az isteni szeretet nevében arra buzdít minden nőt, hogy juttassa kifejezésre kreatív természetét, hogy ezáltal vezessenek és lelkesedéssel töltsenek el sok embert a jelenlegi nagy változások ideje alatt. Jophiel Arkangyal hívja a matriarchákat, hogy lépjenek be a sorsukba, hívják elő magukból a dimenziók között átívelő belső járművüket és segítsék a női társukat az önmagukra találásban.
Bliss

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése