2015. május 6., szerda

A változás

A mai kor embere többnyire bölcsességét a múltból nyeri.
A gyökereitek azok, amelyek visszavezetnek valódi ÖnMAGatokhoz.
Ha megtaláljátok magatokban az Isteni Önvalót, azt, akik Ti MAGatok vagytok, akkor már lényetek középpontjában, a MAGban lévő bölcsesség elérése a fő feladatotok.
Lelketek középpontjában, a MAGban húzódik meg egy olyan esszencia, mely tárolja előző életek bölcsességeit. Ha ide bepillantást nyertek, akkor már elindultatok egy olyan úton, amely hazavezet.
Lényetek középpontjából áradó Fénysugár az útmutatótok, a jelzőlámpásotok, amely a legnagyobb rendezetlenségben is rendet mutat.
Lényetek középpontjából kiáradó energia a szeretetrezgéseit hordozza magában, egy olyan iránytű a világban, amely a legnagyobb útvesztőben is eligazít.
Sokan bezártátok a szívetek, az élet hétköznapi gondjai óriási teherként nehezednek lelketekre. A keserűség, a fájdalom, a kilátástalanság az elveszettség érzését hozza elő belőletek. A nyomor, a pénztelenség, a munkanélküliség, az iskolázatlanság óriási méreteket öltött.
Egy olyan világban éltek, amiben nem látjátok a holnap terveit.
Minden napról napra változik, semmi sem marad állandó, úgy ahogy te sem az vagy, aki tegnap voltál,- mert minden érzés, minden impulzus más hatást vált ki belőled.
A változás állandó és örök. Most ezeket az időket élitek.
Szükséges elfogadnotok a változásokat, az áramlással együtt haladni, mert különben magatok sem tudjátok megállapítani, hogy mivé változzatok, fejlődjetek és alakuljatok.
A szívetekben van egy hely, ahol egyek vagytok Istennel.
Az Ő szeretete él benned. Ez a szeretet végtelen és örök, a legnagyobb megpróbáltatáson, keserves pillanatokon is átsegít. Semmi mást nem kell tenned érte, csak őszintén kérned, megnyitni előtte a szívedet,- hogy a mindent átlényegítő Isteni Fény elhozza számodra a változást.
Az elkövetkezendő időszakban a NŐK magukhoz vehetitek azt a minőséget, melyet eredendő minőségnek nevezünk, melyben már együtt hatás van NŐI és FÉRFI minőség közt. Ez egy gyengéd, új, finoman áramló esszenciális minőség, amely nyugtatólag hat a lélekre. Áramlásban tartja a változásokat, a régit, az ósdit, a fájót egyre inkább feloldja, és teret az újnak, a változásnak.
Lépjetek ki a múlt hátráltató tényezőiből és merjétek felvállalni magatokat!
Merjetek merőben másfajta életszemlélettel előlépni, és próbáljátok meg kiszabadítani magatokat a béklyóként rátok nehezedő kötelékek alól.
A magyar lélek óriási ébredésen megy keresztül, felismeri azt az isteni Igazságot, mely szíve mélyébe van írva, a MAGban gyökeredzik, és onnan szökken szárba.
Egyenként, a magatok útján járjátok a Golgotát,- de most közös utak jönnek, és minden erőt össze kell kovácsolni, hogy a Nemzet új tavaszra ébredjen, ami elhozza majd számára a felszabadulást, a Magyar Nép újjászületését.
Először a változás magatokban kell, hogy megtörténjen, csak utána tudtok tiszta tudattal, isteni eszmével meghozni olyan határozott elképzelést, amely a Nemzet számára az összetartozást jelenti.

Lejegyezte: Feketéné Lendvay Katalin
2013. május 6.
Áldott a Fény melyből jöttünk, és ahová tartunk!
Áldás! Áldás! Áldás!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése