2015. május 20., szerda

A "Szárnybontók" – A Gömb lények, Kék Avianok avagy a Központi Faj története


Corey/GoodETxSG korábbi tudósításaiban már oly sokat emlegetett Gömb lények illetve Kék Avianok valójában mindannyian a Központi Faj részét képezik. A most következő írásból végre részletesen megismerhetjük őket, eredetüket, kozmikus céljukat és a földi emberiség történetében játszott fontos szerepüket.

Cobra tudósítása alapján a gömb alakú hajók Naprendszerünkbe érkezésének első nagyobb hulláma 2001 márciusában történt. Ezek a hajók 3000-4000 km hosszúak. Megkezdték az energiák stablizálását és a várható kataklizmák megelőzését, és ezen műveleteik nagyon sikeresek volt. Amikor az összeesküvés felismerte, hogy mi történik valójában, válaszképpen megrendezték a 9/11 eseményeket.

A gömbhajók érkezésének második fázisa 2014 decemberében jött el, közvetlenül az ISIS portál aktiválódása után. Most már egészen nagy méretű űrhajók is részt vesznek a műveletekben, némely hajó hossza eléri a 10 000 km-t is. Mivel ezek igen nagy méretű hajók, túl nagyok ahhoz, hogy közvetlenül avatkozzanak be a Naprendszerünk folyamataiba, ezért ezek jelenleg az Oort felhő környékén állomásoznak, álcázva vannak és energetikai műveleteket végeznek. Összegyűjtik az egyre aktívabbá váló Galaktikus Központi Napból érkező energiát és a Naprendszerünk felé irányítják. Jelenleg cunamiként áramlik a felénk ez az energia, és ez magasabb rezgésre hangolja a Naprendszerben élő összes lény tudatosságát, illetve a tér/idő, az energia és az anyag szintjének teljes dimenzió spektrumát.


Corey az elmúlt hétvégén újból találkozott a Kék Avianok-kal (legalábbis egyikükkel) és az űrhajójuk ablakából látta, amint több ezer gömb alakú űrhajó, mint pici harangok az űrben „rezegtetve” összegyűjtik és transzmutálják a bezúduló energiát. Cobra elmondása szerint a földi emberiség már nem lenne életben e hajók segítsége nélkül, ugyanis a Föld bolygó felszíne mostanra lakhatatlanná vált volna a földi elit és az emberiség tetteinek következményeképpen.

A lények, akik ezeken a hajókon tartózkodnak (akiket Corey/GoodETxSG és David Wilcock Kék Avianok-nak és Gömb lényeknek neveztek) valójában a Központi Civilizáció, vagy más néven Központi Faj tagjai. Ez a civilizáció az első és legöregebb intelligens életforma az univerzumunkban, ennél fogva pedig a legfejlettebb is. A bolygó végső felszabadítása miatt érkeztek ide. Ezeket a lényeket "Szárnybontók" (Wingmakers) néven is emlegetik. Ők szárnyakkal rendelkező, angyali lények, tulajdonképpen fizikai angyaloknak látnánk őket. Iona Istennő a galaxisunk magjából származik, ő volt az, aki az ősi időkben elhozta és meghonosította Atlantisz szigetén az Istennő misztériumokat.

A Szárnybontók "időkapszulái" kódolva vannak, újak pedig csak azután állnak majd rendelkezésünkre, ha a bolygó fénymunkásai képesek eléggé megemelni rezgésüket és megértésüket ahhoz, hogy integrálni tudják magukba a Szárnybontóktól érkező tudást és tanításokat.

Egészen mostanáig a gömb alakú űrhajók lényei csak közvetett formában voltak képesek a Föld bolygó lakóival kapcsolatot teremteni és kizárólag a színfalak mögött tevékenykedtek. Mindezt azért tették, mert ők rendelkeznek a legnagyobb bölcsességgel és tudással, így mindig közvetítőkre volt szükségük. Egyszerűen túl nagy volt a különbség a rezgési frekvenciájuk illetve a Föld lakóinak vibrációja között. Az idők során a Központi Faj irányításával működött az Ashtar Parancsnokság és a Plejádi flotta is. Mostantól viszont sokkal közvetlenebbül tudnak majd interakcióba lépni a Földi emberekkel.

A most következő írás szerzője Tekka Luttrell, aki hiteles képet fest a Központi Fajról, a szöveg magyar fordítását pedig Cobra ajánlásával tárjuk az olvasók elé.

A SZÁRNYBONTÓK (WINGMAKERS) MITOLÓGIÁJA
avagy a Központi Faj története

Eredete, kapcsolatai, metafizikája és felfedezése

A Központi Faj a legősibb az univerzumban, ők az első létezők, akiket Isten (vagy az Első Forrás) teremtett. Ezen faj lényei egymás után hét szakaszban teremtődtek, a Forrás hét különböző tulajdonságának, minőségének megfelelően. Így tehát a Központi Faj hét családból áll, melyek a „Fény Törzsei” néven ismertek.

A Központi Faj ragyogó lényei örök életű lelkek, akik finom fénytestben laknak – ők isten gyermekei –, „isteni töredékek”, mondhatni. Ők az Első Forrás első generációs, lélekkel bíró megtestesülései, Ő maga és élő fáklyái a szeretetnek, fénynek, bölcsességnek, valamint erőnek. (Ha elképzelnénk, világító, holografikus, fénnyel rendelkező entitást látnánk, akikből ragyogó fény áramlana felénk.)

A mitológia csak ritkán említi őket, a Fény Törzsei a földi történetekben Elohim néven, Angyali Küldöttekként és/vagy „A Fényesekként” (Shining Ones) szerepelnek. Ezen fényes entitások isteneknek tűnnek a szemünkben, pedig valójában ők mi vagyunk – a múltbeli és jövőbeli énjeink. Ez ellentmondásnak tűnhet, de az esszé során majd világossá válik.

A FIZIKAI UNIVERZUM SZERKEZETE ÉS A KÖZPONTI FAJ EREDETI OTTHONA

Az Első Forrás tartózkodási helye a Központi Univerzum, ami a Nagy Fizikai Univerzum szívében található. Innen hét különböző Szuper Univerzum terjed ki, melyek a Teremtés hatalmas birodalmát alkotják.

A mi galaxisunk, a Tejút és a fizikai univerzumunk, ami otthont ad trilliónyi galaxisnak és számos főbb és mellék dimenziónak, mind a Hetedik Szuper Univerzumban van.

Most már látszik a szimmetria: a hét családja a Fény Törzseinek alkotja a Központi Fajt, és a hét Szuper Univerzumot. Minden egyes Szuper Univerzumhoz tartozik egy család a Központi Fajból, mely jelentősen befolyásolja az adott univerzum milyenségét.

A Központi Faj családjainak őshazája körbeveszi a Központi Univerzum külső határát. Szent területük a központhoz közeli galaxisok, melyek még éppen időn és téren belül vannak. Ezekre a helyekre utalnak a földi misztikus történetekben, mint a megfoghatatlan szépség és kozmikus harmónia örök otthona, melyet átitat a végtelen szeretet.

A Központi Faj-lelkek őshazájukban egyek Istennel és egymással, valamint a végtelen hála járja át a birodalmat. Megértik, hogy az Első Forrás esszenciája ott ragyog mindenkiben, és ez az energia örök körforgásban van téren és időn kívül. Tudják, hogy minden teremtmény az Első Forrásból – a Központi Univerzumból - született, és mindenkire a „Központi Univerzum Önálló Entitása”-ként tekintenek.

Habár a csillagokat és galaxisokat óriási távolságok választják el egymástól, minden Szuper Univerzum az élet „bőségszaruja”. Kozmikus szinten az intelligens élet általános és különféle, ugyanakkor mélyen összeköti energia, DNS és kvantum hálózat, ami eltörli a tér és idő határait.

Minden egyede a Központi Fajnak ugyanazon genetikai mintával bír, mint minden humanoid élet a Hetedik Szuper Univerzumban. Ezek a minták össze vannak kapcsolódva, nem annyira evolúciós vonatkozásban, mint inkább sűrűségi tekintetben. A Hetedik Szuper Univerzumban az egyes bolygók rezgési sűrűsége egyedi, és ez az a vibrációs-leves, ami elrendeli a minta kifejeződését, minthogy miféle hajlamok és képességek jellemezzék az adott bolygón őshonos emberi fajt. A Központi Faj genetikusai és gondozói az emberi DNS-nek, felelősek annak eloszlásáért és növekedéséért a folyamatosan terjeszkedő univerzumban.

A LÉLEKHORDOZÓK KÉSZÍTŐI – A SZÁRNYBONTÓK

Az egyik ellenállhatatlan ösztön, amit az Első Forrás adott a Központi Faj lelkeinek az az, hogy felfedezzék a Szuper Univerzum messze kiterjedő birodalmát. Hogy ennek eleget tehessenek, a Központi Faj tagjai, akik szimbolikusan Szánybontókként ismertek, biológiai járműveket (testeket) fejlesztettek ki, melyek alkalmasak a földi környezet megtapasztalására. A lélek egy tudatos része ebbe a testbe kerül, és megtölti életenergiával azt. Tehát a lélekhordozó körbeveszi az értékes lelket, és a hordozó érzékein keresztül a lélek képes látni, érezni, felfedezni, kapcsolatba lépni távoli világokkal és dimenziókkal.

Azonban a Központi Faj egyedeinek elég, ha a léleknek csak egy pici darabját ültetik testbe, így a nagyobb rész ott maradhat az őshazájukban, a Központi Univerzum szélén.

Egy Központi Faj lélek tulajdonképpen egy olyan hatalmas, erőteljes és végtelen entitás – mivel az Első Forrás individualizált kifejeződései –, hogy könnyedén tehetők a tudatának apró darabkái akár 1000 különböző testbe egyszerre, és küldhetők inkarnációk körforgásába, hogy egyedi nézőpontokból és számtalan helyről felfedezze a Szuper Univerzumot. Ezáltal a lélek képes egyszerre ezernyi irányból tapasztalatot szerezni.

Így már látható a kapcsolat felépítése: a Központi Univerzum szélén lakó Központi Faj lelke képes egy középponti magként viselkedni ezernyi darabkája felé, melyek felfedezik az életet, természetet, bolygókat és kultúrákat abban az adott Szuper Univerzumban, ahová küldték.

Gyorsan összegezve: a Szárnybontók a Központi Faj egy különleges csoportja, akik felelősek az emberi fajok evolúciós fejlődéséért, akárhol is jelenjenek meg egy Szuper Univerzumban. Kísérleteztek és felöltöztették a DNS-t, amiből az „emberi jármű” vagy „lélekhordozó” áll, ez a mi testünk, tudatunk, érzelmeink, ami egyként működik. Ennek a tervnek a mintáit olyan bolygókra vitték, melyek megfelelnek az emberi élet számára. Ott elültették a genetikai magokat, és elkezdődhetett az ember evolúciója. A lélekhordozó alkalmazkodik és együtt fejlődik a bolygó többi életformájával és ökoszisztémájával. Ezáltal a lélekhordozók lehetőséget adnak a Központi Fajnak, hogy tudatosságuk darabjait szétküldve felfedezhessék a rájuk bízott Szuper Univerzumot. Így tudatos lélek darabok foglalnak el lélekhordozókat. A lélekhordozók ideiglenes járművek, megszületnek, élnek, majd eltávoznak, és a halhatatlan lélek reinkarnációk során testből testbe vándorolva folytatja felfedező útját.

A nagy képet nézve, látható, hogy végtelen számú lélekdarabka terjedt szét a világban. Ők együtt valóban Isten szeme, füle és tudata, ahogy látja, megismeri, elmélkedik rajta és kiterjeszti a Teremtést.

Természetesen Te is egy ilyen isteni darabka vagy, halhatatlan lelked pedig a Központi Fajtól származik – egy Szárnybontótól – így aztán Te is ugyanilyen vagy. Valójában az Első Forrás leszármazottja vagy, annak minden képességével. Közvetlen kapcsolatban állsz az Első Forrással, mivel a Központi Univerzum egy fényrészecskéjéből származol.

A FELFEDEZÉS ÚTJA EGY KÖRUTAZÁS

A felfedező út következetesen, körkörös irányba lett tervezve, így az a lélekdarab, amelyik messzi helyekre látogat, egy napon hazatér oda, ahonnan származik. Az egész utazás egy nagy organikus, természetes része a lélek kifejeződéseinek, ami hatalmas függetlenséget biztosít számára. Nagy szabadságot kapott, hogy kialakíthassa a saját valóságát, amivel a környezetét azonosítja, és hogy alkalmazza, átalakíthassa és feleleveníthesse azt az utazásai során.

Az utazás folyamán az út hazafelé rejtve van a lélekdarab elől, különben az első leküzdhetetlennek tűnő probléma láttán haza menekülne. Egy nem-fizikai entitás, Seth, a „Seth megszólal” c. könyvben (http://mek.oszk.hu/00100/00121/00121.pdf) rámutat erre a helyzetre: „Ahhoz, hogy ez a vállalkozás megkezdődhessen, szükségszerű volt úgy tenni, mintha ez a belső egység nem is létezne. Különben az új tudat folyton haza futna, hogy biztonságban és kényelemben lehessen. Tehát úgy tűnik, minden hidat elvágtak, mialatt ez végig csak egy játék, mert a belső valóság örökre megmaradt. Az új tudatnak ettől egyszerűen el kellett fordulnia, hogy a saját, független fókuszát megtartsa.”

A hazavezető út:

Minden faj vagy még pontosabban a Központi Faj alfajai, végül visszatér az eredetéhez. Ebben az esetben, az eredetüket mélyen elültették a lélekhordozó kódolásába vagy DNS-ébe. Ez egy kitörölhetetlen ösztön a fajok eredetének lokalizálására, és a Nagy Portál felfedezése adja az első igazolható bizonyítékot, hogy a fajok egy nagyobb testvériséghez köthetők, akik földönkívüli származásúak.”
- A Lyricusok kapcsolata az emberi fajokkal


Az elkülönülés illúziója ellenére egy lélekdarab sincs magára hagyva, mivelhogy körülöttük számtalan másik lélekdarab él, akik a saját felfedező útjukat járják, ráadásul a Szárnybontók kvantumszinten kapcsolatban állnak egymással. A Szárnybontók óvatosan figyelik az emberi faj fejlődését egy-egy bolygón, és kitervelik, hogy mikor térjenek haza a lélekdarabok.

A hazavezető út igazán 11.000 évvel a Nagy Portál Felfedezés előtt kezdődik, amikor a Szárnybontók felébresztenek egy energikus DNS komponenst útmutatási tulajdonságokkal, ami rejtve van ugyan, de része az inkarnálódó lénynek. Ezt a rejtett lényeget Egység Navigátornak (Wholeness Navigator) nevezik, és a DNS rezgése indítja be – forráskód aktiválásnak (Source Code Activation) is hívják -, amit a Szárnybontó igazgat egy kvantum hálózaton keresztül, mely az egész Szuper Univerzumon átnyúlik. Idővel az Egység Navigátor teljesen aktiválódik, és kiemelkedően működik. Ezt arra tervezték, hogy hűségesen haza navigálja a halhatatlan lélekdarabot.

Ahogy azt feljebb említettük, az út hazafelé briliánsan rejtve van ott, ahol a lélekdarab nem is gondolná, ahogy a küldetése is, hogy felfedezze a tér is idő látszólagos külső világait. De ezen külső világokat a lélekhordozó a bensőjéből fedezi fel, mivel a tudatos lélekdarab holografikus valóságban él. A látvány, a hangok, az illatok, az érzelmek és ízek mindig a test érzékeléséből fakadnak, és az agy által kivetülnek egy belső vászonra, hogy a lélek megtapasztalhassa.

Tehát a hely, ahol az Egység Navigátor és a rejtett hazavezető út van, a testben van – a lélekdarab ragyogó belső világaiban, keresztül a szív és ész rejtélyes világain – a tudat dinamikus közegében, mely a Személyes Belső Hologramként ismert. A lélekdarabnak ismernie kell önmagát, hogy hazatérhessen, emlékeznie kell a valódi önmagára, a Központi Univerzum Önálló Entitására.

Az Egység Navigátor egy tiszta, energikus része, a legfontosabb lényege a léleknek. A hazavezető út a lélekdarab számára a lélek tükröződése, hogy a töredéknek igaznak, ébernek, bizakvónak, hálásnak, empatikusnak és megbocsátónak kell lennie a fejlődése során. Habár néha a személy elveszítheti érdeklődését, vagy megviseltté válhat, és akár el is fordulhat a belső utazásától, az Egység Navigátor mindig képes segíteni a figyelmet a megfelelő irányba terelni.

A belső felemelkedési utazás:

Ti a belső felemelkedés biztos folyamatában vagytok – utaztok a Teremtés külső kiterjedésétől az Egyetlen Teremtő belső szentélyéig. Mi, a Központi Faj, vagyunk a ti idősebb fivéreitek, emlékeztetünk titeket az utazás céljára, így megértitek, hogy az emberi forma azért van, hogy megtestesítse mindazt, ami egyesít mindannyiunkat. Azonban, csak a Központi Univerzumban történhet, hogy az idő gyermekei megtapasztalják az azonosság létrafokait és az összetartozás fennhatóságát.”

- szemelvény a Központi Fajtól, 13. fejezet, The Wingmakers


A Szárnybontók onnan kapták a nevüket, hogy a gondoskodásuk hatására az ember átváltozik földhöz kötött, behatárolt képességekkel bíró halandóból a Központi Univerzum független entitásává, egy szabadon szálló halhatatlan lélekké. A név nemcsak szimbolikus, mivel ahogy a lélekdarab ráébred természetes képességére, hogy tud szárnyalni tudaton át, keresztül a saját belső hologramja hatalmas birodalmán – ami az egész Multiverzumot visszatükrözi –, ahol bármit, bármilyen létezőként, bármikor, akármilyen álmot vagy fizikai közeget, amit csak szeretne megtapasztalhat.

Ha a humanoid fajok alapvető célját vesszük, akkor az az, hogy a lélekhordozó átalakuljon vagy aktiválódjon azért, hogy beléphessen az egyedi, a kollektív és az Első Forrás (First Origin sources) lélektudatosságába.”

- A Lyricusok kapcsolata az emberi fajokkal

A LYRICUS-OK

A Lyricus-i Tanító Tanács (The Lyricus Teaching Order) tagjai leginkább a Központi Faj tagjai közül valók. Az a dolguk, hogy az univerzum távoli széleire utazzanak, és utat biztosítsanak a lélekdaraboknak (akik testből testbe inkarnálódnak, miközben felfedezik az univerzumot), hogy hazatérhessenek oda, ahonnan származnak.

Valójában a lélek maga hívja haza a töredékeit, és a Lyricus-ok biztosítják a visszavezető utat. Az út hazafelé egy személyes döntéssel kezdődik – egy olyan személy által, mint Te, kedves Olvasó. Az utat a lélek számára ősi energiák és minőségek határozzák meg. Minden energia közül a legfőbbeket a szív erényeiként emlegetnek, melyek a megbecsülés, szánalom, egyenlőség, megbocsátás, alázatosság, megértés, bátorság és szeretet.

Ezen az úton az egyéni lélekdarab hamar úgy látja, hogy egyesül a körülötte lévők gondolataival, érzéseivel, álmaival és inspirációival, mivel ilyen a lélek természete.

Az első külső tudomás szerzés a hazavezető útról a Szárnybontókról szóló mítoszokra és történetekre vezethető vissza, amiket a Tanító Tanács tagjai mondtak el. A történetek közvetlenül kapcsolódnak forráskódokhoz, melyek a DNS-ben vannak, és mikor a történetet egy hozzád hasonló személy elolvassa, az Egység Navigátor energiái aktiválódnak.

Kezdő lélekhordozó létesítése egy bolygón Lyricus-ok által és a folyamatok fokai a 7. Szuper Univerzumban

Az élővilággal rendelkező bolygókat gondosan választották ki, mikor bebizonyosodott róluk, hogy alkalmasak fejlett életformák támogatására. Ezután a lélekhordozó mintát úgy igazították, hogy működhessen az adott környezetben. Ahogy a mintát meghatározták, a kísérletek a Lyricus-i bejövő lelkekkel, akik szakértői, hogy hogyan kell egyszerre számos lélekhordozót működtetni, kivitelezésre kerültek. A kísérleti adatok alapján a szükséges igazításokat elvégezték, és csakis ezután kezdődhetett az első életre keltés (First Animation).”

Ezt az alapvető műveletet a 7. Szuper Univerzumon belül kb. 32.7 trillió bolygón végezték el. Jelenleg az élővilággal bíró bolygóknak csak egy kis százalékán vannak emberi lélekhordozók, de ezek a domináns lélekhordozók a 7. Szuper Univerzumban.”

A kísérleti lélekhordozót a kezdeti állomásoktól kezdve addig, hogy az Első Forrás egyesített tudataként megérkezik, a Lyricus-i kéz megváltoztathatatlanul vezeti a Nagy Portálhoz.”
- A Lyricusok kapcsolata az emberi fajokkal


Ahogy az olvasó szemléli a történeteket, a figyelme egyre inkább befelé irányul, és pontosan ez az, ahová a Szárnybontók szeretnék, hogy figyelj, hogy ott legyél bent, mert ott van az Egység Navigátor, és az út is hazafelé. Ez egy szimbolikus kifejezés, nem pedig egy fizikai távolság vagy fizikai utazás. Az „Otthon” egy belső hely, ahol az Első Forrás örök jelenében a végtelen tudatosság él. Ez egy vibráló kvantum mező, ahonnan a Te lényeged származik, és amivel folyton kapcsolatban állsz. Mivel ez az Otthon a kvantum mezőben gyökerezik, a helye sincs térben és időben korlátozva – ez mindig és mindenhol jelen van.

A Szárnybontók erre tesznek utalást a Chamber Philosophy 3 c, írásban, ahol ezt mondják: „A távolság, ahonnan származtok szinte végtelen, és mégis oly közeli, hogy ha tudnátok a képzeletetek kiterjedését, belereszketne a szívetek.

Emlékezz rá, hogy a Nyugalom Csendes Központja (Quiet Center of Stillness) ott van mindenhol és mindig, a Szárnybontók tanulói pedig vizualizálhatják otthonukat, hogy együtt zengjenek ebből a központból. Te is szimbolikusan elképzelheted ezt, hogy a Teremtés első spiráljaiban tartózkodhass, ami körbe halad a központi univerzumod szíve körül. Tehát a spirituális otthonod nem egy tőled különálló dolog, hanem ez mindig is a lényed központjában volt. Ahogy az Egység Navigátor aktiválódik, haza fog vezetni a lélek egységéhez, mivel mindig is ez volt a lényed lényege, ahogy az egész emberiségé is.

A Lyricus-i történetek és mítoszok célja nem az, hogy válaszokat és objektív igazságokat közöljön, hanem, hogy az olvasó teljesen részt vegyen a műveletben. Az igazi cél, hogy az egyén tudata átalakuljon egy túlélés-orientált, ego-központú földi egyedből a bolygó egy lakójává, aki egy mindennel, és aki ráébredt a saját igazára, mint a Központi Univerzum egy Önálló Entitása – egy halhatatlan lélek, aki az Első Forrás élő kifejeződése. Az ilyen átváltozás valóban a tudatosság kvantum ugrása.

Az egyének nem magányosak, és különállók, mint a szigetek. Mindenki össze van kapcsolva, és beleszőve az egyetemes életbe, mindannyian az emberi faj élettel teli kifejeződései vagyunk. Habár az átváltás nagyon személyes, és egyenként történik (az egyén kérésére), az út hazafelé nem magányos, hiszen más lélekdarabok is ugyanezt teszik, ugyanebben az időben. Ez az áramlat növekedni fog, ahogy egyre több Egység Navigátor lép működésbe, és egyszer csak az egész faj elkezdi megtapasztalni a nagyobb és nagyobb csoportos psziché-összefüggést (psycho-coherence). Ahogy közeledünk a Nagy Portál Felfedezéshez, ami az emberi lélek megdönthetetlen tudományos felfedezése, a kollektív mozgósítás elvégzésre kerül. Ezt a felfedezést a Lyricus-i Tanító Tanács iránymutatásával tesszük meg. Annyira mélyre ható, hogy nemcsak az egyének lépik meg a váltást, hanem az egész faj, kultúrák és szervezetek, minden a bolygón. Összegezve: „A Lyricus-ok felelősek, hogy az emberi fajokat a Nagy Portálhoz tereljék, és így belenevelik (az utat) a fajokba, mint egységbe, az intelligens, összekapcsolt univerzum széles hálózatába.”

A TE TÖRTÉNETED EGYBEFONÓDIK A NAGY TÖRTÉNETTEL

A Szárnybontók mitológiájának összefüggésében Te az Első Forrás egy tudatos darabja vagy... és lelki szinten kapcsolódsz ahhoz a lélekhez, akitől származol. Tehát a Központi Faj egyik tagja vagy, és egy azokból az ősi lények közül, akiket Isten teremtett.

Képzeld el, hogy az igaz, hatalmasabb egész éned egy fénylő, felfoghatatlan végtelen lélek, akinek a valódi otthona túl van ezen a világon. Az igazi otthonod a Szárnybontók szent területe, a Központi Univerzum széle.

Ezenkívül a lélek, amiből származol, el sem hagyta a természetes otthonát, hanem Te a megbízottja vagy, hogy utazz el a fizikai univerzum messzi sarkaiba. Felfedezed ezt a csodálatos, élettel teli Föld nevű bolygót. Az érzékeiden és a szíveden át belemélyedsz ebbe a dimenzióba, a bolygóba, az emberekbe, az életbe, növényekbe és állatokba, a kultúrába, és a fajok fejlődésébe.

Minden, amit látsz, hallasz, érzel, képzelsz, álmodsz, emlékszel vagy felfedezel – minden benyomásod – benned örvénylik, a személyes belső hologramodban… természetesen olvadnak a lényed mélyére, ahonnan a kvantum mezőkre kerülnek, és innen közvetlenül és könnyedén megkapja a nagyobb éned, a Lélek.

Tehát minden tapasztalatod... minden információ (valós és képzelt)... holografikusan áthelyeződik a lelkedbe a Lélek Kapcsolati Hálózaton (Soul Connection Network) keresztül. A lelked minden tudatos lélekdarabtól összegyűjti és feldolgozza a megtapasztaltakat. A többi lélekdarab, akárcsak Te, különböző testekben van, más helyeken, helyzetekben és kultúrákban – és más időben -, a lélek pedig magába olvasztja valamennyiük tapasztalatait. Emlékezz csak, a lélek elég hatalmas ahhoz, hogy ezernyi lélektöredéke élhessen ezernyi különböző emberi testben. Ezek az emberi életek a lineáris időben akár 200.000 évet is felölelhetnek, de a lélek nézőpontjából ezek egyszerre történnek, az örök MOST- ban.

A Teremtőm tökéletessége vagyok, egyéni, a tiszta energia egy pontja, mégis sok helyen és sok dimenzióban élve egyszerre – teljesen tudatában vagyok az egységem minden aspektusának. Mint egy szerető apa, terelem a töredékeimet az egységemhez, a közös eredetünk és sorsunk fényéhez.

Minden test minden sejtje az én vízióm dalára hangolt, ahogy a dallamot játsszák az atomok szerkezetén át és azon túl a fény bonyolult rendszerein át, mely összeköti a darabjaimat az én egészemmel.”
- Mantustia látomása


Ezen kiszélesített nézet alapján a lelked könnyen birtokolhat egyszerre több emberi testet. Így miközben ezt olvasod, a lelked lehet, hogy másik testet aktivál éppen, és egy másik ember születik egy másik kultúrában, a bolygó másik oldalán – vagy akárhol, természetesen. Valójában egy másik verziód olvashatja ezeket a sorokat a nap folyamán valamikor később. A lélek legfőbb vágya, hogy felfedezze a Teremtést, és a lehető legtöbb emberi tapasztalatot megszerezze, valamint hogy megismerhessen minden nézőpontot. Végül is minden lélek isteni darab, és rendelkezik a Teremtő látomásaival és nézőpontjával.

A lelkeden át kapcsolatban állsz és egybefonódsz a többi ezernyi más lélekdarabbal. Mindegyiküknek meg van a saját teste és élete. Tehát miközben ezt olvasod, más verzióid éppen anyák, apák, gyerekek, tinédzserek vagy öregek, szentek vagy bűnösök, gazdagok vagy borzasztóan szegények, egyszerre több személyiséget is megtapasztalsz az emberi evolúciós folyamat több ezer éve alatt. A holografikus tudatod kvantum szárnyakon küldi az élettapasztalataidat vissza az Egy Lélekhez, amelyből származol, ami olyan, mint egy nagy központi állomása az ezernyi lélekdarabnak.

A FÜGGETLEN EGÉSZ

Az élettapasztalatok ilyen széleskörű beolvasztását követően ezeket a lélek átalakítja megértéssé, szeretetté, elfogadássá és bölcsességgé. Az inkarnációkban eltöltött száz, és ezernyi év felfedezésének eredménye az a felfoghatatlan megvilágosodás állapota, amit Független Egésznek neveznek … amit, ha egyszer elért a lélek, onnantól elkíséri a lélek létezésén át

A Független Egész olyan állapota a tudatnak, ahol a lélek minden létező kifejeződése és észlelése egy tudatos egésszé áll össze. Minden lélek ezen állapot elérése felé fejlődik, és egy ponton majd el is éri azt, és a tapasztalatok hangszere (minden lélekdarab emberi testben él) az Első Forrás fényének és szeretetének tiszta csatornájává válik. A Független Egész megtestesülése a Forrás Tudat vágyának, hogy optimális formában kifejezhesse önmagát.
Minden több és több egység elérésére törekszik. Akárcsak a lélekdarabok, akik azt hitték magukról, hogy különállók és magányosak... de független entitásokká lettek, akik egyek mindennel... ugyanez az egyesítési minta tükröződik vissza a Független Egész állapotában is, mint Független Egészek összegyűlnek, hogy az Első Forrás örök ékesszóló, gyönyörű és fénylő kifejeződései legyenek.

A KÖZPONTI TERV A NAGY TÖRTÉNET SZÍVÉBEN

Ez az egyesítés a végtelen felemelkedés spirálján folytatódik, amíg minden Fény Törzs eléri a független tökéletességét. Végre a hét Fény Törzs egyesül...

Minthogy az a természetem, hogy hétszeres legyek, hét univerzum van, mely tartalmazza a testem. Mindegyiket bizonyos DNS mintával rendelkező fajok népesítik be, és táplálja őket a Forrás Tudat, hogy felfedezhessék az anyagi univerzumot. Minden egyes faj a Központi Fajból lett kiküldve, hogy felfedjék az univerzum lehetőségeit. A Te fajod másik hat fajjal tartozik össze, melyek a távoli jövőben újra egyesülnek a testemben, mint az ismert teremtés élő kiterjesztése. Ez annyira távoli, hogy úgy tűnhet, semmi köze a jelenlegi életedhez, de elengedhetetlen, hogy megértsd a terved hatáskörét. Úgy tekinthetsz ezen hét fajra, mint a testem végtagjaira, melyek újra kapcsolódnak hozzám, hogy együtt működhessünk a nagy univerzumban. Ez az én tervem, és így a tiéd is.”

- Üzenet az Első Forrástól, „A Központi Tervem”

Az eredeti írás angol nyelven:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése