2015. április 11., szombat

Igazságot Petőfinek!

Világ-Panoráma // 2015-04-03

http://www.echotv.hu/vilag-panorama-2015-04-03-vilag-panorama

Meghalt-e Petőfi Sándor a segesvári csatatéren, avagy az oroszok hadifogolyként, bilincsben hurcolták el Szibériába, s ott élte le maradék földi életét? Rettenetes kérdések, állítások, bizonyítások és kételyek sokasága kínozza a gondolkodó magyart. Aki elejétől hisz benne, az elszántan, és tudományos tényekre hivatkozva, följegyzett hagyományokra alapozva védi elszántan igazságát. Aki nem hiszi - nem jár utána, csak egyszerűen elveti.


Műsorvezető : Szaniszló Ferenc

Világ-Panoráma // 2015-04-06

http://www.echotv.hu/vilag-panorama-2015-04-06-vilag-panorama

Költő, látnok, apostol, hős, vértanú. Ötszörös isteni felruházás - Petőfi Sándor evilági küldetése. Megtalálhatták-e valóban Petőfi csontjait? A költő szüleinek, fiának földi maradványaiból vett DNS minta majdnem végleges választ adhatna. Azért nem véglegeset, merthogy valóban Petőfi hamvai kerültek-e elő a szibériai sírból, azt mindösszesen ketten tudnák kerek egy világon százszázalékos biztonsággal megerősíteni: Petőfi Sándor és a Jóisten.

Műsorvezető : Szaniszló Ferenc


A Világ-Panoráma eddigi adásai az Echo Tv videótárában:
http://www.echotv.hu/vilag-panorama
Húsvéti felszólalás Petőfi Sándorért 

Krisztus Urunk feltámadásának napján, Húsvét vasárnapján felszólalunk Petőfi Sándorért, akit kilencezer kilométerre elhurcoltan, a távoli Szibériában "a feltámadott"-ként emlegettek az ott élő emberek, egyszerre adózva a fehéregyházi csatában elszenvedett súlyos sebesüléséből való csodás gyógyulásának és a számukra is nyilvánvalóvá váló nagysága előtt. Azért szólalunk fel, hogy méltó temetését kérjünk - valódi, nemzeti kegyeletet. 

Szót kérünk - Petőfi Sándor temetésének ügyében

A Magyarok Világszövetsége immár öt éve hirdette meg egyik legfontosabb nemzetpolitikai programjává váló célkitűzését: el kell temetnünk Petőfi Sándort! 

Felsorolni is nehéz volna azokat a megszólalásokat, rendezvényeket, amelyek kiemelték a feledés homályából az ún. Petőfi-kérdést, és újra közbeszéd tárgyává tették azt az erkölcsi felelősséget, amely elől egyetlen magyar sem térhet ki, hogy a nemzet legnagyobb fiának, az eddig Tőle megtagadott kegyeletet, a temetést megadja. 

Az MVSZ által létrehozott Petőfi Sándor Bizottság nem tört kutatói babérokra. Petőfi szibériai életének és halálának kutatóit, földi maradványainak felkutatásában és azonosításában szerepet vállaló személyek és intézmények munkáját elismerve és megköszönve bíztunk a kezdetektől fogva abban, hogy munkánkat siker koronázza. 

Egy évvel ezelőtt, Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko, a burjátföldi Petőfi kutató magyarországi látogatása és határozott állásfoglalása fogadtatta el velünk is azt a álláspontot, hogy nincs szükség újabb bizonyítékokra: "a munka befejeződött"el lehet temetni Petőfi Sándort! 
A Morvai Ferenc vezette Megamorv-Petőfi Bizottsággal próbáltunk együttműködni, de kár volna tagadni, hogy nem mindig értettük meg váratlan irányváltásaikat és kihátrálásaikat a közösen vállalt munkából, de a támadásokat és vádakat harmadik személy befolyásával próbáltuk és mai napig is próbáljuk magyarázni. 

Őszinte örömmel üdvözöltük a március 13-án bejelentett eredményt, miszerint kínai szakértők rokonságot fedeztek fel a Barguzinban feltárt földi maradványok és Hrúz Mária testvérének ma élő leszármazottai között. 

Persze, naivitás lenne azt képzelni, hogy az eddigi egyértelmű bizonyítékokat cinikusan elutasító tudományos közvélemény most egy csapásra meghajlik a tények előtt és revideálja korábbi álláspontját, hiszen szembe kellene néznie azokkal a mulasztásokkal és szándékos félremagyarázásokkal, amelyeket az elmúlt 25 évben elkövetett. 

Nagy a valószínűsége annak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia most is a megfellebbezhetetlen tekintély szerepét ölti magára és érvek, cáfolatok nélkül utasít majd mindent el, amit nem tud eddigi véleményével összeegyeztetni. A harcnak, amelyben egyenlőtlen erők, még egyenlőtlenebb arzenállal állnak egymással szemben, nem kétséges a végeredménye. A közszolgálati média és a politika az Akadémia oldalára látszik állani, ilyen helyzetben vajon mi tudná feloldani azt a tabut, amelyről megboldogult Józsa Antal, hadtörténész, az MTA doktora írt Glatz Ferencnek, az Akadémia elnökének, és figyelmeztette őt arra, hogy adatai és bizonyítékai is vannak arra vonatkozólag, hogy Petőfi túlélte a Segesvár melletti csatát és Szibériába hurcoltatott többezer társával egyetemben. Azt tudjuk, hogy nem volt foganatja Józsa Antal levelének, amelynek másolatát egy megbízható ismerősének adta, azzal a kéréssel, hogy csak halála után hozhatja nyilvánosságra.(A Magyarok Világszövetsége közlemények ént vált mindenki számára hozzáférhetővé.) 

De nem figyeltek fel az irodalomtudomány művelői néhai Szuromi Lajos, szintén MTA doktor, verselemzésére sem, amelyben a gondos elemző és a Petőfi-költészet rajongója "megrendült a velő az agyamban" felkiáltással fedezi fel a szabadság költőjét az orosz nyelvű versekben. A magyar irodalom és verstan remekbeszabott munkája, amelyet nemzedékek olvasnak majd gyönyörűséggel, egy kritikát, értékelést sem kapott negyedszázad alatt a tudós kollégáitól, akik nem restellik Szuromi Lajos tankönyveit használni egyetemi katedráikon.

Csodának kellene történnie, hogy megváltozzon ez a tiltással és félelemmel párnázott közöny, főleg, ha a politika is álljt parancsol az igazságkeresésnek. Áder János köztársasági elnök üzente meg Patrubány Miklósnak, a Magyarok Világszövetsége elnökének, hogy nem nézik jó szemmel a barguzini kérdés boncolgatását. Ahogy az őstörténeti kutatásokét sem. 

Várható közöny, ellenkezés és támadások közepette kell készülnünk a temetésre. 

Nem szabad belelépni abba a csapdába, amelyet a múlt század kilencvenes éveinek elején fölállítottak és akkor kitűnően működött. 
A Magyar Tudományos Akadémia akkor is lekezelő fölényességgel utasított el minden bizonyítékot, Morvai Ferencet és csapatát dilettánsnak, alkalmatlannak tekintve élvezte a politika és a fősodratú sajtó támogatását, miközben nagyon jól tudták az igazságot, hogy a szibériai Petrovics azonos Petőfivel. Hiszen ott rejtőznek a versek és dokumentumok az irattáraikban. 

Ha a Megamorv-Petőfi Bizottság rendelkezik Petőfi Sándor földi maradványaival, akkor nem szabad elkövetnie azt a hibát, mint 25 évvel ezelőtt. A temetés egy nemzet ünnepe kell hogy legyen! Más feladat ez, mint a sírfeltárás volt Barguzinban, más, mint a hamvak őrzése és védelme. Más készségek, módszerek és emberek kellenek hozzá. Hogy hová lehet buktatni egy kegyeleti ügyet, arról meggyőződhettünk a Hír24 portálon március 19-én leközölt beszélgetést Morvai Ferenccel. Elhangzottak vagy nem a riport során azok a szégyellnivaló , trágár kifejezések, az ebben az esetben csak másodlagos jelentőségű(aki Morvait ismeri, annak nincsenek kétségei), de a sajtó "felkészültségében" Petőfi lejáratására vonatkozóan szinte biztosak lehetünk. Szinte átsüt ezen a riporton is a szenzációéhes cinizmus és a kegyelet iránti telje s hiány. Hogy mire lehet még számítani ebben az adok-kapokban, arra gondolni sem jó. 

Petőfi Sándor és az Ő temetetlen hamvai nem ezt érdemlik. A végső tiszteletadás nem válhat előre eltervezett provokációk martalékává. Ezt Morvai Ferencnek is tudatosítani kell. El kell fogadnia azt a szerepet amelyet kiharcolt magának és megérdemel. A magyar nép hálája és köszönete illeti, a magyar állam kötelessége Őt teljes mértékben kárpótolni, költségeit és veszteségeit megtéríteni és a legmagasabb kitüntetésben részesíteni. 

De azt a tényt is el kell fogadnia, hogy Petőfi Sándor földi maradványai nem az Ő tulajdonát képezik. A temetés helyéről, idejéről és egyéb körülményeiről nem Neki kell döntenie. Magyarország Országgyűlésének kell törvényt alkotnia és rendelkeznie a nemzet legnagyobb fiának méltó eltemetéséről. Ezt a felkérést megteheti Morvai Ferenc és joga van a nemzet minden tagjához fordulni, hogy ezt az országgyűlési döntést támogassa, ha kell kikényszerítse a parlamenti képviselőkön és pártokon keresztül. Ha ezt az Országgyűlés elutasítaná, akkor nem méltó a magyar nép képviseletére. Ebben és csak ebben az esetben kell - az államot mellőzve - össznemzeti összefogással eltemetni Petőfi Sándort. 

Budapest-Bély, 2015. április 5. 

Fuksz Sándor, 
az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora 


MVSZ Sajtószolgálat
8590/150405
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A HATALOM BIRTOKOSAI VÁLASZÚT ELÉ ÉRKEZTEK!
Vagy tisztességgel lépnek az igazság kiderítésében, vagy végérvényesen elveszítik hitelüket a választópolgárok előtt!
IGAZSÁGOT PETŐFINEK!
- A döntés ideje elérkezett! -
Az idő sürgető! Még nem késő a cselekvés! /Utolsó esélyként!/
Amennyiben a Hrúz Mária eredeti csontjaiból vett minták DNS vizsgálatait, a legrövidebb időn belül, hivatalból elvégeztetik.
Majd ugyanezt megteszik a barguzini leletekkel s ha az összehasonlítás eredményes lesz, állami temetés megrendezése javallott!
Sőt, erkölcsi kötelessége lesz ezt az utat választaniuk, az ország irányítóinak!
Egyben örömüket kifejezve, hogy nemzeti költőnk még élt és alkotott, a rabságában is.
RAJTUNK, CSAK A LEGSZÉLESEBB NYILVÁNOSSÁG SEGÍT!
Mi, a lelkek megnyugtatásáért, megnyugvásáért hosszú évek óta küzdők, ezen lépéssel járulhatunk hozzá, az optimális, legésszerűbb megoldáshoz!
/Az alanti infó terjesztésre ajánlott!/
-PAÁ-
Megj.: Jómagam, mint hírforrás közvetítő, az anyagban szereplő személyeknek csak a monogramját írtam ki!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KAPTAM – KÜLDÖM
A Petőfi-temetés programja
I. Akadályok
— Mivel az elmúlt 25 év alatt az alábbi főbb akadályok történtek, még rosszabb akadályokra számíthatunk, ezért cselhez kell folyamodnunk a temetés lebonyolítása érdekében.
1. A ’89-es kiutazáskor a nagykövetség elől rendőr jelenlétében a gépkocsimból ellopták a külföldi tudósok útleveleit.
2. A 7-es számú sír feltárásának napját követően két napon belül Magyarországon egy fényképről megállapították, hogy nőt találtunk.
3. A közvélemény előtt folyamatosan kigúnyolták személyemet és a Petőfi Bizottságot.
4. Hívtuk a Magyar Tudományos Akadémiát (MTA), hogy vegyen részt a kutatásban, de nem vett részt.
5. 1994-ben Kiskőrösön hátra összekötözték a kezemet, úgy megvertek, hogy több napig eszméletlen voltam, a gépkocsimat felgyújtották, és a hátamra írták, ha tovább folytatom, így jár a családom is.
6. Előkerült olyan dokumentum, amelyben elrendelték a megfigyelésemet, a beosztottamat információszerzés miatt megfizették, több évig megfigyelés alatt álltam.
7. Morvai Ferenccel szemben felerősödtek a fenyegetések. Morvai Ferencnek háromszor kellett a saját házát árverésen újra megvásárolni, mert a vállalkozásait tönkretették. De az általa fejlesztett technológiák értékesítésével újra talpra állt.
8. Volt olyan Petőfi bizottsági tag, múzeumigazgató, akinek egyszerűen megszűnt az állása.
9. Volt olyan területi középiskolai igazgató, Petőfi bizottsági tag, akinek egyszerűen megszűnt az állása.
10. Négy esetben szerveztünk nemzetközi tudományos konferenciát, az MTA egyetlen esetben sem vett részt rajta.
11. Az aktuális hatalom beépített két főt az expedícióba, az egyik híradós volt, a munkáját államtitkári beosztással honorálták. A másik régész volt, eltulajdonította a hajtincset, hogy megnehezítse a DNS-vizsgálatot. A szolgálatait az MTA kisdoktori címmel honorálta.
12. Az MTA egyszer vett részt egy tudományos konferencián Moszkvában, ahol csont méretfelvétel történt, de a méreteket meghamisították, hogy utólag igazolják a fényképről bejelentett nő állításokat. A Petőfi Bizottság ezen állításokat hang-, kép-, és írásos dokumentumokkal tudja igazolni.
13. A főváros részéről Demszky Gáborék befolyásolták az amerikai DNS-vizsgálatot, ezért az nem egyértelmű, a Petőfi Bizottság nem fogadta el.
14. Az újabb DNS-vizsgálathoz a Megamorv-Petőfi Bizottság fel akarta bontani a Fiumei úti temetőben a Petőfi-család síremlékét. Mindent elkövettek, hogy ne tudjuk felbontani.
A/ Öt évig pereskedtünk feleslegesen a fővárossal.
B/ Öt évig pereskedtünk feleslegesen a Belügyminisztériummal.

C/ Az aktuális kormány úgy döntött, hogy az utólag alakult kegyeleti bizottság az illetékes, amely nem adott engedélyt.

15. A Megamorv-Petőfi Bizottság több évi munkával felkutatta a vér szerinti Petőfi-rokonokat, akiktől vért vett újabb DNS-vizsgálat elvégeztetésére.

16. A Petőfi-rokonok vért adtak és írásban hozzájárultak Petőfi eltemetéséhez.

17. A Megamorv-Petőfi Bizottság elvégeztette a negyedik antropológiai vizsgálatot Kínában, és megállapítást nyert, hogy a 7-es számú sírban feltárt földi maradvány csontja 99,9 %-ban megegyezik a rokonok vérével.

18. Miután bejelentettük, hogy 2016. július 17-én, a megtalálás évfordulóján eltemetjük Petőfi Sándort, a Fiumei úti temetőben a családi sírboltba, az alábbiak történtek:

A/ Kiderült, hogy hirtelen, titokban műemlékké nyilvánították a családi síremléket. A temetési kérelmünket az utólag alakult nemzeti kegyeleti bizottság elutasította.

B/ A Petőfi-család síremlékét több méter magasan, hermetikusan körbekerítették, hogy ne lehessen odalátni, azzal az indokkal, hogy felújítják.

C/ A kerítés lebontását követően meggyőződhettünk róla, hogy nem volt felújítás, viszont látható a kövek elmozdítása.

19. Arra a kérdésre, hogy ez miért történt, nem kaptunk választ, csak gúnyos mosolyt. (Szerintünk kicserélték Petőfi rokonainak csontjait.)

20. Időközben megtudtuk, hogy kb. 3-5 éve Magyarországról Szibériában járt Kovács régész, aki kérte a burját kormányt, törvényes úton követelje vissza a Megamorv-Petőfi Bizottságtól a vizsgálatra 25 évre átadott Petőfi-csontokat, amelynek Morvai Ferenc nem tett eleget.

21. A Megamorv-Petőfi Bizottság tudomására jutott, hogy a magyar kormány kérésére Szibériában jeltelen sírba kellett volna a burjátoknak visszatemetni a Petőfi-csontokat, ezért Morvai Ferenc az Egyesült Államokba szállította, majd onnan szégyenszemre Magyarországra csempészte azokat. Jelenleg csak Morvai Ferenc tudja, hogy hol vannak a csontok.

22. Időközben a hatalom részéről valakik befolyásolták a Petőfi-rokonok egy részét (dr. Berendy Beatrixot és a Bognár családot), akik megvonták a Megamorv-Petőfi Bizottságtól a temetési jogot, nem véletlenül.

23. Dr. B.B. zsarolja a Petőfi Bizottságot, üzletet akar a Petőfi-kutatásból. Vannak, akik már üzletet csináltak, mint B. T. és K.I., miközben a Petőfi-kutatást Morvai Ferenc finanszírozta és finanszírozza egyedül.

24. A Megamorv Petőfi Bizottság cselhez folyamodott, más néven vásárolt egy sírhelyet a Fiumei úti temetőben. A vásárló személy átadta minden jogot a Megamorv-Petőfi Bizottságnak, hogy Petőfi Sándort oda temethesse.

25. A Megamorv Petőfi Bizottság tudományos alapon szeretné lezárni a kutatást, ezért a kutatásban eddig résztvevő országok tudósait és az MTA szakembereit meghívta 2015. április 15-ére, szakmai tudományos konferenciára.

26. A Magyar Tudományos Akadémia nem kíván részt venni a konferencián, ezért a Megamorv Petőfi Bizottság 2015. április 15-én befejezettnek fogja tekinteni a Petőfi-kutatást. Sajtótájékoztatón jelenti be a temetést, melynek időpontja 2015. július 17., 17 óra. Helyszín, a Fiumei úti Nemzeti Sírkert.

27. A Megamorv-Petőfi Bizottság teljes körűen a világban és Magyarországon élő magyarságot illetően megkezdte a szervezést a lelkes magyar emberek és a világháló segítségével a temetés lebonyolítására.

II. A temetés lebonyolítása

1. Különös tekintettel arra, hogy Petőfi Sándor nemcsak a magyar szabadság, hanem a világszabadság szimbóluma, Petőfi Sándor pártokon felül áll, ezért őt békésen, a munkásságához méltó módon, párt, vallási és faji hovatartozás nélkül, a külföldön és Magyarországon élő magyar emberekkel, a legszélesebb összefogással temetjük el.

2. Az 1-es pontban leírtak miatt, B. L. zeneszerzőt megbíztuk arra, hogy Sz.L. és B.J. közreműködésével készítsen egy szabadság himnuszt (oratóriumot) a temetésre.

3. Öt-hat neves színművészt kérünk föl Petőfi Sándor kiválasztott verseinek előadására.

4. Szeretnénk jelképesen bemutatni az 1-es számú pontban leírt összefogást, ezért ökumenikus temetést szervezünk, ahol a négy egyház lelkészei temetik el Petőfi Sándort.

5. 2015. július 17-én 14 órakor tervezzük a szabadság himnuszt (oratóriumot) a Hősök terén először bemutatni, a neves színészek által a kiválasztott verseket elszavaltatni.

Morvai Ferenc kegyeleti okokat is figyelembe véve búcsúzik el pár szóban Petőfi Sándortól, és felhívja a figyelmet Petőfi Sándor fiataloknak szóló munkásságára, az általa megfogalmazottak megvalósítására.

6. Körülbelül 16 órakor búcsúztatja el a négy egyház lelkésze kegyeleti szempontból Petőfi Sándort a Hősök terén.

7. A résztvevők vállon viszik Petőfi koporsóját a Fiumei temetőben előkészített sírhoz. A temetőben a négy lelkész befejezi az egyházi temetést.

8. A Hősök terére meghívott külföldi és belföldi magyar emberek a sírnál szó nélkül elvonulnak és egy szál virággal róják le kegyeletüket.

— A Hősök terén a rendezvényt és a temetőbe vezető útvonalat az előírásoknak megfelelően bejelentjük a Belügyminisztériumnak a biztonság szavatolása érdekében.

— A provokáció elkerülésére külön megbízunk egy őrző-védő céget, melynek ezer fővel külön is kell biztosítani a rendet. A beosztottaiknak sötét ruhában, széles nemzetiszínű szalaggal a karjukon kell megjelenni.

— A temetésen résztvevők a temetésről emléklapot és a Petőfi-kutatásról szóló kiadványt kapnak.

Kérünk minden kül- és belföldön élő magyar embert, hogy a lehetőségeihez mérten vegyen részt a szervezésben, jelenlétével emelje a temetés színvonalát, és akár tíz dollárral támogassa a fentiek lebonyolítását.

Tisztelettel:

Morvai Ferenc

Megamorv-Petőfi Bizottság Egyesület elnöke

Mátrafüred, 2015. április 5.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése