2015. március 13., péntek

Atlantisz öröksége (1.rész): a kollektív spirituális-evolúció következő zónájaChamuel Arkangyal közvetítése
Atlantisz öröksége (1.rész): a kollektív spirituális-evolúció következő zónája

„A létezés ciklikussága olykor úgy tűnik, visszaringat egy-egy korszakba. Ám a fejlődés mindig előre halad, nem pedig visszafelé. A fejlődés nem visszahoz régmúlt időszakokat, hanem újakat teremt. Mi értelme lenne a sok tapasztalásnak, megélésnek, ha aztán visszalépnénk oda, ahonnan elindu
ltunk?
Csodálatos időszak következik, Atlantisz öröksége támad fel, Atlantisz öröksége éled újjá. Nem ugyanaz a világ. Egy Újvilág.
Sokan keresik a „tudást”, régi idők spirituális titkait kutatják. Eközben a valódi titok nyilvánvalósága leplezetlenül lebeg. Vannak, kik keresik, hogyan ébreszthetnék tudatukat, és eközben észrevétlenül, „tudattalanul”, már élik a spiritualitás tudatosság magasabb fázisait.
Azt mondjátok, a régiek ismerték a világot…
A régi korok tudósai voltak annak a tudásnak a birtokában, amit ma már iskolában tanul a legtöbb gyerek. Ma már gyerekek tanulnak a bolygókról, földrajzról, természeti jelenségekről, a fizikai és kémiai törvényekről. Biológia órán tanulnak a gyerekek olyan növényi, állati, emberi szervezet mechanizmusokról, melyek régi koroknak „misztériumai” voltak.
S bár a reinkarnációs ciklusok karmikus körforgását régi korokban is tudták, később – lehet – nem beszéltek erről, ma már bárki számára széleskörű irodalom áll rendelkezésre a lélek evolúciójáról. Jelen korszak társadalma számára már nem titok, hogy a létezésnek három szférája működik: szellem, mint a gondolatok tartománya, lélek, mint az érzelmek tartománya, és az anyag szférája, mint az emberi test. Már-már közhellyé válik a szellem, a lélek és a test egyensúlyának, és eme egyensúly fontosságának hangoztatása.
Ősi társadalmak ismerték a gyógymódokat…
Tekintsük végig, mennyi féle és fajta gyógymód érhető el ma is az emberek számára! Egyre többen vallják a holisztikus kezelést, vagyis a test gyógyítása mellett, a lélek és a gondolatok meggyógyítását is. Ez sem titok már a jelen társadalomban.
Mi az, ami egy ősi civilizációban oly nagy „tudás” volt mégis?
A szeretetnek a tudása. A hitnek a tudása. Szeretet és hit. Ez azaz evolúciós lépcsőfok, melyet jelen tavaszi Napéjegyenlőség nyit meg, és már a hangolások egy ideje elkezdődtek.
A spirituális tudatosság annak a tudása, hogy életed minden egyes pillanatában szeretetben érezz, gondolkodj! Mindig csak és kizárólag szeretet gondolataid legyenek! A szeretet gondolatokban nincsen helye az aggódásnak, a kételkedésnek, nincsen helye a pletykálkodásnak, sem a sopánkodásnak, ott nincsen semmilyen panaszkodás!
Azt kérded, hol tartasz spirituális fejlettségedben?
Én azt kérdem, mennyire hiszed más világok létezését… Azt kérdem, mennyi időt pazarolsz el kételyekben és aggódásban… Azt kérdem, mennyi ideig vagy képes állandó szeretet rezgésen létezni…
A spirituális fejlettségi szint, miszerint egy lélek mennyire fejlett, nem attól függ, hogy mennyiszer született már le a Földre, vagy mennyi „beavatáson” vett részt…
A spirituális fejlettség csak és kizárólag a bennünk lévő állandó szeretet állapottól függ!
Mennyi ideig vagy képes szeretetben élni a hétköznapjaidat, elvégezni a hétköznapi feladataidat? Mennyiszer billensz ki az egyensúlyból, és mennyi ideig tart, amíg visszateszed magadat szeretet-gondolat állapotba?
A valódi „beavatások” a hétköznapok pillanataiban történnek, a krízis helyzetekben, amikor döntéseket hozol, amikor egy esemény kibillenthetne, vagy kibillent az egyensúlyból. Krízis helyzetben eluralkodik-e a félelem, az aggódás, a kétségbeesés, a rosszindulat, a pletyka, a sopánkodás?
Nos. Az ősi tudás az, a tudás misztériuma és a misztérium tudása az, amikor állandó szeretet-állapotban vagy képes maradni, amikor semmi, de semmi nem képes többé kibillenteni az állandó szeretet-gondolat állapotból. Az állandó szeretet-gondolat állapot végtelen békét, nyugalmat, e béke és e nyugalom végtelen elégedettséget és örömöt ajándékoz számodra.
Nos. Sokan „elérhetetlennek” vélik eme állapotot, mivel ehhez rendkívüli türelemre és mérhetetlen gyakorlásra van szükség nap, mint nap. Eme „elérhetetlenség” –et idővel magyarázni volt szükséges, így a magyarázat valami rejtélyes varázslat lett. E varázslat aztán teljes titokká nőtte ki magát, amiről csak suttogva mertek beszélni.
Ám eme rejtély, eme varázslat a szeretet békéje. A hőn áhított tudás a szeretet békéje.
A szeretet békéje elfogadásban és elégedettségben van. A szeretet békéje elkerüli a „kell” kényszerét. A szeretet békéje mellőzi a mágikus szertatásokat és varázsigéket, mert mellőzi az irányítási vágyat, mellőzi az „irányítás-akarást”. A szeretet békéje mellérendeltségben lélegzik, mellőzi az alá-fölérendeltség megkülönböztetést lélek szinten: a mellérendeltségben feladatok vannak, melyek kiegészítik egymást, ám a lélek mind az Egyből való. A lelkek testvérek, különböző feladatokkal, ám Otthon minden testvér az Egy asztalához ül.
Spirituális tudatosságban jelen lenni azt jelenti, hogy állandó szeretet-gondolat állapotban vagy jelen. Atlantisz örökségében élni azt jelenti, hogy tudod, az anyagi síkon túl jelen van a lélek és a szellem tartománya. Atlantisz világának örököseként létezésed minden egyes pillanatában tartod magadban a szeretet-gondolatot, mert ezt jelenti tartani a fényt!
Eme szeretet-gondolat állapottal megteremted azt, amire valóban szükséged van a valódi feladataid (nem a vélt feladatok) ellátásához, elkerülve a halmozást, mert a halmozás az egó félelme és játszmája.
A szeretet-gondolat állapotban minden napodon megtisztítod a fizikai testedet és az energetikai testeidet egyaránt, hiszen spirituális fénylényként az energetikai gyógyításokra már nem az egó szintjén tekintesz. Aki egó szintjén éli még a spiritualitást, ő arra használj az energetikai gyógyászatot – a lélek és szellem gyógyászatot – hogy egyik pontból eljusson egy másik pontba, hogy teremtsen, vagy valamit meggyógyítson. (Nyilvánvalóan dicséretes, hogy már ezt is megteszi…)
Ám, amikor már felébredt spirituális fénylény minőségedet éled, akkor az energetikai kezeléseket nem csupán egyes célok eléréséhez veszed igénybe, hanem állapotként, az életed részeként tekintesz rájuk. Ahogy minden nap megfürdeted, megmosdatod a fizikai testedet, úgy válik szokásoddá az energetikai testeid tisztítása és feltöltése is, hiszen azok nap, mint nap éppen úgy szennyeződhetnek, mint a fizikai test. Ez eme világ tulajdonsága. E világ sűrű energiái között természetessé válik a napi szintű energetikai tisztítás is…
Energetikai tereid gyógyítása, hangolása nem egy nap, nem egy tanfolyam, pláne nem oklevelek kérdése többé, hanem létállapot, újra és újra, nap, mint nap: a testmozgás, az egészséges táplálkozás, jóga, meditációk, rendszeres alvás, a léleknek a szórakozás, játékosság, nevetés és kacagás, valamint olvasás, információgyűjtés, megismerés a szellemnek. A három tartomány egyensúlya, mindhárom szféra óvása, ápolása, gondozása. A szeretet-gondolat állapot minden nap…
Ez a kollektív spirituális evolúció következő zónája…”

Diktálta: Chamuel Arkangyal
Közvetítette: Kristályfény33


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése