2014. április 10., csütörtök

Dr. Halász József Honlapjának ajánlása

Kedves Olvasók!

"Most a cél kell, hogy irányítsa minden tettünket, minden gondolatunkat. A cél elérésének alapfeltétele, hogy lebontsuk a megosztottság gátját a pártok, civil szervezetek között éppúgy, mint az emberek között."

Szeretettel ajánlom és továbbítom Dr. Halász József pártszövetség hivatalos honlapját melynek címe:
 EU-NO-EK-YES.

Ezenkívül a Gondoskodó Magyarország Honlapját:
Kedves Barátom! 

Az Összefogás Magyarországért Párt kezdeményezte pártszövetségi lista állítását a 2014-es EU parlamenti választásokra

”Egyenrangú Nemzetek Európáját! - Konföderációs Lista”

néven. A lista fő jelmondatai:

„Veled Európa, de nélküled EU!” és

„Szabad Magyarországot a Szabad Európában”.

 A pártszövetség listaállításának célja a föderatív EU Konföderatív Európává átalakulási folyamatának elindítása.

A pártszövetség szakmai alapja a „Konföderatív Európáról szóló szerződéstervezet”, stratégiai és taktikai koncepcióját „Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe” és a „Kiút a válságból – a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá” c. tanulmányok képezik.

A pártszövetség hivatalos honlapjának címe: EU-NO-EK-YES.Kedves Barátom!

A 2014-es országgyűlési választásokon listát állító pártok programjaikban a nemzetek feletti érdekképviselet (föderáció) következményeit ígérik megszűntetni – ki nem mondva, de ténylegesen – konföderatív elemekkel (pl. devizahitel, rezsicsökkentés, szociális ellátás, oktatásügy, egészségügy, nemzetiségi kérdés, adópolitika). Bármennyire is „hasznosak” ezek az ígéretek a választás megnyerésére, megvalósíthatatlanok, mivel nem a következményt előidéző ok megszűntetésében keresik a megoldást.

Logikusan ugyanezt a következmény-megszűntetési ígéretet kell tenniük az EU parlamenti választásokkal kapcsolatban is. A választók ugyanis nem szenilisek, nem fogadják el a „kettős beszédet”, vagyis azt, hogy mást mondanak az országgyűlési választások előkészületeként (pl. „EU elleni szabadságharc”, „Szociális Európa”, „Nemzetek Európája” – a kifejezések meghatározása nélkül), és mást az EU parlamenti választási kampányban (pl. „megoldást kell keresnünk az EU-ban”). (Ha a szenilitás mégis jelentkezik, akkor viszont minden gondolkodni képes embernek kötelessége az ellentmondásra felhívni a figyelmet.)

Látni kell azt is, hogy Magyarország sorsa azonos Európa sorsával, tehát annak, hogy Magyarország konföderatív szemléletben éljen (vagyis szabad legyen) az a feltétele, hogy létrejöjjön a nemezetek érdekeit összehangoló (konföderatív) Európa.

Ezt a célt tűzte ki az ”Egyenrangú Nemzetek Európáját! - Konföderációs Listát” állító pártszövetség.Kedves Barátom!

Most a cél kell, hogy irányítsa minden tettünket, minden gondolatunkat. A cél elérésének alapfeltétele, hogy lebontsuk a megosztottság gátját a pártok, civil szervezetek között éppúgy, mint az emberek között.

Szeretettel kérlek, hogy ennek szellemében támogasd a cél megvalósulását, helyzetednek, adottságaidnak megfelelően a következő módon:


1.  Hass oda, hogy a pártszövetségben minél több párt és civil szervezet legyen.


     A célt (a föderatív EU Konföderatív Európává átalakulását) elfogadó minden párt és civil szervezet csatlakozását várjuk!

     A lista véglegesítését a pártszövetségben résztvevő pártok és szervezetek közösen végzik!

     A pártszövetség szervezője és kampányfőnöke az Összefogás Magyarországért Párt elnöke, Takács András (+36/70/600-9741, info.omop@gmail.com).

     A pártszövetségben részt vevő pártok, civil szervezetek logója a pártszövetség hivatalos honlapjának bal oldalán, a lista-javaslat alatt szerepel (a logóra kattintva érhető el a párt vagy civil szervezet saját honlapja).


2.  Vállalj ajánlás- (aláírás-) gyűjtést!

     Az ajánlási ívek szigorú számadású bizonylatnak minősítettek, ezért kérlek, vedd figyelembe, hogy az ajánlóívekkel – akár aláírva, akár üresen – el kell számolni április 22-ig.

     (A választási törvény értelmében egy személy több párt, illetve pártszövetség ajánlási ívét is aláírhatja!)

     Az ajánlás (aláírás) gyűjtők neve és elérhetősége a pártszövetség hivatalos honlapjának jobb oldalán szerepel. Az adatok a térképre kattintva érhetőek el megyénként, illetve Budapestre vonatkozóan. 3.  Vállalj feladatot a kampánykörút szervezésében!

      2014. április 7. és 21., valamint (listaállítás esetén) április 23. és május 24. között tartunk kampánykörutat. Ez a feladat az egyes helyszínek és időpontok szervezésében való részvételt jelenti.

     A kampánykörút helyszíneit és időpontjait a pártszövetség hivatalos honlapjának középső részén tesszük közzé.


4.  Vállalj feladatot a pártszövetség programismertetésében!


     Plakátokat és szórólapokat készítünk, valamint rendelkezésre áll a „Konföderatív Európáról szóló szerződéstervezet” c. 100 oldalas füzet is. Ezek terjesztése a feladat.

     A pártszövetség hivatalos honlapjának középső részéről is letölthetőek (és sokszorosíthatóak) a „Magyarország elvesztésének 12 stációja” c. szórólap, amely a Lisszaboni Szerződés cikkeit használja bizonyítékul.

     Tekintettel arra, hogy az eurobarometer felmérése szerint az európai polgárok kétharmada elégedetlen a föderatív szövetségi állammal (EU-val) – ld. „Kiút a válságból – a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá” -, a nemzetközi kapcsolatok kiépítése is kívánatos. Ezt segítik elő a pártszövetség hivatalos honlapjának középső részén lévő anyagok:


- „Az EU minden tagországa elvesztésének 12 stációja” és

- minden tagország konföderativitásra ösztönző honlapjainak linkjei. (Az ország nevére kattintva jelentkezik az országra vonatkozó honlap.)

 Ugyancsak a nemzetközi kapcsolat kiépítését segíti elő a „Konföderatív Európáról szóló szerződéstervezet” angol és német változata, ami szintén elérhető a hivatalos honlap középső részén.


Kedves Barátom!

Magyarország sorsa azonos Európa sorsával. A Konföderatív Európa viszont akkor működik, ha az európai országok önmaguk is konföderatív szemléletben, vagyis a települések és a társadalmi csoportok érdekeinek összehangolásával élnek, szemben a föderalista szemlélettel, amely alapja a települések és társadalmi csoportok fölötti érdekérvényesítés. Tehát az alulról építkezés áll szemben a felülről lebontással.

Ezért a ”Egyenrangú Nemzetek Európáját! - Konföderációs Listára” csak az kerülhet, aki vállalja, hogy képviselői költségkeretével (személyenként kb. évi 40 millió forint) az összehangolt önellátás megvalósulását támogatja.

Így indítja el Magyarországon a rendszerváltó folyamatot a pártszövetség, felkészülve az őszi települési és kisebbségi önkormányzati választásokra.

Kelt Szegeden, 2014. Ígéret havának 1. napján.

Szeretettel, dr. Halász József


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése