2013. február 2., szombat

A Béke Királynőjeként szólok hozzátok
(Újra idézem ezt az üzenetet, mert a folyamat még mindig tart)


A Béke Királynőjeként szólok hozzátok.


Magyar népem, Gyermekeim!
Engedjétek meg, hogy szívemben el nem múló szeretettel szóljak hozzátok.
Országotok szellemi fejlődésének kimenetele elérkezett egy olyan állomásához, amelyben minden hamis, s az évek alatt elbújtatott hazugság a felszínre kerül.
A magas szellemi rezgések amelyek áthatják e teret, az Ország területét, már nem engedik, hogy a mélyben rejtőző dolgok gátat szabjanak az Ország, a Magyar Nép felemelkedésének.
Újra visszatérek hozzátok, s még nagyobb elkötelezettséget várok el tőletek Irányomban.
A Béke Királynőjeként jelentkezem, magamat így nevezem.
Számos mintát vetettetek már le, de a Magyar Néplélek még mindig tisztulni kíván.
El kívánja érni azt a rendet, amely az eredendő minőségét határozza meg.
Minden, ami ettől visszatart, ami ennek gátat szab,- az most felbomlóban van.
Elindult egy olyan tendencia, amely már nem szabhat gátat, nem teremthet akadályokat e nép megtisztulásának és az eredendő rendbe emelkedésének.
Ezért arra kérlek benneteket Kedveseim, Lelkem Gyermekei, hogy még mélyebb imával és szívből jövő cselekedetekkel, egymás megsegítésével, felkarolásával, mutassatok példát a körülöttetek élő nemzeteknek.
Magyarország a Fény Országává kell hogy váljon, amelyben minden egyes Gyermekem békés és felemelkedett lélekkel fordul a világ népei felé, és egy új szellemi irányt mutat számukra,- amely által ők is fénylő nemzetté válhatnak.
A Béke Királynőjeként szólok hozzátok, szívetekben békét, együttérzést teremtek.
Kérlek, szíveteket nyissátok meg Felém, hadd mutassam az utat, azt az irányt, amely elvezet a Fény Országának megteremtéséhez.
Szerető szívemmel együtt rezdülök veletek, kérlek alkossatok új, megnemesedett, lélekben magasan szárnyaló Magyar Nemzetet.
Mária a Béke Királynője.
2011. február 21.
Közvetítette: ÁhimRé
 Feketéné Lendvai Katalin Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése