2012. november 4., vasárnap

MIKOR LESZ VÉGRE MAGYAR MAGYARORSZÁG? MAGYAR NEMZETI SZÍNHÁZ, vezetővel és társulattal?


Magyarok Mindnyájan!

(gondolatok az alábbi megnyilatkozáshoz, /jelen esetben kultúra? kérdése/ amit alább továbbküldök)
Mikor feltekintünk, nagyon szégyellhetjük magunkat, e tehetetlen
 "Ép test - Ép lélek nélküli", elkorcsosult korban élve!
""Nem elég megérezni,de felismerni kell,
Nem elég sejteni,hogy milyen kor jön el,Jövőnket – tudni kell! 
Nem elég a célt látni,
járható útja kell!
Nem elég útra lelni,
az úton menni kell!
Egyedül is! – Elsőnek,
elől indulni el!
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer.
Nem elég a jóra vágyni,
a jót akarni kell!
És nem elég akarni,
De tenni, tenni kell:
A jószándék kevés!
Több kell – az értelem!
Mit ér a hűvös ész?!
Több kell – az érzelem!
Ám nem csak holmi érzés,
de seb és szenvedély
keresni, hogy miért élj,
szeress, szenvedj, remélj!
Nem elég – a Világért!
Több kell – a nemzetért!
Nem elég – a Hazáért!
Több kell most – a népedért!
Nem elég – Igazságért!
Küzdj azok igazáért,
kiké a szabadság rég,
csak nem látják még,
hogy nem elég!
Még nem elég!"
/Váci Mihály/


Rendet, hogy végre legalább, némi nemzeti elkötelezettséggel bíró emberek kerüljenek a megfelelő nemzetet vezető, illetve szakmai közéleti vezetésbe.
A rendszerváltásnak álcázott idő óta nem sikeredett egy megfelelő oktatási, kulturális, egészségügyi stb. miniszternek ezidáig megfelelni!
Közszereplő csak az lehet, aki mikor kiáll valamivel az emberek elé, akkor jó példával tud elöl-járni, Ép Testben - Ép lélekkel, igaz emberi példát oktatva/mutatva!

Ha nem állunk ki és nem tesszük, ami bennünk lakozik, akkor ebben az Isten adta földi életünkben MI sem tettünk semmit az igaz emberi, boldog szabad életért, csak az Önámításunkat szellőztetjük.
Tegyék fel már végre Önjelöltek Önmaguknak a  kérdést, (valóban színésznek - ennek-annak stb.megfelelve - születtem?) Azonosulni tud azokkal a személyiségekkel akiket -  példával elöljárva bemutat a Magyar Népnek? Tud szépen beszélni, elöljárva példát tud mutatni? Ép Testben, ép lélekkel? Jó volna most már helyére tenni dolgokat s Mindnyájunknak saját magunkat, mert addig nem lesz megbékélt újjászületés a Magyar Hazában!

"Ne fogjon senki könnyelműenA húrok pengetésihez!Nagy munkát vállal az magára,Ki most kezébe lantot vesz.Ha nem tudsz mást, mint eldalolniSaját fájdalmad s örömed:Nincs rád szüksége a világnak,S azért a szent fát félretedd.........................................Vannak hamis próféták, akik
Azt hirdetik nagy gonoszan,
Hogy már megállhatunk, mert itten
Az ígéretnek földe van.
Hazugság, szemtelen hazugság,
Mit milliók cáfolnak meg,
Kik nap hevében, éhen-szomjan,
Kétségbeesve tengenek.
Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!
 ........................................"
/Petőfi Sándor/Születésünktől fogva, aki nem tudta eldönteni minek születhetett meg emberként a földre, az Egy Anyanyelvet beszélő KözŐsségbe, mindig ismétlődik a kérdés, nem egyenrangúnak képzelve magát vele, hanem emberként e földi létben, kinek követői szeretnénk lenni?

JÉZUS vagy barabás?
Éppen itt az ideje, Döntsünk végre! Csak az Igaz Hitű, döntésképes ember tud dönteni!


Tovább meg majd lehet keresgélni a történelem során, hogy mint közéleti ember a földön, ki mit tett Népe igaz békében, szeretetben, boldogságban való életéért a földön, de most Rendet kell végre Tenni, Testben-Lélekben egyaránt!


"Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat  tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató  fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az  erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely  a nyolc boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az  erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében."Nekünk ma élőknek nem az a dolgunk, hogy össze-vissza zavarjunk mindenkit gondolatainkkal, hanem az, hogy ma a XXI. században végre teremtsünk egy normális emberi szabad életet, mindenki próbál összezagyválni mindent, hogy utáljál meg mindent és mindenkit, "HÁT NEM, NEM és NEM! A bűn az csak bűn marad kezükhöz vér tapad, Istentől embertől ne várjon irgalmat!"

Ha egyszer létrejön a pártoskodás nélküli szabad Magyar Országgyűlés, szabad emberi élet itt a földön, majd akkor mindenki kotorássza ki a történelem mélységeiből az Igazat, de most, MA a feladat az előre való nézés és nem hátrafelé vijjogás.

Nekünk ma, Őseink Balsorsaiból tanulva Békés útját kell megtalálni, Morálisan paradigmát váltva, hogy a Koronás Turulmadár ismét lobogjon Kárpát hazánk Magyarország felett s vigye hírét mintát szolgáltatva szerte a világban, az újjászületett Magyarságnak a Szent Korona a szabadság ÉrtékRendjében.

Wass Albert fogalmazta meg az Istentől eredeztetett alapvető igazságot: ".... az Úr... megszabadítani csak akkor fog benneteket, amikor visszatértek az Ö törvényéhez s egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra. Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan, s az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmes nemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya. A szeretet ereje mindenre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is"!


"A harcot melyet Őseink vívtak
Békévé oldja az Emlékezés,
s rendezni végre KözŐs dolgainkat,
ez a Mi munkánk és nem is kevés!"
/József Attila/


"HISZEK/ÜNK EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGBAN,
HISZEK/ÜNK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN!"


Isten áldja Hazánkat, Mindnyájunkat,
Mária Országa a Szent Korona eszme Értékrendjében
szeretettel,
Perjés Andrea
2012. november 3. 6:55 Hirszemle írta, <hirszemle@gmail.com>:
Verebes máris bejelentette, hogy a Nemzeti Színháznak így kell továbbmennieNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése