2012. június 6., szerda

Beavatás

„…minden és mindenki bennem él! A világegyetem bennem van, mivel minden létező bennem él, minden létező én vagyok, mindenben, amit szeretek, magamat szeretem, s rájövök, csak arról  hittem,  hogy nem szeretem, amit még nem ismeretem fel magamban!  Most, hogy teljesen ráismerek magamra, mindent szeretek, és mindentegyformán szeretek, mert egy vagyok mindennel, én én vagyok a mindenségben, minden- egy vagyok!
  Én vagyok a beteljesülés,az élet, a sugárzó, örök, halhatatlan létezés… Nincs már küzdelem, nincs megbánás, nincs szenvedés, többé nincs vétség, nincs mulandóság, nincs halál!
Az összes születőben én kezdek új életformába, a halhatatlan, és az összes elmúlóban magamba térek vissza én, a halhatatlan, a teremtő, megtartó, a mindent megújító, örök isteni önvaló.
  Felismerem, hogy a tér és az idő csupán a teremtett világ őrületes sebességgel forgó korongjának szélén létezik. Én azonban magamban vagyok az idő és tér nélküli örökkévalóság. És miközben magamban megnyugszom, örök létemmel  kitöltöm a teret , és mindent ami abban él: 

ÉN VAGYOK AZ EGYETLEN VALÓSÁG,
ÉN VAGYOK AZ ÉLET, AZ VAGYOK, AKI VAGYOK!

Magamban nyugszom, és végtelen békét érzek… 

…..Mert minden, ami itt a Földön történik, a lelki síkon már készen álló, megnyilvánulásra váró okmegvalósulása. Ha az ember képes tudatosan elérni az önvalónak ezeket a mélységeit, ahol az említett energiák megvalósulásukra várnak, akkor az okokkal egy időben a következményt – a jövőt- is jelként éli át!
A jelen pedig, életünk, mindaz, ami velünk történik, nem más, mint a beavatás próbatételeinek láncolata.
A próbatételek során kapunk alkalmat arra, hogy a belső feszültségeket, amelyeket gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel világkorszakok óta felhalmoztunk magunkban, és amelyek sorsunk, jövőnk okát alkotják, feloldjuk, és megszabaduljunk tőlük. Abban a mértékben, ahogy ezeket a feszültségeket tudatosítjuk és levezetjük, az ezen energiák által megkötött és a kötöttség miatt korlátolt emberi tudattól is megszabadulunk, és az  igazi, minden személyes „én” –érzés mögött álló, kibontakozásra váró isteni önvalóval –Istennel- azonosulunk. Ez a BEAVATÁS.”

Részlet Elisabeth Haich: Beavatás című regényébőlMeg kell tanulnod a háromdimenziós világ törvényét, amely azonban a szellem törvénye nélkül nem létezhetne, hanem erre a törvényre alapul.
   Mivel minden bölcsesség, az összes megnyilvánulás ősforrása az örök létezés
- Isten -,Isten azonban a megnyilvánulatlan tartományban idő és tér felett áll, és a dimenziók által behatárolt világokban csak kivetített megnyilatkoztatásai jelennek meg, Istennél kell elkezdeni a vizsgálódásainkat, ha helyesen akarjuk ezeket a törvényeket értelmezni.
Az Istenről való szavakba öntött elmélkedést azonban mindig jelentős mértékben nehezíti a tény, hogy Isten az észlelhető világ fölött áll, és minden élőlény csak olyan mértékben tudja Istent megérteni és felfogni, amennyire Istent tudatosan képes átélni, kinyilvánítani és megvalósítani, vagyis amennyire maga is Istenné tud válni! Mindenkiben ott lakozik Isten, és minden Istenben lakozik, mégis, a maga teljességében csak az értheti meg egészen, aki maga is Istenné vált – vagy soha nem is vált ki az isteni állapotból, Istent csak maga Isten értheti meg!

 

Részlet Elisabeth Haich: Beavatás II. című regényéből
A könyv II.- ik része pdf formátumban itt található:
http://www.scribd.com/doc/19708852/Elisabeth-Haich-Beavatas-II1
könyv formájában:
http://www.youblisher.com/p/287179-Elisabeth-Haich-Beavatas-II/

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése