2012. május 8., kedd

A Krisztusi Szeretet és fájdalomminta


A Krisztusi Szeretetminta kiteljesítése


Ismétlés
- A Krisztusi fájdalomminta elengedése után, elérkezünk a Krisztusi Szív Szeretetminta kiteljesítéséhez. Ilyenkor már elértük a legmélyebb pontot MAGUNKBAN.      
A Krisztusi Szív, a Krisztusi Szeretetminta az, amely minket KRISZTUSSAL összeköt. Ezen keresztül kapcsolódunk HOZZÁ, vesszük fel azt a rezgést, azt a minőséget,- amelyet KRISZTUSI SZERETETNEK nevezünk.
A KRISZTUSI SZERETET, szívünk mélyén, a MAGBAN található. Ezt a mintát, ezt az örökséget hoztuk magunkkal testtöltésünkkor.
A KRISZTUSI SZERETET mindenkiben él. Mit példáz ez?
Minden egyes emberben megvan a könyörületesség, a jószándékra, a segítőkészségre, a teljességre való hajlam, a szeretetre való képesség adománya.
Minden olyan isteni tulajdonság megvan bennünk, mely Istennel együtt rezonál, - hisz SAJÁT KÉPMÁSÁRA TEREMTETT MINKET,- az EGYSÉG, TELJESSÉG MINTÁJÁRA.  
Az EGYSÉGBEN, a TELJESSÉGBEN mind a hét isteni tulajdonság egyformán működik, egyensúlyban van, - TELJES EGYSÉGET,- TELJESSÉGET alkot.     
Amikor kiestünk az EGYSÉGBŐL és egyre mélyebbre merültünk az anyagi világban,- ez a hét isteni tulajdonság egyre inkább eltolódott bennünk.    
FÖLDÖN most újra eljött az idő, amikor tudatosságunk által újra képesek vagyunk rá, hogy a hét isteni tulajdonságot egyensúlyba állítsunk magunkban.      
Szívünkben, a KRISZTUSI MAGBAN, KRISZTUSHOZ kapcsolódva, az Ő segítsége által képesek vagyunk rá, hogy mindezt kiteljesítsük magunkban. El kell jutnunk abba az állapotba, amikor újra EGYSÉGBEN ÉLÜNK a TEREMTŐVEL.
Amikor újra az EGYSÉGET, a TELJESSÉGET képviseljük és sugározzuk ki magunkból, a megosztottság mintáit felszámolva.   
 Ahhoz, hogy mindezt megtegyük, nagyon nagy tudatosságra és magunkra figyelésre van szükségünk. Nemcsak beszélnünk kell a KRISZTUSI SZERETETRŐL, hanem meg kell valósítanunk életünkben.
Ezt a mintát be kell gyökereztetnünk, meg kell erősítenünk, élővé és működőképessé kell tennünk. Csak ezáltal érhetjük el a TELJESSÉG állapotát. 
  Lehet, hogy sokan és sokszor megbotlunk,- hisz emberek vagyunk. De nem azért jöttünk ide a FÖLDRE, hogy ne hibázzunk, hanem azért, hogy tapasztaljunk és tanuljunk a hibáinkból.  
Rajtunk múlik milyen gyorsan érjük el ezt az állapotot, milyen léptekben haladunk a TELJESSÉG az EGYSÉG elérése felé.  
Csak rajtunk múlik, mennyire vagyunk képesek legyűrni rossz tulajdonságainkat, mennyire vagyunk képesek átalakítani magunkban és fénylővé tenni. Ennek az útnak a bejárása nagy kihívás számunkra. 
Hisz kordában kell tartanunk rossz szokásainkat, negatív aspektusainkat, megnyilvánulásainkat. Nem szabad, hogy a düh, az indulat elhatalmasodjon rajtunk.  
Minden egyes lépésünkkel KRISZTUS útját és mintáját kell követnünk.   
Csak ŐT kell szem előtt tartanunk.
Az Ő SZERETET LÉNYE segítséged ad számunkra, hogy mindezt magunkban kiteljesítsük, hisz KRISZTUS Maga a SZERETET.
    
Mi Krisztus népe, Krisztus gyermekei vagyunk.
Így hát képessé kell válnunk arra, hogy példát mutatva,- a Krisztusi minőséghez kapcsolódva,- emeljük szeretetrezgéseinket.   
Ha ezt megtesszük, ezáltal környezetünk rezgései is megemelkednek,- egyre tudatosabbakká, emelkedettebbé válunk. Már nem hirtelen negatív megnyilvánulásaink irányítanak bennünket. Kevésbé hozunk meg elhamarkodott döntéseket, mert tisztábban látjuk át dolgainkat, az Ország, a Nemzet helyzetét és a MINDENSÉGBEN betöltött szerepünket.      
Teljes szívemből kívánom, minél hamarább teljesítsük ki magunkban a KRISZTUSI minőséget, mert ezáltal elérünk egy olyan minőségi állapotba,- amikor már nem tudnak bizonyos erők és megnyilvánulási formák minket befolyásolni, manipulálni, irányítani és maguk hatalma alá helyezni. Reméljük ez az út minél előbb meghozza számunkra a megváltást és újra fénylő,szabad Nemzetté válunk.
 Ha pedig mindezt megvalósítottuk, és nemcsak beszélünk róla hanem gyakoroljuk is, akkor válunkKrisztus- tudatosságú emberré, és azt hiszem ekkor válunk Krisztus- tudatosságú Nemzettéis. Aki a saját SZÍV szeretetén és Tudatosságán keresztül teremti meg valóságát, írja újra és építi fel életet, ezáltal építi újjá Nemzetét.
A Krisztus tudat, egy magasabb szintű tudatosságot jelent, amikor összekötöd az érzelmet az értelemmel.
 A Krisztus tudat benned válik valósággá és bontja ki szárnyait. 
A létezés magasabb síkjáról szemléled a dolgokat. 
Szíved és értelmed összefüggésében látod a történéseket.  
Szíved és értelmed által egyensúlyban élsz önmagaddal és a körülötted lévő világoddal. Tudatosságod azon fokán állsz, mikor kiszabadítod magad olyan csapdákból amelybe belesel,- mert tudatod közvetíti, hogy nincs rendben valami. A zárt rendszereket feloldod,- a múltat átírod és megújítod,- saját tapasztalatod által segítesz másoknak.  
A Krisztus tudat a szívben gyökeredzik, de az értelemmel van összekötve. Ha eléred ezt a tudatosságot,- minőségi változást hoz az életedbe. 
A Krisztus tudat a MAGBAN van, szíved közepén a TEREMTŐ FORRÁSBAN.
 Itt eggyé válsz a TEREMTŐVEL, és önmagad teremtőjévé válsz.
Létezésed egy magosabb síkját járod be,- az isteni energiákat teljesíted ki magadban és árasztod szét világodban.    
   Sokan érkeztek el most ennek a tudatosságnak a kiteljesítéséhez. 
Az út bejárása nem lesz könnyű.
Nagyon tudatosakká kell válnunk, hinnünk kell a TEREMTŐBEN és önmagunk újjáteremtésében.
Hosszú- hosszú utat járunk be addig, míg Isten Szent Kegyelméből adódóan,- itt a Földön Krisztus- emberekké válunk.   
 Mindenki magában kell, hogy kiteljesítse ezt a minőséget, ezt a tudatosságot. Csak önmaga által haladhat előre.  
 Segítséget kaphat, sőt szükséges is,- de saját maga mélységeit kell saját maga magasságaival összekötnie.
Míg ezt az utat bejárja, számos sebet szakít fel magában, és számos sebet ejtenek rajta,- de mindezáltal csak edzettebbé, erősebbé, még tudatosabbá válik. Mert hibáiból tanult, a tapasztalatot vonta le belőle,- a jót megtartotta, a hamisat elvetette, - és ez viszi előre.  
Szívében egyre nagyobb késztetést érez, e ÚT bejárására és kiteljesítésére.  
 A cél, hogy Krisztusban újjászületetté váljon.
Ennek az Útnak a bejárásához kívánok sok erőt, lélekben megerősödve szárnyalást,- az ÚT tudatos végigjárását. 
Soha ne felejtsük el,- Krisztus bennünk él, és mi Krisztusért élünk!

A Krisztusi fájdalomminta utolsó rétegének lebontása

Kedveseim, megkérlek bennetek, hogy nyissátok szélesre szívetek kapuját, hogy a következő sorokat kellő tudatossággal befogadhassátok. A mostani időszakban sokan eljutottatok ahhoz a ponthoz, amelyben, az utolsó akadályozó rétegen túllépve teljesítitek ki Isteni Lényetek.
De miből is áll ez az utolsó akadályozó réteg?
Előző írásainknál megtalálhatod az Ősbizalom mintájával kapcsolatos oldást.
Most újra erre szeretnék visszautalni, és egy más szempontból megközelíteni.
Az Ősbizalom elvesztése, a Lelkekben különböző fokozatú sérülésekhez vezetett.
Mivel kiestek az EGYSÉG FORRÁSÁBÓL, különböző részekre bomlottak, így már a különböző megtestesülések alkalmával nem alkothattak teljes egységet.
A női és a férfi minőségek különváltak, és egyre inkább eltávolodtak egymástól.
Ez a távolódás az idők folyamán egyre jobban kiteljesedett, és egészen odáig jutott, hogy a nők és a férfiak nem alkotnak közös RENDET.
Amit ÉN közös RENDnek nevezek, - e szóhasználat alatt azt értem,- hogy Istentől elrendelt feladatuk által közös célokat vigyenek véghez,- és Istentől elrendelt feladatuknak eleget téve megváltani azt a részt, amely bennük még sötétségként él az eredeztethető bukások következményeképpen.
Ez a rész most teljes feloldásra és átformálásra vár, mivel mélyről eredeztethető ez a minta, ami visszafogja a teljes kiteljesedést.
Ebben az időszakban, amikor hatalmas mennyiségű FÉNY árad a FÖLDRE, az emberekre és az élővilágra, eljött az ideje a legmagasabb és egyben a legmélyebb szintű gyógyulásnak.
Eljött az ideje, hogy a duállelkek feloldják azt az utolsó morzsát is ami közéjük áll, hogy egymásban kiteljesítsék magukat.
Ebben az időszakban legfőképpen tanácsos a szív tiszta üzenetére figyelni.
Éppen ezért kérlek benneteket, hogy minden korlátozó, és beidegződött mintát tegyetek félre, és csak azt nyilvánítsátok meg magatokból,- ami a szív legmélyebb szeretetéből jön elő.
Itt az ideje a dolgok legmélyére nézni és feltárni a nők és a férfiak között húzódó, kimondatlan ellentéteket, amely a sérült részek elnyomásából eredeztethető.
A bukások által, az EGYSÉGBŐL kiesettség következményeként, mindegyik fél sérült. De a fél, amelyik jobban sérült, az a férfi princípiumot jeleníti meg.
A szellemi szférákban betöltött szerepe által, ő egy mélyen méltatlan és megalázott helyzetet fejlesztett ki képzeletében a bukások tükrében, és a nőt, - a csábítót okolja ezen részeinek elsötétüléseiért,- s azt magának sem vallja be,- hogy mindebben legfőképpen részt vállalt. S mert a kíváncsiság hajtotta, nem vonhatja ki magát a körforgásból, hiszen eredendően,- együtt hajtották végre e cselekedetet.
Csak egymás elfogadása és szeretete által,- egy másik síkra való emeléssel, ami a FÉNY portálján keresztül történik, oldható fel ez a mélyen és kimondatlanul, még a magatok számára sem nyilvánvaló ellentét.
Ebben a Fénnyel teli időszakban, amelyben nagyon sok lehetőség nyílik a magas fokú gyógyulásra,- eljött az ideje, hogy a MAG-ból,- ezt a mélyen a MAG-ban lévő részt feloldjátok, és útjára engedjétek.
Mindezt hogy tehetitek meg?
Nos adok egy tanácsot kedveseim,- Mélyen nézzetek egymás szemébe, és önmagatokat lássátok meg egymás tükrében.
Amit önmagad tükröződésében látsz,- az vagy te. Azt a hibát tanácsos magadban kijavítanod,- javaslom jól, mélyen merülj el önmagad tükrében, hogy meglásd a hibás, a mélyen sérült részeidet.
Egymás iránti megértéssel, és elfogadással, egy magasabb Isteni síkra emeléssel,- a megélt házastársi vagy párkapcsolatot, - EGYSZINTRE emelhetitek fel.
Arra,- amelyben, az Isteni Szféra segítsége által hatalmas gyógyítási folyamatok játszódnak le bennetek.
Az Ősbizalom visszahívása és kiteljesítése nagyon fontos és elengedhetetlen feladat. Enélkül nem tudtok kiteljesedett életet élni, nem tudtok egységként hatni,- mert különvált és sérült részekkel nem tudjátok valóra váltani magatok Isteni Tervét, vállalását.
Eljött az ideje, hogy a duális lelkek egymásra találjanak, egymás tükrében feloldódjanak, -és minden sértettséget, akaratot, bánatot, fájdalmat, és egymásra mutogatást elengedjenek,- és azokat a fájdalmas megosztottságban lévő mintákat, - amelyek még mélyen a MAG,-ban gyökereznek,- FÉNNYÉ emeljék, és EGYSÉGGÉ formálják.
Most ebben nyújtunk segítséget néktek, ezért kérünk benneteket, - teljesítsétek ki magatokban duális részetek, és azt az Önvalót, aki kezdetektől fogva ott szunnyad bennetek. Azt az Eredendő Minőséget, aki teljességben látja a világot, nem pedig részekre bontva, valamelyik aspektusából szemléli a vele és körülötte történő eseményeket.
Újra idézem,- A nők azok, akiknek kelyhükben a csoda terem.
A férfiak azok, akik ezt a csodát beporozzák és MAG-(j)uk által egy új élet lehetőségét együttesen életre hívják. A nők azok, akik mindezt „lematerizálják”, a FÖLDANYA segítségével életre hívják MAGZATUK.
A TEREMTÉS csodájában, egymásra hatás és utaltság van.
Éppen ezért kérlek bennetek, ha eddig még nem találtátok meg, most fordítsatok több időt és energiát rá, hogy megtaláljátok kiegészítő feletek.
Azt a Lényt, aki együtt rezeg veled az Isteni Minőségben, és itt a földi világ teljességében.
Önmagatokat csak egymás tükrében találhatjátok meg, ezt ne feledjétek el.
A többit már rátok bízom. Az elkövetkezendő időszakban még egyéb javaslatokkal jelentkezek, de most elbúcsúzom, és kérlek bennetek, gondolkozzatok el a hallottakon,- úgy, hogy egy magasabb ampitudóval rendelkezzetek.
Isten akarata és szeretet kísérjen bennetek.
Írta: ÁhimRé


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése