2012. április 26., csütörtök

Esszénus evangéliumból részlet

"Amikor az emberek azt kérdezik tőled, hogy milyen országból való vagy, ne mondd, hogy ebből, vagy abból az országból, mert az igazság, hogy csak egy szegény test az, amelyik ennek a földnek egyik kis sarkában született.
Hanem te, óh, Fény Gyermeke a Közösséghez tartozol, ami körülöleli a mennyeket, és a még azon túliakat is, és a Mennyei Atyától erednek nemcsak apád és nagyapád, hanem minden a földön élő lény magvai.
Bizony mondom, te az Isten gyermeke vagy, és minden ember a testvéred: Nem szabadít meg minden szomorúságtól, és félelemtől az a tudat, hogy Isten a te teremtőd?
Ennek okáért mondom néktek, ne akarjátok felhalmozni a világi dolgokat, vagyont, aranyat és ezüstöt, mert mindezek csak romlást és halált hoznak.
Mert minél nagyobb halom kincset hordtok össze, annál vastagabb lesz sírkamrátok fala. Tárjátok szélesre lelketek ablakait, és szívjátok be a szabad ember friss levegőjét.
Miért törődnétek az öltözéketekkel?
Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: azok nem gürcölnek, fonalat sem fonnak: és mégis, azt mondom néktek, hogy még Salamon sem volt úgy feldíszítve dicsőségében, mint ezek bármelyike. Miért törődnétek a táplálékkal?
Nézzétek Föld Anyátok ajándékait: fáinak érett gyümölcseit, és földjeinek arany gabonáját.
Miért törődnétek házzal, vagy földdel? Az ember nem adhatja el azt, ami nincs a tulajdonában, és nem birtokolhatja egyedül azt, ami már mindenkié.
Ez a széles föld a tiétek, és minden ember a testvéretek.

- A Föld Anya Angyalai sétálnak veletek nappal, és a Mennyei Atya Angyalai vezérelnek titeket éjjel, és bennetek lakozik a Szent Törvény.
- Nem méltó a király gyermekéhez, hogy megkívánjon holmi csecsebecsét a pocsolyában, hanem foglaljátok el helyeteket az ünnepi asztalnál, és töltsétek be örökségeteket tisztességgel. Mert mi Istenben élünk, és tevékenykedünk, és benne van egész lényünk.
Mi az Ő gyermekei vagyunk valóban, és Ő a mi Atyánk."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése