2012. április 20., péntek

Emeljétek HOZZÁM lelketeket
„ Szeretetet hoztam néktek, és ti gyűlölitek egymást.
Azt mondtam, hogy az, aki kardot ránt, kard által fog elveszni, és ti háborút viseltek, és lemészároljátok egymást. Azt tanítottam néktek, hogy éljetek egyszerűen, és ti hatalmas városokat építetek, elhagyván a természetet, eltávolodván a friss levegőtől, a Naptól, a víztől, és természet összes erőitől.
A tengerparton, és a tavak mellett, vagy a hegyeken tanítottalak benneteket, és ti hatalmas kőtemplomokat építettetek az Istentisztelethez.”
       „Gyógyítottam a betegeket, és megmutattam nektek az egészség útját, hogy soha ne lássatok betegséget, és most mindnyájan betegek vagytok. Soha nem volt annyi betegség, és soha nem volt annyi beteg mint most. Tanítottam néktek egyszerű, vagyon nélküli természetes életet, azt tanítottam, hogy ne törődjetek a holnappal, és ti pénzt és vagyon gyűjtötök, birtokot birtok után, és kizsákmányoljátok egymást.
Tanítottam néktek a harmónia, és a harmonikus élet valódi törvényeit, és ti ennek pont az ellenkezőjét teszitek.
Összegyűltök a hatalmas kőtemplomokban, imádkoztok Hozzám, és azt kéritek, hogy segítsek, és mentselek meg benneteket: nem emlékeztek: amikor azt tanítottam, hogy a megváltás azé, aki ismeri és követi a Törvényt?
Hogyan képzelitek, hogy én mentselek meg benneteket, amikor még saját magatokkal sem törődtök?

Ilyenek lennének Jézus szavai, ha köztünk volna napjainkban……
Részlet az Esszénus Jézus könyből2012. április 20.

Ha most köztetek járnék, mindenkinek a kezébe adnám a saját lelkiismerete tükrét, és teszem ezt nemsokára mikor újra eljövök közétek.
Az idő nem messze van, ezért kérlek benneteket mossátok lelketek patyolat tisztává, hogy mikor eljön a Lélek utolsó megtérésének időszaka, ne kelljen saját hiányosságaitokkal, mélyen elnyomott félelem részeitekkel találkoznotok.
Lejegyezte belső Hang útján: ÁhimRé

Kedves Olvasók!
Most pedig régebbi üzeneteimből elevenítek fel, mert sokaknak még az újdonság erejével hat.
Mindenkinek további áldásos, Fénnyel teli napot kívánok!
Szeretettel: ÁhimRé
Jézus üzenete: Újra eljövök közétek!

  


Emeljétek Hozzám lelketeket!


Isteni Irgalmam által lehetőséget adtam a MEGTÉRÉSRE.
 
Az idők nehézségét lelketek könnyebbsége által tudjátok emberi méltósággal megélni. Hiszen ISTEN benned munkálva óriási erőt ad ahhoz, hogy a környezetedben és saját házad táján olyan dolgokat vigyél véghez, melyet egyébként ISTEN munkálkodása nélkül képtelen lettél volna végrehajtani.  
ENGEM hívjatok és ÉN feloldozom a lelketek. Lelketek fényessége Önmagatokat tükrözi vissza a világba. 
Áldásom adom rátok, Jézus.
 
Ámen.


JÉZUS,- ÉN szólok hozzád a Fény, a megszentelt Szeretet. 
Ez az üzenet mindenkinek szól!
AZ IDŐ ELJÖTT A MEGTÉRÉSRE!
Egy olyan időszakba léptetek, amikor már lelketek felemelése érdekében, minden tőletek telhetőt meg kell tennetek!
A Fény és a sötétség harcából, csak a Fény kerülhet ki győztesen!
Éppen ezért mindent kövessetek el, hogy lelketeket felemeljétek Hozzám!
MEGTÉRÉSRE SZÓLÍTALAK BENNETEK!
Ámen.

Megtérés:
A teljes hit megszületése, kifejlődése az emberben.
Isten a mi szerető és megbocsátó Atyánk, aki vétkeinkért nem vett el magától, hanem lehetőséget ad ismételten a megtérésünkre, visszatérésünkre Hozzá.
(Erre legjobb példa a tékozló fiú esete, példázata. Lk,11-30)


Jézus: Megtérésre szólítalak benneteket!


- A Megtérés egy fogalom, egy út, amelyben lelkedet Hozzám emeled.

- Itt és most már más Törvények uralkodnak és más Rendek hatnak!
A fő cél az összeszedettség és egy olyan tudatosodási folyamat, amelyben lelketeket Felém emelitek és Rajtam keresztül tértek meg a Mennyei Atyához!
A megtérésre életetekben, több szakaszban lehetőség van. 
Ilyenkor (amikor ebbe a szakaszba léptél), tudatod elér egy olyan fokozatba, amikor megnyílik a magasabb világok felé. 
Ilyenkor ha készen állsz és a szívedet is megnyitod, - ELJUTSZ A MEGTÉRÉS ÁLLAPOTÁBA!
Ebben az állapotban sok mindent felismersz, sok mindent másképpen látsz, - nagyobb tudatossági szinttel rendelkezel. 
Ez ad erőt a tovább lépéshez, és az utad teljes isteni beteljesítéséhez.
Az utad innentől fogva már nem egyedül járod.
Mivel életedet, létedet, Isten kezébe helyezted, megnyilvánultál benne, ahogy Ő tebenned.
Innentől fogva már kialakul egy olyan bizalom, egy biztonsági érzés (amely ugyan megrendíthető, gyengíthető) de életed, mindennapjaidban egy olyan erőforrásként szerepel, - AMELY TÚLSEGÍT A LEGNAGYOBB ÉS LEGMAGASABB AKADÁLYOK LEKÜZDÉSÉBEN IS!
A MEGTÉRÉSRE MINDIG SZÜKSÉG VAN!
MOST NAGYOBB SZÜKSÉG VAN RÁ, MINT VALAHA!
Az emberiség most egy olyan utat jár be, amelyben eldől, hogy öncélú, önhatalmúvá válik, vagy Istennek adja át a Teremtést, az irányítást, és Vele együtt társteremtőként működik tovább!
Istenbe vetett hit és bizalom által, életedben nagyobb magasságokat tudsz bejárni, igaz a mélységek is mélyebbek lesznek.
Sokszor érsz el egy olyan állapotba, amikor lelked felmérhetetlen kétségeivel, fájdalmaival szembesülsz. 
Ezt az utat mindig nehézségként élitek meg, és ez így van. 
A lélek egy szenvedési, tisztulási folyamaton megy keresztül, amelyben, saját emberi korlátaival találkozik. 
Megtapasztalja emberi létét, - ebből kifolyólag megéli azt a tapasztalást, hogy ő Isten nélkül, Isten segítsége nélkül, - NEM JUTHAT EL ABBA AZ ÁLLAPOTBA, AMELYBEN EMBERKÉNT, ISTENIEN HAT!
Lehet, hogy most bonyolultnak, értelmezhetetlennek tűnnek sokatok számára ezek a szavak és gondolatok. De most ebben a Világban és Rendben, az emberiség megérett rá, hogy emberi testben, isteniként, Istennel összefogva és együttműködve teremtse meg a saját maga valóságát. 
Egy olyan rendszert és társadalmat, amelyre az Aranykori állapot lesz jellemző!
Ez az Aranykori állapot, egy újfajta rendszert helyez előtérbe, amelynek fontosságát az Istenbe vetett hit és bizalom adja!
Most csak arra kérlek benneteket, nézzetek saját lelketek mélyére és hozzátok meg azt a döntést, amely választásul szolgál:
- Kit szolgálsz?
- A magad ura leszel, öncélú érdekeket mozgatsz meg, - vagy képes vagy már egy összefogottabb, magasabb szemléletet is magad elé állítani és részt venni ennek a megvalósításában?

- Szembesülsz lelked mélységeivel, korlátaival, amit fénnyé tudsz váltani.
Áldásom adom reátok, amit a kegyelem szentel meg!
Ámen.  
- Sokan félreértelmezitek a megtérés fogalmát, és teljesen más színezetet adtok neki, mint magában rejt! 

A megtérés nem egyszeri dolog!
A megtérés az, amikor egy viszonyt, kapcsolatot alakítottál ki Istennel, amikor Ő rajtad keresztül munkál.
Amikor átadod magad az Ő akaratának, és rajtad keresztül teljesedik be az Ige.
Egyszeri, alkalmankénti megtérések is vannak! 
Általában az emberek ilyenkor bizonyos felismerésre tesznek szert, de ez soha nem hosszú életű.
Ilyenkor nem vonod be Istent a hétköznapjaidba, mindennapi pillanataidba, hanem az Ő vezetése nélkül kívánsz cselekedni.
Nagyon nehéz ezt elmagyarázni, főleg annak, aki még nem élte át ezt a csodát.
Más ember az, aki Engem tükröz vissza és istenien Bennem él, mint az, aki csak beszél Rólam, és hitében azt tartja, hogy lelkét Hozzám emelte.
Különbözőek vagytok, különböző törvényeket alkottok, és törvényszerűséggel hattok.
A cél, egy olyan szemlélet létrehozása: - amelyben nem Istentől függetlenül, hanem Vele együtt, társteremtőként alakítjátok az életeteket, és úgy veszítek kezetekbe saját sorsotok irányítását!
A megtérés kapcsán nem kell demagóg és egyházi fogalmakra szorítkozni!
Nem az a cél ebben a folyamatban, hogy Isten vegye át a hatalmat feletettek. Hanem az, hogy a ti jóváhagyásotokkal, beleegyezésetekkel, együtt működésetekkel (mivel Őt magadba engeded, és így rajtad keresztül tud hatni), érjétek el azt a célt, amelyben létrejöhet egy olyan tudatosság, - ahol nincs alá, és fölé rendeltetett viszony, - hanem EGYÜTTHATÁS működik.
Ámen.
Belső Hang útján lejegyezte: ÁhimRé


Isteni Irgalmasság Imájahttp://www.gloria.tv/?media=3933


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése