2020. szeptember 14., hétfő

Anyahita üzenete

 Áldott Magyar Nemzet!

Térj vissza Őseid hitéhez, ahhoz a szent és sérthetetlen erényhez, amit a régmúltból reátok hagyományoztak Tudóitok.
Az ÉN hitem az ANYA HITE, él és még mindig létezik.
Ennek okán, ha ezt az Egységes rendet elismeritek, Nagyboldogasszony által egy olyan rendkívüli elhívásban lesz részetek, mely helyreállítja azokat a torzulásokat, amelyeket a keresztény egyház reátok erőltetett.
Bizonyos dekrétumok hűen tükrözik azokat a túlkapásokat, melyekhez magyari népemnek semmi köze sincs, sőt az évszázadok inkább megnyomorították a hit által, hogy ne olyan életet éljen, ami a sejtjeiben kódoltan gyökeredzik.
Az ANYA-HITE minden magyar lélekben benne él, kivétel nélkül.
Sejtszinten lett ez belétek kódolva, így mást nem kell tennetek, mint magatokba elmerülve emlékeznetek.
Emlékezzetek: az Ősi Hon dicsősége által egy olyan rend várományosai vagytok, mely vezető szerepet tölt be a körülötte élő népek közt.
Közhelynek tartják sokan, de tudnotok kell, egy nemzetet a hite határoz meg.
Hol álltok Ti ebben?
Miben hisztek?
Ki a Ti Istenetek?
Mily imára nyílik szátok, kit dicsőítetek?
Tudjátok-e, hogy van Nektek egy ősi, egy elfeledett, de minden nép közül egyedül Benneteket oltalmazó Égi Anyátok?
Ősi sorban tudták ki Ő.
Ti tudjátok-e ki Ő?
Ki az az ANYA, aki a hite által mindezidáig fenntartotta a Nemzetet?
Tudjátok-e mily cselekedetekre képes Ő, ha visszatértek és visszaállítjátok azt az egységes rendet, amit Őseitek hagyományoztak reátok?
Nos, kedveseim, a válasz a szívetekben rejlik.
Minden egyes magyar lélek szívében ott a válasz a kérdésre.
A sejtjeitekben kódolva létezem.
Bennetek élek és megsegítelek.
Áldott népem, magyari nemzetem, ébredj!
Ébredj a szóra, a hívó szóra, mely igazságot teremt.
A gazságot eltörli. Egy Új Ország felépítésének lehetőségét adja meg számotokra.
ANYÁTOK HITE belétek lett kódolva.
Hallatsszon a Hangom messzire, és értsétek és halljátok: Ti az ÉN véreim vagytok.
Anyátok soha sem akarta, hogy ily sorsba, szolgasorsba kerüljetek.
Mindenből a van kiút, csak ébredjetek és térjetek vissza az Ősi egységes Hitetekhez, és ennek megerősödése által alkothattok egy olyan Nemzetet, amely példamutatóvá válik a világ számára.
Áldott ébredést magyarok!
Szemetek előtt mindig csak a cél lebegjen!
Többre vagytok hivatottak, mint amit most elhisztek magatokról.
ANYA hitemmel átölellek bennetek, áldást hozok életetekbe!

Belső Hang által lejegyezte. Lendvay Katalin

2017. Földasszony hava. 12. napján.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése