2017. augusztus 21., hétfő

Ébredj magyar, vedd vissza magadhoz Őseid hitét!


Oly régóta szólok hozzátok, de nem halljátok meg a hangom.
Feledésbe kerülnek igaz tanításaim, egy mítoszként élek a szívetekben, pedig ÉN igenis jelen vagyok, létezem. Ott vagyok a mindennapjaitokban, az élet áramlásában. Látom, hogy szenvedtek magyari népem. Látom sorsotok nehézre fordulását. Hiába nyújtom kezem felétek, tekintetek más irányba réved. Oly régóta hallatom hangom,- Ébredj magyar, vedd vissza magadhoz Őseid hitét! Merj kiállni azzal a bátorsággal, ahogy Ők tették!
Ne álmodozz, ne képzelődj, ne reménykedj,- cselekedj!
Írd át a törvényt, amely a hazugságot teremti, ami a magyari népet a szakadék szélére sodorta!
Cselekedj! Mire vársz?
Jön újabb, fényesebb nap?
Isten Szent Ege alatt minden nap fénylőn tündököl, te döntöd el fényesíted, avagy elsötétíted azt!
Magyar, ébredj magyar! Az idő már itt van és volt egykoron, s te mégis vársz.
Mire vársz? Miért nem cselekszel?
Miért hagyod, hogy Őseid otthonát ártó kéz illesse?
Miért hagyod, hogy hontalan, s megnyomorított légy?
Hogy elvegyék a házadat, otthonodat, becsületed sárba tiporják.
Mitől félsz? Miért nem mersz elindulni, nagyot gondolni, felvértezni magad Őseid erejével?
Szomorú vagyok. Ha ez így folytatódik, nem lesz népem kihez szóljak.
Vérem, vérem, magyari népem Anyahitaként szólok hozzátok.
Sokan nem tudjátok ki vagyok, s ha meghalljátok nevem, legyintetek,- mondjátok,- badarság,- ősi történet.
A történetek, a mítoszok igazságot rejtenek magukban, ősi igazságot,- tanulnotok belőlük kellene.
Népem, népem, merj cselekedni!
Merd felemelni a fejed, visszatérni Őseid hitéhez, és merj kiállni érte!
Magyar magyart gyilkol, még ha ezt nem is a szó szoros értelmében értem, de nem sokban különbözik tőle, - mert elveszi az életerejét, megnyomorítja a lelkét, ellehetetleníti létét, földönfutóvá teszi.
Csodálkoztok, hogy beteggé vált a Nemzet?
Az ember lelke ha nincs biztonságban, egy idő után meghasonul magával, önmagát őrli fel.
A magyar nép mindig híres volt az igazságérzetéről.
Hová lett ez most belőletek?
Nem elég, hogy veszni hagyjátok az ősi földet, otthonaitokat,- lelketek is meghasonul, behódol az Ármánynak?
Magyar, magyar, ébredj magyar!
Jő új kikelet, s te vedd válladra az igazság zászlaját!
Vedd magadhoz az Igazság Kardját, mely beszédedben nyilvánuljon meg!
Állj ki magadért, a családodért, a barátodért, Nemzettársadért, s nem utolsó sorban ősi hittel telve Nemzetedért!
Ne várd azt, hogy más megcselekszi helyetted, te légy a cselekvő!
Kis közösségekben kell először letisztult értékrendet alkotnotok, így terjeszkedhettek tovább, de csakis összefogással, nem a másik megítélésével léphettek előre.
Oldjátok fel az ellentéteket, egymás szemébe nézzetek, s lássátok benne a tenni akarást, a változtatás szándékát, semmi másra ne terjedjen ki a figyelmetek, ez legyen az összekötő erőtök!
Sok ima hangzott el a nép szájából, s egyik sem maradt megválaszolatlan, de tenni magatokért kell.
Ne hagyjátok elveszni az Országot, ne hagyjátok, hogy földönfutóvá váljatok!
Vértezzétek fel magatokat Őseitek szent erejével, merjétek győzelemre vinni az Igazság eszményét!
Nők s Férfiak,- ti egymást egészítsétek ki.
A magyar nő megtartó ereje által mindig hegyeket mozgatott.
Lányok, Asszonyok ébredjetek fel az álomból, merjétek felvállalni magatokat! Ébresszétek Nőtársaitokat, akik még mindig egy hamis eszmében remélnek, megfertőzik hazugságaik által a családok lelkét, s szent erejét semmisé teszik!
A magyarnak mindig volt tartása, nem hasonult meg.
Tisztán átlátta az értékeket, s tudta mikor csapják be.
Hová lett ez a képességetek?
Hová lett a tartásotok, meddig tűritek mindezt?
Családok mennek tönkre, barátságok hullanak szét, emberek vállnak hajléktalanná, meggyötörté. Embertelen körülmények közt laknak, betegen, a sárban fetrengve tengetik mindennapjaikat. És ti tűrtök, még mindig tűrtök.
Népem, népem, magyari népem, állj meg egy pillanatra, vonulj magányodba és lásd mivé lett az életed.
Gondold át mélyen mit képviselsz, milyen értékrendet hordozol a szívedben.
Gondold végig életed, lásd magad életed első pillanatától fogva, mit valósítottál meg azokból a célokból, melyeket kitűztél magad elé.
Tarts önvizsgálatot, oldozd fel magad Isten kegyelmével vétkeid alól.
Az utolsó pillanatban vagytok, hogy visszatérjetek Őseitek hitéhez, Égi Anyátok/Atyátok szentségéhez.
Szíveteket nyissátok ki az igaz szóra, és egységet alkotva hozzatok új rendeletet. Ez a rendelet csakis az igazságra épüljön, és első helyre helyezze a nép, az Ország értékét!
Kint lévő kincseteket vegyétek vissza, határaitokat érvényesítsétek!
Az igaz szó ne a porba hulljon, hanem dekrétumokba foglaltasson!
Ennyit kívántam mondani néktek.
Fényem átragyog a sötétségen, ki hív, számára utat mutatok.
Áldás reád magyar népem!
Anyahitaként jelen vagyok!
Belső Hang által legyezte: Feketéné Lendvay Katalin


Halász József Kedves Katika!Talán fél év után ma beszéltem .........val..Sok minden felfokozódik napokon belül. 
Lejegyzésedből négy gondolatot emelek ki:

Írd át a törvényt, amely a hazugságot teremti, ami a magyari népet a szakadék szélére sodorta!

Kis közösségekben kell először letisztult értékrendet alkotnotok, így terjeszkedhettek tovább, de csakis összefogással, nem a másik megítélésével léphettek előre.

Vértezzétek fel magatokat Őseitek szent erejével, merjétek győzelemre vinni az Igazság eszményét!

Az igaz szó ne a porba hulljon, hanem dekrétumokba foglaltasson!

Válasz
3
22 órája
Kezelés
Lendvay Katalin Halász József Kedves Józsi Bátyám! Tökéletesen egyetértek Veled! Mind a négy gondolatnak igencsak hangsúlyos a mondandója. A második gondolatot úgy látom ebben az időszakban mindenhol terjeszteni kellene, főleg azok közt a csoportok közt, aki egy célér...Bővebben

Válasz
1
7 órája
Kezelés
Halász József Kedves Katika!
A Benned belső hangként közvetített gondolatok egy holtponton lendítettek át. Az egy dolog, hogy az Iránymutatást közvetíthettem, egy zárt logikai rendszerré állítottam össze és mindezt leírtam 15 könyvben, több mint 3000 oldalon. Ez így
 nagyon kevés, ha mindezt nem tudom eljuttatni a Szent Korona Tagjaihoz. Az általad lejegyzettek olyan módszert adtak a kezembe, amivel a rendszer és a közlés közötti gátat le tudom dönteni.
Már ma elkezdem a munkát (remélem, rövidesen be is fejezem), ami követi azt a sormintát, amit számomra az általad közelített gondolatok előírnak.
Áldás!
Kezelés
Halász József Ezzel a gondolattal kezdem el a "testre szabott" bemutatást videon:
Boldogasszony Anyánk segített


Nagyboldogasszony napján kifejeztük arra vonatkozó akaratunkat, hogy a Teremtő és az Ember közötti Szövetséget (amelyet az elmúlt ezer évben megszegtünk) visszaállítjuk. 

„… ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám.” – mondta Jézus. (Mt 18:19)
Nagyboldogasszony napján a Szent Korona tizenkét tagja értett egyet abban, hogy a Szövetséget vissza kell állítani.
Boldogasszony Anyánk néhány nap múlva oltalmazó segítségét adta Lendvay Katika közvetítésével, hogy megadassék nekünk mindaz, amit kértük, vagyis lehetővé váljon a Teremtő és az Ember közötti Szövetség visszaállítása.

A segítség négy feladat megadásával kijelölte azt az utat, amit követnünk kell:

1. Írd át a törvényt, amely a hazugságot teremti, ami a magyari népet a szakadék szélére sodorta!

2. Kis közösségekben kell először letisztult értékrendet alkotnotok, így terjeszkedhettek tovább, de csakis összefogással, nem a másik megítélésével léphettek előre. 

3. Vértezzétek fel magatokat Őseitek szent erejével, merjétek győzelemre vinni az Igazság eszményét!

4. Az igaz szó ne a porba hulljon, hanem dekrétumokba foglaltasson!

Ezek közül az Isteni Iránymutatás közvetítésével három már megvalósult:

1. A törvényeket átírtuk az Isteni Iránymutatás alapján. 
(Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf)

3. Eredetünk és atyai eleink szabadság-értelmezésének feltárásával alkalmassá váltunk arra, hogy táltos László fejedelmünk fohászát idézve méltóak legyünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmére a Szövetség visszaállításához.

4. A törvények alapját jelentő, örök és változtathatatlan Isteni Iránymutatást mindenki szeme előtt lévő határozattá (dekrétummá) tettük:

Magyarország Szent Korona eszme szerinti
Szabadság Alkotmánya

1. §

(1) Magyarország örökké szabad.

2. §

(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

(2) A Szent Korona tagja: 
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint 
b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek

3. §

(1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. 

(2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.

4. §

(1) Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

5. §

(1) Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

(2) A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:
a./ az állam szabadságának,
b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának, 
c./ a birtoklás szabályának,
d./ a vendégjog szabályainak,
e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok 
megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.
________________________________

A 2. feladat (Kis közösségekben kell először letisztult értékrendet alkotnotok, így terjeszkedhettek tovább, de csakis összefogással, nem a másik megítélésével léphettek előre.) végrehajtása egy olyan előkészítő ismertetéssel kezdődik, amely a legszentebb emberi közösségtől, a családtól indulva bemutatja a Szent Korona Testének két része, az anyaföld és az ember szerves egységben élésének lehetőségeit. 
Mindezt olyan módon kell elvégezni, hogy a Szent Korona minden Tagja megismerje a rá vonatkozó, „testre szabott” feladatot.

Kelt Szegeden, 2017. Új Kenyér havának 21. napján
Halász József
az Isteni Iránymutatás közvetítője

A második gondolatot ajánlanám minden olyan kedves, a magyarságért egy útonjáró társam figyelmébe aki nem a cél elérésére összpontosít, hanem arra, hogy a társát megítéli, kibeszéli, trágár szavakkal illeti, annak ellenére, hogy az életéből csak egy szeletet ismer. MI, akik szívünkből egy célért és akaratért küzdünk, úgy gondolom ezt nem engedhetjük meg magunknak! Pontosan nekünk kellene példát mutatnunk ébredező, feladatukba beálló társainknak!
Az elmúlt időszakban úgyanúgy mint a többi útonjáró társam én is meglettem ítélve.
Ebben semmi újdonság nincs.
Nem neheztelek érte senkire. A Teremtő és Boldogasszonyunk áldását kérem rájuk, az alábbi gondolatok megszívlelését.
És ezt minden egy útonjáró társam védelmében teszem, akit a "kedves jóindulatú" társaik ártó szóval illetek. Áldás!
Feketéné Lendvay Katalin
‎""Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és járd végig az utamat.
Járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, éld át a fájdalmaimat, az örömömet. ...Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem és botladozz meg minden kövön, amelyen én megbotlottam. ...
S mindegyik botlás után állj fel és menj tovább, úgy ahogy én tettem. Csakis ezután ítélkezhetsz rólam, felettem. Akkor mondhatod, hogy ismersz!... ""
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése