2016. február 11., csütörtök

Gyémántfény a morfogenetikus mezőben…

(Jézus közvetítés)
„Szeretett Fénytestvéreim! Azért szólok most Hozzátok, hogy felhívjam a figyelmeteket, és láthassátok azon gyönyörű lélek – alkímiai folyamatokat, melyek éppen történnek a Gaia körüli fénytérben, és a saját fényteretekben, az aurátokban.
Már hónapok óta megnyílt a tér Gaia körül a gyémántfény energiájára. A gyémántfény egy rendkívül magas frekvencia tartomány, a 8-as dimenziókból, ahonnan a teljes és tökéletes feltétel nélküli szeretet, elfogadás, ítélet mentesség és befolyás mentesség áramlik. A gyémántfényben teljes és tökéletes egyensúlyban van minden szín, minden fénysugár és színsugár, így feloldódva egymásban, egy teljes és tökéletes tisztaságú energiahullámot közvetítenek, az áttetsző és törhetetlen erősségű gyém&aa cute;ntfényt. Minden szín egyenrangú és egyformán fontos a gyémántfény létezésében, egyik színsugár (fénysugár) sem rendelődik alá vagy fölé a másiknak. Teljes és tökéletes harmónia és együttműködés van jelen, ebben létezhet a tiszta gyémántfény.
Minél erősebb és intenzívebb a fény, annál mélyebbre ér el a lélek kútjában. Megvilágítja és bevilágítja azon mélységeket is, melyek eddig ismeretlenek voltak. A lélekmunka spirál – folyamatban történik, a Mindenség egyik áramlása, és talán az egyik legfőbb áramlása a spirál alak. Spirál keletkezik, ahogy görbül és így megtekeredik a tér és az idő. Spirálhálóra fűződnek fel a tapasztalások.
Különleges év a mostani, mert a 9-es (2+0+1+6) energiában egy ciklus, egy spirál folyamat lezárul, hogy egy újabb kezdődhessen. 2012-ben vártátok a dimenzióváltást, ám a dimenzióváltás egy folyamat, a léleknek az alkímiai folyamata, és nem egy történelmi esemény. A dimenzióváltás először egyéni szinteken, a szívekben történik meg, és a lámpások, ahogy újra kifénylenek, úgy világítják meg a teret, Gaia terét.
2012 (2+0+1+2) ötös év, az ötös egy szakrális szám, a fény az alagút végén, visszakapcsolódás a fényforrásához. Ezután következett a 6-os (2013), ami egy nehéz évnek tűnhetett, mert nagyon sok árnyék oldódott fel az asztrális síkról. Az asztrálsík tulajdonképpen a 4. dimenzió, az idő zónája, az a zóna, tartomány, ahol az előző életek lenyomatai (szellemtestek, lélektestek, vagy van, aki fájdalomtestnek hívja) lebegnek. Ezek feloldása szükséges az 5. dimenzióba való átlépéshez. És még mindig a szívben történő folyamatokról beszélünk, nem külsÅ ‘ koordinátákról. A szív minőségeinek alkímiájáról szól eme folyamat, nevezetesen a szeretet megbocsátó alkímiai erejéről. A szív megbocsátása az, ami alkímiát generál. Majd a 7-es év (2014), egyre tisztábban mutatta az utat a szeretetfény felé, így egyre több szív kezdett visszakapcsolódni eredet lélekszándékához, az eredet lélek-maghoz. Na persze, ez kétségkívül nagy változásokat jelent. A 8-as év (2015) sok-sok élethelyzetet felborított, tudniillik elindult a kiegyenlítődés éve, az Isteni igazságszolgáltatás, azaz „ahogy fent, úgy lent”. Az illúzió hamisságai omladozni kezdtek, és ez sem egyik nap ról a másikra. Fontos látni, hogy a lélek egy-egy transzformációs folyamatban akár több száz évet is gyógyíthat, akár ezer évek óta hurcolt keresztek oldódhatnak fel. Szükséges a lélek regenerálódási folyamatival türelmesnek és alázatosnak lenni. Ahogy a test is regenerálódik egy-egy sérülés, vagy baleset után, úgy a léleknek is szükséges a regenerálódási idő, mert az a gyógyulás, az emelkedés fontos és elhagyhatatlan része.
Így jutunk el a 9-es évhez, a most pillanatába, ahol Atlantisz óta hurcolt keresztek oldódnak fel, vagy ha úgy tetszik: „sok lélek lejön a keresztjéről”. Amikor a lélek lekerül a keresztjéről, következik a feltámadás, a felemelkedés, amely a lélekútjának azon szakasza, állomása, amikor a lélek kiemelkedik a karmikus ciklusából. Túllát az idő, a 4-es dimenzió illúzióján (Maya fátyol), ismét szív-tiszta minőségben van jelen. Nincs már megragadva az anyag minőségeiben (érzelmek és gondolatok). Azért (is) csodálatos eme jelen időtér, mert a testben történhet meg a szív dimenzióváltása. A 3. dimenzió és az 5. dimenzió is (a köztük lévő változás, vagy különbség) egy életminőség, annak a minősége, hogy hogyan gondolkodik és érez az egyén, önmaga és társai, a világ felé. A szeretet-sérülések feloldhatóak, meggyógyíthatóak. Így megtisztul, megvilágosodik a szív, töltődik fénnyel és szeretettel, ami megbocsátást hoz el: „bocsáss meg nekik…” – a szív megbocsátása…
A gyémántfény segíti azon szívsebek, szeretetsebek gyógyítását, megbocsátását, melyekről eddig szóltam, és elvisz a gyökér okig, a legmélyebb zónáig, addig a sérülésig, mely miatt egyáltalán megsüllyedt a rezgés.
Így válik a gyémántfény alkímiája „Csillagfény-tér gyógyítássá”…
Az 5. dimenzióban létezni, annak minősége, hogy milyen minőségben éli meg a szív „az itt és a mostban” a pillanatokat. Az élet pillanatiban mennyi szeretet és fény van, függetlenül attól, hogy mások hogyan viselkednek. Senkit sem jogosít fel a másiknak a „szabályszegése” arra, hogy akkor ő is szabályt szegjen. Ám ez is szabad választás joga, és van következménye. És itt és most a szeretet és fény aranyközépútjáról szólok. Amikor sem alá, sem fölé nem rendelődik a lélek a másiknak, és nem nézi le egyik a másikat. Az 5. dimenziós életminőség mellérendeltségben van jelen, a másik lélek szabad választásainak tiszteletében. Minden lélek önmaga dönt, hogy milyen helyzetben hogyan viselkedik, mit mond, és mit gondol. Saját önön választása.
Azért mert valaki nem a szeretet útján jár, attól bárki más járhat azon, az a szív szabad választása, hogy az adott szituációkat hogyan éli meg. Nem az a lényeg, hogy mi történik, hanem hogy hogyan éli meg a szív; a szeretet és a fény útján, vagy a fájdalom, a félelem, a harag, a keserűség, a csalódás tartományaiban. Bizony ez kihívás, és nap mint nap gyakorolható, fejleszthető, csiszolható, mint a gyémánt…
Törekedni a jóra… a szívet ragyogó fényű gyémánttá csiszolni…
„Gyakorlat teszi a mestert…”
Amikor azt hiszed, függsz valamitől, vagy valakitől, vagy úgy érzed kötés van rajtad, vizsgáld meg, kérlek, saját szívedet, hogy Te hogyan érzel a másik felől, és mit gondolsz róla. A lélek saját gondolatai, és saját érzelmei a saját kötései. Minden lélek önmagát köti valamihez, vagy valakihez. Ez egy nagyon fontos felismerés lehet, és nagyon sokat segíthet az elengedési folyamatokban. Sokszor látom, hogy aki azt hiszi, hogy őrá mágiákat és kötéseket raktak, ő maga fél, haragszik, dühös, ítélkezik adott személyek és helyzetek felett. A belőle kiinduló energiák kötik őt. Ennek felismerése hozhatná el ama felelősségtudatot, mely felemel az ítélkezés menetesség zónájába.
Az ítélet és befolyásolás (manipuláció) mentesség kulcsfontosságú, maga a kulcs a Krisztusi Szeretet és Fény tartományaiba…
Ahogy a gyémántfényben egyensúly és harmónia, mellérendelt fontosság és együttműködés van jelen a szín(fény)sugarak között, úgy segíti és támogatja a gyémántfény a szív eme Krisztusi állapotát…
Szeretlek, hiszek Benned…”
Diktálta: Jézus Fénymester


Közvetítette: Kristályfény33Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése