2015. augusztus 11., kedd

Augusztusi csillagsuttogás 2015 - Merj álmodni!

Az álmokhoz bátorság kell, mert létezésük annyira éteri és képlékeny, hogy csak a csillagfény vigyázhat e törékeny szellemi kivetülésre. A legszebb álmok ezért mindig csillagfényből készülnek, melyet a szívem ragaszt az ég mennyezetére életutam testvércsillagának.

.....................
Júliusban az élet igazi ízébe nyertünk kóstolót. Jó forrón, ahogy az nyáron lenni szokott. Engedélyt kaptunk egy kóstolóra, kaptunk egy szeletkét a tiltott gyümölcsből, hogy láthassuk, nagyjából milyen érzés lenne minden pillanatban az élet isteni ízét élni. Hát nem lenne rossz… Minden nap ünneppé válna, az élet ebben az állapotban nem hiábavaló, hanem szép és méltóságteljes. Képzeld el, ha nemcsak kóstolnánk, hanem minden egyes nap éreznénk ezt az ízt! Életünk teljesen átalakulna, még a hétköznapi megélések is megkapnák azt az egyedi  és megismételhetetlen csodát, amivel a Teremtő amúgy kezdettől fogva felruházott minden pillanatot odafönt a csillagokban. És mindezt azért, mert volt mersze nagyot álmodni, mikor művébe belekezdett.

A Rák idejében az otthonunkban, családi kapcsolatainkat illetően következhettek be kisebb-nagyobb változások, még ha látszólag teljesen más témában éltünk át eseményeket, figyeljük meg, hogy a legmélyén a családunk valamely területén bontakozott ki az üzenet. És igencsak megmozgatta az érzelmeket is. Itt az Oroszlánban már sokkal inkább önmagunk ragyogtatása, kiteljesítése a cél. Az Énünk jól láthatóan árasztani akarja magából a fényt, ami nem megy kisemberként, nagy emberré kell válni, nagyra kell növelni fényünk sugarát, ami úgy lehetséges, hogy merünk nagyot álmodni.  Hiszen a kisemberből mindig úgy lesz nagy, hogy mer nagyot álmodni!

Július 31-én egy telihold rajzolódott ki a Vízöntőben. Az érzelmek augusztusba lépvén is kavarognak a levegőben, leginkább olyan arcát mutatva, mint mikor valamibe nagyon beleéljük magunkat, főleg alkotásaink örömébe, mivel az Oroszlán-Vízöntő a kreativitás tengelye. Ez adja meg az érzelmi kiteljesedést.

A retrográd (hátráló) Vénusz már újból az Oroszlánban látható rögtön augusztus 1-jén, miután júliusban megfordult, hogy a Szűz jegyét épphogy érintve visszaforduljon elrendezni valamit, ezzel méltó helyre kerülhessenek szerelmi ügyeink a feltétlen szeretet vezérelvével. A Regulus csillagnál (Oroszlán szíve) fordult vissza, a Vénusz most királyi minőségeket vitt magával, hogy egy olyan minőséget teremtsen kapcsolataink érzelmi kavalkádjában, amely a másik embert élni hagyja azért, hogy mi magunk is éljünk, örömet leljünk a másik boldogságában. Akkor szeretünk valakit igazán, ha boldoggá tesz a boldogsága. Érezzük, ugye, hogy itt szó sincs semmiféle birtoklási vágyról, a retrográd mozgás égi üzenet, ez egy földöntúli jelenség megélésének ritka alkalmát tartogatja számunkra.

A kozmikus irányban haladó Vénusz ekkor másodszorra áll együtt a Jupiterrel, szorosan majd 4-én olvadnak össze. Úgy, mint júliusban, a Jupiter most is vezérelvnek tekinthető, bőséges égi ajándékként élhetjük meg a vénuszi minőségeket. A Teremtő most biztos nem fogja sajnálni senkitől a szerencsés fordulatokat az érintett életterületen, legalábbis azoktól a lelkektől biztosan nem, akik bölcsen fogadják ajándékait.
A Szaturnusz viszont továbbra is komoly fényszöggel szól bele a két bolygó égi táncába. Egy teremtő fényszöggel az üzenet még komolyabbá válik, hiába nehezebb olykor, mégis, ez segít hozzá, hogy a fizikai valóságban is konkrét előrelépést tapasztaljunk. Mivel a Szaturnusz egész augusztusban a Mérleg jövőnket egyensúlyozó csillagainál gyűjti a földi tapasztalatokat, tehát a jövő megteremtése zajlik szellemi szinten. A Skorpióban végnapjait élő Szati utolsó kívánsága egy mindent átminősítő változás megtapasztalása. Hátráló mozgása után e napokban fordul földi irányba, ezzel vége a fogcsikorgatással vegyített átgondolásnak vagy egy megerősítésnek a jövőben esedékes változásokat illetően. A befejezés érzelmi minőségét tapasztalhattuk nagyobb volumenű eseményekben, és úgy éreztük, hogy ennek már ideje volt, mert már teher lenne tovább cipelni. A tapasztalás folyatódik irányváltása után is, lesznek itt még nagyobb események, mert augusztusban is sok bolygó hátrál még az ég színpadán.

Egy Mars-Szaturnusz emelő fényszög is részt vesz a hónap eleji eseményekben, ami ugyancsak egy olyan erőkoncentrációt eredményez, ami hozzásegít a könnyebb lezáráshoz, a múltból hozott kötelékek elengedéséhez. A két bolygó találkozása már csak azért is érdekes, mert míg az egyik siet, a másik óvatosan lopakodik. Kicsit felgyorsulnak azok a lelki tapasztalások, melyek felcsigázzák a kedélyeket abból a szempontból, hogy múltunk elengedése felgyorsul, ezáltal ismét egy magasabb szintre emelődik. A Mars augusztusi útja az Ikrek halhatatlan részétől (Polluxtól) a Rák tápláló belső köréig tart. A hónap elején még a felettes énünk iránymutatásából, a halhatatlan minőségekből, az egységtudatból merítjük a legtöbb erőt, majd szépen-lassan megnyílunk valaminek, mégpedig valami fontos dolognak.

Az Uránusz nemrég fordult égi irányba, hozza magával a váratlan és egyben ismerős eseményeket, a tisztázandó helyzeteket, akár egy beszélgetés keretében is. Az Uránusz az Oroszlán Merkúrral lép trigonális kapcsolatba, s ez olyan helyzetet teremt, mikor nem halkan, hanem jól hallhatóan, még az is lehet, hogy fennhangon, de kimondjuk, amit akarunk, szóvá tesszük mindazt, ami hozzánk méltatlan, ami nem ad szabadságot az új utak elindításához, korlátoz minket a kiteljesedésben. Mindez szintemelkedéshez vezethet, a tűz elem (Oroszlán és Kos) lázítja gondolatmenetünket az életünk felett való uralkodáshoz. Kreatív önkifejezés útján is megvalósítható egy hirtelen jövő ötlet alapján.

Léteznek olyan tanulnivalók, melyeknek nagyon be kell vésődniük elménkbe, hogy szellemi fejlődésünk erősen megalapozott legyen. Erre mondják, hogy ismétlés a tudás anyja. A retrográd bolygómozgás egyik fő üzenete mindig az ismétlés, ezért nagyobb az ajándéka, itt speciel az a szemlélet lengi be a mindennapokat, hogy az önmegvalósítás mindig egyenes út a szabadsághoz, ahhoz a testi-lelki-szellemi függetlenséghez, amely a mai korban a legtöbb ember számára álomszerű ködbe vész, csak mert hagyják, hogy ködbe vesszen, nincs rálátásuk, ami az Oroszlán – nem túlzás azt mondani, hogy - az egyik legszebb sajátossága.

Augusztus 4-én pontosodik be a Vénusz és a Jupiter égi találkája, amit már az előzőekben elemeztem. A Vénusz visszamegy a Jupiterhez egy tudás bevésődéséért. Többek közt… És arról se feledkezzünk meg, hogy miről szólt ez a ritka és kivételesen szép égi állás júliusban, az első bepontosodás idején: a múltuk függvényében tudjuk, hogy mit érdemlünk. Tudjuk, de ugyanakkor a földi vágyak törvényszerűen alárendelődnek az égi akaratnak, főleg akkor, ha valami igazán nagy dologra vágyunk.
A Merkúr már nem sokáig tartózkodik az Oroszlánban, mert 7-én megérkezik az egyik otthonába, a Szűzbe. Addig is aug. 4-től a Szaturnusszal alkot teremtő köteléket, ezzel fennáll a lehetősége a lényegre törő kommunikációnak. A spiritualitás gyakorlati alkalmazása, de akár beavató élmények is szóba jöhetnek. Olyan helyzetek adódhatnak, amikor megmérettetik a bennünk lévő szeretet, ha látjuk, hogy bizonyos minőségeknek a jövőben már nincs helye. A Merkúr ezekben a napokban a Regulus csillagával áll együtt. Ennél a pontnál megjegyzendő, hogy a szeretet sosem egy cselekedetet takar, hanem egy általános állapot, ami kölcsönhatásban van a gondolkodással és a viselkedésmintákkal, akár egy idegen emberhez való viszonyulásunkról legyen szó. Ha csupán cselekedetekkel fejeznénk ki a szeretetünket, akkor az könnyen válik önáltatássá vagy fojtogató majomszeretetté, ami viszont a másik embernek nem okoz örömöt. Egy Oroszlán életében ez nagyon is meghatározó téma, mert a napi örömbetevője nélkül meghal.
Szóval annak kérdése, hogy mennyi szeretet van bennünk, helyzetbe hozással derül ki. Fontos, hogy  a Merkúr a Jupiterrel és a Vénusszal is együttállást alkot (szorosan 6-án), s ez igencsak színessé teszi az energiák láncolatát. A Jupiter olyan tanításokat hoz, melyekben benne lakozik a fény, a Vénusz itt nagyon kreatív, amellett, hogy dominanciára áhítozik a kapcsolatokban. Ők hárman vannak racionalizáló kapcsolatban a Skorpió Szaturnusszal, ami azt jelzi, hogy a szeretet/szerelem erejével vagyunk képesek változást előidézni az életünkben, no meg egy jó nagy adag kockázatvállalással. Nagyot érdemes álmodni oda, ahová minden szinten gyógyulás szükséges, méghozzá hosszú távra. EGY álomra fókuszáljunk, de az nagyon nagy legyen! Az Oroszlánban létrejövő Merkúr-Vénusz-Jupiter bolygótrió az Uránusszal lelkesítő (trigon) viszonyban van, s ehhez mindössze annyit tennék hozzá, hogy ez az álom ne csupán nagy legyen, hanem különleges is. A következő lépés, hogy merjünk tenni érte, mégpedig kéretik megragadni az adódó lehetőségeket.

A Szűz Merkúrral a nagyvonalúságot felváltja a gyakorlatiasság és a részletek fontossága. A Szűz üzenete majd akkor lesz igazán hangsúlyos, mikor a Jupiter 11-én , a Nap pedig 23-án ide látogat. Részletgazdag jövőtervezés veszi majd kezdetét, melyhez a bölcsességünk elengedhetetlen lesz.

8-tól poláris párok emelik egymást az Oroszlán Nap és a Kos Uránusz személyében. Jó alkalom lesz arra, hogy a saját utunk mellett döntsünk. Mivel ők ketten poláris párok, létrehozhatunk valami teljeset. Fontos, hogy mi mellett döntünk, mi az, amiért bátran kiállunk. A Nap a Rák csillagképben kezdte augusztusi útját, megszülve a fényt, magas szinten a feltétlen szeretet ereje adja a kulcsot az elengedéshez. És mint tudjuk, az elengedés felszabadít (Uránusz). Tegyük hozzá, hogy ez is egy rendkívül kreatív fényszög, tehát nyugodtan álmodjunk cifrábbnál cifrábbat.

A Mars elhagyva a Rákot, tüzes bolygóként még tüzesebb jelleget ölt az Oroszlánban aug. 9-től. Az Oroszlán Mars leginkább vezetői képességeiről híres, törekszik arra, hogy rálásson dolgokra és az ösztönerők feletti uralomra. Egyfajta dominanciaharc léphet fel, ha saját érdekeink és méltóságunk kerül szóba azért, hogy megmutassuk a világnak, kik is vagyunk valójában. A Rák csillagképen átsuhanva befogadunk-táplálunk-elengedünk magunkban egy erőt.Azt az erőt tápláljuk magunkban, ami az önmegvalósításért felelős, az önállóságot célzó bátor tettekért.
8-án a Szűz Merkúr és Halak Neptunusz kerül szembe egymással, egy erősen poláris helyzet áll elő, törekedni lehet a maximalizmusra, a külső és a belső rend totális összhangjára. A belső összegzés és a külső rendrakás együttes erővel adhat a kezünkbe valami nagyszerűt. A Neptunusz is retrográd, amivel ismételten visszakérdez az élet, a lelki szennyek kipucolását állítja középpontba. A Merkúr az Oroszlán nemzőfarkához közelít, rendszerező gondolkodással teremt rendet. Ha lelki dolgainkkal nem számolunk, akkor hiába a rendszerezés, belül káosz marad mindaddig, amíg érzelmi testünkkel nem foglalkozunk. Tudni kell, mikor van itt az ideje a belső és a külső rendnek. A külső magával vonja a belsőt. a belső pedig külső rendet. Alacsony szinten olyan, mint mikor a szőnyeg alá söpörjük piszkos ügyeinket.
Az élet visszakérdez a Neptunusszal: mennyire volt sikeres a megértéssel születő megbocsátás, mert hátráló mozgásával egy nagyot pucolhatunk megint. Nyilvánvaló, hogy ez spirituális ismeretek nélkül majdhogynem kivitelezhetetlen, mivel épp ez a Neptunusz magas szintje. 

Augusztus 11-én történik meg az év egyik nagy égi eseménye, a Jupiter jegyváltása. 12 évre maga mögött hagyja az Oroszlánt és ezek után egy éven keresztül ontja magából a Szűz bölcsességét. Ezt az egy éves időszakot nevezném a nagy rendeződés időszakának, amikor is életünk végre rendeződhet, kitakaríthatjuk a sok-sok éve halmozódó testi, érzelmi és mentális szennyet. A Szűzhöz a szorgos munkát társítják mint legfőbb erényt, ám a Jupiterrel örömteli lesz az átvitt értelemben vett munka, mert minden támogatást megad, hogy életünk dolgai végre a helyükre kerüljenek. Kulcsfontosságú, hogy bölcsen használjuk ki ezen lehetőségeket, tanuljunk a jó dolgokból is, amiket sokan nem vesznek észre. Egy nagyon részletgazdag, aprólékos tervezés veszi kezdetét a fölösleg szelektálásával, lomtalanításával. Az Oroszlánban az önérvényesítés volt a cél, ott bátornak kellett leni, viszont bátorságunkkal óriási önbizalmat nyerhettünk, mindamellett megkaptuk hozzá a megfelelő elismerést is. Lényeges elem volt, hogy higgyünk magunkban, higgyünk a szerencsénkben. Most jön el az az idő, amikor rendezetlen ügyeink kerülnek terítékre. Ehhez már nem bátorság kell, hanem egy csipetnyi szorgalom.
A Jupiter együtt áll az Oroszlán szívével, a feltétlen szeretet bölcsessége járja át egy magasabb szférában a fentebb leírtakat.

Ennek a napnak érdekessége még, hogy ekkor a Vénusz és az Uránusz újból trigonálja egymást. Páratlanul ritka lehetőség, hogy mindketten retrográd mozgást végeznek és így kerülnek kölcsönhatásba. Valami nagy dolog van készülőben, elsöprő erővel törhet ki egy tisztító hullám, új kapcsolat veheti kezdetét minden szempontból kozmikus feladattal, égi küldetéssel. Ez a kapcsolódás, a szeretet/szerelem karmatisztító erejét lobbantja lángra. A küzdelmek nélküli kitörés és felemelkedés egy másik ember oldalán több mint jó lehetőség, sokkal inkább egy ünnepélyes megnyitó egy új kezdethez.
A Szűzben vándorló Merkúr is emelő kapcsolatba lép 12-től a Bak Plútóval, aki szintén hátráló irányban végzi az átalakítást. A dolgok helyretétele egy magasabb szintre helyezi a gyökeres változtatásokat, elintézünk olyan ügyeket, melyeknek halaszthatatlanul eljött az ideje, ám nem „durrbele” módon, hanem megfontolt precizitással. Megteremteni a változáshoz szükséges feltételeket bölcs elhatározások keretében. Ez még egy előkészület, egy tervezési fázis a könnyebb kivitelezéshez.

Augusztus 14-én Oroszlán újhold.

Ez a hónap végig tartogat izgalmas meglepetéseket, nekünk, embereknek, csak egy nagyon apró szeletkéjét lehet előre megfogalmazni, mert egyénileg más-más életutat járunk be, de a fény mindnyájunkra ugyanúgy vetül.

15-én szoros a Nap-Vénusz együttállás az Oroszlánban. Alapvetően békés napokat élhetünk meg, hiszen a nap mint kiáradó szeretet összeolvad a harmóniáért felelős Vénusszal. az Uránusz kapcsán már előzőleg szóba került kitörés és felemelkedés ezzel válik saját elhatározássá, irányíthatóvá. Az Oroszlán fejénél, a Szextáns csillagkép fölött egyesülnek. Egyrészt rálátásunk nyílik a múltra és hogy hová jutottunk el eddig, épp hol tartunk (a szextáns egy mérőeszköz). A jelenlegi élethelyzetünk miről szól? Társaink milyen szerepet töltenek be jelenleg az életünkben? Jó időszak arra, hogy helyzetelemzést készítsünk.

17-én egy nagyon jelentős fényszög kel életre, amely igen ritka és igen komoly időszakot ölel fel. A Jupiter és a Neptunusz egymással szembe kerülnek, elkezdik inspirálni egymást. Oroszlán Jupiter idején megmutatkozott egy ’aki mer, az nyer’ játék. Itt is valami hasonlót tapasztalunk, mert a Neptunusz jelezhet mély félelmeket, amiket most érdemes rendezni. Az Oroszlán csillagkép az ösztönerők uralását jelképezi, a Szűzben járó Jupiter – mint írtam – a dolgok rendeződéséhez nyújt kézzelfogható lehetőségeket. Magyarán, aki teszi a dolgát, gondot fordít egészségi állapotára, a külső terére, annak gyógyul a lelke, egyre szabadabbnak érzi magát, ’félelemmentesít’. Persze oda-vissza érvényes az inspiráció.
Olyan változásokat tudunk ily módon véghezvinni, melyekről eddig álmodni sem mertünk.

Szintén 17-én a Nap és a Szaturnusz kerül teremtő kapcsolatba. Poláris párok, teljeset alkothatunk. Az utolsó Oroszlán napokban átvesszük az irányítást, magunk viszünk véghez fontos lépéseket a teljes regenerációhoz. Jelzi, hogy eljött egy nagyon lényeges dolog ideje annak érdekében, hogy a magunk urává váljunk, amivel majd a jövőben is megálljuk a helyünket.

23-án kezdődik az igazi Szűz időszak, mert a Nap az évkörön e jelbe lép át. Innentől központi kérés térben és időben is helyretenni a dolgokat.
24-től Merkúr-Szaturnusz rövid szextil fényszög. Erről röviden annyit, hogy ez is afféle előkészület, annak kérdését feszegeti, hogy milyen lépéseket érdemes tenni a testi és lelki gyógyulásunkért.

27-én egzakt a Jupiter-Nap együttállás. Innentől beszélhetünk rálátó takarításról, amivel idén nemcsak az őszi-téli időszakra készülünk, hanem jóval nagyobb ívekben gondolkodunk. Olyan takarítás kezdődik, amely hosszú távra meghatározza az életünket. Ennek megvalósításához szükséges lesz majd egy bizonyos fokú önuralom is, de a Jupiterrel a legkisebb erőfeszítést is sikerként könyvelhetjük.
27-én  a Merkúr is jegyet vált, meglátogatja a Mérleget. Szavaink konfliktuskerülővé válnak, egyre inkább békére törekszünk, ami szép, művészi írásokban is kifejeződhet.

Augusztus egy szép teliholddal zár az álmodozó Halakban 29-én. Ennek kapcsán azt lehet mondani egy szép zárszóként, hogy engedjük szabadjára a képzeletünket, mert a kisember úgy lesz naggyá, hogy van mersze álmodni.

...................

Ha az álom fényét lehozom a földre, fényétől egész lényem felragyog, csillagméretűre sugározza nagyságom.


 Forrás: http://csillagmuveszet.blogspot.hu/2015/08/augusztusi-csillagsuttogas-2015-merj.html
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése