2015. május 1., péntek

Májusi csillagsuttogás 2015 - Dallá vált fény

Hamarosan eljön az idő, mikor az ősök tudása aranyozza be a mindennapokat, a hősök írják az égre a történelmet, s a hősszerelmesek nemzik az elkövetkezendő nemzedéket. Egy dalt dúdolnak egyre-másra, úgy hallom, valami nagyon szépet.

............................

Az áprilisi növekvő tettrekészség és a még félig-meddig elvonulásra serkentő csillagenergiák után, mikoron találkozhattunk némi áldozathozatallal vegyített lélekemelő összegzéssel és kezdetsegítő újdonságokkal, a légkör felhagy a lángoló változékonysággal. A Bika már nem elégszik meg a gondolati ideák kiötlésével, hanem az anyagban akarja látni azt. Látni azt, hogy mennyire működőképes a 3 dimenziós valóságban, megélni, birtokolni akar, nem elkapkodni az életet, hanem megállni és örömöt lelni mindabban, ami szép és jó itt a Földön. A Vénusz analógiái (szépség, szerelem, termékenység, testi örömök) miatt érdemes élni ezen a bolygón, Ő őrzi a fény művészetét, a Bikában pedig az emberi hangot is felhasználja erre, a hangokból sző igazi tavaszi dallamot.

A Vénusz Bika Nap által megjelenő általános energiája mellett május másik főszereplője a Jupiter, aki igencsak aktív tevékenységet mutat ebben a hónapban. A Jupiter egy kiáradó energia, a kicsinyes dolgok nincsenek az ínyére, mindig nagyban gondolkodik és hosszútávon, és bőven ad elegendő tűzenergiát a virágnyíláshoz, minden szép dolog felnagyításához májusban.

Május kezdeti energiáihoz sokban hozzájárul a Jupiter, mivel áprilisról átívelvén látunk egy Jupiter-Nap kvadrátot erősödni, egy újra tevékeny Jupiter-Uránusz tűztrigont és egy nehezebben megfogható Jupiter-Merkúr mágikus kvintilt. A Jupiter már előre halad az Oroszlánban, fényüzenetben a Rák csillagkép elengedő karját érintve, lassacskán kiszabadulva abból a burokból, ahol volt ideje elmélkedni a jövőre vonatkozóan. Kezdjük útnak ereszteni mindazt, amit eddig tápláltunk és növesztettünk önmagunkban, mert már egyre kevésbé leszünk képesek bent tartani. Ha nem adjuk ki az önmagunk megvalósítására vonatkozó tudást és filozófiát, akkor meglehet, hogy ellenünk fordul, ahelyett, hogy hozzásegítene lényünk kiteljesedéséhez, önmagunk királlyá tételéhez, ahogy ez az Oroszlánban szokás.

A Nap kvadrátja a Bikából serkenti a tetterőt, hogy az elengedés és az új kezdetek fizikai szintű megvalósítását vegye célba. A Nap a Kos testénél látható ekkor a csillagos égen, amiben még mindig van egy csipet elvonulás és áldozattudat, de mindaz, amit ezzel a fényszöggel létrehozunk, nemcsak bennünket, hanem másokat is örömmel szolgál. A kvadrát mindig kiváló fényszög arra, hogy megtegyünk valamit, ami valamilyen szinten időhöz szabott. Arra időt szentelve anyagba öntsünk valami szépet (Bika Nap) és vele együtt a derűs bölcsességet (Oroszlán Jupiter).
Ha a Merkúr kvintiljét belevesszük, akkor ezekben a napokban ráérezhetünk a gyerekektől származó bölcsességekre is, megláthatjuk a spontán játékosság mögött húzódó életigazságokat és a létezés egyszerűségét, nem túlbonyolítva a dolgokat.
A Merkúr játékosságát jó időre kiteljesíti az a tény, hogy 1-jén az Ikrek zodiákusába lép az évkörön és egész májusban ott is marad, irányváltásának köszönhetően.
Az Ikrek Merkúrral már kezdődik egy nagyobb nyitás a külvilág felé, bár egyelőre információszerzés szintjén és a gondolati magok elvetésében. Elképzelhető, hogy hallunk vagy valamilyen módon tudomást szerzünk egy olyan dologról, amiben termékeny energiát látunk, aminek látjuk a jövőjét. Ez lehet akár egy szellemi tanítás is, ami biztonságot ad. Ennek oka, hogy a Merkúr a Bika csillagképben épp ekkor éri el a Plejádokat (Fiastyúkot), az istenek szerelmi fészkét. Kiemelt pont az égen, tehát figyeljünk a most elvetett gyarapodást célzó magokra!
A Merkúr és a Szaturnusz szembenállást képez, vagyis az Ikrek Merkúr szétszórtságát és felesleges csacsogását visszafogja a Szati komolysága, ami leginkább abban látszik, hogy a Szati épp a felesleges dolgok levágásán dolgozik és dolgozni is fog még hónapokig a Skorpió csillagkép ollóinál. A ’mit tartsunk meg és mit engedjünk el’ kérdése forog kockán és most jön el az idő mind a kettőt figyelembe venni, ugyanis az elengedéssel, a dolgok végleges levágásával válunk termékennyé szellemi szinten, hogy megszerezzük azon fontos dolgokat, amiket szeretnénk mostanság. Az Ikrek Merkúrhoz persze hozzátartozik a kitűnő kereskedelmi képesség.

Rejtett minőségek kerülnek megvilágításba a harmonizáló Nap-Neptunusz szextillel. A szextil egy igen érdekes fényszög, csodája abban rejlik, hogy nem azonosul egyik oldallal sem, hanem megpróbál a kettőből létrehozni egy harmadikat. A Halak Neptunusz egy olyan rejtett minőséget képvisel, amit nem lát a külvilág, mert nem látni kell, hanem érezni. Ezzel szemben a Nap kész megmutatni mindent, ami csak Tőle telik. Az élet mindig felhívja a figyelmet finomabb impulzusokkal, hogy az élet valódi élvezete nemcsak kívül keresendő, mert az a belső értékeink meghazudtolása lenne. A Vízöntő csillagainál bandukoló Neptunusz azt az üzenetet zúdítja ránk évek óta, hogy az intuíció és a láthatatlan mélységek tisztítása adja szabadságunkat a jövőnk tekintetében. Ebből következően valamely belső rejtett minőség megvilágításba kerül, ami elgondolkodtat mindnyájunkat kinek-kinek a saját képletének megfelelő életterületen.

Ugyancsak 1-jén kezdődik egy igen fajsúlyos és sokatmondó fényszög, nevezetesen a Nap és a Plútó emelő kapcsolata. Földies jegyekről van szó (Bak, Bika), vagyis az anyag és a test nagyon is érintett kettejük segítő táncában. A Naprendszer legbelső és a Naprendszer legkülső teremtő princípiuma találkozik, hogy az anyag világában érjünk el újabb látványos változást teljességre törekedve. Olyan inspirációban lesz részünk, mellyel úgy érezzük, hogy az életünk bizony halad a minőségi változás felé. A Plútónál a minőségi változás erősen javallott, mert ami a puszta mennyiségre épül, az nála lebontásra kerül, kíméletlenül. A megoldások keresésére helyeződik a hangsúly, és nagy eséllyel meg is fogunk látni egy olyan lehetőséget, ami biztos alapokkal segíti majd a matéria világát érintő, de a lelkünkre emelően kiható regenerációt.

Így indul a május, a csillagok suttogása szép dallamokat hint az égre, a világ legnagyobb és legfényesebb kottafüzetének lapjaira.

Május 4-én hajnalban Skorpió telihold.

5-től elkezd kirajzolódni egy mágikus kapcsolódás a Vénusz és az Uránusz között. Az írásos művészetekben, az újdonsült szerelmi tevékenységekben beavatásélmény nyílhat, ami az új kezdetek megértését hozhatja el. A Vénusz Az Orion csillagképet érinti ekkor, ami már önmagában is beavató csillagkép, innen indul az Eridánusz csillagfolyama is. Betekintést nyerhetünk abba, hogy mégis milyen érzés megszabadulni önnön lehúzó minőségeinktől, melyek folytonosan vissza-visszatérő akadályokat gördítenek elénk, hátráltatva a tiszta lappal való kezdetet és a harmóniát.
Egy kicsivel nagyobb falat az ugyanekkor létrejövő Szaturnusz-Merkúr teremtő fényszög, mely a mély lelki beszélgetéseken túl jóval több üzenetet hordozhat, mivel itt a megértés és a megértetés egyaránt jelen van. Igazi megértés csak akkor lehetséges, ha nincsen semmiféle ferdítás vagy ámítás a mondandónkban, az tiszta, nyílt és egyenes és lélektükröző. Ha nem tiszta szándékú, akkor nincs lépés az érzelmek felszabadítása felé, amivel tisztább jövőt teremthetünk, mert a Vízöntő csillagképben járó Neptunusz – mint azt érezzük jó ideje – minden megnyilvánulásával a nehéz érzelmi kötődésektől mentes életet hivatott előkészíteni. Röviden, olyan információk birtokába szeretnénk jutni, melyek segítenek megérteni minket mélyen érintő dolgokat és jelenségeket. Gondolatban szembesülhetünk mélyre temetett titkokkal, összefüggésekkel is, s ezekhez a megértés megintcsak kulcsfontosságú.Május 6-án a Mars a soron következő égitest, aki szembenállásba kerül az öreg Szaturnusszal. Ezt a bolygóállást egy jól ismert szóval lehet jellemezni:erőkoncentráció. Amíg a Mars a Bikában tartózkodik, egy kicsit más képet fest a fényszög. A Mars 12-én ugyanis már átlép az Ikrekbe és emiatt már változnak az erőviszonyok minőségei. A Bikában tett útja során a biztonságra irányulnak az erők, s a Bika Mars amúgy is lassabb tempóját még inkább visszafogja a Szaturnusz. A Szaturnusz tudással és az átminősülésbe vetett hittel kitartóan vagdossa (Skorpió csillagkép) a fénytelen dolgainkat. Ezzel érdemes együttműködnie a marsikus energiáknak, arra irányulni, hogy lépésről lépésre törjünk ki a bizonytalanságból akarnok harcos módjára, de megfontoltan szerezzük meg vagy tartsuk meg a legfontosabb, biztonságot nyújtó, lényegi dolgokat.
12-én a Mars tovább folytatja hadjáratát az Ikrek jegyében, ahol már kezdeményezőbb viselkedést tulajdonít az emberi kapcsolatoknak. Így már abszolút a tudás és a kapcsolatépítés erőkoncentrációja következik. Mi az a tudás, ami biztonságot ad? Mi az a bölcsesség, mely termékeny erőket mozgat meg bennünk? (Mars a Plejádokkal áll együtt a jegyváltáskor) Hogyan érhetjük el, hogy a tudásunk tartós legyen? Mindamellett van egy nagyon szép és a mai világban egyáltalán nem elhanyagolható mondanivalója: A Szaturnusszal tudjuk kordában tartani, hogy milyen mennyiségben és minőségben engedjük az információkat beáramlani. A Vénusszal és a Merkúrral való szembenállására is ugyanúgy vonatkozik (A Vénusszal még áprilisban volt), a különbség csak a bolygók által képviselt analógiákban mutatkozik meg. Az érzéki örömökről és a testi szerelemről jöhettek olyan impulzusok kölünböző információs csatornákon keresztül, melyek számunkra határfeszegetőnek tűnhettek, mert nem méltóak az örök isteni minőségekhez. Ezek szűrése, majd vagdosása zajlott a Skorpió ollójánál hátráló Szati jóvoltából. A nem termékeny információk szűrése tovább folytatódik az erők szintjén, hogy az Ikrek Mars alacsonyabb szintű, ez esetben gondolatmérgező megnyilvánulásait (pl. durva beszéd) lehetőleg kikerüljük, bölcsen kijelölve határainkat. Fénytelen minőség nem tud dallá változni.

8-án a Vénusz átkerül a Rák zodiákusi jelébe, a lelki és családi harmónia megteremtése és élvezete adhat örömöket, s mivel a Rák eredet- és múltjelölő, karmikus kapcsolatok is életre kelhetnek az anyag világában.
Ez a Vénusz kezd egy emelő és kiegészülő fényszöget alkotni a Szatival, tehát lélekszinten a múlt szép pillanataiban érzékelhetjük a bölcsességet, az elmúlt dolgokban rejlő örömöket és azok fontosságát a jelenünkben. Egy kisebb nosztalgikus élményhez hasonlítanám.

A Jupiter és a Mars mágikus kvintil köteléke 10-től ugyancsak a tanulás és a megértés témakörét nyitja fel. Olyan üzenetek és tanítások, illetve olyan kommunikációs szituációk vannak porondon, melyek mögött megláthatjuk az elengedés hatalmas erejét és szellemi biztonságot nyújtó hatását.
Nagyon lelkizős napokat jelöl a Neptunusz-Vénusz trigon 12-től, két vizes jegyet kötve össze, a Rákot és a Halakot. Ilyen esetekben a mások iránt érzett empátia magasabb szintre emelődik, ám mélységeiben vizsgálva valamilyen felszabadító erő keletkezik a végetérés és a múlandóságra ítélt dolgok, kapcsolatok területén, akár családi vonatkozásban. Legfőképp a kapcsolatok elmélyülését, ebből következően azok szintemelkedését idézi elő. Nagyon belső átélés, az ilyet egy külső szemlélő nem láthatja.
13-án visszatér a Jupiter és a Plútó másodlagos fényszöge egy kis kihagyás után a Jupiter irányváltó mozgása miatt. Azt suttogják, hogy az életünket illendő királyi szintre emelni, irányítani a saját életünket a radikális változtatások és a bátor elhatározások segítségével, a ’lassan járj, tovább érsz’ elvét követve. Hatása hosszú hetekig érződni fog, mert mindkét bolygó lassú mozgású.
Jupiter-Merkúr szextil 13-tól: Egy rövid, gondolkodásra sarkalló fényszög. Még mindig élénk szellemi tevékenységekről beszélünk, kreatív tanulásról és egyéb kiteljesedést segítő ismeretszerzésről. Felmerülhet egy kisebb dilemma az Oroszlán ráérős hozzáállása és az Ikrek szorgalma között. A kettőből kell megalkotni egy harmadikat. Egyébként a Merkúr 9-án már együtt áll a Bika szemével, az Aldebarannal, ami megint egy kiemelt pont, a világ egyik oszlopa, ami az isteni minőségek meglátását teszi lehetővé kommunikációnkban.

15-én jön egy újabb fontosabb égi kapcsolódás, mert ekkortól már a Nap is szembe kerül a Szaturnusszal. A fénytelen minőségek levágásának utolsó nagy lélegzetvétele történik ebben a ciklusban. Általánosságban jobban jelen lehetünk önmagunknak, cselekedeteinknek, minden olyan dolognak, amivel azonosulni tudunk, és ezekben észrevenni a fénytelenséget. A Nap hamarosan eléri a Plejádok csillaghalmazt a Bikában, ezért is fokozott jelentőséggel bír az, hogy a tudatos Én termékeny fénymagokat vessen el ebben a tavaszi időszakban, a szeretet fénymagjait, koncentrált figyelmet szentelve annak, hogy az élettelen magokat kihagyjuk a sorból. Mindehhez a bennünk lévő tapasztalati bölcsességet kell felhasználni. Levágni azt, amiről már megtapasztaltuk, hogy nem működik.
Ha szembenállásokból még nem elég, akkor itt van a szintén 15-én kezdődő Plútó és Vénusz szemezése. Magas szinten partnerként működik együtt a két teremtő elv, tehát a Te, a Másik, emellett fontos lelki kapcsolódásaink segítségével tudunk mélyreható változásokat előidézni az életünkben. Szerelmi élményekben az egységérzet adhat olyan lelki indíttatást, hogy azt érezzük, bármire képesek vagyunk, semmi nem állhat a teljes regenerációnk útjába. A Vénusz és a Plútó fénykapcsolatainál mindig elsődleges üzenet a szenvedély.

Bika újhold 18-án.

Az előző hónapokban egy fajsúlyos üzenet bontakozott ki félelmeink legyőzésére, aminek aktualitása már lejárt, ám kisebb mértékben és rövidebb időszakokra mindig visszatér, ezúttal a Mars-Neptunusz kvadráttal. Az önlegyőzés a legmélyebb belső félelmekre irányul, de tettekben, nem csupán ábrándképekben. Ikrek Marsról beszélünk, így leginkább kezdeményezőkészségre irányul az önlegyőzés. Mindez május 20-tól aktuális.

21-én a Nap is az Ikrek levegős jegyébe lép, ezzel mozgékonyabb időszakba lépünk, sokkal intenzívebben keressük a külvilágban rejlő lehetőségeket és könnyebben elegyedünk csevegésbe akárkivel.

21-től a Vénusz-Uránusz materializáló fényszög adja többek közt a családi karmánk újabb tisztításának lehetőségét. Érezhetjük, hogy szabadulni szeretnénk valamitől és valami újba belekezdeni, amibe a halhatatlan, örök minőségek üzenetét visszük bele. (Vénusz az Ikrek Polluxánál, az isteni testvérnél látható.)Érintheti mindez a családban jelen lévő párkapcsolati mintákat, de bármi mást, amit a múltunkból eredően nem érzünk harmonikusnak, nem ad igazán lelki nyugalmat. Bármi legyen is az, ezzel a fényszöggel megtehetjük.
Szintén 21-től egy rövidebb Nap-Jupiter kvintil: Ebben is az elengedés bölcsessége tudatosulhat biztonságunkat elősegítvén.

A Merkúr 20-án fordul retrográdba, vagyis irányt vált. A Bika szarvainál fordul vissza, égi üzenetek lecsatlakoztatását erősíti fel, Tejút energiákat visz átgondolásra a kommunikációban, a személyközi eszmecserékben. Ezekben lesz most a szokásánál nagyobb feladat.

27-től kezdődően ismét rávilágítanak arra, hogy mitől félünk (Neptunusz-Nap kvadrát). Tudatosan cselekszünk azért, hogy nagyobb szabadságot éljünk meg és ezt a szabadságot ki is biztosítsuk magunknak.
És itt még nincs vége, mert a 27-én pontos Mars-Merkúr együttállásra is fényszöget vet a Neptunusz, impulzív szellemi tetterőt kölcsönözve mindehhez.

A hónap utolsó nagyobb dobása a Nap-Merkúr együttállás május 30-án a világos kommunikációért. Ilyenkor nem fogjuk rövidre a mondanivalónkat.
A Mars 23-án, a Nap 29-én látható a Bika szeménél, plusz-mínusz egy-két nap. Látjuk a Tejútat és felkészülünk a magasabb minőségek befogadására.
A Vénusz május végéig az Ikrek csillagképen halad át, ahol halandó és halhatatlan lényünk kerülhet harmóniába, a felettes énünk kezdi megmutatni magát.
Május nagy része a Bika zodiákusában és a Bika csillagképben telik, ahol érdemes odafigyelni az emberi hang teremtő erejére, mert a hangképzés Bika minőség. A Bika felett a hős Perszeusz menti ki a királylányt, olyan fényhozó és megszabadító energia, aki azzal bizonyítja be isteni eredetét, hogy küzdelmet vállal legbelül azért, hogy működtesse a benne dúló teremtő erőket, például az emberi hangot, mely képes rávilágítani az élet legnagyobb titkaira is egyben.

………………........

„Nem kell hősnek lenned,
Csak őrizd ezt a fényt,
Hogy dallá váljon benned,
És űzze el az éjt.”
(A hercegnő és a kobold c. mesefilm. 1991)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése