2015. május 24., vasárnap

Készülés a Pünkösdi Misztériumra
Készülés a Pünkösdi Misztériumra
2015. május 24. 

Egy nagyon szép és mély szellemi tartalommal áthatott ünnep készülődik a térben, amely a Szentlélek eljövetelének ideje. Ez a pillanat volt a fordulópont az apostolok életében is, mely által képesekké váltak a Szent Szellem befogadása révén a saját Isteni Sorsuk felismerésére és tényleges elvállalására. Valójában csak ekkor helyezték lábaikat az eléjük fektetett megszentelt ösvényre és ismerték fel Mesterük hátra hagyott lábnyomait, mely mindig is előttük ragyogott az úton. Ekkor lett bátorságuk a feladathoz, ekkor érezték meg a lehetőséget és képességet magukban a csodák megtörténtetésére, a rájuk váró gyógyításokra és hittanításokra, s talán ekkor merték először felvállalni a tanúságtételek próbatételeinek terhét. A Szentlélek belső ragyogása eltöltötte őket és ők többé nem érezték kívülállónak, kicsinek, esendőnek magukat, méltatlannak és képtelennek arra a szent küldetésre, amire elszólíttattak. Ezt a misztériumot kell, ebben az évben is újjáélesztenünk magunkban a Fényküldöttek jelenlegi földi közösségének tagjaiként is, amelyben megint sokat segíthet, ha Pünkösd vasárnap vagy hétfőn meghallgatjátok és átélitek a „Sante di Om” meditációs CD-nkkel közreadott csodálatos sorskorrekciós rítust, vagy az Új Idő Kapujában című meditációnkat, amelyeket nemrég egy megújult formában kiadtunk újra. (Megrendelhető: +36/209828321-es számon)

Nagyon szépen tükröződik mindez a pünkösdi ünnep Antares-kódjában is.
A Halak Ascendensen álló Neptunusz mutatja meg a Szentlélek beáradásának pillanatát május 24-én és 25-én hajnalban, amelyen ez a végtelenül tiszta, szubtilis Isteni minőség, a Mindenség Lélegzete fényt lehel a világunkba, hogy akinek van szeme lássa, akinek van füle hallja, és akinek van szíve hozzá tárja azt még nagyobbra, mert abból egy olyan fényhíd születhet, mely által ki-ki igazán összekapcsolódhat a saját lelke Isteni Sorsával, melyet a Földre álmodni született meg egykor.

Ezeken túl egy nagyon fontos inspirációt és lelki feltöltődést adhat az is, ha a „Szólok Hozzád” című legutolsó könyvünkből újra elolvassátok a 13. fejezetet, amely a Feltámadás és a Pünkösd valódi titkát tárja fel számunkra, amelyben Mária Magdolna csodálatos papnői lénye egészen új megvilágításba kerül. Ugyanis a Krisztusi Lélek revelációja által kiderülhetett, hogy Magdolna sokkal komolyabb szerepet kapott ebben a szent folyamatban is, mint ahogy arra az elmúlt 2000 év emberisége emlékezett.
Ugyanakkor az is egy rendkívül fontos üzenete lehet az idei Pünkösdnek, hogy a Szentlélek mindenkié, mindenkihez szól, és mindannyiunkat betölthet az Isteni/Istennői teljesség élményével, ha arra megnyílunk, és ha magunkba fogadjuk a Teremtés Lélegzetének egyetemes sorskódjait.
Így tehát az Istennő útját követő papnők éppúgy részévé válhatnak a Krisztusi misztériumoknak, nem rekesztődnek ki azokból, hisz valójában sohasem voltak méltatlanok rá, csupán az elmúlt 2000 év vatikáni tudatmanipulációja hitette el mindezt. A másik oldalon pedig azok az egykori elkövetők, akik részben a Férfi Kígyó nemzetség képviselőiként rivális ellenségként tekintve Jézusra, halálba küldték a Megváltót, most lehetőséget nyernek a Szentlélek általi megtisztulásra és felébredésre. Mindezen szereplők szimbolikus és archetipikus megfeleltetéseikben természetesen minden történelmi korban jelen voltak, mint ahogy most is felismerhetőek az egykori hatalmi és ideológiai játszmák, így ez a pünkösdi misztérium számukra is lehetőséget ad a feloldozásra és a sorskorrekcióra. …

Ezt támogatja, hogy a vasárnap hajnalban beáradó áldás idején a Hold és az igazságosztó Jupiter egy csodálatos együttállásba kerül az Oroszlán jegyében, melyre Dubhe csillaga vetül a Göncölszekér alakzatából a Feltétel nélküli szeretet sugarával.
A papnők most betérhetnek a szívükben lakozó Krisztusi templomokba, és Mária Magdolna ma éppúgy a segítségükre lehet abban, hogy megvalósítsák azt a csodát, amely a Szent Szellem befogásának rítusával minden teremtményben életre kelhet. A Melchizedek Lélek pedig meghajtja fejét és tisztelettel adózik a Krisztusi Lélek földi tanításai előtt ezzel is gyógyítva a két nemzetség tagjai közötti feszültséget és rivális harcokat.
Mert éppen a Szentlélek munkája révén születik meg és válik tapintható valósággá az a mindenekfelett való összekapcsoltság, Egy-ség és lelki közösség, amely minden létezőt láthatatlanul is összefűz, és egy felfoghatatlanul hatalmasabb valóság egyazon ritmusra dobbanó Fényszívéhez köt, hogy ott felismerjük egymást – s egymásban köszöntsük az Istent és az Istennőt. …

Namasté
Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

Kép: Hans Georg Leiendecker, köszönet a művésznek!

u.i. Az üzenethez kapcsolódó ©Antares-kódot most is megtekinthetitek a www.csillagnemzetsegek.hu oldalon a "Csillagüzenetek" menüpontban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése