2015. április 8., szerda

ÜZENET A NŐKNEK2015. április.8.
Minden NŐ aki a magasabb szeretet rezgését magába fogadta, egy Új Világot alakított ki magának. Ebben a világban fény van, szeretet, áradó, tápláló energia.
Mindez játszi könnyedséggel nyilvánul meg a világban.
Egy olyan energiateret képez, rajtatok keresztül (nőkön) amely megemeli a környezeted rezgését. Ha huzamosan tartózkodsz ebben az energiában, egy olyan kaput nyitsz meg magadban, mely az életedben utat mutat.
Könnyedén eljutsz ahhoz a megnyilvánulási formákhoz, melyek által, egy tökéletes világot alakítasz magadnak.
A te tökéletes világod, egy idő után más tökéletes világává is válik.
A NŐK a tudat emelkedettsége által, magukon keresztül egy olyan erőteret képeznek, mely szakrális öllé válik.
Természetesen ez a szakrális öl, (anyaöl) Nagy Anya öle,- nem mindenki kiváltsága, nem mindenki által válhat megvalósíthatóvá.
A Magyar Nők többsége abban a kiváltságos állapotban van, hogy genetikailag benne vannak kódolva ezek a dolgok, ezek a minőségek.
Mindennek a felszínre hozásához, továbbadásához, egy olyan úton kell végigmennie, melyben megnyílik a fény felé,- feloldja a gátjait, a korlátozó programjait, beidegződéseit, kollektív akadályozó mintákat, családi vonatkozásokat, mellyel Önmaga megkötő energiája által nem tudja felszínre hozni azt a minőséget, mellyel eredendően a Földre született, hanem egy teljes más energetikai rendszerben működteti magát, amihez valójában neki semmi köze sincs.
A mai kor feladata a NŐK számára, hogy Önmaguk szentélyébe visszavonulva, felismerjék azokat az adottságaikat, mellyel szebbé és jobbá tudják tenni a világot,- mellyel Önmagunk alsórendű Énjén túllépve, egy olyan mintát alakítanak ki, melyben a szakralitás egy olyan közegbe kerül, ahol az ideális családmodell létrejöhet.
Áldás és Békesség legyen minden emberrel, lelke tárja fel előtte igaz Énjét, mellyel a világba tükrözi Önmaga fényét.
Áldás!
Írta: Feketéné Lendvai KatalinIdeális Családmodell (frissített)

Egy Új Világba léptek, melyben a NŐI Lélek egy más tartalommal bír. 
A régi megbélyegzett doktrínák itt véget érnek.
A NŐI Lélek felszabadul az elnyomás alól, a merev gondolkodás eredményeképpen alsó osztálybeli gondolatokra késztetett időszak végett ér. Évek
 óta sok NŐ dolgozik lélekszinten, hogy a merev viselkedésformákat, átvett és soha nem a magáénak tulajdonított látásmódot levetkőzze.
A NŐI nem egyensúlyba hozása által egy olyan minőségi változás alakul ki az ÚJ Világrendben, mely arra hivatott, hogy egy egységes szemléletet alakítson ki,- melyben a FÉRFI és a NŐI szakralitás játssza a főszerepet.
Ebből adódóan egy olyan minőségi CSALÁDI minta jön létre, amely egy magasabb minőségi létbe emeli a CSALÁD fogalmát,- ezáltal megadva neki, hogy méltó módon tervezzen és hozzon létre utódot,- mely nem a régi társadalmi minták neveltetése szerint nevelődik, hanem egy teljesen új látásmód részese lesz,- melyben a CSALÁD fogalma,
- NŐ- FÉRFI- GYERMEK, újra a helyes értelmezési és megértési, beteljesítő körébe kerül vissza.
Ha mindez sikerül, beteljesedik, akkor a magyarok lesznek azok akik az EREDENDŐ MINŐSÉGÜKNEK köszönhetően helyreállítják az eltorzult, demagóg és ráerőltetett, elferdített irányzatot.
Saját tudatosságuk és szellemi Fényük által tisztítják ki ezt a mintát-, ezáltal helyreáll az EREDENDŐ REND és CSALÁDMODELL.
A NŐK többsége már ezen az úton halad. Fontos, hogy azok a NŐK, akik ráébredtek Isteni Mivoltukra, a Teljesség szerepére,
- ŐK ébresszék és segítsék megláttatni társaikkal a negatív mintát, amit részükké formáltak, és magukénak vallva működtetik hétköznapjaikban,- ezáltal a CSALÁD fogalma a legtöbb esetben egy torz értelmezést vett fel.
A kettes EGYSÉG, - a NŐ és a FÉRFI EGYSÉGE,- együtt hatása és együttműködése, EGGYÉ VÁLÁSA,  egy olyan minőségi mintát és változást hoz az ÚJ Világrendjében, melyben a szakralitásra helyeződik újra a szerep.
Ezáltal a NŐ és FÉRFI újra megtalálja és kiteljesíti magában, MAGjában azt az ŐSI EREDENDŐ RENDET és MINŐSÉGET, amit a kezdetektől fogva TI magyarok a magatokénak tudhattok.
AZ ŐSI és az ÚJ CSALÁDMODELL eggyé válik,- vagyis az eggyé olvadáson keresztül megújul, és egy olyan társadalmi mintát hoz létre, mely az Aranykori Családmodellre épül.
 A NŐ és a FÉRFI együttműködése, együtt hatása által, egy olyan KÖZEG jön létre és épül fel, mely már nem a megosztottságnak, a különválásnak, a verseny szemléletnek ad helyet,- hanem megújulva, megtisztulva, EGY MINŐSÉGI, térben elhelyezkedő,  IDEÁLIS CSALÁDMODELLNEK AD HELYETT.
 A NŐK szívük szeretetével, lágyságukkal és befogadó készségük által árasztanak magukból egy olyan energetikai mintát, melyben a CSALÁDOKNÁL újra visszatér a SZENTSÉG EREDETE,- mely által, kasztok nélkül, EGYSÉGBEN és SZERETETBEN felépülő, IDEÁLIS CSALÁDMODELL teremtődik és tölti be azt a szerepét, melyet az EREDENDŐ RENDBEN képviselt.
A NŐK megalázásának végett kell vetni!
A CSALÁDOKAT újra méltó helyükre kell visszaállítani, ezáltal megadni számukra minden támogatottságot, mely a CSALÁD fogalmát és minőségi életét erősíti.
Újra vissza kell, hogy térjen az IDEÁLIS CSALÁDMODELL, melyben a GYERMEK jelentősége fontos szerepet kap!
Ezáltal a GYERMEK fejlődése és tudatosodása egy olyan minőségi változási folyamaton megy keresztül, - melyben önálló, tudatos lélek neveltetik, aki mentes a ráerőltetett társadalmi beidegződésektől és mindez azáltal teremtődik meg, hogy a SZÜLŐK is tudatos létformát alkotnak melyben már a kizsákmányolás energiáit nem támogatják, (még ha ezt tudatlanul, kényszerből is teszik),- hanem egy olyan tudatos látásmóddal rendelkeznek, melyben megértik és fő feladatuknak érzik, és akként kezelik, hogy a CSALÁD és az UTÓD az 
ÚJ TÁRSADALOM ALAPJA, az ALAPKÖVE, mely csak SZERETETRE, FÉNYRE és TEREMTÉSRE épülhet.
2012. március.4.
Írta: Feketéné Lendvai Katalin
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése