2013. október 10., csütörtök

Az eredeti szentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába
"Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredetiszentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába (mivel e pergameneken a 100 %szerepel). A maradék részt pedig sok helyen átírták. És ma csak ezt a meghamisított Bibliát olvashatja a legtöbb ember."

-"A Talmud Jézust állandóan NIMRÓD fiának nevezi."
- (Talmud = a zsidó vallás szent könyve.)
 "Nem kellett tolmács, Jézus HUN nyelven szólalt meg."
-Ez az én testem . Ez az én vérem ."

"Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik, ha e 2 szót összerakjuk(test-vér): a MAGYAR." (Szántai Lajos, művelődés-történész)

Így teszi Jézus egy mágiával a "testvéreivé" a tanítványait (szimbolikusan), így "adja át beléjük" az ő lelkületét. -"A Jézus név szanszkritül azt jelenti: a FÉNY FIA. Héberül viszont nem jelent Semmit, tehát Nem héber név, tehát Jézus Nem héber származású !"

-"A 3 király, aki Jézus bölcsőjéhez megy (az eredeti írásokban) a PÁRTUSbirodalom küldöttei: SZKÍTA mágusok !
Ugyanis Pártiában meghalt a király, és egyenes-ági fiú örökös hiányában akirálynő unokaöccse volt a jogos örökös, vagyis Jézus! EZT jelzi a tömjén, mirha és arany küldése a küldöttekkel. Viszont a héber vallás szerint ezeknek az ajándékoknak Semmi értelmük sincs, sőt a tömjén még törvénysértő is."

-Jézus az ács fia "A héberben ugyanaz a szó jelenti az ácsot, ami az arámiban a HELYTARTÓT. A Pártus királynő húgának a férje egy (Pártus) helytartó volt Izraelnek az északi területén (ahol a kánaániták* éltek), és az Ő fia volt Jézus !"

Kik voltak a kánaániták:
"Akik Kánaán földjén éltek (vagyis a mostani Izrael területén), mielőtt a zsidó nép (Jáhve* parancsára) oda nem ment, és le nem mészárolta a 90 %-ukat, hogy elfoglalja a (gazdag és fejlett) országukat. A megmaradt 10 % lakosság az északi területre szorult ki. A kánaániták ábécéje 24 betűből állt, amiből 18 a székely rovásírásban is szerepel! Templomaikban egy szent SÓLYOM volt az oltár fölött!" [Turul = Kerecsen-sólyom]
"Az Eredeti ószövetségben a kígyó helyett egy SÓLYOM mondja Évának, hogyegyen a tudás fájáról." (Egyébként miért lenne bűn enni a Tudás fájáról? Bűn a Tudás??
 
Ki volt Jáhve: "Jáhvét kérte Mózes, hogy mutassa meg magát. Jáhve mondta: Abba belehalnál (!) Mózes erősködött, hogy látni akarja. Jáhve megjelent, és rátámadt Mózesre, aki egy bárányt dobott elé, így Jáhve azt falta fel, és Mózest nem bántotta." (Mózes 2. könyve)

-"Jáhve egyetlen ábrázolását találták meg: ami egy szamárfej, vörösszemekkel.
Szamárnak egyedül Széth-et ábrázolták még (az egyiptomi mitológiában), aki aharag és a káosz istene, akit Hórusz győz le, a jóságos SÓLYOM-fejű isten. Jézus egyszer azt mondta, hogy ő volt Hórusz (egy korábbi életében).
Vallás-történészek szerint pedig Jáhve és Szét (is) azonos."

A Rítus című (2011-es) filmben egy Vörös Szemű Szamárban ölt testet egydémon. Alaje pedig ezt írta: "Jehovah egy földönkívüli volt a Földön több ezerévvel ezelőtt, aki azt akarta, hogy istenként tiszteljék."

Ne haragudjunk a zsidó népre!
- 1.) Mert csak a tudatlanságuk miatt követték egy náluk "nagyobb" lényparancsát !
- 2.) A holokausztkor visszakapták amit adtak, ezzel Törlesztették a karmikus adósságukat !
- 3.) A mostani (vagyis a 9.) földi civilizáció első népe (Hérodotosz ésPompeiiusz írásai szerint) a SZKÍTA nép: a Szelídség, Megbocsátás, Vendég-szeretet és a Szeretet (vagyis a Fény) népe volt !
Legyünk méltó utódaik az Aranykor kezdetén ! Mutassunk példát ezekből !
- (Rockefeller végeztetett egy kutatást, hogy melyik nép DNS-e alegdominánsabb (bízva abban, hogy az övé), de a MAGYAR jött ki eredményül !)
- 4.) Nincs rossz nép, rossz ember, rossz sejt, . , csak Eltévelyedett !
- 5.) "Ne ítélkezzetek, nehogy fölöttetek is ítélkezzenek." !
 
Hogy is volt akkor?

1.) Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A kettő között keleten tanult és tanított (Egyiptomban, Indiában és Tibetben), amit mind kivágtak a Bibliából !
> > A Koránban és tibeti írásokban viszont szerepel Jézus ezen útja ! (őkIsszának nevezik).
2.) "Halála" után 300-400 évvel különböző zsinatokon:
- Kivették Jézus tanításaiból a reinkarnáció, asztrológia, numerológia tanait, és hogy "Isten országa Bennetek van !" , "Ugyanaz a Fény van Benned. "

Ezek "helyébe" írták: hogy Isten rajtad Kívül, elérhetetlen magasságokban van, és így az Isten és közted szükség van egy közvetítőre: a papságra.

De elkerülte a figyelmüket ez a 2 rész: Károli Gáspár fordítás, 82. zsoltár 6. vers: "Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan." Illetve: "Én vagyok a világ világossága" - mondta Jézus. Később pedig a tanítványainak mondta: "Ti vagytok a világ világossága." - Tehát nem azt mondja, hogy .. én vagyok az Isten fia, ti pedig csak emberek, hanem hogy ugyanazok vagyunk !

Kitalálták, hogy legyen bűn, amiért büntetés jár, és hogy legyen pokol,és ördög. Míg Jézus azt tanította: "Nincs bűnös, csak tudatlan. Ezért meg kell Tanítani! Nincs gonosz, csak beteg. Akit a Szeretet gyógyíthat meg !"

Próbálták összemosni Jézus tanait a zsidó vallással (ami valójában Ég és Föld) :
Elnevezték Jézus tanait Újszövetségnek, Jézus származását átírták zsidóra, és egy zsinaton kimondták, hogy Jézus apja: Jáhve. [Ez még a papok között is akkora felháborodást váltott ki, hogy lázadás tört ki az egyházban! Miért? Jáhve Egyiptomban csecsemőket ölt (Kivonulás 11.1), Kánaánban pedig népirtást végeztetett. Jézus tetteiből és szavaiból pedig mindig a SZERETET áradt. Még keresztre feszítése közben is: "Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek." Ugye, nem mindegy hogy ki az apja?]

- "A női princípium kitörlése:
- Az Atya, Anya és Fiú szent-háromságot átírták Atya, Fiú, Szentlélek -re. Jézus mindig azt mondta: " az Isten és az Istennő ." Mindenhonnan kiradírozták, hogy: Istennő. A történetből (ahonnan csak tudták) kitörölték Mária Magdolnát - Jézus
> > legKözelebbi Tanítványát - a 12 tanítvány közül ", de Leonardo Da Vinciodafestette az "Utolsó vacsora" című művére Jézus mellé. Jézus, amikor feltámad, Mária Magdolnával találkozik először (mintha megvárná, míg a többiek elhagyják a sírt), és Jézus úgy szólítja Mária Magdolnát, ahogy egyik tanítványát sem ! Ez a megszólítás csak a legközvetlenebb tanítványnak járt ki !Mária Magdolnát (aki Egyiptomban tanult, és felnőtt korára már nagy hatalmú mágus főpapnő volt), "bűnös nővé" írták át, amit később egyesek prostituáltként értelmeztek.

Visszatérve,és összefoglalva: az írások szerint Jézus:
A SÓLYMOT tisztelő kánaániták PÁRTUS helytartójának fia volt, PÁRTIA trónörököse !
Akit SZKÍTA névre kereszteltek, aminek a jelentése: a FÉNY fia!
Tudott HUNUL!
A Talmud NIMRÓD fiának nevezi. (Talán arra gondolnak, hogy leszármazottja.) 
Mondjuk ki: Jézus az ősi MAGYAR népbe született le. Trónörökös volt, de az uralkodás helyett az emberiséget tanította, félelmet nem ismerve, tűzön-vízen keresztül adta át az embereknek a Fényt. Tegyük mi is ezt. 
SZERETET Mindenkinek.
Forrás:
http://tudnodkell.info/az-eredeti-szentiratok-98-at-nem-tettek-be-a-bibliaba
Prenoszil Sándor
(Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét.
Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen az sosem téved!)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése