2013. szeptember 11., szerda

Multidimenzionailtás és előkészületek a szeptemberi napéjegyenlőségre
"Michael Arkangyal / 2013. szeptember 3.Meredith Murphy közvetítése

Üdvözlet Kedveseim!
Új időszak ez az életetekben. Vannak ívek, amik átfedik egymást, mint azt egyesek közületek – a legelső frontvonalban – felismerik, ez akkor vette kezdetét, amikor az új 2013-as évetek hatalmas energiái megérkeztek. Elkezdtek kiemelkedni a fizikai testetek szükséges integrációjából, hogy részt vállaljatok a „játékban”, és egyre többen kezdenek az új életük álmára összpontosítani – az új éltetetek álmának álmodására, ami ilyen formában valósul meg. 
Ennek az időszaknak az energiája bőségesen támogat benneteket és egyre nyilvánvalóbbá válik a torzítás módja [az illúzió], amiben éltetek. Bár ez talán az álmokkal ellentétesnek tűnhet, de valóban azért történik, hogy lehetővé tegye az álom nagyszerűségének kibontakozását. Azért jöttünk ma el, hogy az ezzel való ’játékban’ támogassunk benneteket, hogy enyhítsük a tapasztalásotokat [nehézségeket] és hogy humorral, örömmel, és kíváncsisággal segítsük kezelni felismeréseiteket, hogy az elkövetkezendő napéjegyenlőséget teljes mértékben kihasználhassátok, és hogy felkészüljetek a szeretettel való tanulásra, miközben megélitek a folyamatosan kiterjedő multidimenzionális jelenléteteket.
Az idősíkokon szerzett tapasztalataitok során az esszenciális idealizmusotok [hitetek/tudásotok] elhomályosult a félelem lencséjén át tekintve a nehéz tapasztalataitokra. Ezek azok a torzítások, amik létrehozzák a gondolatok és a cselekedetek komplex mintázatait, amiket a múltban nagyon nehezen láttatok át, nemhogy változtassatok rajtuk. Ez a régi létezés útja, ami most feloldódik, ha figyelmetekkel eltolódtok [felemelkedtek], és közvetlen kapcsolódtok Mindennel, amit képviseltek. Egyszerűen közvetett módon nem kapnak támogatást az energia szövevényes ösvényei, a neuronális hálók és az elvárások, így mind kiiktatódnak.
A magas rezgésű fény beáramlása is támogat benneteket és így az igazság egyre nyilvánvalóbbá válik. Még csodálatraméltóbb egyesek humorérzéke és szeretetteljessége, amit ezekhez a nehézséget okozó [gondolkodásbeli és viselkedési] mintázatokhoz való közeledésre használnak fel, aztán egyszerűen végrehajtják a változtatásokat, hogy berendezkedjenek az új életükbe. Akik gyakorolják az Önszeretetet és ezekkel a felismeréseken elgondolkodnak, azok számára nagy lehetőségek állnak rendelkezésre. 
Ennek oka a kollektív eltolódása [felemelkedése], lényetek leföldelése és a felszabadító gondolatformák bőségének infúziója [ennek az energiának a lehorgonyzása az emberi kollektívbe], ez teszi lehetségessé. Köztetek minden Felébredt továbbra szélesíti a készen állók, a bőség táborát, akik vagytok, hogy ezt teljességében kifejezhessék. Ezzel az odaadással, ezzel a folyamatos figyelemmel megnyitjátok, és még erősebben áramoltatjátok a multidimenzionális energiákat, hogy az élet a Földön megváltozzon, és hogy az Isteni terv kiteljesedhessen és kifejeződhessen.

Jelen van az új harmónia és rendelkezésre áll. Nem szólít fel, hogy a régi energiákat átalakítsd. Nem szólít fel, hogy önmagatokat vagy a bolygót „megjavítsátok”. Csupán egy ráhangolódást kér, egy igazodást, egy közös rezgésbeli nevezőt. Hogy megtanulhassátok, hogyan énekeljétek a harmónia dalát, ami az új valóság energiastruktúrája, a szeretet energiája, ami valójában önvalótok számára a legismerősebb energia. Ezt az energiát könnyű legbelül érzékelni. És egész testetek jelezheti, ha valami szinkron [összhangban van] veletek vagy nem és ez minden, ami ebben a pillanatban szükségeltetik, hogy tudjátok azt, ami most számít boldogságotok felismeréséhez.
Belülről tölt fel benneteket a világosság [a dolgok megértése], ami valamilyen formában támogatást nyújthat nektek ezen a csodálatos bolygón. És ebben is támogat és segít benneteket a mennyei birodalom halhatatlan, végtelen és szakadatlan szeretete. Valójában minden élet készen áll arra, hogy halljon, felismerjen, szeressen benneteket, és hogy segítsen nektek egymás meglátásában, egymás szeretetében és abba az életbe való emelkedésbe, ami azt a szeretet tükrözi vissza, amik Ti vagytok.
Mindannyian hívásotokra várunk, mindannyian, Egységben veletek, pontosan ismerve határtalan szépségeteket és a rátok váró kihívások hatalmasságát. Eljött az idő, hogy együttesen segítsük megerősíteni az emberiséget meggyőződésében, hogy az, amit mindannyian teszünk, fontos dolog, és hogy felismerjék, hogy együttesen nagy dolgokat vihetünk véghez és ez pedig magától értetődő. Nincs bizonyíték az ellentettjére. Ha mind magukra tekintenek azok, akik boldogok és felvirágoztak, ők biztosak lehetnek, hogy minden fajta segítség és támogatás előtt megnyíltak. Kérünk benneteket Kedvesek, találjátok meg szerető barátaitokat és családotokat, akik ugyanezt teszik, fáradhatatlanul nagyvonalúak Önmagukkal és másokkal és a nyitottságukon keresztül fejezik ki szeretetüket.
Legfőbb idő, hogy készen álljatok Egységünk megélésére, és hogy Egységként ismerjetek fel minket. Mi csak elképzelni tudjuk, életetek hogyan teljesedik ki, és azon vagyunk, hogy megkönnyítsük számotokra az újdonság felé való megnyílást és annak önmagatok általi kifejezését.
A mélyen átérzett álmaink, amiket együttesen hívtunk életre veletek, az új emberek álma – multidimenzionális, tiszta, autentikus és szuverén. Engedjétek meg, hogy segíthessünk az újraigazodásotokban, hogy ezt a lényetek esszenciájával tökéletes harmóniában lévő új életmódot élhessétek.
Jól felkészülnek a szeptemberi napéjegyenlőségre azok, akik érzékenyek ezekre az ébresztő energiákra és figyelembe veszik, mely téren van lehetőségük nagyobb nyitottságra és idealizmusra és megengedik maguknak, hogy implikált módon [összefonódva, az egyik dologból a másikat követve] újra helyreállítsák [minőségi] életérzésüket.
Örök barátotok és kísérőtök emberi utazásotokon és azon túl:
Michael Arkangyal vagyok
Csatornázta: Meredith Murphy
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.expectwonderful.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése