2012. április 30., hétfő

Az Új Kor embere

Az új élet és lét célja benned gyökeredzik.
A fejlődés skáláján csak úgy haladhatsz előre, ha mélyen magadba tekintesz, és a legmélyebb Fényességedből hozod elő Isteni Mivoltodat.
 Ő a Te Tanácsadód, a Szellemi Segítőd,- Ő, Te MAGad vagy. Az egyesült ÉN már nagy magasságokat képes bejárni, ugyanakkor nincsenek távlatok, és hosszú célok előtte. Mindig a jelenre figyel, a most pillanatában merül el, így válik koncentrálttá, tudatossá.
Középpontjában maradva, belső bölcsességével figyel,- nem merül el a játszmákban, az emberi színjátékban.
Tudja, hogy Isten vezérli útját, s mivel Ő is Isten egy része,- így feltétel nélküli bizalommal és hittel halad előre útján.
A Tudatos ÉN már nem játszik vezeklő szerepet, átadta a helyet az Isteni Minőségnek. Vállalását tudatos elmeként, tudatos létezőként éli.
Az Élet Szentségét tiszteli, és első helyre helyezi.
Meglátja az együtthatásokat, a kiáradásokat,- semmit sem bíz a véletlenre.
A véletlen számára nem létezik,- tudja, hogy minden az Isteni REND szerint működik.Az Isteni REND egy szabályt alkot, amely minden létező életére hatással van.
A tudatosodás folyamatában felismeri Isteni Mivoltát és eredetét.
Elfogadja, hogy Ő is egy Fényszikra,- Isteni Rész, és Megtestesítő.
Ennek tudatában egy emelkedett látásmóddal bír.
Belső megérzéseiből, és Isteni Vezettetéséből adódóan teszi a dolgát, és segít másokat.
Az ÚJ KOR embere már tudatos eszmevállalással vesz részt a Teremtésben.
Tudja, hogy gondolatai, kimondott szavai, cselekedetei,- meghatározóak, és részt vesznek a Teremtésben. Ezért fontos, hogy pozitív és felemelő dolgokat, a Fény útját erősítse,- és ne adjon teret a sötétségnek.
Önmagába vetett bizalom által halad előre, hisz tudatában van az Isteni Teremtésnek. Megújult eszmével és tudatossággal vesz részt az átmenetben.
Tudatossága által mások segítőivé válhat, de mindig tudja mi az a határ, ameddig a segítségnyújtásban elmehet,- meghagyva az egyén személyes fejlődését, kibontakozását, anélkül, hogy a tudatosodás folyamatában bármiben is befolyásolná. Finoman terelgeti az úton, és ha kell, félreáll,- magára hagyva az illetőt, hogy az a saját tapasztalatai által érje el a tudatosság kívánt szintjét. Mert vannak olyan szakaszok az ember életében, amikor a másiknak azzal segítünk a legtöbbet,- hogy nem segítünk,- hanem a háttérbe húzódva hagyjuk meg az egyén saját maga általi felismerést, kibontakozást, tudatosodást.
Saját magunk általi felfedezés és a magunkba nézés, a tudat fejlődését szolgálja,
ezáltal válunk egyre tudatosabbakká és lelkileg emelkedettebbekké.
Fontos, hogy minél több időt töltsünk ÖnMAGunk megismerésével és kiteljesítésével, egészen addig, amíg el nem érjük azt a szintet, hogy FÖLDÖN élő Istenemberekké válunk.
Áldás!
2011. július.2
Írta: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin


A könyv mese, tanulságokkal
Egy végzős egyetemista fiú már hónapok óta kinézett magának egy sportkocsit az egyik autószalonban. Tudta, apjának nem okozna gondot, hogy megvegye neki, ezért volt olyan bátor, és ezt kérte magának ajándékba annak örömére, hogy befejezi az egyetemet.
A fiú véletlenül megtalálta az apja íróasztalán a kocsi megrendelőlapját. Nagyon megörült, hogy meg fogja kapni a kocsit, és izgatottan várta a diplomaosztó napját.
Amikor végre eljött a nagy nap, és megkapta a diplomát, édesapja behívta az irodájába, és ezt mondta:
- Fiam! Büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek! Örülök, hogy ilyen jól helyt álltál az egyetemen, és most elkezdheted a nagybetűs életet. Hadd nyújtsam át sok szeretettel ezt az ajándékot - és erre egy szép díszdobozt vett elő.
A fiú izgatottan kezdte el kinyitni a dobozt, és döbbenten látta, hogy egy Biblia volt benne, melybe arannyal bele volt gravírozva a neve.
Nagyon mérges lett és ezt üvöltötte:
- Apám! Van egy csomó pénzed és erre csak egy Bibliát vagy képes ajándékba adni !? - végül mérgében elrohant, és otthagyta a Bibliát a kis díszdobozban.
Évekkel később a fiú nagyon sikeres lett az üzleti életben. Volt egy jó állása, csodálatos családja és mindenki egészséges volt. Egyik nap eszébe jutott az édesapja, hogy meg kellene látogatnia, mivel már idős volt. A diplomaosztó napja óta nem látta.
 Miközben ezen gondolkodott, telefonon hívták és közölték vele a szomorú hírt, hogy az édesapja meghalt. Nagyon megdöbbent!
Amikor elkezdte intézni a temetés körüli teendőket, elment az apja házába, mivel szüksége volt néhány hivatalos papírra. Amint belépett a házba szomorúság és megbánás fogta el. Apja iratai között keresgélve megtalálta azt a Bibliát, amit kapott tőle. Érintetlenül ott volt az asztalán, ahogy azt ő ott hagyta.
Könnyes szemmel nyitotta ki, és az első oldalon a Máté 7:11 szerepelt apja kézírásával:
,,Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle."
És ahogy olvasta ezt az igét, a Biblia hátuljából kicsúszott egy slusszkulcs.
Annak a sportkocsinak a kulcsa, amit apjától kért.
A bilétáján a szalon neve, ahol átveheti, és egy megjegyzés:"FIZETVE".
Milyen sok alkalommal utasítjuk vissza az élet ajándékait, csak azért, mert nem abban a csomagolásban kapjuk, mint amiben elképzeltük!


Kiderül az Igazság