2012. december 21., péntek

Az Új Világ már csak a SZERETETRE épülhet!


Kedveseim!


Szívetek szent terében egy Új Világ van születőben.
Csak a Te akaratodon múlik, hogy ebbe a szent világba mit engedsz be. Félelemmel, fájdalommal, kétségekkel töltőd meg újra, vagy engeded, hogy az Isteni Fény legyen az útmutatód, az irányadód, és Ő vezessen Téged.
Kívánom szívem melegével, hogy kapcsolódj össze ebbe a szent térben ÖnMAGaddal, azzal a Magasabbrendű Lénnyel, Isteni Létezővel aki Te magad vagy.
Engedd meg magadnak, hogy átitasson végtelen szeretetével, hatalmas Isteni Fényével.
Érezni fogod, hogy szíved még jobban megnyílik, és ha még van benned akármilyen kétség, szikrája a félelemnek, a fájdalomnak, az mind feloldódik.
Jézus egy Új Világba vezet minket, mutatja az utat, de ehhez, hogy ezt meglássuk és kövessük ŐT, látnunk és éreznünk kell, és most már nem csak a tudatunkkal, hanem a tudat és a szív összekapcsolódásán keresztül.
Egy régebbi Jézusi üzenetemben, amit belső Hang által írtam, szintén a szeretet fontosságára hívja fel a figyelmet.
(Az üzenetét és a meditációt az írásom végére hagytam.)
Kívánok számotokra egy csodálatosan szép Új Világot.
Lelketekbe Békességet, Szívetekbe Fényességet.
Otthonodba örömet, áldásos perceket.
Ablakodba Fényeket, asztalodra Bőséget.
Mindent mi szívednek kedves és boldogsággal tölt el, kívánom, váljon valóra az Új Világ megszületésében, az ünnep meghittségében.
Lelkedbe apró kis Fényszikrák gyúljanak, melyet a SZERETET lángra lobbant, és égő máglyaként mutat utat az arra rászorulóknak.
Fényben fényként kapcsolódjunk össze, és gyújtsuk meg egymásban a Szeretet Lángját, mely átöleli a Nemzetet, és beragyogja az egész Földet.
Hálás szívvel köszönöm a sok figyelmet melyet évek óta írásimnak szenteltek, a felém áradó sok szeretet.
Áldott, békés meghitt Karácsonyi Ünnepeket kívánok, melyet a Kegyelem szentel meg!
Áldás!
Feketéné Lendvai Katalin
Veszprém. 2012. december 21.


Jézus üzenete, melyben a SZERETET fontosságára hívja fel a figyelmet:

- Az Új Világ már csak a SZERETETRE épülhet!
A ti feladatotok az, hogy megtaláljátok az utat a SZERETET FORRÁSÁHOZ, és a többi embert is oda vezessétek,- megtanítsátok emlékezni, mit jelent a FELTÉTELNÉLKÜLI SZERETET!
Amely már nem a tettek után mér, hanem az embert isteniként tartja számon.
Minden emberi élet,- ÉRTÉK! Ezt az értéket újra meg kell találnotok, és ahhoz méltóan kell cselekednetek!
A KRISZTUSI SZERETET VILÁGBAN már ezen ÉRTÉKREND szerint mérünk.
Fő cél a Békesség, a Szeretet megnyilvánulás, ami átformálja, átalakítja az ember jellemét és tudatát. Ehhez, hogy ezt beépítsétek és MAGatokénak valljátok, még sok tanulási fázison kell keresztül mennetek. Mire eléritek a célt,- sokszor bizonytalanodtok el, és mondatok ellent. A SZÍV az ész logikáját itt már felülírja.

A szíved kap újra fő központi helyet az életedben, onnan merítheted a tudást, onnan hozod elő mindazt a bölcsességet, amely eddig is részedet alkotta, csak olyan mélyen el volt zárva előtted, hogy nem volt teljes hozzáférésed.
KRISZTUS ÚJ VILÁGÁBAN a SZERETET kapja a fő szerepet!
Aki nem tud e kód szerint működni, az nem tud részt venni az Új Világ építésében és megteremtésében!
Nem tud olyan részt vállalni és kiteljesedni, mint a nyitott szívvel élő társai.
Épp ezért, újabb rétegződési folyamatok alakulhatnak ki,

- ami meg kívánja osztani az Új Világ Létét. De, a KRISZTUSI REND TÖRVÉNYE ezt nem engedi. Az ilyen erőknek és behatásoknak, ebben az Új Világban már nincs létjogosultsága!
Így tehát kérlek benneteket, hogy találjátok meg a SZERETET kulcsát és tárjátok szélesre szívetek kapuját!
KRISZTUSI SZERETETEMMEL hadd töltsem meg MAGOTOK, hogy ti magatok is azzá váljatok.
Áldás, Békesség, Szeretet legyen részetek, és ez kísérje léptetek!
Ámen.


És hogy egy Új Világba vezesselek Benneteket, egy meditációt adok át, melynek címe Új Világ:

- Érezd, ahogy körbevesznek Angyalaim és egy magasabb szférába röpítenek téged….
- Lazulj el és figyelj mélyen befelé, érezd a csendet, mely körbevesz, szíved dobbanását….
- Érezd mindazt a szeretetet amellyel, átölellek téged.
- Most lásd, hogy a szívedből egy vékony fénysugár nyílik, amely egy utat képez.
Ez az út, hol keskenyedik, hol szélesedik és lehetnek rajta útelágazások.
- Figyelmes légy, merülj el magadban, érezd a szeretetemet, és kérd a segítségemet, hogy a helyes utat válaszd, azt, amelyik sorsod könyvébe bele vagyon írva.
Azt, amelyik előre visz és nem hátráltat, amellyel nem teszel kerülő utakat.
- Angyalaim szárnyaikkal gyengéden megérintenek téged….
Érezd végtelen szeretetüket, segítő készségüket, amellyel a helyes útra terelnek.
- Próbáld meg érzékelni a környezetedet, azt hogy hol vagy és milyen energiák vesznek körbe.
- Próbáld meg érzékelni, van-e benned valami gát, amely megakadályozza, hogy meglásd a helyes utat és azt, hogy rátérj?
Érezd Angyalaim megnyugtató jelenlétét, érezd az energiákat, a különböző pulzáló fényeket és fogadd magadba.
- Lassan a lelki szemeid előtt kibontakozik a helyes út.
(Ne ijedj meg tőle, ha ezt esetleg nagyon keskenynek látod.)
- Érezd meg szívedben, hogy érzel-e Irántam annyi szeretetet és bizalmat, hogy elindulj ezen az ösvényen.
Lehetnek félelmeid az ismeretlentől, de ez itt és most a te döntésed, hogy melyik utat választod…
- Ha elindultál választott utadon, mely életfeladatod beteljesítéséhez vezet, - Új Kódokat aktiválunk, - választott utadnak megfelelően.
Add a feltétel nélküli bizalmadat Nekem, és kérd, hogy Én vezesselek.
- Utad részeit és állomásait még nem láthatod, fátyolként vannak takarva előtted.
Ahogy mész, haladsz előre utadon, életed egyes szakaszaiban,- úgy libben fel előtted a fátyol, úgy látsz mindig egy kicsit előre, - csak annyit, amennyit Én meglátatok veled.
- Utad, - részeddé kell, hogy váljon!
Kérd a melletted lévő Angyali Őrzők segítségét, hogy aktiválják azokat a kódokat, amelyek utad részévé váltak.
- Impulzusokat, energiahullámokat érzel magad körül.
- Mélyen és lassan lélegezz!
- Figyelj az áramlásra….
- Fényörvényeket érzékelsz, amelyek lassan körbevonnak…..
- Lassan azt érzed, hogy szárnyaid nőnek……..és egy Új Világba röpítenek téged.
- Nézz körül ebben az Új Világban, amely merőben más mint a többi.
Számos eltérést tapasztalsz, - Új energiákat, Új környezetet.
- Érezd meg, hogy részeddé tudod-e fogadni ezt a Világot?
- Milyennek látod?
- Próbálj meg beleereszkedni, érezni az energiáit…..
Ne félj, ne teremts korlátokat, nem vagy egyedül, biztonságban vagy!
- Teljesen ismeretlenként hat rád, de ne feledd, egyszer lelked része volt, most csak emlékezned kell!
- Telítsd meg magad az Egység érzésével, ….lélegezd be, jutasd el tested minden területére!
Ahol azt érzed, hogy akadályoztatva van az energiaáramlás, tested azon területére különös figyelmet szentelj, - lélegezd át ezt a területet, majd kérd meg a melletted álló Angyali Segítőidet, hogy oldják fel benned ezt a gátat.
Elfogadással és szeretettel fordulj feléjük, és nyisd meg magad előttük!
- Lassan közelítenek feléd, óvatos mozdulatokkal mozdítják, forgatják, emelik ki belőled azt a részedet, amely eddig megakadályozta isteni létedet.
- Áramoltasd magadon végig az energiát, mélyen lélegezz ki….
- Érezd, hogy a régi minta helyére Új kerül, újfajta tudatossággal tölt el…energiáid áthangolódnak, EGGYÉ VÁLNAK AZ ISTENI MINŐSÉGGEL.
- Most ezzel a megújult tudatossággal tekints magadra, és lásd ki vagy….
- Kérdezd meg Magasabb rendű Éned, mit súg néked, milyen útmutatásokkal lát el a jövőre vonatkozóan?
Fogadd el bármi is az, ne hagyd a korlátozó tényezőket!
- Ha megkaptad az útmutatást, evvel az újfajta tudatossággal, amellyel már bírsz, nézz körül ebben az Új Világban, és kérdezd meg Éned, - Van-e mitől félned?
Az Isteni Szeretet átölel téged, és érzed, hogy ezek a kapcsolódási pontok már nincsenek benned, - Fénnyé váltottad, lezártad őket.
Ha esetleg mégis úgy érzed, hogy a félelem, vagy a hozzá kapcsolódó korlátozó tényezők még részedet alkotják, - csináld a gyakorlatot újra, és újra ismételd meg, amíg teljes tudatossággal bírsz, EGYSÉGET érzel azzal a Világgal, amelybe belehelyezkedtél.
- Folyékony kristályfény folyik köréd, amely megerősíti Új Tudatosságod, Új Energiatestedet…..
- Fogadd részeddé, engedd, hogy átjárjon és beépítse azokat a részecskéket, amelyek vállalt utad részét képezik.
- Különböző színű energiaként érzékelheted ezeket a fényeket.
- Csak lazulj bele és engedd, hogy átjárjon….
- Adj engedélyt ezeknek a kódoknak a beépítésére….
Végtelen szeretetet, biztonságot érzel..…és újra érzed Jelenlétem.
- Csak merülj el Bennem, válj EGGYÉ VELEM!
Érezd az érzést, amelyet most átadok neked, és váljon részeddé, teljesedj ki benne…..
Most, hogy integráltad az Új Kódokat, és az Új Világba is betekintést nyertél, - készülj fel a visszatérésre.
- Semmit nem kell tenned, Én átemellek téged, biztonságba helyezlek.
- Visszaérkeztél a kiindulási pontodhoz….megérkeztél.
Most már ezzel az új tudatossággal figyeld magadat, hozd meg a döntéseidet, és így éld az életed!
- Visszahúzódnak az energiák, de a csend, a béke mely részeddé vált, - veled marad.
Életed viharaiban, fordulj újra ehhez a gyakorlathoz, hogy megerősítsd magad.
Hívj Engem, kérj Engem, az ÉN segítségem!
Jézusban élni SZERETET!
Ámen.
Belső Hang által legyezte:
ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin


Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!
Áldd meg Isten a magyart karácsony éjszakáján!
Engedd, hogy a harangszó, ha már mindenüvé elért,
Egymáshoz öleljen szülőt, barátot, testvért,
És mindazokat, kiket a sors ma idegen fenyő alá állit,
De lélekben itthon vannak mind egy szálig!...
Kiket - mint tékozló gyermekeket - már elveszettnek hittünk.
Ma hazahozza őket az egyszerű jászolba vetett hitünk
És a magyar röghöz láncoló szeretet,
Mely legyőz minden távot, tengert, gyűlöletet,
Hogy öledbe hozza édes szülő a gyermekedet.
Hitvesnek a hitvest, testvérnek a testvért, barátnak a barátot..
Óh, színezüstben csillogó karácsonyfa, legyél érte áldott!-
Bár ne aludna ki fényed soha, mely lángol karácsony éjszakáján,
Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!

(Ligeti János )Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése