2012. november 22., csütörtök

FÜGGETLENNÉ VÁLNI ELMÉDTŐL

FÜGGETLENNÉ VÁLNI ELMÉDTŐL

A jó hír, hogy függetlenítheted magadat az elmédtől! Ez az egyetlen igazi fölszabadulás. Ennek első lépését máris megteheted.
Figyel
j minél gyakrabban a fejedben szóló hang­ra! Szentelj különös figyelmet azoknak az ismétlődő gondolatmintáknak, amelyek régi lemezekként tán már évek óta újra és újra lejátszásra kerülnek!
Ezt értem azon, hogy „figyeld a gondolkodót", ami más szóval azt jelenti: figyelj a fejedben szóló hang­ra, tanúskodó jelenlétként légy ott!
A hangra figyelve legyél pártatlan! Más szóval: ne ítélkezz. Ne értékeld, és ne ítéld el, amit hallasz, mert ha így teszel, akkor valójában ugyanazt a hangot engedted vissza a hátsó ajtón.

Hamarosan fölismered:

„A hang ott van, míg én itt vagyok, hallgatva és fi­gyelem őt. "
Ez az „én vagyok" - fölismerés, saját jelenléted érzékelése már nem gondolat. Ez az elmén túl­ról érkezik.
Amikor tehát egy gondolatra figyelsz, akkor nemcsak a gondolatnak vagy tudatában, hanem a gondolat tanúja­ként önmagadnak is. A képbe így a tudatosságnak egy új dimenziója lép be.
A gondolatra figyelve, egyfajta tudatos jelenlétet érzel - mélyebb énedet - mintegy a gondolat mögött. A gondolat ekkor elveszíti fölötted hatalmát, s gyor­san elül, mert már nem adsz energiát az elmének az­zal, hogy azonosulsz vele. Így kezdhetsz el véget vet­ni az önkéntelen, kényszeres gondolkodásnak.
Amikor a gondolat elül, szakadást - egy „elme nél­küli" hézagot - tapasztalsz meg az elme folytonos gondolatáramában. Ezek a hézagok vagy rések elein­te rövidek, talán csak néhány másodpercesek, ám fo­kozatosan egyre hosszabbá válnak. A hézagok idején egyfajta csöndet, nyugalmat és békét érzel. Így kez­ded el megérezni a Léttel való egység természetes ál­lapotát, amelyet az elme általában eltakar.
Gyakorlás révén a nyugalom és a béke érzése el­mélyül. Mélységének történetesen nincs is határa...
Egyúttal egy finom, bensődből kiáradó örömérzést is megtapasztalsz majd: a Lét örömét.
A belső összekapcsolódottságnak ebben az állapotában sokkal éberebb és fölébredtebb vagy, mint az elmével azo­nosult állapotban. Teljesen jelen vagy. Ez az állapot an­nak az energiamezőnek a frekvenciáját is növeli, amely a fizikai testet élteti.
Mélyebbre jutva ebben az elme nélküli birodalomban - ahogyan ezt néha Keleten nevezik -, a tiszta tudatos­ság állapotát tapasztalhatod meg. Ebben az állapotban saját jelenlétedet olyan intenzitással és örömmel érzed át, hogy ahhoz viszonyítva jelentéktelenné válnak gondolataid, érzelmeid, fizikai tested és az egész külső világ. S ez mégsem önző, hanem önzetlen, illetve „öntelen" állapot. Magad mögött hagyod azt, akire úgy gondoltál, mint „önmagam". Alapvetően ez a jelenlét vagy te, s az ugyan­akkor mégis fölfoghatatlanul hatalmasabb nálad.

A „gondolkodó figyelése" helyett úgy is létreho­zhatsz hézagot, avagy időrést az elme gondolatáramában, hogy figyelmedet egyszerűen a mostra irányítod.
Egyszerűen tudatosítsd intenzíven a jelen pillanatot!

Nagyon jó érzés. Tudatosságodat így elvonod az elme te­vékenységétől, és olyan, elme nélküli időrést hozol létre, amelyben rendkívül éber és tudatos vagy, ám nem gon­dolkozol. Ez a meditáció lényege.
Mindennapi életedben úgy gyakorolhatod ezt, ha teljes figyelmedet egy olyan rutintevékenységnek szenteled, amely csupán eszköz valamilyen célod el­éréséhez, s így maga a rutintevékenység válik a céllá. Valahányszor pl. lépcsőn közlekedsz, figyelj intenzí­ven lépéseidre, minden mozdulatodra, a lélegzést is beleértve! Légy teljesen jelen!
Vagy amikor kezet mosol, figyeld meg minden ér­zékelésedet, amely ezzel a tevékenységgel kapcso­latos! A víz hangját és érzetét, kezed mozdulatait, a szappan illatát stb.!
Vagy amikor beszállsz a kocsidba, miután becsuk­tad az ajtót, várj néhány pillanatot, és figyeld meg lélegzeted áramlását! Tudatosítsd a jelenlét hangta­lan, mégis erőteljes érzetét!
Gyakorlásod sikerességét egyetlen dolog jelzi meg­bízhatóan: a bensődben érzett béke intenzitása.

A megvilágosodáshoz vezető utadon a legfontosabb és egyetlen lépés tehát: tanulj meg nem azonosulni az elméd­del! Minden alkalommal, amikor megszakítod az elme gon­dolatáramát, tudatod fénye fölerősödik.
Eljön a nap, amikor azon kapod magad, hogy úgy mo­solyogsz a fejedben megszólaló hang hallatán, ahogyan egy gyermek csínytevésén mosolyognál. Ezt azt jelzi majd, hogy már nem veszed annyira komolyan elméd tartal­mát, mert éntudatod már nem függ tőle.
E.TOLLE.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése