2012. november 13., kedd

A Föld "nullsíba" tart, avagy miért vagyunk síkhülyék? ... (I.rész)


Cikk forrása:
http://paramoral.eu/news.php?item.2349.5


Az elöző cikkünk meglehetösen heves indulatokat váltott ki az olvasóinkból, holott a cikk amit Drunvalo Melchizedeknek tulajdonitottunk csak egy róla elnevezett elmebeteg csoport pánikkeltő irománya volt. Lelkitársam a facebookban fel is hivta erre a figyelmemet és egy pár sor kiséretében elküldte az igazi Melchizedek interjút. Fogadjátok szeretettel és nyitott elmével... hogy a dolgok a helyükre kerüljenek (nordi)

Ez várható volt. Ahogy közeledik az a titokzatos dátum, úgy lesz egyre több az ezzel kapcsolatban terjengő "megmondás". Megrökönyödve láttam az interneten, hogy hivatásos spirituális tevékenységet folytató emberek is megosztották mindenféle kommentár nélkül is azt a förmedvényt, ami napok óta terjeng, hogy a NASA közleménye szerint a Föld a "nullsíkba" tart.

Az az írás nélkülöz mindenféle racionalitást, de mindenféle spiritualitást is,... egyedül arra jó, hogy az emberek tömegeiben félelmet gerjesszen. A stílusa és a helyesírása is olyan, mint egy kisiskolásé. Akkora blődségek van benne, hogy az embernek égnek áll a haja tőle. Pl. hogy lesz ugyebár a három napos sötétség, ami azzal is jár, hogy mindenféle elektromos rendszer összeomlik. Azt tanácsolja, hogy húzzuk be a függönyöket, és ki se nézzünk. 

Azt is mondja, hogy még előtte rendezzünk minden adósságot, fizessük be a számláinkat ,... de minek, ha úgysem fognak már utána működni a rendszerek?! Ezek a történések szerinte dec. 20-21-én lesznek,... de még előtte a városiak menjenek el házaikból a természetbe, s vigyenek magukkal némi készpénzt is, hátha szükség lesz rá ,...s csak kb. 2 hónap múlva térjenek vissza otthonaikba. Ha addig meg nem fagynak, éhen, vagy szomjan nem halnak ugyebár.

Szóval vicc az egész! Én nem mondom, hogy elképzelhetetlen egy ilyen forgatókönyv, annál is inkább, mert sok helyen lehet ilyesmiről olvasni,... legendákban, szent szövegekben. Minden szimbólum. A Biblia szerint Jézus is 3 napig feküdt holtan egy barlangban,... a mitológia szerint a főnix madár is 3 nap után támadt fel hamvaiból. Valamint sok helyen lehet olyant is olvasni, hogy "amikor a nap nyugaton kel fel",... ez ugyebár a pólusváltást jelenti. Azt is tudja mindenki, hogy a maya naptár kör alakú, tehát ezért nem lehet vége sem,.. csak egy ciklus zárul le 2012. 12. 21-én. Elég nagy ciklus, de ciklus,... nem pedig világvége. 

Egyébként az elektromos rendszerek befuccsolása is reális dolog, ez szerintem a fotonövbe kerülés miatt fog megtörténni. Ennek is utána lehet nézni, tudományos cikkek is jelentek meg a témában. Viszont ez önmagában is elég egy bolygószintű összeomláshoz. S igen, bizonyára sok lélek fog eltávozni a folyamat közepette, hisz az ember is "elektromágneses szerkezet", ami reagál, méghozzá a "rezgésszintjének" megfelelő módon. Minden úgy fog történni, ahogy történnie kell, s mindenki ott lesz, ahol lennie kell.

A legrosszabb valóban az, hogy ha az ember fél. Azt érdemes megfontolás tárgyává tenni, hogy halhatatlan lelkek vagyunk, tehát a fizikai test halálával nincs itt a vég. S mindenki oda jut, ahová az eddigi életei alapján (rezgésszint, spirituális állapot) kiérdemelte,...vagyis véleményem szerint minden teljesen igazságos lesz,... senki nem tud sehová elbújni, a luxusbunkerek se adnak majd védelmet.
Természetesen nem kell senkinek elhinni semmit se, az a legjobb, ha mindenki csakis a belső megérzéseire hallgat mindig. (Irén)


„Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.” (Mt,25,13)


Interjú Drunvalo Melchizedekkel

Marie: Az előző interjúink alkalmával (2000. december és 2002. július), nem tűntél olyan optimistának, mint most azzal kapcsolatban, ami a világban történik.

Drunvalo: Tudom, hogy véghez tudjuk vinni, mert beleláthattam a jövőbe. Bár annak ellenére, hogy optimista szemlélettel azt mondom "megcsináljuk", még mindig a "tű szűk fokán" haladunk keresztül, amikor úgy tűnik, hogy reménytelen. És ők (a vezetőim) nem engedték megláttatni, hogy mi volt az, de valami történik és ami annyira reménytelennek tűnik, az nagyon gyorsan megváltozik.
Marie: Ez olyan, mint az a három napos sötétség, amit említettél?

Drunvalo: Nem, ennek semmi köze ehhez. Úgy tűnik, hogy a környezetünk, amiben élünk, teljes egészében meghal és vele együtt minden, ami ebben van. Efelé az állapot felé tartunk most. Tehát úgy tűnik, hogy reménytelen. Az angyalaim nem mutatták meg nekem ezeket a részleteket. Csak annyit mondhattak, hogy még életemben szemtanújává válok annak, hogy minden megszűnik. Akkor ez a "dolog" meg fog történni. És a világ helyzete gyorsan és teljesen megváltozik.

Marie: A tanfolyamon "emberhullámokat" említettél, akik meghalnak majd.
Megmagyaráznád, miről beszéltél?


Drunvalo: A hullámokat az amerikai indiánok jövendölései is megemlítik. Nagyon régen élt egy amerikai indián, akinek megengedték, hogy meglátogasson minden törzset - leginkább az Egyesült Államokban - és a titkos törzseket is (a Nagymama törzseket), hogy ott összegyűjtse és leírja ezeknek a törzseknek azon jövendöléseit, ami közös volt bennük. Megtalált egy olyan fonalat, amely végigfut az összes prófécián és amely arról az időről beszél, ami közeledőben van. Az embereknek három hulláma van a Földön, akikről azt mondják, hogy nagyon rövid időn belül meg fognak halni. Nem tudom, hogy mit jelent ez pontosan, de amikor erről olvastam, az volt az érzésem, hogy mindez körülbelül tíz nap alatt megtörténik. Valami nagyon gyors, valami NAGYON NAGY dolog történik és rendkívül nagy számban elpusztítja az embereket.

Kívülről nézve ez borzalmasnak tűnik. Ez lehet atomháború, madárinfluenza, vagy ki tudja mi. Külső szemlélőként a túlélők számára katasztrófának tűnik, de belső szemlélőként, akik ilyen módon távoznak el, ezt így tervezték. El akarnak menni és együtt akarnak elmenni. Amikor a Földet elhagyva összegyűlnek, akkor az első hullám egy konkrét helyre - időben/térben/dimenzióban - távozik, így együtt lehetnek azok, akik összetartoznak. Mivel ők nincsenek igazán összehangolódva a Földdel, ezért egymással tudnak csak harmóniában lenni (máshol).

Azt tartják, hogy ezután egy még nagyobb változás történik, amellyel az emberek egy másik hulláma távozik a bolygóról. Ez szintén az ő belső szintjük szerinti választás alapján történik - nem egyfajta öngyilkosság! - hanem belülről ezek az emberek tudják, hogy történik valami, így összegyűlnek azért, hogy egy másik helyre távozzanak térben/időben.

Azután jön egy harmadik hullám, amellyel ismét rengeteg ember hal meg. Ezt a csoportot "stopposoknak" nevezik a próféciában, mivel nem tudják, hogy hol van az otthonuk, ezért távoznak így el, hogy megkeressék azt a helyet, amit legvégül otthonuknak éreznek.
Amint ezek a hullámok elvonulnak, az embereknek mindössze milliói (nem milliárd) maradnak a világon - ami egy nagyon kicsi szám. Az őslakos amerikaik jövendölése szerint azok az emberek, akik itt maradnak, Egy szívben egyesülnek. Egyetlen élő létezővé válnak.

A versengéstől vagy vallástól függetlenül minden különbözőség megszűnik és a hátralévő emberek egy családdá lesznek. Ezután ezzel az újonnan megtalált magasabb tudatossággal azok, akik itt maradtak a Földön, magukhoz ölelik a Földet és elrepülnek vele - mintha a Föld űrhajóvá vált volna, amely egy új hely felé repül és a Földön az életnek egy csodálatosan új módja jelenik meg.

Marie: Tehát a jelenlegi Földet űrhajóként használva szóval úgy érted, hogy a Föld Anya megtisztítja önmagát ebben a folyamatban?

Drunvalo: Igen, minden megoldódik. Mindent tökéletesen elrendezünk a tiszta tudatosságunkon keresztül. Nem a technológián vagy bármi ehhez hasonlón, hanem az ősvalónkon keresztül. A Melchizedek-ek szempontjából tulajdonképpen a Föld űrpályáját változtatjuk meg.

Marie: A legutóbbi interjúnkban azt mondtad, hogy egy párhuzamos Földre megyünk át, azután egy másik paralel Földre és így tovább. Megváltozott ez az elmélet vagy átalakulóban van?

Drunvalo: Csak azt mondom, hogy ez az amerikai indiánok jövendölése. A Melchizedek-ek hite szerint többről van itt szó – jóval többről. De az amerikai indiánok jövendölésének elmélete az, hogy az emberek többsége meghal, eltávozik a Földről és máshová megy.

Ez nagyon is megtörténhet - nem tudom biztosan. Csak azt mondom, hogy sok törzsben ez közös.

Marie: Azonban ahogy hallgattunk ezen a héten, úgy éreztük, hogy az emberiség (mi) hazamegyünk.

Drunvalo: Óh, igen, mert ezután együtt hagyjuk el a Földet mindannyian. Elérkezik az az idő, amikor teljesen elhagyjuk a Földet, átváltoztatjuk azt, a létezésnek egy másik szintjére lépünk és ez kezdete egy nagyon gyors, de nagyon hosszú utazásnak. És mi mindannyian elérkezünk a csillagokon és bolygókon túlra, létezésünknek egy más formájába és egy másik oktávjára.

Marie: A testünkkel együtt távozunk el?

Drunvalo: Kezdetben igen. A testünkkel együtt távozunk és azután a testünk mutálódik, ami sokkal inkább egy földönkívülihez (ET) lesz hasonlatos. Azután Mindenné válunk. Azonban ez az utazásnak csak a kezdete.

Marie: Ez nagyon izgalmas! Ez az, amiről Barbara Marx Hubbard beszél az új "Emberiség felemelkedése" cimű -jén. Nem mehetünk tovább azon az úton, amelyen most haladunk. Ez romboló.

Említetted, hogy 1999 augusztusának világvége próféciája esetében először tévedtek. Csodálkoztam ezen mivel úgy tűnt, hogy mindenki azt mondja, valami történik "hamarosan, hamarosan, hamarosan". Szerinted ez (a világvége forgatókönyv) bekövetkezik 2013. február előtt?

Drunvalo: Igen, és nagyon sok dél-amerikai törzset illetően van még egy jövendölés erről az évről, 2007-ről is. Nem akarom elmondani, hogy mi ez a jövendölés - hagyom, hogy ők mondják el - azonban sok őshonos törzs van, akik nagyon sok változást várnak, amely ebben az évben történik meg. Tehát azt gondolom, hogy a mostantól 2013-ig tartó időszakban nagyon sok változáson megyünk majd keresztül.

Marie: Ami engem illet, figyelem a galaktikus központot és a Plútót a Nyilasban 29 foknál, ezért nem lennék meglepve, ha ez akörül történne (2007/12/2. Szóval azt mondod, hogy különböző szakaszok lehetségesek, mint Első Fázis, Második Fázis, Harmadik Fázis?

Drunvalo: Ez szakaszosan megy végbe. Ez nem olyan, ami így történik (Drunvalo csettint az ujjával).
Sosem láttunk olyan növényt, amely a magból azonnal nagy fává nő. Az élet mindig szakaszokban fejlődik, bár néha ezek a szakaszok elég nagyok, néha robbanékonyak lehetnek. Azonban az elsődleges dolog, amit remélem az emberek tudatosítanak majd, hogy minden rendben lesz.

A legfontosabb dolog, amit én látok, most az, hogy megtaláljuk a szakrális helyet a szívünkben. (ld. Drunvalo könyve: Élet a szívben).
Amikor emlékezni tudunk a létezés ősi módjára és be tudunk jutni erre a szakrális helyre és csak ülni és figyelni mindezt, mint egy filmet és nem hagyni, hogy bármilyen módon megérintsen. Emlékezz, hogy a Föld Anya tudja, kik ezek az emberek, akik az "Egy Szívvé" tudnak válni. Igazából szerencsésebb, ha azt mondjuk "Egy Lótusz". A szívben erre a helyre mindig úgy hivatkoznak, hogy lótusz. Amikor megtaláltad az utat oda, a Föld Anya teljes egészében gondodat viseli, megvéd és mindennel ellát téged. Bár körülötted minden őrületnek tűnik, csodálatos lesz.


(- folytatjuk -)
Cikk forrása:
http://paramoral.eu/news.php?item.2349.5Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése