2012. augusztus 1., szerda

Az ÚJ KOR gyógyítási technikái, átalakulás, változás

Az ÚJ KOR gyógyítási technikái, átalakulás, változás

Minden szín, minden forma hatással van a lélek szintjéről a testre.
Ahogy egyre inkább vesszük fel magasabb minőségeinket, testünk, tudatosságunk, lelkünk emelkedettsége által, új utakat választunk a gyógyuláshoz, gyógyításhoz.
Az ÚJ KOR technikái,- szín, forma, hang, a szeretet erejével történő minden olyan megnyilvánulás, ami elősegíti a test önműködő folyamatának beindulását.
Az ÚJ KOR gyógyítási technikája merőben eltér az eddigi megszokott technikáktól.
Másságát legfőképp az adja, hogy az egyénnek, mint gyógyuló, fejlődő, spirituális lénynek, egy olyan álláspontot kell felfedezni magában, vagy az őt körülvevő világában,- mely utat mutat, a gyógyulásra, a tudat fejlődésre, a megnyílásra a magasabb világok felé.
Az új életfeladatok, életszakaszok begyökereztetése már elkezdődött.
Az Új Világba lépők többsége erre az időre már megtalálta, az életével, spirituális minőségével együttrezonáló foglalkozást, technikát, gyógyítási, gyógyulási módot.
Aki eddig még nem fedte fel magában, ő is közel áll a megvalósuláshoz, csak engedni kell, hogy a Szellem ereje, és Lelke sugallata által felfedezze magában, mi az a tennivaló, az a hivatás, gyógyítási, gyógyulási, vagy akár tanítási forma, mely a lelke emelkedettsége által, egyre inkább együtthatásban van az ő eredendő lényével, és megnyilvánulási formájával.
Egy példa a könnyebb érthetőség végett a saját életemen keresztül.
Életem első szakaszában a fodrászatot éreztem legközelebb magamhoz, mint megnyilvánulási formához, kifejezési eszközhöz, amellyel a lelkem által, olyan formát, és a formán keresztül, kontaktust tudok kialakítani az emberekkel, amely által a másik ember lelkivilágára is hatást gyakorolok.
Mikor ezen a fejlődési cikluson már túl léptem, vagyis beteljesítettem ez irányú feladatom, életem újabb állomásához érkeztem, ez pedig a gyógyítás volt,- így lettem parapszichológus, aki a lélekgyógyítással foglalkozik.
Hosszú- hosszú évek és számos tapasztalat vezetett el odáig, hogy az Új Kor felé haladva felfedezzem és megértsem, hogy hiába is erőltetném, de a gyógyításnak az a bizonyos vállfaja amivel én legfőképpen foglalkoztam, a regresszió és a reinkarnációs terápia, az Új KORban már nem azt a szerepet és energiaminőséget tölti be mint annak előtte.
Kerestem kutattam, mi lehet az, amit át kellene formálnom, mi az a módszer, amivel a gyógyítás által továbbra is a lelkemen keresztül az emberekhez szólhatnék, és segítséget nyújthatnék a gyógyulásában, a spirituális fejlődésük bizonyos szakaszaiban.
Ez az út vezetett el a selyemfestéshez, így hoztam elő magamból, és segítség által, legfőképp a Felsőbb Énem segítsége által, a selyemfestés gyógyító technikáját.
Én azt gondolom, hogy a mostani időszakban mindenkinek tanácsos átgondolni, hogy az, amivel most foglalkozik, amilyen élethelyzetben van, utat mutat-e saját fejlődéséhez, saját maga megnyilvánításához, melyen keresztül akár másoknak is segítséget nyújthat, és Ő maga is előrehaladhat.
Sokan, akik fejlődő lényként vagyunk jelen a társadalomban, a FÖLD nevű Bolygón, megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból. És ez a mostani időszakban nagyon fontos dolog, mert a MI fejlődésünk, előrelépésünk, szervesen összefügg a többi emberével.
Azok, akik már felébredetek a Csipkerózsika álomból, nekik szükséges ébreszteni alvó társaikat, ráébreszteni arra, hogy ne ragaszkodjanak már foggal-körömmel a régi formákhoz, megnyilvánulásokhoz, beidegződésekhez, szakmához és hivatáshoz, élethelyzethez, párkapcsolatokhoz, mert a 2012-es év, mindenkinél (aki megengedi és észreveszi), óriási változást indít el.
Kérem, merjünk hallgatni a megérzéseinkre, belső sugallatainkra, az Isteni Útmutatásra, és ez által higgyük el, hogy egy olyan mederbe terelhetjük életünket, amely már együtt rezonál az ÚJ VILÁG rendjével.
A közben lévő változások és átalakulások persze adottak és szükségesek, és mindez egy lassú folyamat eredményeként jön létre. Ezeket a változásokat, átalakulásokat, amelyek lényünk mélyig hatolnak, csak erős hittel és akarattal tudjuk végigjárni és túlélni. De higgyük el megérni, mert ez által találjuk meg magunkban azt, akik mindig is voltunk, azt az Isteni Csodát és Minőséget, aki az eredethez, ÖnMAGához talált vissza.
Köszönöm figyelmüket, továbbra is Szeretettel és Fénnyel üdvözlök Mindenkit!
Feketéné Lendvai Katalin
Veszprém. 2012. augusztus 1.

A gyógyítással kapcsolatos tavalyi, és régebbi írásaim:http://www.leleklang.eoldal.hu/cikkek/lelekgyogyitas-alaptetelei/Új Kor gyógyítási technikája

Gyógyítóként most a gyógyítókhoz szólok.
Azoknak a technikáknak a többsége ami eddig működött, az ÚJ RENDBEN, az ÚJ VILÁGBAN nem fog működni.
Új technikákat kell kifejleszteni annak érdekében, hogy a TEST a LÉLEK és a SZELLEM közt együtt hatás jöjjön létre.
Nem gyógyíthatjuk külön-külön őket, ahogy eddig sem tettük meg.
Az ÚJ FÖLD rezgései számos dolgot feltárnak előttünk.
Ha befelé figyelünk, ha magunkba nézünk, a mélyről elő tudjuk hozni azokat a gyógyítási technikákat amelyek örök érvényűek, időtállóak.
Kapcsolódnak a kezdethez, a Véghez, az Örök Körforgáshoz.
Kezdjük talán a hangnál.
A hangfrekvenciával sok mindent fel lehet oldani, meg lehet változtatni, át lehet írni. Gondolok arra, amikor egy olyan fokú megbetegedés jön létre az egyénben, ami teljes díszrezonanciába hozza a szervezetet.
Több ilyen esetet említenék, köztük van a rák is, vírusos fertőzések, fekélyek, sipolyok, a daganatok minden fajtája, bőrbetegségek, és bizonyos allergiás reakciók, stb…
Ezeknél a megbetegedéseknél a szervezet egy más rezonanciaszintre áll be, ami eltér a megszokott, a normálisnak mondható működéstől.
Egy más rezgéstartományba lép át, és a sejtek áramlási folyamata lelassul,- takarékra áll, és más rezonanciát bocsát ki magából mint az egészséges szervezeté.
A hangfrekvenciának nagy jövője van a jövő gyógymódjai között.
De merüljünk el mélyebben el ebben a témában.
Őseink tudták, hogy minden hang részecskékkel bír. Különböző tartományba sorolták őket, eszerint tudtak különbséget tenni.
A beteg és az egészséges szervezetnek is más a rezgéstartománya.
Egy alapfokon működő szervezetet, gyorsított tempóval tudsz módosítani, így tudsz rá hatni, hogy kizökkenjen a megszokott ritmusából, és újra felvegye azt a minőséget ami részét alkotta.
De mit kell mindehhez tennünk?
Ismernünk kell az egyén rezonanciáit, rá kell hangolódnunk szervei működésére,- meg kell éreznünk azt a ritmust amit ő képvisel.
Megpróbálom mélyebb értelemben elmagyarázni, hogy érthetővé váljék.
A kezelendő egyén egész testét lelki szemeinkkel végig pásztázzuk.
Megpróbáljuk beazonosítani milyen rezgéstartományba tartozik az egytől – tízig tartó skálán.
Mondjuk, hogy az előttünk álló egyén az ötös rezgéstartományba tartozik,- ezt azonosítottuk be. Tehát egy közepes rezgéstartománnyal bíró ember áll előttünk. Ha bővebben a dolgok mélyére nézünk, akkor láthatjuk, hogy a világ dolgaihoz és önmagához is közepesen viszonyul.
A takaréklángnál egy fokkal erősebben ég, de bizonyos közöny jellemző rá.
A következő lépés, hogy megnézzük mi okozza nála ezt a „közepes égést”.
Melyik szerv az ami lecsökkenti és ennyire lelassítja az egyén rezonanciáját. Újra „leolvasást tartunk”de most a keresett szervre koncentrálunk, - megpróbálunk egyre mélyebbre hatolni a leolvasásban.
Tételezzük fel, hogy egyénünknél a máj területénél van a diszharmonikus rezonancia. Ezt akkor olyannak látjuk, mintha a szerv a többi szerv áramlásához mérten megállt volna. Valójában nem állt meg a szerv működése, de az egész szervezethez mérten lelassult működést mutat, és ez magával vonja azt a tényt,hogy az egész szervezet az egészségesnek mondható 10-9-8-7 skáláról az ötösre lép.
Tehát itt már egy leépülési folyamat vette kezdetét.
A szervezettől a szerv ide vonja el az energiát, így lelassul az egyén sejtvibrációja, takarékon ég.

Analógiásan vizsgáljuk meg, mit jelent amikor e szerv (máj) lelassult folyamatával állunk szemben.
Többféle szempontból megközelíthetjük, ebből most csak egyet-kettőt sorolnék fel.
Az egyik ok,- olyan lelki-hatás érte az illetőt egy adott élethelyzetben, amit nem tudott/ nem tud feldolgozni, megemészteni.
Konkrétabban,- nem tud túl lépni azon a szituáción vagy szituációkon, és ez a testében feldolgozatlan, megemésztetlen kódként szerepel.
Az első időszakban általában ez még nem okoz fizikai problémát, megbetegedést, mert még nem jött le teljes fizikai szintre a történés.
Az egyén természete megváltozhat, - lobbanékonnyá válhat.
Előfordulhat az is, hogy minden átmenet nélkül, egy másnak ártalmatlannak tűnő epizód hatására, idegessé válik, dührohamot kap.
Ugye ezen egyáltalán nem csodálkozhatunk, hiszen szervezete telítve van méreggel,(feldolgozatlan, elfojtott, meg nem emésztett indulatokkal)- mivel a keletkezett problémát tárolja, nem hozza a felszínre.
Így az bármikor kitörhet belőle mint a vulkán, és valljuk be őszintén ez a jobbik esetek közé tartozik,- mert utána megkönnyebbül, és helyreáll egy gyógyulási folyamat anélkül, hogy fizikai szinten tartós károsodást okozott volna, és átterjedt volna a körülötte lévő szervekre.
Súlyosabb az eset akkor, amikor a lelki traumához a szervezet mérgezettsége is társul külső hatások által. Gondolok itt a nem megfelelő minőségű táplálék bevitelre,- kemikáliákra, olyan élelmiszerekre, amelyeket a szervezet nem tud magán keresztül áramoltatni, feldogozni, így aztán az emésztőrendszerben kicsapódik, raktározódik, és a méreg belekerül a kiválasztó rendszerbe is. Ilyenkor már egy súlyosabb esettel állunk szemben, amit több rétegben ajánlatos kezelnünk.
Először is lelki és testi szinten el kell kezdenünk a méregtelenítést.
Lelki szinten fel kell oldanunk azt az élethelyzeti problémát, ami lelassította a szerv működését, ezáltal az egész szervezetét. Ezt mindenképpen magunkba fordulással érhetjük el, de mindenképp szakember segítségét igényli.
Nem biztos, hogy egy alkalommal elegendő a lelki oldás, attól függ, milyen mélyen tárolódott a probléma.
A lelki oldással egy ütemben ajánlatos elkezdeni a test méregtelenítését is, hogy mindegyik rendszerre egyformán hassunk.
Az adott szervnél a máriatövis, homoktövis szedését javasolom, ezzel egy ütemben, vagyis folyamatos felépítő kódként (mindenképp csak a lelki oldás befejezése után) hangterápiát alkalmazhatunk.
A hangterápiának különböző formái vannak, amelynek taglalásába most nem bocsátkoznék.
A lényege mindegyik módszernek, akármelyiket is alkalmazzuk, hogy az adott szerv helyreállításával kell kezdenünk a gyógyítási folyamatot első lépésként. Második lépésként pedig az egész szervezetre kiterjedő helyreállítást kell elvégeznünk.
A szervezet teljes helyreállításában alkalmazhatunk különböző módszereket,- gondolok itt a Bach virágterápiára, Aura-Soma, homeopátiás készítmények, gyógynövények megfelelő alkalmazására.
A kristályok gyógyító rezgéseit is segítségül hívhatjuk.
A lényeg az egész rendszer helyreállításán van.
A TEST- LÉLEK- SZELLEM egységének visszaállításán.
Ezáltal alkothatunk teljességet, így hozhatjuk egységbe magunkban a bennünk lévő kódokat, amelyek egy öngyógyító folyamatot indítanak el a szervezetben.
Minden amire szükségünk van bennünk rejlik, magunkból tudjuk feltárni, MAG-unkra figyelve, de mindehhez nem árt szakember segítségét is igénybe venni.
Mindezek előtt, soha nem szabad elvesztenünk a Teremtőben lévő hitünket és bizodalmunkat.
Isten áldja Önöket!

Írta: Feketéné Lendvai KatalinA lélekgyógyítási módszerek megújulása.

Az Új Világ kapujában állunk és rajtunk múlik, hogy hagyjuk-e szélesre tárulni e Világ kapuit.
Minden megszokottól, minden régitől, ami nem a fejlődésünket, az előrehaladásunkat szolgálja meg kell válnunk,- teljes jelenlétet igényel tőlünk ha ideérkezünk.

A Föld változási ütemével kapcsolatos lélekgyógyítási módszerek megújulásáról szeretnék beszélni.
Minden egyes ciklikus korszakváltás előtt, az emberek életszemléletében is jelentős változás következik be. Szellemben felfrissülve, lélekben megújulva várják az Új Kor eljövetelét. Az Új Kor, új időszakot jelent az emberek életében.
Tartalmi változáson mennek keresztül, amelynek hatására eldönthetik, hogy képesek-e beilleszkedni a megújuló Föld rendjébe, avagy annak ellentmondva, létezésüket egy más síkra helyezik át.
Aki nem tud a változásokkal együtt haladni, az nem tud megújulni, éppen ezért nem tud egységben élni, rezonálni a megújuló, az Új Föld rezgéseivel.
Diszharmóniába kerül önmagával, - nem tudja felvenni azt a rezgést, és vele együtt azt a ritmust, amely a bekövetkezendő korszak szerves részét képezi.  Azok az egyének, akik nem tudnak szervesen illeszkedni, előbb-utóbb egy átmenetet képeznek e Föld és a másvilág között. Energiáikat egyre inkább kivonják e földi létből és a másik világba helyezik át. Ezt javarészt anélkül teszik, hogy tudatában lennének.
A körülöttük élő emberek számára mindez nem szembetűnő jelenség, mivel a diszharmóniába került emberek még szimbiózisban élnek a világgal, de már nem szerves létezőként illeszkednek be.
Már nem élik, és nem fogadják el teljességgel az Élet Törvényeit.
Ez az átmenet nem az egyik napról a másikra következik be.
Jelentős időszakot ölel át, mire az energiáik súlypontját a másik világba helyezik át. Az emberek nagyobb hányadánál ez nem határozott döntésként jelentkezik, mivel nincs meg a szorosabb kapcsolódási pont a Magosabb Énnel, így valójában nincsenek is tudatában annak, hogy a Magos Énük milyen döntést hozott meg az életük folytatásával kapcsolatban.
Különböző emberek újra strukturálják magukat, - ami azt jelenti, hogy egy jelentős változáson mennek keresztül,- és egy idő után, hiába döntött a Magos Szellemi Énük a távozás mellett,- ők függőségi viszonyt alakítottak ki az itt lévő (régi) energiamintázattal.
Ebben az esetben torzulások következnek be az energetikai rendszerben, mint a személyiségben. Az egyén önmagától már eltávolodott, de a másik világ rezgéseit még nem fogadta be, éppen ezért egy meghasonult életformát alakít ki maga körül.
Fő motivációs rendszert választ ki magának és ez élteti, ebbe kapaszkodik, ebből nyeri az életenergiát, anélkül, hogy a tudatában lenne mindennek. Ezekre az emberekre egyfajta fásultság, közöny jellemző.
Nem tudnak örülni a világ dolgainak, nem tudnak együtt mozdulni vele,- valójában vegetálnak. Energiájukat nem a Föld szerves rendszeréből nyerik, hanem saját pótcselekvésükből merítik.
Erre az időszakra, az ilyen egyének száma jelentősen megszaporodott.
Egy önmagából, középpontból kibillent állapot jellemző rájuk, amelyben nem fő szempontot képez életükben,- a Földön maradó lét.
A legkisebb probléma hatására is elkeserednek, és nem a megoldáson, életük újra strukturálásán gondolkodnak, hanem egy menekülő pontot, kilépési pontot iktatnak be az életükbe.
Évekig eltarthat míg a megélt hatások és utóhatások következtében a Szellemi Én rádöbbenti őket, hogy szerves létezési formájukat a Földről kivonja, nem pedig megerősíti. Erre az időszakra már többnyire valamilyen degeneratív betegséget produkál a szervezetük, ami megkönnyíti az átmenetet.
A gyógyítók feladata és felelőssége, hogy ezt felismerjék és az átmenetet megkönnyítsék.

Írta: Feketéné Lendvai Katalin


A lélekgyógyítási módszerek megújulása,- változások a regresszív terápia terén és alkalmazási módján

A lélekgyógyítási módszerek megújulása.

A gyógyítók ettől az időszaktól kezdődően sokkal nagyobb felelősséggel és elszámolással tartoznak Isten felé. A gyógyítás formái és alaptézisei más szempontokra épülnek fel.
Alapbetegség meghatározásaként, a hagyományos orvoslás a test, a szerv megbetegedésének gyógyítását helyezte előtérbe. A lélek minőségére és hármas egységben betöltött szerepére már nem szenteltek különösebb figyelmet. Azok a gyógyítók, akik életükben az alternatív gyógyászatot részesítették előnyben, és ez a részüket képezi,- a mostani időszakban egy jelentős áthangoláson, átképzésen mennek keresztül.
Legfőbb értékük az érzékszervük, a belső megérzésük, tisztánlátásuk lesz.
Különböző, a múltban jól működő módszerek a jelenben egy pillanat töredéke alatt hatástalannak bizonyulnak. Ennek oka,- nincs meg az összhang a gyógyítás és a megújuló, az Új Föld rezonanciája közt.
A megújuló, az Új Föld rezonanciáival összhangot, együtt hatást kell képezniük a gyógyítási technikáknak is.
Az Új Föld, már nem kíván új fájdalommintákat teremteni, generálni. Ezért, minden esetben a gyengéd, léleknek megfelelő,- illeszkedő terápiát javasoljuk.
Jelentős változások történnek a regresszív terápia terén és alkalmazási módján.
- Nincs már helye a múltba utazásnak, a múlt fájdalmainak felszakításának.
A gyógyulást, a fájdalom felhozását és elengedését, az energetikai rendszerben lévő blokkok oldását, sikeres gyógyulást,- gyengéd, a szeretet terápiára épülő kezelések és
technikák alkalmazásával érhetjük el.

A helyreállításnak van itt a legnagyobb szerepe, amit csak Krisztusi Szeretetenergiákkal vonhatunk be, gyógyíthatunk meg.
Minden olyan módszer alkalmazása helyes, ami ezzel a minőséggel együtt rezonál és úgy fejti ki a hatását, és hoz létre tartós gyógyulást.

Krisztus idejében sem volt reinkarnációs-regressziós terápia, és Jézus Urunk mégis csodákat tett. Ráhangolódott az emberben rejtőző szellemi tartalomra, és ennek megfelelően gyógyított. Ha magunkba tudjuk fogadni, magunkon keresztül tudjuk átengedni, és oly mértékben tudjuk áramoltatni a Krisztusi energiát, amire a kezelendő egyénnek szüksége van,- akkor csodás gyógyulásokat tudunk elérni,- és csodás gyógyulásoknak lehetünk a szemtanúi, anélkül, hogy bármilyen hókusz pókuszt csinálnánk.
Fő szempontunk a másik emberre figyelés legyen,- ezzel megőrizve, a Test, a Lélek és a Szellem méltóságát.
Ha ezt betartjuk, ebben az esetben kevésbé tévedhetünk, mert érezni fogjuk, hogy vannak-e a kezelt személynek szerves kapcsolódási formái, amivel a Földhöz kötődik, és ezek élők-e.
Ha szervesen kötődik a Földhöz, és ennek ellenére mégis torzulások keletkeztek az energetikai rendszerében, akkor ez az energia,- ami maga a Fény, a Szeretet, az Egység,- AKI MAGA KRISZTUS,- mindent  felold, mindent kiegyensúlyoz és a helyére állít, a legnagyobb fájdalom megélése nélkül. Az egyensúlyi rendszer kialakítására törekszik, anélkül, hogy beavatkozott volna az illető múltjába,- jelenébe,- és jövőjébe.
Megadja számára az esélyt a gyógyulásra, de hogy ez tartóssá váljon, azért az egyénnek önmagának is minden tőle telhetőt meg kell tennie. Tartós elmélyülést igényel önmagában,- ami által felismeri a hibáit, az ebből eredendő életviteli, egészségi problémáit,- amelynek felismerése után, jelentősen illik változtatni szemléletén.
Különböző módszerekkel fokozhatjuk a gyógyulás hatásmechanizmusát,- de minden esetben csak olyan módszerekkel, amely együtt rezonál KRISZTUS és a FÖLD Törvényeivel.
A fájdalom, a fájdalomminta elengedése továbbra is célunk és fő szempontunk,- de nem azon körülmények és módszerek között, ahogy ezt eddig tettük.
A fő hangsúlyt az illető tudatosságának felébresztésére, fejlesztésére kell helyeznünk, és ehhez minden szükséges támogatást meg kell adnunk.
A kezelt személy, a jövőben önként és önállóan kell, hogy megálljon a lábán.
Nagyon fontos, hogy ne alakítson ki függőségi viszonyt terápiás kezelőjével.
Az Új Föld, az Új Energiagyógyítás alapja, már nem a fájdalom okának keresésére, keletkezésére, megértésére,azon keresztüli felhozására és elengedésére fekteti a főhangsúlyt,- hanem kizárólagosan az elengedésre, az egyensúlyi rendszer visszaállítására.
Éppen ezért a regresszív módszerek már nem az Új Energia képviselői.
Egy bizonyos kor és tudomány részét képezték, de a mostani időszaktól fogva:
- Már semmilyen szinten nem állnak szerves kapcsolódásban az Új Föld rezgéseivel és energiamintázatával.
- Azonkívül nem állnak szerves egységben a Krisztus tudat és Kristály létezési forma minőséggel.
Mivel én is e módszer szerint kezeltem,- Tudom, hogy ezt a módszert ennek ellenére rengetegen fogják továbbra is alkalmazni, mert a jól bevált módszerek közé tartozik. Viszonylag rövid időn belül lehet vele jelentős eredményeket elérni.
A jól bevált módszerektől egy varázsütésre nehezen válunk meg, főleg ha új kezelési módszer még nincs birtokunkban. Saját felelősségünk azonban, hogy ezután hogy viszonyulunk a SZERVESLÉTEZÉSHEZ, magához a FÖLDHÖZ. Mennyire tartjuk tiszteletben az Élet Törvényét és az Élet Szentségét. Mennyire fogadjuk meg és követjük Krisztus tanítását, tanácsait és nem a mi saját szempontjainkat tartjuk a legfontosabbnak,- hanem a Létezésben betöltött szerepünket helyezzük előtérbe.
Áldás!
Írta: Feketéné Lendvai Katalin


FÖLD gyógyító minták bevezetése, személyes gyógyulásunk által


Az EREDENDŐ REND visszatérésével, az eredendő gyógyító, kiegyensúlyozó minták is visszatérnek.
A fájdalom, a félelem, és az ehhez kapcsolódó mintáknak,- a megkötő energiaként jelenlévő kódoknak most itt van a teljes mértékű elengedése.
A mostani időszakban, nagyon mélyre kell ásnunk magunkban és felszínre hozva elengedni azokat a megkötő mintákat, amelyeket eddig még nem tudtunk, vagy nem volt módunkban teljes mértékig elengedni.
Ezek a minták általában a gyökerekig,- a kezdetekig nyúlnak vissza.
Az Ősbizalom megingásával különböző sérült részek keletkeztek, amelynek okaként olyan kapcsolódási pontok jöttek létre,- ami nem a teljes egységet, épséget, teljességet mintázták.
Ebből kifolyólag egy sérült minta vette kezdetét.
A sérült mintát korszakokon keresztül cipeltük magunkkal, és többnyire jó mélyen igyekeztük elrejteni magunkban,- hogy ne kelljen ezekkel a hiányosságokkal szembesülnünk.
Most, ahogy a TELJESSÉG, az EGYSÉG RENDJÉBE visszatérünk,- ezeknek a mintáknak már a legkevésbé sincs helye bennünk.
Mélyen magunkba nézve tudjuk felszínre hozni és elengedni ezeket a mintákat.
Hívjuk segítségül ebben a munkában Szellemi Segítőinket, angyali Vezetőinket.

Javaslok egy módszert, hogy kezdjük el a minta feloldását:

Kellemes körülményeket teremtve, kellően ellazulva, a Szellemi Segítők, az angyali Vezetők behívása után,- vegyünk egymás után többször mély lélegzetet, és fújjuk ki.
Az egész testünket fürdessük meg, tisztítsuk át a Levegő- Elemet segítségül hívva.
Ezután már koncentráltan lélegezzünk. Képzeljük el és érezzük, hogy minden egyes lélegzetvétellel Fényt, Békét, és gyógyító energiákat veszünk magunkhoz,- és ez szétárad az egész testünkben….
Nagyon fontos, hogy most figyeljünk a légzésünkre, mert ezáltal tudjuk a felszínre hozni a testünkben megtapadt, sérült mintákat.
A légzés által egy mélyebb, ellazultabb állapotba kerülünk, így könnyebben megérezzük, hogy hol van jelen testünkben feszültség, félelem, olyan minta, ami még megköti kiteljesedésünket.
Ha megéreztük testünkben azt a pontot ahová koncentrálódott ez a minta, - akkor kérjük újra a Szellemi Segítőinket, hogy nyújtsanak segítséget ennek feloldásában és elengedésében.
Most már tudatosan és az adott helyre összpontosítva lélegezzünk.
Újra tudatosítsuk magunkban, hogy Fényt és gyógyító energiákat lélegzünk be,- és ezt az adott helyre közvetítsük…
Majd a légzésünk által bevitt Fénnyel és gyógyító energiával megfürdetve, átitatva az adott „feltárt” területet, - azonosítsuk be az érzést, ami mintát képezte bennünk, és tudatosan felhozva magunkból, - kilélegezve, tudatosan engedjük el…
(Most nem szükséges mélyebben belemenni a dologba, hogy mitől is alakult ki bennük az adott sérülés, - csak állapítsuk meg az érzés fogalmát, konstatáljuk, és engedjük el…
Persze ha valaki késztetést érezz mégis a mélyebb megértésre, hogy értelmezni tudja a sérült minta kialakulását, - akkor nyugodtan menjen bele mélyebben a folyamatba, de mindenképpen kérje a Szellemi Segítőktől a mélyebb irányultságú vezettetést.)
….És hogy a FÖLDET a kilégzésnél, az elengedés által ne szennyezzük, - kérjük meg Angyalainkat, hogy a belőlünk kilélegzett energiát alakítsák át Fénnyé, amit a FÖLD gyógyítására felhasználhatunk…
Mielőtt befejeznénk a gyógyítási folyamatot, kérjük meg Krisztust és Földanyát, hogy hozzanak teljes egyensúlyba minket, és helyezzenek vissza a középpontunkba.
Ezután kérjük meg a Szent Elemeket, hogy hassák át testünket és hozzák egyensúlyba bennünk az elemi minőségeket.
Most már csak annyi dolgunk van, hogy átadjuk magunkat a folyamatnak és nyitottak legyünk az energiák befogadására…
Végezetül köszönjük meg Mindenkinek, Aki rész vett és segítségünkre volt a gyógyításban.
Majd a saját tempónkban, ütemes légzésekkel összekötve térjünk vissza a mindennapok világába. Szükség szerint többször megismételhetjük a folyamatot.
Az oldás részeként a gyökerekig hatolunk le és hozzuk felszínre magunkból azokat a mintákat, amelyek még korlátozták kiteljesedésünket.
Ürítsünk ki magunkból minden olyan mintát, ami még a megosztottságban valamilyen szinten fogva tart minket,- hogy aztán a TEREMTŐ FÉNNYEL feltöltekezve,- eggyé válva, kiteljesedett életet élhessünk és így lépjünk a jövőbe.
Isten áldásával további jó munkát kívánok!
Szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin

A többi gyógyításhoz kapcsolódó írásom megtalálják a következő oldalon:http://www.leleklang.eoldal.hu/cikkek/lelekgyogyitas-alaptetelei/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése