2012. május 1., kedd

A SZERETET Törvénye életbe lépett

SZERETET Törvényének hívjuk azt a megnyilvánulást, amelyben minden eredendő Lélek EGYSÉGET ALKOT AZ ISTENI MEGNYILVÁNULÁSSAL.
Mélyebben értelmezve:- Lelkiségüket ISTEN szolgálatába állítják és teljes lényükkel REÁ hagyatkoznak.


A SZERETET legfőbb parancsa az ISTENI SZIKRA.
Ez a szikra, minden eredendő Lélek szívében ott él. Azt, hogy ezt a szikrát amely mélyen benne él, megtudja-e gyújtani, feltudja-e szítani, önmagából elő tudja-e hívni,- ez már csak rajta múlik.
Eredendő szó jelentése,- az ISTENI EGYSÉG következtében létrejött szerves megnyilvánulás.

ISTEN, megnyilvánulásával,minden Létező egyedét MAGÁBA FOGLALJA, felemeli és lehetőséget ad számukra a VISSZATÉRÉSHEZ.
A szeretetlenség törvényét már az előzőekben közöltük.
(A szeretetlenség törvénye:- mindazt az energetikai megvonást jelenti, amivel az ISTEN az ember irányában megnyilvánul.)

A SZERETET, mint ISTENI ERŐ, MEGNYILVÁNULÓ ERŐ,- minden ember lelkében ott van. A szeretet-megnyilvánulások magas fokon rezegnek.
A SZERETET Törvénye egy olyan parancs, amelyet KRISZTUS, Jézus idejében és Őáltala nyilatkozattatot ki.
- „Jézus azt mondta,- új parancsot adok nektek szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket.”
Ő ezzel a paranccsal, (nem a szó szoros értelmében nevezzük parancsnak),- EGY ÚJ KORSZAKOT NYITOTT. Ez a korszak magával hozta az Új Törvényeket. Ezeket a Törvényeket, az akkori RENDBEN is többnyire semmisnek vették, elmásították/megmásították és nem a megfelelő keretek közt alkalmazták.

Az ATYA most ÚJ „PARANCSOT” ad néktek.

- Szeressétek a LÉTEZÉST.
- Szereteteteket segítségképpen állítsátok az emberek szolgálatába.
- Szeretettel LEGYETEK!


A SZERETET alapú VILÁGKÉP Törvényei így hangzanak.
A SZERETET Törvénye egy szerves megújuláson ment keresztül, amely által egy magasabb rezgés síkra lépett.
EREDENDŐ VILÁGKÉPET ALKOT- ÖSSZHANGBAN a LÉTEZÉSSEL.


A FÖLDÖN minden olyan Létező kiváltságot élvez, AKI nyitott bármilyen szinten ezt a rezgést/megnyilvánulást MAGÁBA fogadni és áramoltatni.
EZ SZERVES FELTÉTELE az ÚJ VILÁGKÉPNEK.
Az ÚJ VILÁG,- az ÚJ REND,- az ÚJ FÖLD, csak ezekre az ALAPOKRA épülhet!
A TÖRVÉNY be lett iktatva, a Smaragdtáblába be lett róva.


A Smaragdtábla az ősi, az eonokon keresztül útmutató életviteli szabályokat közli, ősi apokrif írásba foglalva.
Ezeket az írásokat számos helyen lefordították és alkalmazzák.
Ma is működő és élő láncot alkot, részt vesz a TEREMTÉSBEN.
Éppen ezért ez az ÚJ KINYILATKOZTATÁS, az ÚJ REND megfelelőjeként fel lett róva.

A rovást ismeritek, és NÉPETEK kisebb-nagyobb sikerrel, hosszú időkön át alkalmazta. A rovásban rejlik a titok, az ERENDENDŐ ÚT amelyen haladhattok.

A VILÁG egy ÚJ KÖRT írt, és ebben a KÖRBEN már magatok megnyilvánulásával játsszátok a fő szerepet.
Minden egyes tettért, cselekedetért már csak magatokat hibáztathatjátok. Nincsenek már átfedések, hosszú láncú kötelékek (karma), mindez már itt végett ért.
ÚJ LAPPAL indultok, ÚJ LAPRA rótok.
Életetek történéseit ennek megfelelően alakítsátok, tervezzétek, hogy egy szebb és szeretet-teljesebb jövőt alkossatok.
Én Rafael voltam KI szóltam, ISTEN Áldása kísérjen bennetek.
Ámen.
Lejegyezte: ÁhimRé
2009. május 09.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése