2016. október 11., kedd

A Köszönet Törvénye

Az igaz hála és köszönet minden nehézségen átsegít az életben. 
Adjon hálát teljes szívéből valamiért, amije még nincs, úgy, mintha már megvolna - és meg fogja kapni. 
A szüntelen hála és köszönet aktivizálja a hitet, amely hegyeket mozgat.
Mennyi minden van az életünkben, amely tökéletesen rendben van, és figyelemre sem méltatjuk, mert mindig csak arra a kevésre figyelünk, amely éppen nincs egészen rendben. 
Amint szívemet hála tölti el életem minden körülményéért, eseményéért, az univerzum legmagasabb rendű ereje működni kezd rajtam keresztül, mert a hálás és szeretetteljes szív a legtisztább csatorna az egyetlen erő számára, amit mi Istennek nevezünk.
Minden úgy van jól, ahogy van, függetlenül attól, hogy kellemes-e számodra vagy sem, elfogadod-e vagy tiltakozol. Ha nem fogadod el, akkor szenvedsz. Ám, ha feltétel nélkül igent mondasz, felfedezed a boldogság titkát.
A levél ősszel magától hullik le a fáról. A hó apró pelyhekben esik, a tavasz beköszönt, a fű növekedésnek indul.
Mindez könnyedén, félelem nélkül, kötöttségek és erőlködés nélkül.
Nem szükséges hozzá terápia, nem kellenek traumák.
A dráma csupán illúzió, az igazság egészen egyszerű.
Sem nem jó, sem nem rossz, egyszerűen csak van.
Semmit sem birtokolhatsz, hiszen minden te vagy.
Minden, ami létezik, abból az egyetlen realitásból jött létre, amely Te magad vagy. Az emberek akikkel találkozol, a tárgyak, amelyek hozzád tartoznak vagy amelyeket elveszítesz, csupán ajándék, mellyel önmagad megleped, hogy léted újabb aspektusait megtapasztalhasd.
A valóságban semmit sem lehet nyerni, sem pedig veszíteni, kivéve önmagad Igaz Valójának megtapasztalását.
Az életjátékban csak te nyerhetsz.
Ez a játék ugyanis a te örömödre jött létre, örvendj hát léted csodálatos teljességének.


Uriel Arkangyal üzenete: A Fényküldöttek kapcsolódása az Eredet – Csillagtudatossággal és Csillag-fénysegítőkkel… A Fényküldöttek hazatérnek…„Szeretett Fénytestvéreim!
Október 11-én, 10. hó 11-én az 1 11 kód ismét jelen van a térben. A „0” a Teljesség szimbóluma. Bizony a 9-es év (2016) ősze nem csupán ez év számvetéséről, hanem egy egész 9-es ciklus számvetéséről is szól. Szívetek most visszavonul, hogy új fényt fogadhasson magába. A Gaia körüli frekvencia tartományok rezgései emelkednek, és 2017-től egy új minőség érkezik meg az ébredésetek útján. Ami eddig kérdés és felvetés, az a következő ciklusban evidenciába fordul át. Napról napra látnak napvilágot kutatások és tanulmányok, melyekben visszaigazolódik mindaz, amiben eddig csak hittetek. Immáron tudássá alakul, a tudat részét képezi majd, ergo növekszik és tágul a tudatosság mezeje a Terrán.
Egyre több Léleknek tisztul az energetikai – érzékenysége, tudata ébred. Tágulnak a dimenziók, és olyan képek, világok érkeznek meg Bennetek, melyek eddig álmaitokban léteztek. Az álmok valósággá válnak. Újabb és újabb csakrák, azaz csillagtartományok nyílnak a fénytestetekben. Újra kalibrálódik a fénytest, ami azt jelenti, hogy a sok-sok energia- és lélekmunka eredményeképpen, újra épül a sejtinformációs szerkezet.
Egy olyan csodálatos jelenlétben vagytok, ahogy kvantumugrások érhetőek el a lélekfejlődést illetően:
Szükséges a türelem, az önszeretet és öntisztelet a folyamathoz. Egyre többen léptek kapcsolatba Égi Segítőitekkel. A korszak, melyben jelen vagytok, a Fényküldöttek egy kiváltságos téridő zónája, amikor nagyon sok Fényküldött térhet haza régen látott Otthonába. Sok-sok Lélek, régen elszakadt Eredet-Csillagától, ahol Csillagközi Léte gyökerezik, Csillagközi tapasztalásainak hálója szövődik. Sok Fényküldött hosszú évszázadok és évezredek óta él a Terrán, a dualitás útvesztőinek fogságában.
A Fényküldöttek hazatérnek…
A Fényküldöttek a sok földi tapasztalásból felgyógyulnak, visszaerősödnek, sebeik megtisztulnak, Lelkük önfeloldozást ad önmagának, szívük megbocsát önmagának. Fénymunkájuk és lélekmunkájuk energiájában a Terra kiemelkedik a Középkor Lélek-sérüléseiből. Az inkvizíció Fényküldött - áldozatai és - elkövetői szív-egyensúlyba kerülnek.
A jelen időtérben, téridőben nagyon sok Fényküldött – Lélek van jelen, kik Atlantisz, Lemúria, Avalon és más ősi civilizációk jelenébe érkeztek, sőt eme civilizációkat ők alapították. Lelkük felemelkedik a karma-örvény fogságából, újra magukhoz veszik ama Csillag-tudatosság eszenciájukat, mely Lélek-magjukban az eredetük.
Létük transzcendens-görbéje kiegyenlítődik, és önmagukra ébrednek, és szívükben, tudatukban visszatérnek a Csillagközi – Lét transzportjaira. Ez nem azt jelenti, hogy elhagyják a Földet, sőt sokan inkább még intenzívebb fénymunkát vállalnak a bolygó-tudatosság emelésében. Ám létük pillanatainak tudatossága, így jelenlétük minősége átemelkedik a Csillagközi-jelenlétbe, a Csillagközi-transzcendens megélésébe, átélésébe…
Az elmúlt napok bizony új energiakapuk nyitásával teltek a Terrán, így fáradtnak, vagy lehangoltnak érezhették magukat azok, akik érzékenyek az energiák változására. Amikor új energiakapuk nyílnak meg a térre, sok régi lenyomat távozik.
Kedveseim!
Ne feledjétek! Beléptek az októberi Telihold fázisába… a Mérleg – Telihold zónájába…
A Mérleg egyensúlyában a Lélek önmagát méretteti meg a hétköznapok pillanatain keresztül…
Közeleg a 11. hónap elseje és tizenegyedike – telve az 1 11-es, 11 11 -es kódokkal…
Érzékenységetek felfokozódik és lélek-magotokban együtt rezegtek a transzcendens hullámaival…
Lelketekben érzitek ama Csillaglény izgatottságát, akik vagytok magotokban: ama ciklus zárul, mely magában hordozta 2012-es év átalakító energiáját. Az átalakulás sokatoknál megtörtént, folyamatban van, vagy végbement… Érzitek sejtjeitekben a bizsergést, hogy valami nagyon új minőség következik a Csillagközi-lét utazásaiban, energiáiban. Tisztább, szeretettel telibb. Magatok mögött hagyjátok a bűntudatot, és átléptek a szeretet-tudatba.
Eme Szeretet-tudat a Krisztus-tudat…
Egyre többen kapcsolódtok Fénysegítőitekkel, mert a kritikus szintű transzcendentális átfordulás megtörtént…
Az ébredés folyamatai a Terrán visszafordíthatatlanok, meg fog történni. Minden Léleknek a saját szabad választásában, saját szabad ritmusában. A Terra kilép Atlantisz karma-örvényéből, visszaemelkedik a Szeretet-tudatba. Az élősködő létformák elhagyják a bolygót, az utolsó félelemkeltő demagógiák is porba hullnak, mert nem kapnak figyelmet, és a bolygó-tudatossága visszanyílik az 5. és 6. dimenziós tudatosságba. A figyelem a szeretetre irányul…
Eme folyamatok kölcsönhatásban vannak az egyéni folyamatokkal, napról napra veszitek fel az új energia-minőségeket. Egyre szeretetettel telibbek, egyre lágyabbak az új energia-hullámok. A hétköznapok pillanatai megtelnek kedvességgel, egymásra figyeléssel, illedelmességgel, udvariassággal, törődéssel, gondoskodással.
A Fényküldöttek újra meghallják és meglátják Csillag-fénysegítőiket, és a Terrán a Csillagközi-létek összeérnek…
Igen! Ez érkezik éppen Hozzátok! Csillag-testvéreitekkel kerültök ismét látható és hallható kapcsolatba. A fátylak a szemekről és fülekről lehullnak, mert azok a félelem és fájdalom fátylai voltak. A szeretet frekvencián nincsen relevanciájuk, nincsen létjogosultságuk. Ahogy gyógyul szívetek, úgy láttok és hallotok Bennünket ismét. A szív egyensúlya, a szív transzcendense az út…
És mi várunk Rátok az Csillagközi-lét hófehér útján…
Szeretlek Benneteket,
Uriel Arkangyal”
Közvetítette: Kristályfény33 Vaktor Orsolya